RSSBusnes

Senedd Ewrop yn sicrhau cystadleurwydd #EUAirlines

Senedd Ewrop yn sicrhau cystadleurwydd #EUAirlines

| Mawrth 18, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu rheolau yn erbyn cystadleuaeth annheg mewn trafnidiaeth awyr. Gan nad yw trafnidiaeth awyr yn dod o dan reolau Sefydliad Masnach y Byd (WTO), mae'r UE bellach yn llenwi'r bwlch hwn gyda'i offeryn amddiffyn ei hun ar gyfer cwmnïau hedfan Ewropeaidd. “Ni fydd Ewrop bellach yn derbyn cystadleuaeth ysglyfaethus ar draul ei chwmnïau hedfan. Yn y dyfodol, bydd yr UE […]

Parhau Darllen

ASEau yn mabwysiadu #CybersecurityAct ac eisiau i'r UE wrthsefyll bygythiad TG gan #China

ASEau yn mabwysiadu #CybersecurityAct ac eisiau i'r UE wrthsefyll bygythiad TG gan #China

| Mawrth 14, 2019

Senedd yn mabwysiadu cynllun ardystio seiberddiogelwch ar gyfer cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau © delweddau AP / Undeb Ewropeaidd-EP Ar ddydd Mawrth (12 Mawrth), mabwysiadodd ASEau Ddeddf Cybersecurity yr UE gyda phleidleisiau 586 i 44 a 36 yn ymatal. Mae'n sefydlu'r cynllun ardystio seiberddiogelwch cyntaf ledled yr UE i sicrhau bod cynhyrchion ardystiedig, prosesau a gwasanaethau a werthir yng ngwledydd yr UE yn bodloni safonau seiberddiogelwch. […]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn gweithio i roi hwb i Weinyddiaeth Diogelwch Ewrop

Mae'r Senedd yn gweithio i roi hwb i Weinyddiaeth Diogelwch Ewrop

| Mawrth 13, 2019

Mae defnydd o'r rhyngrwyd a nifer y dyfeisiau cysylltiedig yn parhau i gynyddu, ond felly mae seiber-fygythiadau hefyd. Mae'r Senedd yn gweithio ar ddeddfwriaeth newydd i wella eich diogelwch. Mae gweithgareddau gan seiber-droseddwyr yn cynyddu o ran cymhlethdod a soffistigeiddrwydd. Ar ddydd Mawrth 12 Mawrth, pleidleisiodd ASEau ar y weithred seiberddiogelwch sy'n ceisio gwella'r ymateb Ewropeaidd i'r nifer cynyddol […]

Parhau Darllen

Mae cwmnïau Ewropeaidd yn ysgogi twf yn nifer y ceisiadau #PatentApplications

Mae cwmnïau Ewropeaidd yn ysgogi twf yn nifer y ceisiadau #PatentApplications

| Mawrth 12, 2019

Mae cwmnïau a dyfeiswyr o bob cwr o'r byd wedi ffeilio ceisiadau patent 174,317 gyda Swyddfa Batent Ewrop (XO) yn 2018, sef cynnydd o 4.6% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Cyhoeddodd yr EPO hefyd batentau Ewropeaidd 127 625 y llynedd, 21% yn fwy nag yn 2017 a'r dyddiad mwyaf hyd yn hyn hyd yn hyn (Ffig .: Twf ceisiadau am batentau). […]

Parhau Darllen

Eidal-Tsieina: Dinasoedd Smart a #DigitalTransformationDialogue

Eidal-Tsieina: Dinasoedd Smart a #DigitalTransformationDialogue

| Mawrth 11, 2019

Mae'r byd yn ymgorffori ton datblygu dinasoedd smart mewn cyfnod lle mae technolegau newydd, megis 5G, cudd-wybodaeth artiffisial a data mawr, wedi'u gosod i chwyldroi diwydiannau a bywyd bob dydd pobl. Mae adeiladu dinasoedd mwy callach i'w dinasyddion wedi aros yn un o'r blaenoriaethau ar gyfer nifer o lywodraethau cenedlaethol a lleol yn y byd. O [...]

Parhau Darllen

#Antitrust - Comisiynwyr cyfarpar diogelwch diogelwch ceir dirwyon € 368 miliwn mewn setliad cartel

#Antitrust - Comisiynwyr cyfarpar diogelwch diogelwch ceir dirwyon € 368 miliwn mewn setliad cartel

| Mawrth 6, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dirwyo Autoliv a TRW gyfanswm o € 368,277,000 ar gyfer torri rheolau gwrth-frys yr UE. Cymerodd Autoliv, TRW a Takata ran mewn dau gartel ar gyfer cyflenwi gwregysau diogelwch, bagiau aer ac olwynion llywio i gynhyrchwyr ceir Ewropeaidd. Roedd y tri chyflenwr yn cydnabod eu cyfranogiad yn y carteli a chytunodd i setlo'r achos. [...]

Parhau Darllen

UE a #Qatar cyrraedd #Aviation cytundeb

UE a #Qatar cyrraedd #Aviation cytundeb

| Mawrth 5, 2019

Cychwynnodd y Comisiwn Ewropeaidd a Wladwriaeth Qatar gytundeb hedfan ar 4 Mawrth, y cytundeb cyntaf o'r fath rhwng yr UE a phartner o ardal y Gwlff. Bydd y cytundeb yn uwchraddio'r rheolau a'r safonau ar gyfer hedfan rhwng Qatar a'r UE, a bydd yn gosod meincnod byd-eang newydd trwy ymrwymo i gryf, [...]

Parhau Darllen