RSSBusnes

#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

| Efallai y 21, 2019

Yn dilyn cyfarfod diweddaraf Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), disgwylir i'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) - Cronfa Juncker - sbarduno € 398.6 biliwn mewn buddsoddiadau. O fis Mai 2019, mae'r cytundebau a gymeradwywyd dan Gronfa Juncker yn dod i gyfanswm o € 73.8bn o ran ariannu ac maent wedi'u lleoli ym mhob un o 28 […]

Parhau Darllen

Gwahardd #Google ar #Huawei - Byddwn yn parhau i adeiladu ecosystem feddalwedd ddiogel a chynaliadwy

Gwahardd #Google ar #Huawei - Byddwn yn parhau i adeiladu ecosystem feddalwedd ddiogel a chynaliadwy

| Efallai y 20, 2019

Mae Google wedi gwahardd y gwneuthurwr ffonau clyfar ail fwyaf yn y byd, Huawei, o rai diweddariadau i system weithredu Android, gan ddelio â chwythiad i'r cwmni Tsieineaidd. Mae dyluniadau newydd ffonau clyfar Huawei ar fin colli mynediad i rai apiau Google. Daw'r symudiad ar ôl i weinyddiaeth Trump ychwanegu Huawei at restr o gwmnïau y mae America […]

Parhau Darllen

#EIB i gefnogi € 3.4 o fuddsoddiad newydd mewn busnes, arloesedd, amaethyddiaeth a thwristiaeth

#EIB i gefnogi € 3.4 o fuddsoddiad newydd mewn busnes, arloesedd, amaethyddiaeth a thwristiaeth

| Efallai y 20, 2019

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) gyfanswm o € 3.4 o gyllid newydd a fydd yn cryfhau ymchwil ac arloesi ac yn galluogi cwmnïau i ehangu a gwella mynediad at ddŵr, trafnidiaeth ac addysg. Bydd hyn yn cefnogi prosiectau newydd mewn gwledydd 17. “Rhaid i Ewrop adeiladu ar ei chryfderau technolegol a gwyddonol […]

Parhau Darllen

#Diogelwch - mae'r UE yn croesawu mesurau newydd yn y DU

#Diogelwch - mae'r UE yn croesawu mesurau newydd yn y DU

| Efallai y 18, 2019

Gallai ymosodwyr seiber o amgylch y byd bellach wynebu cosbau UE, diolch i drefn newydd a wthiwyd gan y DU a'i phartneriaid. Mae'r gyfundrefn sancsiynau newydd, a gymeradwywyd ar 17 Mai ym Mrwsel, yn anfon neges glir at actorion gelyniaethus ym mhob man y bydd y DU, a'r UE, yn gosod canlyniadau anodd ar gyfer […]

Parhau Darllen

Masnach a buddsoddiad #EuropeChina: Trosi heriau yn gydweithrediad

Masnach a buddsoddiad #EuropeChina: Trosi heriau yn gydweithrediad

| Efallai y 17, 2019

Wrth i ganfyddiadau Ewropeaidd tuag at Tsieina esblygu ac aeddfedu, gadewch inni gofio'r gwersi o'r gorffennol tra'n aros yn optimistaidd am y dyfodol, yn ysgrifennu Huawei Technologies Global Government Affairs Is-lywydd Simon Lacey. Yr wythnos diwethaf cynhaliwyd panel ym Mrwsel gan Fenter Interlink Ewrop-Asia sydd newydd ei sefydlu i drafod 'Masnach a Buddsoddi Ewrop-Tsieina: Trosi Heriau yn Gydweithredu'. […]

Parhau Darllen

#DigitalSingleMarket - Y Comisiwn yn buddsoddi i hybu gwydnwch seiberddiogelwch yr UE

#DigitalSingleMarket - Y Comisiwn yn buddsoddi i hybu gwydnwch seiberddiogelwch yr UE

| Efallai y 16, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio galwad newydd am dendrau i gefnogi'r Timau Ymateb i Ddigwyddiadau Cyfrifiadurol (Rhwydwaith CSIRTs), a grëwyd gan y Gyfarwyddeb ar ddiogelwch y rhwydwaith a system wybodaeth (Cyfarwyddeb NIS), y rheolau cyberecurity ar draws yr UE sy'n galluogi awdurdodau cenedlaethol a gweithredwyr marchnad i fynd i'r afael yn well â seiber-fygythiadau. Gyda chyllideb o € 2.5 wedi'i hariannu gan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop […]

Parhau Darllen

#DigitalSingleMarket - Galwadau rhatach i wledydd eraill yr UE o 15 Mai

#DigitalSingleMarket - Galwadau rhatach i wledydd eraill yr UE o 15 Mai

| Efallai y 14, 2019

O 15 Mai, bydd pris uchaf newydd yn gymwys ar gyfer pob galwad ryngwladol a SMS o fewn yr UE. O ganlyniad, bydd defnyddwyr sy'n galw o'u gwlad i wlad arall yn yr UE yn talu uchafswm o 19 cents y funud (+ TAW) a 6 cents fesul neges SMS (+ TAW). Yn dilyn diwedd y taliadau crwydro […]

Parhau Darllen