RSSBusnes

#EIB yn cefnogi buddsoddiad € 4.8 biliwn mewn ardaloedd gwledig, trosglwyddo ynni, trafnidiaeth, a'r sector preifat

#EIB yn cefnogi buddsoddiad € 4.8 biliwn mewn ardaloedd gwledig, trosglwyddo ynni, trafnidiaeth, a'r sector preifat

| Gorffennaf 16, 2019

Cymeradwyodd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) heddiw (16 Gorffennaf) € 4.8 o gyllid newydd. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i brosiectau i wella cyfathrebu mewn rhanbarthau gwledig, cynyddu buddsoddiad sector preifat i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, a chyflymu'r newid i ynni glân, gan gynnwys cefnogaeth i gyfleuster pŵer solar mwyaf Ewrop. Cyfarfod misol Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB […]

Parhau Darllen

#JunckerPlan - € 800 miliwn ar gyfer busnesau bach a chanolig arloesol mewn un ar ddeg o wledydd

#JunckerPlan - € 800 miliwn ar gyfer busnesau bach a chanolig arloesol mewn un ar ddeg o wledydd

| Gorffennaf 15, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) a ProCredit Group yn darparu € 800 miliwn i gwmnïau bach a chanolig arloesol (BBaCh), o dan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), elfen graidd y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, neu “ Cynllun Juncker ”, a Chyfleuster Gwarantu Busnesau Bach a Chanolig InnovFin. Bydd y cyllid yn targedu cwmnïau sy'n defnyddio technolegau newydd ac yn cynhyrchu cynhyrchion newydd […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Uno: Y Comisiwn yn clirio caffael #Worldpay gan #FIS

Uno: Y Comisiwn yn clirio caffael #Worldpay gan #FIS

| Gorffennaf 9, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo caffael Worldpay, Inc gan Fidelity National Information Services, Inc. ('FIS'), y ddau o'r Unol Daleithiau, o dan Reoliad Uno yr UE. Mae Worldpay yn ddarparwr byd-eang o wasanaethau caffael masnachwyr a thechnolegau technoleg cysylltiedig. Mae FIS yn ddarparwr byd-eang o dechnoleg gwasanaethau ariannol gyda ffocws ar fanwerthu a sefydliadol […]

Parhau Darllen

Galwad #CysylltiadEuropeFacilityTelecom: € 25 miliwn i hybu seilwaith digidol trawsffiniol

Galwad #CysylltiadEuropeFacilityTelecom: € 25 miliwn i hybu seilwaith digidol trawsffiniol

| Gorffennaf 9, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio'r ail alwad Cyfleuster Teledu Cysylltu Ewrop (CEF) o 2019, gyda € 25 ar gael i helpu gweinyddiaethau a busnesau cyhoeddus Ewrop i gysylltu â llwyfannau digidol ledled Ewrop a sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn rhyngweithredol ar draws ffiniau. Mae'r alwad yn canolbwyntio ar chwe maes: seiberddiogelwch (€ 10m), e-Iechyd (€ 5m), eGaffael (€ 1m), e-Gyfiawnder Ewropeaidd (€ 3m), Data Agored Cyhoeddus (€ 5m), a'r Llwyfan Ewropeaidd newydd ar Sgiliau Digidol (€ 1m). […]

Parhau Darllen

Prawf

Prawf

| Gorffennaf 8, 2019

Prawf

Parhau Darllen

#Antitrust - Y Comisiwn yn ail-wneud penderfyniad ac yn dirwyo pum cynhyrchydd o atgyfnerthu bariau dur € 16 miliwn ar gyfer cartel gosod prisiau

#Antitrust - Y Comisiwn yn ail-wneud penderfyniad ac yn dirwyo pum cynhyrchydd o atgyfnerthu bariau dur € 16 miliwn ar gyfer cartel gosod prisiau

| Gorffennaf 8, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ail-fabwysiadu penderfyniad cartel yn erbyn pum gwneuthurwr Eidalaidd o atgyfnerthu bariau dur ar gyfer concrit, sef AlfaAcciai, Feralpi Holding, Ferriere Nord, Partecipazioni Industriali (Riva Fire) a Valsabbia Investimenti / Ferriera Valsabbia. Yn ei benderfyniad, mae'r Comisiwn wedi gosod cyfanswm dirwyon o € 16,074,000 ar gyfer cyfranogiad y cwmnïau mewn cartel gosod prisiau rhwng […]

Parhau Darllen