RSSBusnes

#EuropeanLabourAuthority - dyfodol Ewrop

#EuropeanLabourAuthority - dyfodol Ewrop

| Tachwedd 19, 2019

Bydd yr Awdurdod Llafur Ewropeaidd sydd newydd ei sefydlu a sefydlwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn canolbwyntio ar gryfhau cyd-ymddiriedaeth a hwyluso datblygu a gweithredu rheolau cyflogaeth ledled yr UE yn y ffordd fwyaf effeithlon a diogel. Mae rheidrwydd sefydlu'r Awdurdod yn deillio o drawsnewid y farchnad lafur fyd-eang oherwydd arloesedd technolegol, peryglon demograffig, […]

Parhau Darllen

Mae trwydded meysydd awyr i fuddsoddi yn rhagofyniad ar gyfer #Decarbonization

Mae trwydded meysydd awyr i fuddsoddi yn rhagofyniad ar gyfer #Decarbonization

| Tachwedd 19, 2019

Cynhaliwyd Symposiwm Buddsoddi Maes Awyr 3rd ddoe (18 Tachwedd) ym Mrwsel, a drefnwyd gan ACI EUROPE mewn partneriaeth â'r GIIA (Cymdeithas Buddsoddwyr Seilwaith Byd-eang). Daeth y digwyddiad â gweithredwyr meysydd awyr, buddsoddwyr sefydliadol, cynghorwyr ariannol a chwmnïau hedfan ynghyd â chynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd, yr EIB (Banc Buddsoddi Ewropeaidd), EUROCONTROL a gwladwriaethau'r UE. Yn erbyn cefndir o […]

Parhau Darllen

Perygl ar y chwith a'r dde, yn rhybuddio grŵp busnes y DU #CBI

Perygl ar y chwith a'r dde, yn rhybuddio grŵp busnes y DU #CBI

| Tachwedd 19, 2019

Mae bygythiad i fusnes Prydain o chwith a dde gwleidyddiaeth, rhybuddiodd grŵp lobïo busnes mwyaf y wlad y CBI ddydd Llun (18 Tachwedd), fis cyn i bleidleiswyr fynd i'r polau i ethol llywodraeth newydd, yn ysgrifennu David Milliken . “Rwy’n credu ein bod yn wynebu perygl a allai gael […]

Parhau Darllen

Uniondeb Ewropeaidd mewn perygl o safonau llac Canada?

Uniondeb Ewropeaidd mewn perygl o safonau llac Canada?

| Tachwedd 15, 2019

Ddwy flynedd i mewn i'r Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (CETA) rhwng Canada a'r UE, nid yw'r trefniant wedi profi i fod yr un mor ffrwythlon i'r naill ochr na'r hyn a ragwelwyd o'r blaen. Er nad yw'r cytundeb wedi dod i rym yn ffurfiol eto, fe'i cymhwyswyd dros dro ers Medi 2017, gan ddileu 98% o'r tariffau rhwng y ddau barti. Canada […]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn lansio strategaeth hinsawdd newydd uchelgeisiol a #EnergyLendingPolicy

Mae #EIB yn lansio strategaeth hinsawdd newydd uchelgeisiol a #EnergyLendingPolicy

| Tachwedd 15, 2019

© EBRD Bydd yr EIB yn dod â chyllid i ben ar gyfer prosiectau ynni tanwydd ffosil o ddiwedd 2021. Bydd cyllido'r dyfodol yn cyflymu arloesedd ynni glân, effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy. Bydd cyllid Grŵp EIB yn datgloi € 1 triliwn o weithredu yn yr hinsawdd a buddsoddiad cynaliadwy amgylcheddol yn y degawd i 2030. Bydd Grŵp EIB yn alinio'r holl weithgareddau cyllido â'r […]

Parhau Darllen

#Mergers - Mae'r Comisiwn yn clirio creu menter ar y cyd gan #Saudi #Aramco Development Company a #Korea Shipbuilding a #OffshoreEngineeringCompany

#Mergers - Mae'r Comisiwn yn clirio creu menter ar y cyd gan #Saudi #Aramco Development Company a #Korea Shipbuilding a #OffshoreEngineeringCompany

| Tachwedd 12, 2019

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno’r UE, i greu menter ar y cyd gan Gwmni Datblygu Saudi Aramco (“SADCO”) o Saudi Arabia a Chwmni Adeiladu Llongau a Chwmni Peirianneg Ar y Môr Korea, Ldt (“KSOE”) o Dde Korea. Bydd y fenter ar y cyd yn adeiladu ac yn gweithredu safle gweithgynhyrchu peiriannau a phympiau morol yn Saudi Arabia. […]

Parhau Darllen

#AviationTax - Mae'r Iseldiroedd ac wyth o wledydd eraill yr UE yn galw am dreth hedfan Ewropeaidd

#AviationTax - Mae'r Iseldiroedd ac wyth o wledydd eraill yr UE yn galw am dreth hedfan Ewropeaidd

| Tachwedd 8, 2019

O'i gymharu â mathau eraill o gludiant, mae hedfan yn cael ei danseilio a'i danategu ar hyn o bryd, er bod teithio awyr yn ffynhonnell oddeutu 2.5% o allyriadau CO2 byd-eang. Dyna pam mae’r Iseldiroedd, ynghyd â 8 gwledydd eraill yr UE, yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i gynnig cynnig am ryw fath o hedfan […]

Parhau Darllen