RSSBusnes

# Ciwiau pasbortAddorthAirport cyrraedd dwy awr a hanner ym mis Gorffennaf - data

# Ciwiau pasbortAddorthAirport cyrraedd dwy awr a hanner ym mis Gorffennaf - data

| Awst 14, 2018

Roedd yn rhaid i deithwyr sy'n cyrraedd Maes Awyr Heathrow Llundain gael ciw ar reolaeth pasbort am hyd at ddwy awr a hanner ym mis Gorffennaf, a dangosodd ffigurau swyddogol, gan ysgogi beirniadaeth bellach gan benaethiaid hedfan am oedi a achoswyd gan gyfundrefn ffiniau Prydain, yn ysgrifennu Sarah Young. Collodd yr Heddlu Border ei tharged 45-munud neu lai ar gyfer amseroedd aros gwirio pasbort ar gyfer 95% o ymwelwyr [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan yn cefnogi cynhyrchu brechlyn Nordig Bafariaidd gyda benthyciad € 30 miliwn #EIB

#JunckerPlan yn cefnogi cynhyrchu brechlyn Nordig Bafariaidd gyda benthyciad € 30 miliwn #EIB

| Awst 13, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi cwmni biotechnoleg Bavarian Nordic gyda benthyciad € 30 miliwn gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB) sydd wedi'i warantu o dan Gronfa Ewropeaidd Buddsoddiadau Strategol (EFSI) Cynllun Juncker. Bydd Bavarian Nordic yn defnyddio'r arian i adeiladu a darparu cyfleuster cynhyrchu ar ei safle presennol yn Kvistgård, Denmarc, lle mae [...]

Parhau Darllen

Mae arian yr UE i helpu 14 #InnovativeProjects o'r radd flaenaf i fynd i'r farchnad yn gyflymach

Mae arian yr UE i helpu 14 #InnovativeProjects o'r radd flaenaf i fynd i'r farchnad yn gyflymach

| Awst 10, 2018

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi prosiectau o'r radd flaenaf i ddod â'u arloesiadau yn gyflymach i'r farchnad dan gynllun Peilot Llwybr i Arloesi y cynllun Peilot Cyngor Arloesi Ewropeaidd (EIC). Mae'r prosiectau a ddewiswyd ar gyfer cyllid yn cynnwys technoleg ailgylchu i gyflwyno rwber o deiars 'diwedd oes' i linellau cynhyrchu, system i drin ffibriliad atrïol parhaus, a [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan yn gwarantu cefnogaeth fwyaf erioed #EIB ar gyfer busnes amaeth yn Iwerddon

#JunckerPlan yn gwarantu cefnogaeth fwyaf erioed #EIB ar gyfer busnes amaeth yn Iwerddon

| Awst 9, 2018

Mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi llofnodi cytundeb ariannu € 40 miliwn gyda chwmni amaeth-dechnoleg Maeth Ddeuddeg sydd wedi'i warantu o dan Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) Cynllun Juncker. Bydd y cwmni, sydd wedi'i leoli yn Belfast ac mae ganddo safleoedd gweithgynhyrchu ar draws Iwerddon a gwledydd eraill, yn defnyddio'r arian hirdymor ar gyfer ei ymchwil, ei ddatblygiad [...]

Parhau Darllen

#Dyfraniad yn y Dechrau Cyntaf yn y Deyrnas Unedig Er gwaethaf Brexit

#Dyfraniad yn y Dechrau Cyntaf yn y Deyrnas Unedig Er gwaethaf Brexit

| Awst 3, 2018

Gydag yr wythnos hon, mae drama Brexit, ac yn wyneb tystiolaeth o dorri cyfraith, twyllo ac ymyrraeth dramor, byddai'n deg dweud bod llawer yn yr UE yn rhagfynegi canlyniad anffodus ar gyfer y DU ar ôl Brexit. Mae busnesau, yn arbennig, yn pryderu am yr hyn y gallai'r dyfodol y tu allan i'r UE ei ddal ati. [...]

Parhau Darllen

Dylai trawsnewid digidol fod yn gymdeithasol ac yn foesegol gyfrifol, meddai #EESC

Dylai trawsnewid digidol fod yn gymdeithasol ac yn foesegol gyfrifol, meddai #EESC

| Gorffennaf 31, 2018

Bydd sgiliau priodol, diogelu cymdeithasol ac amrywiaeth yn y gweithle i gyd yn hollbwysig ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â deialog gymdeithasol am gyflwyno technolegau newydd. Dylai'r pontio digidol yn yr UE gael ei ategu gan barch at werthoedd Ewropeaidd a'i gefnogi gan bolisïau cymdeithasol mwy cadarn, er mwyn sicrhau na chaiff neb ei adael. Cymdeithas Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

#PassengerRights - Teithio yn yr UE heb unrhyw bryderon

#PassengerRights - Teithio yn yr UE heb unrhyw bryderon

| Gorffennaf 25, 2018

A gafodd eich trên oedi neu'ch cancyn wedi'i ganslo? Dysgwch am eich hawliau teithwyr wrth deithio yn yr UE. Wrth i chi gychwyn ar eich gwyliau haf, mae'n dda gwybod bod hawliau teithwyr yr UE yn eich diogelu, pe bai unrhyw beth yn mynd o'i le wrth deithio. Mae rheolau'r UE yn sicrhau lefel isaf o amddiffyniad i deithwyr, waeth beth fo [...]

Parhau Darllen