RSSBusnes

Mae adroddiad newydd ar #DigitalE EDUCATION yn dangos tueddiadau ar i fyny yn ysgolion Ewrop

Mae adroddiad newydd ar #DigitalE EDUCATION yn dangos tueddiadau ar i fyny yn ysgolion Ewrop

| Medi 12, 2019

Cyhoeddodd rhwydwaith Eurydice y Comisiwn Ewropeaidd adroddiad heddiw (12 Medi) sy'n mapio cyflwr addysg ddigidol mewn ysgolion ledled Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar sut mae cymwyseddau digidol yn cael eu haddysgu a'u hasesu. Mae hefyd yn rhoi trosolwg o sgiliau digidol athrawon, y polisïau sydd wedi'u cynllunio i gefnogi addysg ddigidol a'r defnydd o dechnoleg […]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo € 7 biliwn ar gyfer tai cymdeithasol newydd, ynni glân, trafnidiaeth a buddsoddiad busnes

Mae #EIB yn cymeradwyo € 7 biliwn ar gyfer tai cymdeithasol newydd, ynni glân, trafnidiaeth a buddsoddiad busnes

| Medi 11, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cytuno ar € 7 biliwn o gyllid newydd. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer buddsoddiad newydd i wella tai cymdeithasol, ynni glân a thrafnidiaeth gynaliadwy, telathrebu, iechyd ac addysg. Hefyd cymeradwyodd yr EIB fwy na € 2.8bn o gefnogaeth newydd ar gyfer buddsoddiad busnes trwy linellau cyllido uniongyrchol a chredyd gyda banciau lleol. “Hyn […]

Parhau Darllen

Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael unig reolaeth dros #Solidus gan #Centerbridge

Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael unig reolaeth dros #Solidus gan #Centerbridge

| Medi 3, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno'r UE, i Centerbridge Partners, LP yr UD gaffael rheolaeth unig Solidus Solutions (“Solidus”) o'r Iseldiroedd. Mae Solidus yn cynhyrchu datrysiadau pecynnu. Mae Centerbridge yn gwmni rheoli buddsoddiad preifat gyda swyddfeydd yn Efrog Newydd a Llundain. Daeth y Comisiwn i'r casgliad y byddai'r caffaeliad arfaethedig […]

Parhau Darllen

Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio'r broses o gaffael rheolaeth lwyr dros Sotheby's gan #NextAlt

Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio'r broses o gaffael rheolaeth lwyr dros Sotheby's gan #NextAlt

| Awst 29, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno'r UE, i Next Alt SARL o Lwcsembwrg gaffael rheolaeth lwyr dros Sotheby's o'r UD. Mae Sotheby's yn frocer o gelf, gemwaith a chasgliadau cain ac addurnol sy'n weithredol ledled y byd. Yr Alt Nesaf yw daliad personol Mr Drahi, sy'n rheoli grŵp Altice. Mae'r […]

Parhau Darllen

Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael y Gweithredwr Trosglwyddo ar gyfer fferm wynt alltraeth Galloper gan #DTC a #IRCP

Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael y Gweithredwr Trosglwyddo ar gyfer fferm wynt alltraeth Galloper gan #DTC a #IRCP

| Awst 29, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno'r UE, gaffael cyd-reolaeth dros Diamond Transmission Partners Galloper (Holding) Limited gan Diamond Transmission Corporation Limited (“DTC”) a InfraRed Capital Partners Limited (“IRCP”), pob un o'r DU. Diamond Transmission Partners Galloper yw cwmni daliannol Perchennog Trosglwyddo Ar y Môr ar gyfer fferm wynt alltraeth Galloper, […]

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewropeaidd #EIB yn arwyddo cytundeb cyllido € 25 miliwn gyda'r cwmni podlediad #Acast o dan y #JunckerPlan

Banc Buddsoddi Ewropeaidd #EIB yn arwyddo cytundeb cyllido € 25 miliwn gyda'r cwmni podlediad #Acast o dan y #JunckerPlan

| Awst 28, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi cytundeb cyllido 'lled-ecwiti' € 25 miliwn gyda'r cwmni podlediad Acast i ehangu ei weithgareddau ymchwil a datblygu ac i ddatblygu ei blatfform dosbarthu cynnwys sain ymhellach. Yn ogystal â phodlediadau annibynnol, mae Acast hefyd yn gofalu am gynnwys sain cyhoeddwyr mwy, fel y Financial Times, y Guardian, […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn croesawu ymrwymiad y DU i seilwaith digidol

Mae #Huawei yn croesawu ymrwymiad y DU i seilwaith digidol

| Awst 27, 2019

“Rydym yn croesawu ymrwymiad yr Ysgrifennydd Gwladol Nicky Morgan i ddatblygu seilwaith digidol o’r radd flaenaf a fydd yn helpu’r DU i barhau i‘ gystadlu a thyfu yn yr economi fyd-eang ’meddai llefarydd ar ran Huawei heddiw. “Dros y blynyddoedd 18 diwethaf, mae Huawei wedi helpu i adeiladu rhwydweithiau band eang, 3G a 4G y DU ac, fel dadansoddwyr annibynnol […]

Parhau Darllen