Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSAmddiffyn

#Rhwyllgor: Datganiad ar ben-blwydd yr ymosodiadau 22 / 3

#Rhwyllgor: Datganiad ar ben-blwydd yr ymosodiadau 22 / 3

| Mawrth 22, 2018

Cyhoeddodd Llywydd Senedd Ewrop Antonio Tajani a Nathalie Griesbeck, Cadeirydd y Pwyllgor Arbennig ar Terfysgaeth, y datganiad canlynol yn talu teyrnged i ddioddefwyr a'u teuluoedd. Dywedodd yr Arlywydd Antonio Tajani, ar ben-blwydd ymosodiadau Brwsel a Llundain (22 March 2016 a 22 March 2017): "Mae terfysgaeth yn drosedd i'n hegwyddorion sylfaenol. Amddiffyn [...]

Parhau Darllen

Ymateb terfysgaeth Ewrop: Mae grymuso partneriaid cywir yn allweddol i atal #radicalization

Ymateb terfysgaeth Ewrop: Mae grymuso partneriaid cywir yn allweddol i atal #radicalization

| Mawrth 22, 2018

Mae llywodraethau Ewrop mewn perygl o gyllido sefydliadau y gall eu ideoleg gyfrannu at bolioli a radicaloli o fewn cymdeithas. Mae'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Democratiaeth (EFD) - sefydliad polisi annibynnol sy'n canolbwyntio ar atal radicaliad yn y gymdeithas - yn credu bod diffyg dealltwriaeth o'r gyrwyr ideolegol ynghyd â diffyg gweithdrefn fetio llym [...]

Parhau Darllen

Y DU i fuddsoddi 48 miliwn o bunnoedd mewn canolfan amddiffyn #ChemicalWeapons newydd

Y DU i fuddsoddi 48 miliwn o bunnoedd mewn canolfan amddiffyn #ChemicalWeapons newydd

| Mawrth 20, 2018

Bydd Prydain yn buddsoddi 48 miliwn o bunnoedd mewn canolfan amddiffyn rhyfel cemegol newydd yn ei labordy ymchwil milwrol Porton Down, meddai'r Ysgrifennydd Amddiffyn Gavin Williamson yr wythnos diwethaf, yn ysgrifennu Estelle Shirbon. Porton Down oedd y cyfleuster lle'r oedd gwyddonwyr Prydain yn nodi bod yr asiant nerfau yn cael ei ddefnyddio i ymosod ar Sergei Scriptrip cyn-ysbïwr Rwsia yn ninas Salisbury. Mae gan Brydain [...]

Parhau Darllen

Mae cwmnïau #SocialMedia yn debyg i landlordiaid anghyfrifol yn dweud pennaeth heddlu gwrthderfysgaeth y DU

Mae cwmnïau #SocialMedia yn debyg i landlordiaid anghyfrifol yn dweud pennaeth heddlu gwrthderfysgaeth y DU

| Mawrth 9, 2018

Mae cwmnďau technoleg a chyfryngau cymdeithasol yn caniatáu i eithafwyr ymddwyn yn ddi-rym a diffyg ymrwymiad wrth fynd i'r afael â'r bygythiad terfysgaeth ar-lein, meddai uwch swyddog heddlu Prydain yn gynharach yr wythnos hon, yn ysgrifennu Michael Holden. Fe wnaeth Mark Rowley (yn y llun), swyddog gwrthderfysgaeth brydeinig Prydain, beirniadu darparwyr gwasanaeth cyfathrebu mawr hefyd am fethu â gweithredu yn erbyn eithafwyr, gan ddweud eu bod [...]

Parhau Darllen

Torri llif arian i #terrorists

Torri llif arian i #terrorists

| Mawrth 7, 2018

Mae ASEau yn anelu at dorri ffynonellau incwm i jihadyddion © AP Images / European Union-EP I atal arian rhag llifo i derfysgwyr, dylai gwledydd yr UE olrhain trafodion ac elusennau amheus, a rhannu gwybodaeth yn fwy rhagweithiol, annog ASEau. Mae torri ffynonellau cyllid megis masnach anghyfreithlon mewn nwyddau, arfau tân, olew, cyffuriau, sigaréts ac amcanion diwylliannol yn hanfodol i [...]

Parhau Darllen

# Cyllid ar ôl terfysgaeth: 'Os byddwn yn mynd i'r afael â'r logisteg, rydyn ni'n datrys y mater'

# Cyllid ar ôl terfysgaeth: 'Os byddwn yn mynd i'r afael â'r logisteg, rydyn ni'n datrys y mater'

| Mawrth 5, 2018

Er mwyn mynd i'r afael â chyllido terfysgaeth, mae ASE yn seroi ar wyngalchu arian a throseddau cyfundrefnol. Darganfyddwch y mesurau concrit a gynigir gan Javier Nart (yn y llun) yn y cyfweliad hwn. Aelod o ALDE, mae Javier Nart am ei gwneud hi'n haws i asiantaethau gorfodi'r gyfraith ar draws yr UE rannu gwybodaeth am ariannu. Bydd ASEau yn dadlau ac yn pleidleisio ar ei adroddiad [...]

Parhau Darllen

#EuropeanDefenceAgency a #EuropeanInvestmentBank arwydd cydweithrediad cytundeb

#EuropeanDefenceAgency a #EuropeanInvestmentBank arwydd cydweithrediad cytundeb

| Mawrth 2, 2018

Mae Jorge Domecq, prif weithredwr Asiantaeth Amddiffyn Ewrop (EDA) a Alexander Stubb, is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) i gryfhau cydweithrediad rhwng y ddau sefydliad. Anogodd Cyngor Ewropeaidd 19 Hydref 2017 yr EIB i archwilio camau pellach gyda'r bwriad o gefnogi buddsoddiadau [...]

Parhau Darllen