RSSAmddiffyn

#USEUCOM - Ardal Reoli Ewrop yr UD yn dechrau cyfres ymarfer Ewrop

#USEUCOM - Ardal Reoli Ewrop yr UD yn dechrau cyfres ymarfer Ewrop

| Efallai y 15, 2019

Dechreuodd Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) ei chyfres ymarfer Ewrop ar 10 Mai gyda dechrau'r ymarfer ar y cyd. \ Tyn Croatia, Hwngari a Slofenia. Immediate Response, ymarfer rhyddid i symud, yw'r cyntaf o chwech o ymarferion USEUCOM, a gynlluniwyd ers amser maith, sydd i fod i ddigwydd yn Ewrop rhwng Mai a Medi 2019. Mae cyfres ymarfer USEUCOM yn dwyn ynghyd […]

Parhau Darllen

#EuropeanDefenceUnion - Canllawiau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gynnal caffaeliadau amddiffyn ar y cyd

#EuropeanDefenceUnion - Canllawiau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gynnal caffaeliadau amddiffyn ar y cyd

| Efallai y 13, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau ar gaffael amddiffyniad cydweithredol i helpu aelod-wladwriaethau i gymhwyso'r Gyfarwyddeb Caffael Amddiffyn (Cyfarwyddeb 2009 / 81 / EC) yn gyson a gwneud defnydd o'r holl bosibiliadau cydweithredu mae'n eu cynnig. Bydd hyn yn hwyluso cyfranogiad Aelod-wladwriaethau mewn prosiectau amddiffyn cydweithredol o dan y Gronfa Amddiffyn Ewropeaidd yn y dyfodol a'i rhaglenni rhagflaenol cyfredol. Marchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth […]

Parhau Darllen

#SEAD - Taro lle mae'n brifo

#SEAD - Taro lle mae'n brifo

| Efallai y 9, 2019

Mae taflegryn newydd NARGM yr Awyrlu Indiaidd yn addo newid sylweddol i athrawiaeth SEAD yr heddlu. Dechreuodd y gwaith ar Ddileu'r Gwrthbelydredd Cenhedlaeth Newydd (NGARM) y Sefydliad Ymchwil a Datblygu Amddiffyn (DRDO) yn 2012 gyda chyllideb gychwynnol o $ 62 miliwn, yn ysgrifennu Thomas Withington. Mae ffynonellau agored yn nodi bod gan yr arf ystod o 54 […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Ar ôl #Christchurch, mae #EUInternetForum yn trafod mesurau gweithredol i fynd i'r afael â chynnwys terfysgol ar-lein

#SecurityUnion - Ar ôl #Christchurch, mae #EUInternetForum yn trafod mesurau gweithredol i fynd i'r afael â chynnwys terfysgol ar-lein

| Efallai y 7, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnal cyfarfod uwch swyddogion ym Mrwsel, gyda chynrychiolwyr o aelod-wladwriaethau'r UE, Europol a'r prif gwmnïau technoleg yng nghyd-destun Fforwm Rhyngrwyd yr UE. Mae'r Fforwm wedi bod yn gweithredu ar fynd i'r afael â chynnwys terfysgol ar-lein ers 2015. Cynhelir y cyfarfod cyn cyfarfod grŵp o […]

Parhau Darllen

Mae Ardal Reoli Ewrop yr Unol Daleithiau yn dal newid gorchymyn

Mae Ardal Reoli Ewrop yr Unol Daleithiau yn dal newid gorchymyn

| Efallai y 6, 2019

Mae Ardal Reoli Ewropeaidd yr Unol Daleithiau (USEUCOM) wedi cynnal seremoni newid gorchymyn ym Marics Patch yn Stuttgart, yr Almaen, lle y cymerodd Tod Cyffredinol D. Teirw Cyffredinol yr Unol Daleithiau orchymyn gan Gyrtis M. Scaparrotti, General General Army. Wolters yw rheolwr USNUCOM 18th a bydd hefyd yn gwasanaethu fel Prif Gomander y Cynghreiriaid 19th Ewrop ar gyfer NATO Allied Command […]

Parhau Darllen

Cod ymarfer yn erbyn #Disformation - Y Comisiwn yn croesawu ymrwymiad llwyfannau ar-lein cyn #EuropeanElections

Cod ymarfer yn erbyn #Disformation - Y Comisiwn yn croesawu ymrwymiad llwyfannau ar-lein cyn #EuropeanElections

| Ebrill 24, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r adroddiadau diweddaraf gan Facebook, Google a Twitter sy'n cwmpasu'r cynnydd a wnaed ym mis Mawrth 2019 i ymladd diffyg gwybodaeth. Mae'r tri llwyfan ar-lein yn llofnodwyr y Cod Ymarfer yn erbyn diffyg gwybodaeth ac maent wedi ymrwymo i adrodd yn fisol ar eu gweithredoedd cyn etholiadau Senedd Ewrop ym mis Mai 2019. Marchnad Sengl Ddigidol […]

Parhau Darllen

Meithrin arloesedd amddiffyn trwy #EuropeanDefenceFund

Meithrin arloesedd amddiffyn trwy #EuropeanDefenceFund

| Ebrill 23, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu'r cytundeb rhannol ar Gronfa Amddiffyn yr UE ar gyfer 2021-2027, gan anelu at ddull mwy 'Ewropeaidd' o amddiffyn. Pleidleisiodd ASEau 328 o blaid y cytundeb rhannol gyda gweinidogion yr UE, gyda 231 yn erbyn, a 19 yn ymatal. Bydd Cronfa Amddiffyn yr UE yn meithrin arloesedd technolegol a chydweithrediad yn amddiffyniad Ewrop […]

Parhau Darllen