RSSBusnes

#ResearchImpactEU - Effaith ymchwil ac arloesedd yr UE ar fywyd bob dydd

#ResearchImpactEU - Effaith ymchwil ac arloesedd yr UE ar fywyd bob dydd

| Hydref 16, 2018

Darganfod sut mae ymchwil ac arloesedd yr UE yn gwella bywyd bob dydd mewn cynhadledd a drefnir gan Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd ar 27 Tachwedd. Ddydd Mawrth 27 Tachwedd, bydd y Senedd yn cynnal cynhadledd ar sut mae ymchwil ac arloesi yn effeithio ar fywyd pob dydd. Mae'r gynhadledd ar agor i bawb. Dros y blynyddoedd diwethaf 30, yr UE [...]

Parhau Darllen

#EBU yn cyhoeddi creu #EurovisionServices - is-gwmni newydd ar gyfer ei wasanaethau busnes

#EBU yn cyhoeddi creu #EurovisionServices - is-gwmni newydd ar gyfer ei wasanaethau busnes

| Hydref 10, 2018

Bydd Undeb Darlledu Ewrop (EBU) yn trosglwyddo ei wasanaethau busnes i is-gwmni newydd, Eurovision Services SA, ar 1 Ionawr 2019. Bydd yr is-gwmni newydd yn eiddo i'r EBU yn llawn ac wedi ei leoli yn Genefa, y Swistir. "Rwy'n croesawu'n fawr y datblygiad strategol hwn ar gyfer yr EBU, ar gyfer yr is-gwmni newydd, ac yn arbennig ar gyfer ein Haelodau a [...]

Parhau Darllen

Llif am ddim o ddata anffafriol: mae'r Senedd yn cymeradwyo #EUFifthFreedom

Llif am ddim o ddata anffafriol: mae'r Senedd yn cymeradwyo #EUFifthFreedom

| Hydref 9, 2018

Mae rheolau newydd sy'n anelu at gael gwared ar rwystrau i symud data am ddim yn bersonol yn yr UE ar gyfer cwmnïau ac awdurdodau cyhoeddus wedi'u mabwysiadu gan ASEau. Bydd y gyfraith hon, sydd eisoes wedi'i gytuno dros dro gyda'r Cyngor, yn gwahardd rheolau cenedlaethol sy'n mynnu bod y data hwnnw'n cael ei storio neu ei brosesu mewn aelod-wladwriaeth benodol. Mae data an-bersonol yn cynnwys, ar gyfer [...]

Parhau Darllen

Llif am ddim o ddata: Oes newydd ar gyfer #DigitalEconomy yn Ewrop

Llif am ddim o ddata: Oes newydd ar gyfer #DigitalEconomy yn Ewrop

| Hydref 9, 2018

Bydd y Rheoliad ar lif y data yn rhad ac am ddim yn creu pumed rhyddid ar y farchnad fewnol, wrth ymyl rhyddid symud pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf. Yn ôl y rheolau newydd, gellir storio a phrosesu unrhyw ddata arall nad yw'n gysylltiedig â pherson adnabyddadwy yn unrhyw le yn y [...]

Parhau Darllen

#AudiovisualMedia - ASE yn cymeradwyo rheolau newydd sy'n addas ar gyfer oes ddigidol

#AudiovisualMedia - ASE yn cymeradwyo rheolau newydd sy'n addas ar gyfer oes ddigidol

| Hydref 5, 2018

Nod rheolau newydd ar gyfryngau clyweledol yw amddiffyn gwarchodwyr yn well, annog arloesedd a hyrwyddo cynnwys Ewropeaidd. Cymeradwyodd yr ASEau nhw ar 2 Hydref. Mae'r rhyngrwyd wedi newid yn sylweddol sut yr ydym yn gwylio ffilmiau, fideos a sioeau teledu. Ar 2, daeth ASEau Hydref ymlaen o blaid deddfwriaeth ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol sydd wedi cael eu diweddaru i gadw i fyny [...]

Parhau Darllen

Mae'r DU yn datgelu #Russia #CyberAttacks

Mae'r DU yn datgelu #Russia #CyberAttacks

| Hydref 4, 2018

Heddiw (4 Hydref), gall y DU a'i chynghreiriaid ddatgelu ymgyrch gan y GRU, y gwasanaeth cudd-wybodaeth milwrol Rwsia, ymosodiadau seiber anhygoel a di-hid yn targedu sefydliadau gwleidyddol, busnesau, cyfryngau a chwaraeon. Mae'r Ganolfan Genedlaethol Cyber ​​Security (NCSC) wedi nodi bod nifer o seiber actorion yn hysbys iawn eu bod wedi bod yn cynnal ymosodiadau seiber [...]

Parhau Darllen

Cyfuniadau: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael rheolaeth ar y cyd dros #PropertyGuru gan #KKR, #TPGAsia, #KMK a #SquarePeg

Cyfuniadau: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael rheolaeth ar y cyd dros #PropertyGuru gan #KKR, #TPGAsia, #KMK a #SquarePeg

| Hydref 3, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, dan Reoliad Cyfuniad yr UE, caffael rheolaeth ar y cyd dros PropertyGuru o Singapore gan KKR o'r UDA, TPG Asia o Singapore, PT Kreatif Media Karya (KMK) o Indonesia a Sgwâr Peg o Awstralia. Mae PropertyGuru yn darparu llwyfannau ar y we i bobl neu gwmnïau sydd â diddordeb mewn gwerthu, caffael, rhentu neu brydlesu [...]

Parhau Darllen