RSSAmddiffyn

Bydd busnesau bach a chanolig Ewropeaidd 'yn colli allan os yw #PrivacyShield yn cael ei ddiddymu'

Bydd busnesau bach a chanolig Ewropeaidd 'yn colli allan os yw #PrivacyShield yn cael ei ddiddymu'

| Mehefin 13, 2018

Mabwysiadodd Pwyllgor Seneddol Ewrop ar Ryddidau Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref adroddiad hunan-fenter ar 11 Mehefin yn condemnio Shield Preifatrwydd yr UE-UDA fel camweithredol ac anymwybodol. Dywedodd ASE Axel Voss, Llefarydd y Grŵp EPP ar y pwnc: "Galwodd y Grŵp EPP am fwy o amser i drafod pwyntiau beirniadol yn y Penderfyniad, yn enwedig y rhai sy'n galw [...]

Parhau Darllen

#CyberDefence: 'Os yw un aelod-wladwriaeth yn wan, gallai niweidio eraill'

#CyberDefence: 'Os yw un aelod-wladwriaeth yn wan, gallai niweidio eraill'

| Mehefin 13, 2018

Urmas Paet Gyda Ewrop sy'n wynebu'r risg o ymosodiadau seiber ar dargedau sifil a milwrol, mae ASE yn galw am fwy o gydweithrediad ar seiber amddiffyn. Cyfwelir Urmas Paet (yn y llun), yr ASE sy'n gyfrifol. Gall ymosodiadau seiber dargedu ystod eang o bethau, o'n dyfeisiau ac e-waledi, i ysbytai, planhigion pŵer, systemau rheoli traffig awyr [...]

Parhau Darllen

Mae'r Cyngor Telathrebu yn cyrraedd ymagwedd gyffredinol ar #CybersecurityAct

Mae'r Cyngor Telathrebu yn cyrraedd ymagwedd gyffredinol ar #CybersecurityAct

| Mehefin 11, 2018

Mae'r Cyngor Telathrebu wedi cyrraedd ymagwedd gyffredinol ar y Ddeddf Cybersecurity, a gyflwynwyd gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker yn ei gyfeiriad Blynyddol y Wladwriaeth yn 2017. Croesawodd y Comisiynydd Is-Lywydd Andrus Ansip a'r Economi a Chymdeithas Ddigidol, Mariya Gabriel, gytundeb gwleidyddol y Cyngor mewn datganiad ar y cyd: [...]

Parhau Darllen

Pam mae polisi #Defence Ewrop yn hongian ar jetau ymladd Gwlad Belg

Pam mae polisi #Defence Ewrop yn hongian ar jetau ymladd Gwlad Belg

| Mehefin 7, 2018

Ers i Senedd Ffrainc wrthod cadarnhau'r Gymdeithas Amddiffyn Ewropeaidd (EDC) yn 1954, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cael trafferth i gydlynu polisi amddiffyn ei aelod-wladwriaethau. Ond erbyn hyn mae Gwlad Belg yn paratoi i gymryd lle ei fflyd o jetau ymladdwr trwy lansio proses dendro o'r enw RFPG (cais am gynnig gan y llywodraeth), [...]

Parhau Darllen

Cronfa diwydiant #EUDefence gyntaf: mae ASE a gweinidogion yn taro cytundeb anffurfiol

Cronfa diwydiant #EUDefence gyntaf: mae ASE a gweinidogion yn taro cytundeb anffurfiol

| Efallai y 28, 2018

Mae'r Rhaglen Datblygu Diwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd newydd, gyda chyllideb o € 500 miliwn ar gyfer 2019-2020, wedi'i gytuno'n anffurfiol gan Aelodau Seneddol Ewrop a'r Cyngor. Bydd cymorth ariannol yr UE yn helpu i ariannu datblygu cynhyrchion a thechnolegau newydd ac uwchraddedig i wneud yr UE yn fwy annibynnol, gwneud gwariant yn y gyllideb yn fwy effeithlon ac ysgogi arloesedd wrth amddiffyn. Pwy all [...]

Parhau Darllen

€ 500 miliwn tuag at #EUDefence gryfach

€ 500 miliwn tuag at #EUDefence gryfach

| Efallai y 25, 2018

"Rydym wedi cymryd cam cyntaf a phwysig iawn i gynyddu cydweithrediad yn y diwydiant amddiffyn a chryfhau cystadleurwydd diwydiant amddiffyn yr UE trwy gytuno â'r Cyngor i ddyrannu € 500 miliwn yn 2019 a 2020 i'r Rhaglen Datblygu Diwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd" Françoise Grossetête ASE, Rapporteur a Llefarydd Grŵp EPP, ar ôl [...]

Parhau Darllen

#CyberDefence: Mae ASEau yn galw am well cydweithredu Ewropeaidd

#CyberDefence: Mae ASEau yn galw am well cydweithredu Ewropeaidd

| Efallai y 17, 2018

Mae ymosodiadau seiber ar y cynnydd - a rhaid i'r UE ymateb yn ôl Lluniau AP / Undeb Ewropeaidd-EP Dylai aelod-wladwriaethau'r UE gydweithio'n agos ar seiber amddiffyniad, yn dilyn cynyddu ymosodiadau seiber ar sifiliaid a thargedau milwrol, dywedodd ASE ddydd Mercher (16 Mai). Mae'r penderfyniad yn nodi bod gwahanol wladwriaethau, megis Rwsia, Tsieina a Gogledd Corea, ond hefyd [...]

Parhau Darllen