RSSAmddiffyn

Mae negodwyr yr UE yn cytuno ar gryfhau #Cybersecurity Ewrop

Mae negodwyr yr UE yn cytuno ar gryfhau #Cybersecurity Ewrop

| Rhagfyr 14, 2018

Mae Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i gytundeb gwleidyddol ar y Ddeddf Cybersecurity sy'n atgyfnerthu mandad Asiantaeth yr UE ar gyfer Cybersecurity, (Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Rhwydwaith a Gwybodaeth a Diogelwch, ENISA) er mwyn cefnogi aelod-wladwriaethau yn well gyda mynd i'r afael â bygythiadau ac ymosodiadau seibersegwydd. Mae'r Ddeddf hefyd yn sefydlu [...]

Parhau Darllen

Rheolau llymach i roi'r gorau i # Gwrthwyrwyr rhag defnyddio #HomemadeExplosives

Rheolau llymach i roi'r gorau i # Gwrthwyrwyr rhag defnyddio #HomemadeExplosives

| Rhagfyr 14, 2018

Cafodd y cynlluniau i ddiweddaru rheolau ar ddefnyddio a gwerthu cemegau y gellid eu defnyddio i wneud ffrwydron cartref eu cefnogi gan y Pwyllgor Rhyddid Sifil yr wythnos hon. Mae'r rheolau cyfredol yn cyfyngu ar fynediad i nifer o gemegau y gellid eu defnyddio i gynhyrchu ffrwydron cartref. Ar ben hynny, rhaid i drafodion amheus sy'n ymwneud â'r rhagflaenwyr ffrwydrol hyn [...]

Parhau Darllen

#EuropeanFoundationForDemocracy - Strasbourg attack

#EuropeanFoundationForDemocracy - Strasbourg attack

| Rhagfyr 13, 2018

Ar noson 11 Rhagfyr, gwyliodd y byd ei drosglwyddo unwaith eto, wrth i ddinas Ffrengig gael ei gloi, fel ymosodiad terfysgol a ddatblygwyd yn y farchnad Nadolig yn ninas Strasbourg, sedd Senedd Ewrop. Yn grimly, bwytai, gwestai a bariau ar draws y ddinas sy'n barod ar gyfer y gwaethaf, yn ysgrifennu'r Sefydliad Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Ymladd # Terfysgaeth - Mae'r Senedd yn nodi cynigion ar gyfer strategaeth newydd yr Undeb Ewropeaidd

Ymladd # Terfysgaeth - Mae'r Senedd yn nodi cynigion ar gyfer strategaeth newydd yr Undeb Ewropeaidd

| Rhagfyr 12, 2018

Yn seiliedig ar asesiad trylwyr, mae'r Senedd yn nodi argymhellion i fynd i'r afael â radicalization, gwella rhyngweithredu data a chefnogi dioddefwyr terfysgaeth. Mewn penderfyniad nad yw'n ddeddfwriaethol a drafodwyd ddydd Mawrth (11December) a mabwysiadwyd ar ddydd Mercher gyda phleidleisiau 474 i wrthodiadau 112 a 75, mae'r Senedd yn awgrymu atgyfnerthu rôl asiantaethau'r UE megis Europol a'r Asiantaeth Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

# Ymosodiad Strasbourg 'yn gwneud ein gweithredoedd yn fwy brys'

# Ymosodiad Strasbourg 'yn gwneud ein gweithredoedd yn fwy brys'

| Rhagfyr 12, 2018

Yr hyn a ddigwyddodd neithiwr (11 Rhagfyr) yn Strasbwrg, yn un o'r Marchnadoedd Nadolig prysuraf yn Ewrop, yn ei gwneud hi'n frys i ni, fel gwneuthurwyr polisi, weithredu, ac i weithredu'n gyflym, dywed y Grŵp EPP. Dim ond un cam i amddiffyn diogelwch pobl yw yr adroddiad heddiw a bleidleisiwyd gan Senedd Ewrop. Rydym bellach yn disgwyl i'r [...]

Parhau Darllen

#EuropeanArmy - Afal anghysbell

#EuropeanArmy - Afal anghysbell

| Rhagfyr 12, 2018

Mae'r fenter o greu Fyddin Ewropeaidd mewn gwirionedd yn awyr yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Viktors Domburs. Datganodd y llywydd Ffrainc, Emmanuel Macron a'r canghellor Almaenig Angela Merkel y mis hwn eu bod yn cefnogi'r angen i greu fyddin Ewropeaidd ar y cyd. Gyda llaw y ddwy wlad hon yw'r aelod-wladwriaethau cryfaf yr UE o [...]

Parhau Darllen

#StrasbourgShooting - Tri lladd a 11 a anafwyd gan gwnglwr sengl

#StrasbourgShooting - Tri lladd a 11 a anafwyd gan gwnglwr sengl

| Rhagfyr 12, 2018

Mae tri o bobl wedi cael eu lladd a rhai eraill a anafwyd gan 11 mewn saethu yn ninas ddwyrain Ffrainc Strasbourg, yn ysgrifennu'r BBC. Mae'r heddlu, sy'n hysbys i wasanaethau diogelwch, ar y rhedeg ac yn cael ei hel gan yr heddlu. Roedd wedi cael ei anafu mewn cyfnewidfa o wifio â milwr, meddai'r heddlu. Digwyddodd y saethu [...]

Parhau Darllen