RSSAmddiffyn

#IslamicState - Mae trawsnewid Mwslimaidd y DU yn cyfaddef llofruddio gyda ymosodiad Oxford Street

#IslamicState - Mae trawsnewid Mwslimaidd y DU yn cyfaddef llofruddio gyda ymosodiad Oxford Street

| Awst 14, 2018

Mae trosglwyddiad Mwslimaidd wedi cyfaddef blotio i ladd mwy na phobl 100 trwy yrru lori i gerddwyr ar Stryd Oxford, Llundain, prif siopa'r brifddinas, yn ysgrifennu Michael Holden. Roedd Lewis Ludlow, 26, (yn y llun) wedi bwriadu rhentu'r cerbyd a'i roi yn siopwyr yn yr ardal fanwerthu brysur, sy'n denu nifer fawr o dwristiaid, [...]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Mae'r Comisiwn yn cynyddu'r gefnogaeth i Sbaen i ymladd #Terrorism gyda € 4.2 miliwn ychwanegol

#SecurityUnion - Mae'r Comisiwn yn cynyddu'r gefnogaeth i Sbaen i ymladd #Terrorism gyda € 4.2 miliwn ychwanegol

| Awst 7, 2018

Mae'r Comisiwn wedi dyfarnu € 4.2 miliwn ychwanegol mewn cymorth brys dan y Gronfa Ddiogelwch Mewnol (ISF - Heddlu) i gefnogi ymdrechion Sbaen i frwydro yn erbyn terfysgaeth a throseddau cyfundrefnol. Bydd y cyllid ychwanegol yn cyfrannu at brynu offer a thechnoleg i warchod mannau cyhoeddus yn ogystal ag ymladd troseddau ar-lein. Gyda hyn yn ychwanegol [...]

Parhau Darllen

Ymladd yr UE yn erbyn #Terrorism

Ymladd yr UE yn erbyn #Terrorism

| Awst 3, 2018

Gweithgaredd patrôl diogelwch i atal terfysgaeth. Llun gan Manu Sanchez ar Unsplash Mae'r frwydr yn erbyn terfysgaeth yn un o flaenoriaethau'r UE. Darganfyddwch y ffeithiau allweddol ar derfysgaeth yn Ewrop a darganfyddwch beth mae'r UE yn ei wneud i'w ymladd. Terfysgaeth yn Ewrop Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu cynnydd yn y nifer [...]

Parhau Darllen

# Terfysgaeth yn yr UE: Ymosodiadau terfysgaeth, marwolaethau ac arestiadau

# Terfysgaeth yn yr UE: Ymosodiadau terfysgaeth, marwolaethau ac arestiadau

| Gorffennaf 30, 2018

Mae'r bygythiad terfysgol wedi newid yn natur yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Edrychwch ar y graff i weld esblygiad ymosodiadau, marwolaethau ac arestiadau ers 2014. Yn y blynyddoedd diwethaf bu cynnydd mewn bygythiadau ac ymosodiadau terfysgol, gan ddechrau yn 2015 gyda'r lladdiadau yn swyddfa gylchgrawn Charlie Hebdo ym Mharis. Ymosodiadau terfysgol yn [...]

Parhau Darllen

#EnergySector a #CyberSecurity: Y bwlch galluedd arall

#EnergySector a #CyberSecurity: Y bwlch galluedd arall

| Gorffennaf 30, 2018

Rydym yn gyfarwydd â bylchau galluedd yn y sector ynni. Dyma ddatganiad fy mod yn siŵr y byddai'r rhan fwyaf o'n harweinwyr diwydiant yn cytuno â: Mae angen ynni ar y Gymdeithas, a bydd y galw yn cynyddu. Mae arnom angen mwy o bŵer ac i fod yn fwy deallus ynghylch sut rydym yn ei ddefnyddio i gynnal diogelwch cyflenwad, yn ysgrifennu Michael John, cyfarwyddwr [...]

Parhau Darllen

#Tempest - y DU i fuddsoddi 2 biliwn o bunnoedd mewn rhaglen jet diffoddwr newydd trwy 2025

#Tempest - y DU i fuddsoddi 2 biliwn o bunnoedd mewn rhaglen jet diffoddwr newydd trwy 2025

| Gorffennaf 17, 2018

Bydd Prydain yn buddsoddi £ 2 biliwn i 2025 i ddatblygu jet ymladdwr o'r enw Tempest (yn y llun) y gellid ei ddefnyddio gyda chynlluniau peilot neu fel drôn, dywedodd ei weinidog amddiffyn ddydd Llun (16 Gorffennaf), gan ddadorchuddio model maint o faint o'r stori newydd warplane, yn ysgrifennu Andrea Shalal. Dywedodd Gavin Williamson fod y rhaglen wedi'i anelu at sicrhau bod Prydain yn parhau [...]

Parhau Darllen

Cronfeydd #Terrorism a atafaelwyd i'w defnyddio yn erbyn troseddwyr

Cronfeydd #Terrorism a atafaelwyd i'w defnyddio yn erbyn troseddwyr

| Gorffennaf 11, 2018

Bydd dwy set newydd o reolau'r UE yn clymu dwylo terfysgwyr ac yn cyfyngu ar eu mynediad i arian ar gyfer trefnu ymosodiadau yn Ewrop. Mae Pwyllgor Seneddol Ewrop ar Ryddidau Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref wedi rhoi'r golau gwyrdd i gytundeb rhagarweiniol gyda'r aelod-wladwriaethau ar reolau cyffredin yr Undeb Ewropeaidd ar wyngalchu arian a'r [...]

Parhau Darllen