Catherine Feore

feed rss

Swyddi Diweddaraf Catherine Feore yn

#Brexit - A yw tro pedol yn y golwg?

#Brexit - A yw tro pedol yn y golwg?

| Awst 20, 2019

Ysgrifennodd Boris Johnson at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, ar 19 Awst, yn nodi safbwynt llywodraeth y DU ar 'agweddau allweddol' ar Brexit, yn enwedig mewn perthynas â'r darpariaethau 'cefn llwyfan' yn y Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon. Daw’r llythyr gerbron cyfarfodydd un i un gyda Changhellor yr Almaen Angela Merkel ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron, a […]

Parhau Darllen

#Brexit - 'Bydd Cytundeb Dydd Gwener y Groglith yn cael ei amddiffyn yn ffyrnig gan Gyngres yr UD' Pelosi

#Brexit - 'Bydd Cytundeb Dydd Gwener y Groglith yn cael ei amddiffyn yn ffyrnig gan Gyngres yr UD' Pelosi

| Awst 14, 2019

Mae siaradwr Cyngres yr Unol Daleithiau Nancy Pelosi yn tanio datganiad i gefnogi Cytundeb Dydd Gwener y Groglith ddiwrnod ar ôl ymweliad Cynghorydd Diogelwch Cenedlaethol yr Unol Daleithiau John Bolton â Llundain lle cyfarfu â Phrif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn ysgrifennu Catherine Feore. Dywedodd Bolton y byddai’r DU “yn gyntaf yn unol” ar gyfer […]

Parhau Darllen

#Brexit - Mae Barnier yn galw ar yr UE-27 i beidio â chynhyrfu, cadw at eu hegwyddorion a dangos undod

#Brexit - Mae Barnier yn galw ar yr UE-27 i beidio â chynhyrfu, cadw at eu hegwyddorion a dangos undod

| Gorffennaf 25, 2019

Mewn ymateb i ddatganiad Prif Weinidog Prydain Boris Johnson yn Nhŷ'r Cyffredin gan restru ei flaenoriaethau ar gyfer llywodraeth a chaledu ymhellach ei ymrwymiad i adael yr UE ar XWUMX Hydref, anfonodd Michel Barnier (yn y llun) - Prif Drafodwr yr UE - neges at yr UE-31 aelod-wladwriaethau yn eu hannog i beidio â chynhyrfu, cadw at […]

Parhau Darllen

#FemTech - Gallai miliynau o fenywod elwa o driniaeth newydd ymledol ar gyfer dysfunctions llawr y pelfis

#FemTech - Gallai miliynau o fenywod elwa o driniaeth newydd ymledol ar gyfer dysfunctions llawr y pelfis

| Gorffennaf 23, 2019

Mae Dr Elan Ziv wedi datblygu dyfais a allai drawsnewid bywydau menywod sy'n byw gyda llithriad organ pelfig (POP). Gan ymweld â Brwsel, manteisiwyd ar y cyfle i gyfweld ag ef a chael gwybod mwy am opsiwn hollol newydd-an-llawfeddygol a rheoli tafladwy i fenywod â POP. Mae ConTIPI yn datblygu dyfeisiau wain nad ydynt yn ymledol ac yn tafladwy ar gyfer amrywiol […]

Parhau Darllen

#Brexit - 'Bydd y Deyrnas Unedig yn aros yn gynghreiriad, ein partner a'n ffrind' von der Leyen

#Brexit - 'Bydd y Deyrnas Unedig yn aros yn gynghreiriad, ein partner a'n ffrind' von der Leyen

| Gorffennaf 16, 2019

Cyflwynodd Ursula von der Leyen, ymgeisydd dewisol y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer swydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd ei datganiad agoriadol i Senedd Ewrop heddiw (16 Gorffennaf) gan gynnwys cyfeiriad byr at Brexit. Ar Brexit, dywedodd von der Leyen er ein bod ni (yr UE) yn gresynu at y penderfyniad hwn, mae'n ei barchu. Dywedodd fod yr Undeb Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

#Galileo - Prinder hir o GPS Ewrop yn codi pryder

#Galileo - Prinder hir o GPS Ewrop yn codi pryder

| Gorffennaf 16, 2019

Yn ôl canolfan wasanaeth System Lloerennau Mordwyo Byd-eang Ewrop, mae Galileo, system llywio lloeren yr UE, yn cael ei heffeithio ar hyn o bryd gan ddigwyddiad technegol sy'n gysylltiedig â'i seilwaith daear. Mae'r asiantaeth, a ddechreuodd ar ddydd Gwener (12 Gorffennaf), yn cael ei disgrifio gan asiantaeth yr UE fel 'ymyrraeth dros dro ar wasanaethau llywio ac amseru cychwynnol Galileo, gyda'r eithriad […]

Parhau Darllen

#ECForecast - 'Twf wedi'i gymylu gan ffactorau allanol' Rhagolygon Economaidd Haf 2019

#ECForecast - 'Twf wedi'i gymylu gan ffactorau allanol' Rhagolygon Economaidd Haf 2019

| Gorffennaf 10, 2019

Mae economi Ewrop yn parhau i gael ei chymylu gan ffactorau allanol gan gynnwys tensiynau masnach fyd-eang ac ansicrwydd geopolitical. Rhagwelir y bydd y sector gweithgynhyrchu, y mwyaf agored i fasnach ryngwladol, yn gwanhau yn ystod y flwyddyn. Mae'r rhagolwg CMC ar gyfer yr UE yn aros yr un fath yn 1.4% yn 2019 a 1.6% yn 2020. Bob amser yn awyddus i fod yn gaeth […]

Parhau Darllen