Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSBusnes

Diogelu cystadleuaeth deg yn #AirTransport

Diogelu cystadleuaeth deg yn #AirTransport

| Mawrth 23, 2018

Yn gynharach yr wythnos hon, cefnogodd ASEau y Pwyllgor Trafnidiaeth gyfraith newydd i sefydlu mecanwaith trin cwynion mwy effeithiol i ymchwilio i arferion annheg posibl gan wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, megis cymorthdaliadau i gwmnïau hedfan nad ydynt yn rhan o'r UE, mynediad ffafriol i wasanaethau maes awyr neu brisio annheg gan cwmnïau hedfan gwlad nad ydynt yn rhan o'r UE. Yn ôl y rheolau newydd, yn dilyn cwyn gan Undeb Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Cyfweliad: Diweddaru'r daith #JulieMeyer #Malta

Cyfweliad: Diweddaru'r daith #JulieMeyer #Malta

| Mawrth 22, 2018

Pan ymwelodd Benjamin Disraeli â Malta, dywedodd am ei gyfalaf, Valletta, ei fod yn "ddinas palasau a adeiladwyd gan benaethiaid ar gyfer dynion bonheddig". Mae'r ddelwedd honno, er ei fod efallai'n ysgubol yn cylchoedd trwm y 19fed ganrif, yn dal yn fyw iawn heddiw - fel y darganfuodd entrepreneur y dechnoleg, Julie Meyer (yn y llun) ei hun pan benderfynodd [...]

Parhau Darllen

Teithio gyda'ch #DigitalSubscriptions

Teithio gyda'ch #DigitalSubscriptions

| Mawrth 22, 2018

Bydd rheoliad yr UE ar gludo gwasanaethau cynnwys ar-lein yn y farchnad fewnol ar draws ffiniau yn berthnasol o Ebrill 2018. Gall Ewropeaid sydd wedi prynu ffilmiau, cyfres, darllediadau chwaraeon, gemau neu e-lyfrau ar-lein wrth eu cartrefi pan fyddant yn teithio ar draws yr UE (gweler MEMO). Wedi'u cymryd ynghyd â rheolau crwydro newydd a gychwynnodd [...]

Parhau Darllen

#DigitalTaxation: Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau newydd i sicrhau bod pob cwmni yn talu treth deg yn yr UE

#DigitalTaxation: Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau newydd i sicrhau bod pob cwmni yn talu treth deg yn yr UE

| Mawrth 21, 2018

Heddiw (21 Mawrth) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig rheolau newydd i sicrhau bod gweithgareddau busnes digidol yn cael eu trethu mewn ffordd deg a chyfeillgar i'r twf yn yr UE. Byddai'r mesurau'n gwneud yr UE yn arweinydd byd-eang wrth ddylunio cyfreithiau treth yn addas ar gyfer yr economi fodern a'r oes ddigidol. Mae'r ffyniant diweddar mewn busnesau digidol, o'r fath [...]

Parhau Darllen

#EIB: Banc Buddsoddi Ewrop yn cytuno â € 8 biliwn o fuddsoddiad mewn addysg, ynni, telathrebu a busnesau lleol

#EIB: Banc Buddsoddi Ewrop yn cytuno â € 8 biliwn o fuddsoddiad mewn addysg, ynni, telathrebu a busnesau lleol

| Mawrth 20, 2018

Yn cyfarfod yn Lwcsembwrg yr wythnos diwethaf, cymeradwyodd Bwrdd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) gyfanswm o € 8 biliwn o ariannu newydd ar gyfer prosiectau 34 yn yr Undeb Ewropeaidd, Affrica, Asia ac America Ladin. Yn dilyn y gymeradwyaeth, mae'r EIB yn disgwyl cwblhau'r cyllid ar gyfer buddsoddi newydd mewn addysg, telathrebu ynni, trafnidiaeth, prosiectau datblygu trefol a [...]

Parhau Darllen

Diweddu whack-a-mole: Pam nad yw'r ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â #IllegalStreaming yn gweithio

Diweddu whack-a-mole: Pam nad yw'r ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â #IllegalStreaming yn gweithio

| Mawrth 19, 2018

P'un a ydynt yn cael eu helio dros eu gliniaduron neu i lawr y dafarn leol sy'n gwylio'r gêm gyda pheint, lle bynnag y bydd cefnogwyr y gêm brydferth, fe fyddwch chi'n debygol o ddod o hyd i ffrydio anghyfreithlon. Yn ôl yr hyn y mae llawer yn ei weld yn gostau tanysgrifio gwaharddol, mae nifer sylweddol o gefnogwyr pêl-droed ac, yn wir, mae llawer o chwaraeon eraill yn awr yn defnyddio eu pêl-droed, [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cynnal bwrdd crwn gyda chynrychiolwyr y diwydiant ar drethi #DigitalEconomy

Mae'r Comisiwn yn cynnal bwrdd crwn gyda chynrychiolwyr y diwydiant ar drethi #DigitalEconomy

| Mawrth 12, 2018

Comisiynodd y Comisiynydd Undebau Materion Economaidd, Trethi a Thollau Pierre Moscovici, arweinwyr busnes digidol ym Mrwsel yr wythnos diwethaf i drafod heriau sy'n gysylltiedig â threthu'r economi ddigidol. Daw'r cyfarfod crwn bwrdd o flaen mesurau'r Comisiwn i fynd i'r afael â'r pwnc hwn, i'w gyflwyno yn ddiweddarach ym mis Mawrth. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus trylwyr y Comisiwn a [...]

Parhau Darllen