Catherine Feore

feed rss

Swyddi Diweddaraf Catherine Feore yn

#EP2019 - Mae Gwyrddion yr Almaen yn symud o flaen y Democratiaid Cymdeithasol yn yr amcangyfrifon diweddaraf

#EP2019 - Mae Gwyrddion yr Almaen yn symud o flaen y Democratiaid Cymdeithasol yn yr amcangyfrifon diweddaraf

| Efallai y 26, 2019

Ska Keller, cyd-arweinydd y Gwyrddion yn Senedd Ewrop Amcangyfrifir bod Plaid Werdd yr Almaen yn ennill 22% o bleidleisiau a seddau 23 yn y Senedd Ewropeaidd nesaf. Er bod y Gwyrddion wedi bod yn agos at y Democratiaid Cymdeithasol wrth bleidleisio ar gyfer etholiadau cenedlaethol, er hynny, mae'n syndod o'i gymharu â phleidleisio a awgrymodd ennill […]

Parhau Darllen

#EP2019 - Mae effaith Timmermans yn helpu ymchwydd y Democratiaid Cymdeithasol yn #Netherlands

#EP2019 - Mae effaith Timmermans yn helpu ymchwydd y Democratiaid Cymdeithasol yn #Netherlands

| Efallai y 26, 2019

Pleidleisiodd yr Iseldiroedd ar 23 Mai, gyda phleidlais uwch nag arfer ar gyfer etholiad Senedd Ewrop, gan gyrraedd 42%, yr uchaf ers 1989. Mae'r polau ymadael yn awgrymu mai'r prif enillydd yw'r Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol (PvdA) gyda dros 18% o'r bleidlais, yn ysgrifennu Catherine Feore. Cymerodd partïon Iseldiroedd prif ffrwd sy'n cefnogi'r UE 70% […]

Parhau Darllen

#EP2019 #Irland - Mae Pleidleisiau yn dangos Fine Gael yn cynnal arweiniad diogel ac ymchwydd Gwyrdd

#EP2019 #Irland - Mae Pleidleisiau yn dangos Fine Gael yn cynnal arweiniad diogel ac ymchwydd Gwyrdd

| Efallai y 26, 2019

Gwelodd Plaid Werdd Iwerddon ymchwydd enfawr mewn cefnogaeth yn yr etholiadau Ewropeaidd, yn ôl arolygon ymadael. Gallai nawr fod ar y trywydd iawn i ennill tri o seddi 11 Senedd Ewrop Iwerddon. Yn dilyn Brexit, bydd gan y wlad hawl i ddwy sedd arall yn y Senedd, yn ysgrifennu Catherine Feore. Gan ymateb i'r canlyniadau, […]

Parhau Darllen

#Iran - Mogherini 'mae'n fater o ddiogelwch i ni ac i'r byd i gyd'

#Iran - Mogherini 'mae'n fater o ddiogelwch i ni ac i'r byd i gyd'

| Efallai y 9, 2019

Mewn datganiad ar y cyd gan Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd Federica Mogherini a Gweinidogion Tramor Ffrainc, yr Almaen a'r Deyrnas Unedig ar y JCPOA (Cynllun Gweithredu ar y Cyd ar y Cyd), yr hyn a elwir yn 'Iran Deal', mae'r UE wedi mynegi'n wych pryder am y datganiad a wnaed gan Iran ynghylch ei ymrwymiadau o dan y cytundeb. Yn […]

Parhau Darllen

#SibiuSummit - Mae ffordd i Sibiu wedi'i phafinio â bwriadau da

#SibiuSummit - Mae ffordd i Sibiu wedi'i phafinio â bwriadau da

| Efallai y 9, 2019

Cyn uwchgynhadledd anffurfiol yr UE-27 yn Sibiu, Romania, amlinellodd yr Arlywydd Juncker ei argymhelliad polisi ar sut y gallai Ewrop lywio ei dyfodol mewn byd ansicr. Cyhoeddodd y llywydd y byddai ei gynigion yn creu Ewrop fwy amddiffynnol, cystadleuol, teg, cynaliadwy a dylanwadol. Beth sydd ddim yn hoffi, yn ysgrifennu Catherine Feore? Defnyddiodd Juncker hefyd […]

Parhau Darllen

#Turkey yn gwrthod gwrthwynebiadau'r UE a'r Unol Daleithiau i ddrilio ym Mharth Economaidd Unigryw Cyprus

#Turkey yn gwrthod gwrthwynebiadau'r UE a'r Unol Daleithiau i ddrilio ym Mharth Economaidd Unigryw Cyprus

| Efallai y 6, 2019

Mae'r UE a'r Unol Daleithiau wedi condemnio penderfyniad Twrci i ddechrau gweithrediadau drilio ar y môr ym Mharth Economaidd Unigryw Cyprus, yn ysgrifennu Catherine Feore. Ar ddydd Sadwrn (4 Mai), cyhoeddodd Uwch-gynrychiolydd yr UE Federica Mogherini ddatganiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch bwriad Twrci i gynnal gweithgareddau drilio o fewn parth economaidd unigryw Cyprus. Yr Uchel […]

Parhau Darllen

#IsraelPalestine - 'Ni ellir rhoi cymorth technegol ac ariannol diddiwedd yn lle'r ateb dwy wladwriaeth' Mogherini

#IsraelPalestine - 'Ni ellir rhoi cymorth technegol ac ariannol diddiwedd yn lle'r ateb dwy wladwriaeth' Mogherini

| Efallai y 1, 2019

Cynhaliodd Federica Mogherini, Uwch Gynrychiolydd ac Is-lywydd yr UE (PRT) gynhadledd i'r wasg ar y cyd ag Ine Marie Eriksen Søreide, Gweinidog Tramor Norwy, cyn cyfarfod heddiw (30 Ebrill) Pwyllgor Cyswllt Ad Hoc (AHLC) - yn gweithredu fel y prif fecanwaith cydlynu ar lefel polisi ar gyfer cymorth datblygu i diriogaeth Balestinaidd […]

Parhau Darllen