RSSBusnes

Sgôrfwrdd newydd yn dangos cyfranogiad menywod yn #EUDigitalEconomy yn dal i ffwrdd

Sgôrfwrdd newydd yn dangos cyfranogiad menywod yn #EUDigitalEconomy yn dal i ffwrdd

| Rhagfyr 13, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio sgôrfwrdd flynyddol i fonitro cyfranogiad menywod yn yr economi ddigidol, ar adeg pen-blwydd Ada Lovelace, a ystyrir fel rhaglennu cyfrifiadurol cyntaf y byd. Mae'r sgôrfwrdd Women in Digital yn un o'r camau i asesu cynhwysiant menywod mewn swyddi digidol, gyrfaoedd ac entrepreneuriaeth a gychwynnwyd gan Mariya [...]

Parhau Darllen

Gwneud cais am #Patent yn yr UE

Gwneud cais am #Patent yn yr UE

| Rhagfyr 3, 2018

Nid yw datblygu, dyfeisio a masnacheiddio cynnyrch newydd yn dasg ar gyfer gwanhau'r galon. Mae'n broses hollbwysig sy'n golygu llawer o gamau, gan ddechrau o ddelfrydiad ac yn y pen draw yn arwain at ffit marchnad cynnyrch os caiff ei wneud yn gywir, yn ysgrifennu Carly Klein. Drwy gydol y broses hon, mae gan ddyfeiswyr lawer o feddyliau i'w cadw mewn cof. Un ystyriaeth allweddol [...]

Parhau Darllen

Adroddiad buddsoddi #EIB: risgiau'r UE yn colli tir ar arloesedd i'r Unol Daleithiau a #China

Adroddiad buddsoddi #EIB: risgiau'r UE yn colli tir ar arloesedd i'r Unol Daleithiau a #China

| Rhagfyr 3, 2018

Mae ôl-groniad o fuddsoddiad yn parhau i bwyso ar economi Ewrop: mae buddsoddiadau lliniaru newid yn yr hinsawdd yn parhau i fod yn isel, ac nid yw cwmnïau'r UE yn dal i roi digon o adnoddau i ymchwil a datblygu, anfanteision eraill, a hyd yn oed peiriannau ac offer, i aros yn gystadleuol yn fyd-eang. Mae'r gyfran o fuddsoddiad a gwariant arall sy'n cynyddu twf yng nghyfanswm gwariant y llywodraeth yn parhau i fod yn isel, yn [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan yn y gwaith: Yn dod â buddsoddiad yn ôl ar y trywydd yn Ewrop

#JunckerPlan yn y gwaith: Yn dod â buddsoddiad yn ôl ar y trywydd yn Ewrop

| Tachwedd 27, 2018

Mewn Cyfathrebu, mae'r Comisiwn wedi datgelu sut mae Cynllun Buddsoddi Ewrop - Cynllun Juncker - wedi helpu i ddod â buddsoddiad yn ôl i lefel gynaliadwy yn Ewrop, bedair blynedd ar ôl ei lansio. Mae'r Cynllun Buddsoddi wedi rhagori ar ei tharged a'i ddisgwyliadau cychwynnol ac mae bellach wedi ysgogi buddsoddiadau gwerth € 360 biliwn, mae dwy ran o dair o [...]

Parhau Darllen

#SingleMarket - ased gorau Ewrop mewn byd sy'n newid

#SingleMarket - ased gorau Ewrop mewn byd sy'n newid

| Tachwedd 27, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno asesiad newydd o'r sefyllfa yn y Farchnad Sengl ac yn galw ar aelod-wladwriaethau i adnewyddu eu hymrwymiad gwleidyddol i'r Farchnad Sengl. Dros y blynyddoedd 25 diwethaf, mae'r Farchnad Sengl wedi gwneud Ewrop yn un o'r llefydd mwyaf deniadol i fyw a gwneud busnes. Mae ei bedwar anwadal [...]

Parhau Darllen

Achelles yr Undeb Ewropeaidd? #Transport seilwaith

Achelles yr Undeb Ewropeaidd? #Transport seilwaith

| Tachwedd 23, 2018

Mewn ymgais i atal cwmnïau Tseiniaidd i ymyrryd â marchnadoedd Ewropeaidd, mae'r UE yn ceisio cyfyngu ar fuddsoddiad uniongyrchol tramor (FDI) trwy weithredu fframwaith sgrinio trylwyr a gynlluniwyd i nodi unrhyw fygythiadau sylweddol i seilwaith neu dechnolegau beirniadol y bloc, gyda thrafnidiaeth o un o'r y rhai mwyaf difrifol. Byddai'r system gyfnewid gwybodaeth yn rhybuddio [...]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

| Tachwedd 16, 2018

Bydd cleifion ysbyty yn Ffrainc a'r Iseldiroedd, cymudwyr yng Ngwlad Pwyl, Sbaen, Ffrainc ac India, a defnyddwyr ynni ym Mwlgaria, Gwlad Groeg a'r Gambia oll yn elwa o fuddsoddiad mewn prosiectau newydd a gymeradwywyd gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB). Yn eu cyfarfod misol yn Lwcsembwrg ar 13 Tachwedd cytunodd bwrdd yr EIB € 6 biliwn [...]

Parhau Darllen