RSSEconomi

Araith PM ar gytundeb #Brexit newydd: 21 Mai 2019

Araith PM ar gytundeb #Brexit newydd: 21 Mai 2019

| Efallai y 22, 2019

Ar 21 Mai, cyflwynodd y Prif Weinidog Theresa May araith ar y cytundeb Brexit newydd. Deuthum yn Brif Weinidog bron i dair blynedd yn ôl - yn syth ar ôl i bobl Prydain bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd. Fy nod oedd - ac mae - i ddarparu Brexit a helpu ein gwlad i symud y tu hwnt i rannu'r […]

Parhau Darllen

# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o gyflenwad bwyd yr UE

# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o gyflenwad bwyd yr UE

| Efallai y 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei 'Fantolen Diogelu Bwyd Anifeiliaid yr UE' ddiweddaraf, sy'n rhoi trosolwg cynhwysfawr o gyflenwad bwyd yr UE. Mae cyhoeddi'r fantolen hon yn ddilyniant uniongyrchol i'r adroddiad ar ddatblygu proteinau planhigion yn yr Undeb Ewropeaidd a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018 i ystyried sut i ddatblygu eu cynhyrchiad ymhellach […]

Parhau Darllen

Mae ffigurau swyddi newydd y DU yn dangos 'cynnydd ym mhob agwedd', meddai llefarydd y Blaid Geidwadol yn #Brussels

Mae ffigurau swyddi newydd y DU yn dangos 'cynnydd ym mhob agwedd', meddai llefarydd y Blaid Geidwadol yn #Brussels

| Efallai y 21, 2019

Tynnodd Anthea McIntyre (yn y llun) at ostyngiad mewn diweithdra ochr yn ochr â chyflogau cynyddol fel tystiolaeth glir bod polisïau'r llywodraeth yn trawsnewid tirwedd swyddi Prydain. Wrth groesawu'r ystadegau cyflogaeth diweddaraf, dywedodd McIntyre, ASE Ceidwadol Gorllewin Canolbarth Lloegr: “Rydym wedi gadael i entrepreneuriaid ac arloeswyr fwrw ymlaen â'r hyn sy'n dod yn naturiol ac mae hynny wedi cynhyrchu hinsawdd lle mae […]

Parhau Darllen

Gwahardd #Google ar #Huawei - Byddwn yn parhau i adeiladu ecosystem feddalwedd ddiogel a chynaliadwy

Gwahardd #Google ar #Huawei - Byddwn yn parhau i adeiladu ecosystem feddalwedd ddiogel a chynaliadwy

| Efallai y 20, 2019

Mae Google wedi gwahardd y gwneuthurwr ffonau clyfar ail fwyaf yn y byd, Huawei, o rai diweddariadau i system weithredu Android, gan ddelio â chwythiad i'r cwmni Tsieineaidd. Mae dyluniadau newydd ffonau clyfar Huawei ar fin colli mynediad i rai apiau Google. Daw'r symudiad ar ôl i weinyddiaeth Trump ychwanegu Huawei at restr o gwmnïau y mae America […]

Parhau Darllen

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

| Efallai y 20, 2019

Yn ôl adroddiadau diweddar, disgwylir i system tracio ac olrhain hir-ddisgwyliedig yr UE ar gyfer sigaréts fod ar waith mewn “blwyddyn gyfan” ar ôl ei ddyddiad lansio swyddogol o 20 Mai, 2019. Lluniwyd y system o dan y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco 2014, a oedd yn ceisio helpu i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco […]

Parhau Darllen

Ble ddylai'r #Dutch fynd gyda'u polisi newydd tuag at #China?

Ble ddylai'r #Dutch fynd gyda'u polisi newydd tuag at #China?

Yn ddiweddar, mae'r byd wedi dod yn fwy gwresog. Mae rhyfel masnach Sino-UDA ar ei anterth, a dechreuodd y partïon ym Môr De Tsieina ymarferion milwrol. Ar gyfer yr UE, nid yw'r dyddiau hyn yn dawel, yn debyg i Tsieina a'r Unol Daleithiau gyda'u trafferthion mewnol ac allanol eu hunain - yn ysgrifennu Ying Zhang, Ysgol Erasmus Rotterdam […]

Parhau Darllen

#IMF Christine Lagarde: 'Mae angen i ni godi tyfiant i awyren uwch'

#IMF Christine Lagarde: 'Mae angen i ni godi tyfiant i awyren uwch'

| Efallai y 18, 2019

Mae Llywydd y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) Christine Lagarde (yn y llun) wedi rhybuddio bod economïau allweddol y byd wedi arafu yn y misoedd nesaf. Wrth siarad ddydd Iau (16 Mai), dywedodd y swyddog Ffrengig, “Ddwy flynedd yn ôl, cafodd 75% o'r economi fyd-eang gynnydd. Eleni, rydym yn disgwyl i 70 brofi arafu twf. Rhybuddiodd o […]

Parhau Darllen