RSSBusnes

Mae #EIB yn cymeradwyo € 4.4 biliwn ar gyfer busnesau bach, tai cymdeithasol, trafnidiaeth a buddsoddiad ynni

Mae #EIB yn cymeradwyo € 4.4 biliwn ar gyfer busnesau bach, tai cymdeithasol, trafnidiaeth a buddsoddiad ynni

| Mehefin 14, 2018

Yn y cyfarfod yn Lwcsembwrg, cymeradwyodd Bwrdd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) gyfanswm o € 4.4 biliwn o ariannu newydd ar gyfer prosiectau 30 ar draws Ewrop, Asia ac Affrica. Mae hyn yn cynnwys ariannu i gyflwyno cyflymder uwch-gyflym ar draws yr Almaen, uwchraddio Cairo metro, ehangu ac ailsefydlu coedwigoedd yn Tsieina, a gwella mynediad i solar oddi ar y grid [...]

Parhau Darllen

Dull cyfnewid data UE-US #PrivacyShield: rhaid i'r Unol Daleithiau gydymffurfio â 1 Medi, dywed ASEau

Dull cyfnewid data UE-US #PrivacyShield: rhaid i'r Unol Daleithiau gydymffurfio â 1 Medi, dywed ASEau

| Mehefin 14, 2018

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil wedi galw ar y Comisiwn i atal Shield Preifatrwydd yr UE-UDA gan ei fod yn methu â darparu digon o ddiogelu data i ddinasyddion yr UE. Dylid atal y ddêl cyfnewid data oni bai bod yr Unol Daleithiau yn cydymffurfio â hi gan 1 Medi 2018, dywed ASEau, gan ychwanegu y dylai'r bargen barhau i gael ei atal drosodd nes i'r Unol Daleithiau [...]

Parhau Darllen

Bydd busnesau bach a chanolig Ewropeaidd 'yn colli allan os yw #PrivacyShield yn cael ei ddiddymu'

Bydd busnesau bach a chanolig Ewropeaidd 'yn colli allan os yw #PrivacyShield yn cael ei ddiddymu'

| Mehefin 13, 2018

Mabwysiadodd Pwyllgor Seneddol Ewrop ar Ryddidau Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref adroddiad hunan-fenter ar 11 Mehefin yn condemnio Shield Preifatrwydd yr UE-UDA fel camweithredol ac anymwybodol. Dywedodd ASE Axel Voss, Llefarydd y Grŵp EPP ar y pwnc: "Galwodd y Grŵp EPP am fwy o amser i drafod pwyntiau beirniadol yn y Penderfyniad, yn enwedig y rhai sy'n galw [...]

Parhau Darllen

Mae RT Hon, Syr Vince Cable yn annog Cludiant i Lundain (#TFL) i roi Ajit Chambers i'r gydnabyddiaeth y mae'n ei haeddu yn iawn

Mae RT Hon, Syr Vince Cable yn annog Cludiant i Lundain (#TFL) i roi Ajit Chambers i'r gydnabyddiaeth y mae'n ei haeddu yn iawn

| Mehefin 12, 2018

Yn 2009, roedd Ajit Chambers yn rhoi bywyd arferol i weithio'n unig ar agor gorsafoedd tiwb segur Llundain fel atyniadau twristaidd a lleoliadau amlbwrpas. Nid yw ei daith wedi bod yn rhyfedd iawn ar ôl iddo ddarganfod hen fap yn dangos 26 o orsafoedd tiwb Llundain a ddefnyddiwyd ac yna cyflwynodd ei gynllun manwl i Boris Johnson y Cadeirydd [...]

Parhau Darllen

Mae Gweinidogion yn ôl yn ôl rhedfa #Heathrow newydd

Mae Gweinidogion yn ôl yn ôl rhedfa #Heathrow newydd

| Mehefin 7, 2018

Cefnogodd y Gweinidog gynlluniau ar gyfer rhedfa newydd yn maes awyr Llundain Heathrow ddydd Mawrth (5 Mehefin), gan agor y ffordd ar gyfer pleidlais seneddol ar ôl degawdau o oedi, er y gallai'r prosiect wynebu heriau cyn dechrau adeiladu, yn ysgrifennu Sarah Young. Heathrow yw maes awyr prysuraf Ewrop ond erbyn hyn mae'n gweithredu'n llawn. Yn y gorffennol, mae cynlluniau [...]

Parhau Darllen

#DigitalSingleMarket: Mae negodwyr yr UE yn cyrraedd cytundeb gwleidyddol i ddiweddaru rheolau #telecoms yr UE

#DigitalSingleMarket: Mae negodwyr yr UE yn cyrraedd cytundeb gwleidyddol i ddiweddaru rheolau #telecoms yr UE

| Mehefin 7, 2018

Mae Senedd Ewrop a'r Cyngor wedi dod i gytundeb gwleidyddol i ddiweddaru rheolau telathrebu yr UE. Bydd y Cod Cyfathrebu Electronig Ewropeaidd newydd, a gynigir gan y Comisiwn, yn hybu buddsoddiadau mewn rhwydweithiau gallu uchel iawn ar draws yr UE, gan gynnwys mewn ardaloedd anghysbell a gwledig. Dywedodd Is-lywydd Andrus Ansip y Farchnad Sengl Ddigidol: "Mae'r cytundeb hwn yn [...]

Parhau Darllen

Llif am ddim o ddata: Galluogi #DigitalSingleMarket

Llif am ddim o ddata: Galluogi #DigitalSingleMarket

| Mehefin 7, 2018

Gallai llif y data am ddim helpu i greu cyfleoedd i gwmnïau Ewropeaidd © AP Images / European Union - Rheolau EP UE newydd sy'n hwyluso llif rhydd o ddata anffafriol, yn gallu helpu i arbed biliynau o ewro i fusnesau'r UE bob blwyddyn. Manteision deddfwriaeth newydd Mae'r cynnig drafft, a drafodir gan y Senedd ar hyn o bryd, yn ceisio dileu cyfyngiadau daearyddol [...]

Parhau Darllen