RSSEconomi

#Eurostat - Trydydd chwarter 2018: gweddill cyfrif cyfredol UE-28 € 38.7 biliwn - Gwarged € 49.3bn ar gyfer masnachu mewn gwasanaethau

#Eurostat - Trydydd chwarter 2018: gweddill cyfrif cyfredol UE-28 € 38.7 biliwn - Gwarged € 49.3bn ar gyfer masnachu mewn gwasanaethau

| Ionawr 15, 2019

Cofnododd gweddill o € 28 biliwn (38.7% o CMC) € 1.0 yr union gyfredol a addaswyd yn dymhorol yr UE-1.0 (2018% o GDP) yn y trydydd chwarter 59.9, i lawr o weddill o € 1.5bn (2018% o CMC) yn yr ail chwarter o 60.4 ac o warged o € 1.6bn (XNUMX% o CMC) yn nhrydydd chwarter [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn mabwysiadu rheolau diwygiedig ar gyfer gweithrediadau #RoadHaulage mewn gwlad arall yn yr UE

Mae ASEau yn mabwysiadu rheolau diwygiedig ar gyfer gweithrediadau #RoadHaulage mewn gwlad arall yn yr UE

| Ionawr 14, 2019

Mabwysiadwyd darpariaethau newydd i fynd i'r afael â chwmnïau blwch llythyrau, gwella gorfodi rheolau cabotau ac atal twyll mewn cludiant ar y ffyrdd gan y Pwyllgor Trafnidiaeth yr wythnos diwethaf. Mae ASEau eisiau i gwmnïau fod â hawl i wneud cyflenwadau o fewn gwlad arall yn yr UE am dri diwrnod ar ôl cyflwyno trawsffiniol i wella gorfodi a helpu i osgoi "rhedeg gwag" o lorïau. [...]

Parhau Darllen

#SustainableFinance - Y Comisiwn yn cyhoeddi materion cyntaf ar ddatgelu gwybodaeth yn ymwneud â'r hinsawdd

#SustainableFinance - Y Comisiwn yn cyhoeddi materion cyntaf ar ddatgelu gwybodaeth yn ymwneud â'r hinsawdd

| Ionawr 11, 2019

Mae'r Grŵp Arbenigol Technegol ar Gyllid Cynaliadwy a sefydlwyd gan y Comisiwn ym mis Gorffennaf, 2018 wedi cyhoeddi ei adroddiad cyntaf ar ddatgelu gwybodaeth yn ymwneud â'r hinsawdd gan gwmnïau. Mae'n cynnwys argymhellion a fydd yn caniatáu i'r Comisiwn ddiweddaru ei ganllawiau anghyfrwymol ar adroddiadau anariannol gyda chyfeiriad penodol at wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, yn unol ag argymhellion y [...]

Parhau Darllen

#EU, #Japan a #US yn cwrdd yn Washington DC i roi sylw ar y cyd ar arferion byd-eang masnachol

#EU, #Japan a #US yn cwrdd yn Washington DC i roi sylw ar y cyd ar arferion byd-eang masnachol

| Ionawr 11, 2019

Cyfarfu'r Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström (yn y llun) yn Washington gyda Hiroshige Seko, gweinidog Economi, Masnach a Diwydiant Japan, a'r Llysgennad Robert E. Lighthizer, Cynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau fel rhan o'r trafodaethau dwyochrog a lansiwyd yn 2017 i fynd i'r afael â materion byd-eang megis arferion masnach-grymus ar 9 Ionawr. Mae cynrychiolwyr yr UE, Japan a [...]

Parhau Darllen

Cyhoeddi'r ffigurau masnach amaethyddol diweddaraf: Record #EUAgriFoodExports

Cyhoeddi'r ffigurau masnach amaethyddol diweddaraf: Record #EUAgriFoodExports

| Ionawr 11, 2019

Mae'r adroddiad masnach amaethyddol bwyd misol diweddaraf yn dangos bod gwerthoedd allforio bwyd amaeth yr UE yn cyrraedd cofnod uchel ym mis Hydref 2018. Yn werthfawr ar € 13.1 biliwn, roedd cyfanswm yr allforion yn 2.9% uwchlaw'r lefel uchaf flaenorol a gofrestrwyd ym mis Mawrth 2017. Roedd y gwarged misol am fasnach amaeth yn € 3bn - cynnydd 13% o fis Hydref 2017, a'r ail warged mwyaf ar [...]

Parhau Darllen

Yng nghanol rhyfeloedd masnach, mae gwledydd fel #Kazakhstan yn aros ar agor i fusnesau

Yng nghanol rhyfeloedd masnach, mae gwledydd fel #Kazakhstan yn aros ar agor i fusnesau

| Ionawr 11, 2019

Nid yw'r frwydr rhwng bod yn agored ac ynysu ym maes masnach y byd yn ddim byd newydd. Fodd bynnag, mae diddordeb byd-eang yn y 'rhyfeloedd masnach' fel y'u gelwir wedi cynyddu'n hwyr iawn, oherwydd bod tensiynau rhwng Tsieina a'r UDA yn cynyddu. Yn ddiweddar, mae'r ddwy wlad wedi gosod cyfres o dariffau ar gynhyrchion, yn rhybuddion gan yr IMF ac eraill bod hyn [...]

Parhau Darllen

#CryptoCurrency - Awdurdod Bancio Ewrop yn gofyn i'r UE am driniaeth gyfrifyddu cyson o asedau cripto

#CryptoCurrency - Awdurdod Bancio Ewrop yn gofyn i'r UE am driniaeth gyfrifyddu cyson o asedau cripto

| Ionawr 10, 2019

Cyhoeddodd yr Awdurdod Bancio Ewropeaidd ganlyniadau ei asesiad o gymhwysedd ac addasrwydd cyfraith yr UE i asedau cripto. Yn nodweddiadol, nid yw gweithgareddau crypto-asedau yn gyfystyr â gwasanaethau rheoledig o fewn cwmpas bancio, taliadau a chyfraith arian electronig yr UE, ac mae risgiau ar gael i ddefnyddwyr nad ydynt yn cael sylw ar lefel yr UE. Gweithgareddau crypto-asedau [...]

Parhau Darllen