RSSEconomi

Ffyrdd mwy diogel: Mesurau newydd yr UE i leihau #CarAccidents

Ffyrdd mwy diogel: Mesurau newydd yr UE i leihau #CarAccidents

| Mawrth 19, 2019

Mae'r UE eisiau gwella diogelwch ar y ffyrdd © delweddau AP / Senedd yr UE-Senedd Ewrop yn cefnogi mesurau newydd i wella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau damweiniau ar y ffyrdd. Byddai'r rheolau yn gwneud nifer o nodweddion diogelwch yn orfodol mewn ceir newydd. Ffyrdd yr UE yw'r mwyaf diogel yn y byd gyda chyfartaledd o farwolaethau ar y ffyrdd 49 fesul miliwn o drigolion, yn erbyn 174 […]

Parhau Darllen

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

| Mawrth 18, 2019

Er bod rhyddhad ar gawr alwminiwm Rwsiaidd Rusal yn rhydd ym mis Ionawr, mae anghydfodau am benderfyniad Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) yn parhau i ddatblygu ar ddwy ochr yr Iwerydd. Mewn arddangosiad annhebygol o rannu nodau, mae Plaid Ddemocrataidd yr Unol Daleithiau a Phlaid Gomiwnyddol Rwsia wedi gwneud llifau gwely yn ddiweddar […]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini ar yr ymosodiadau terfysgol yn #Christchurch

Datganiad gan yr Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini ar yr ymosodiadau terfysgol yn #Christchurch

| Mawrth 15, 2019

“Mae'r Undeb Ewropeaidd yn mynegi ei gydymdeimlad diffuant â theuluoedd a ffrindiau dioddefwyr y ddau ymosodiad terfysgol a ddigwyddodd yn Christchurch, Seland Newydd, yn gynharach heddiw (15 Mawrth). “Rydyn ni'n sefyll mewn undod llawn gyda phobl ac awdurdodau Seland Newydd yn ystod yr amser hynod o anodd hwn ac rydym yn barod i gefnogi yn […]

Parhau Darllen

#RoadSafety - Mae'r Comisiwn yn ymateb i'r angen am fannau parcio diogel ar gyfer tryciau

#RoadSafety - Mae'r Comisiwn yn ymateb i'r angen am fannau parcio diogel ar gyfer tryciau

| Mawrth 14, 2019

Mae angen mannau parcio diogel a diogel yn yr UE. Dyma gasgliad astudiaeth a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw. Mae tryciau cargo yn destun lladradau ac ymwthiadau, ac mae tua 400,000% o'r digwyddiadau hyn yn digwydd pan fydd tryciau wedi'u parcio mewn cyfleusterau parcio anniogel. Fel ymateb i'r ffenomen hon, y […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb ar reolau newydd sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer gwell casgliad #VAT ar werthiannau ar-lein

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb ar reolau newydd sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer gwell casgliad #VAT ar werthiannau ar-lein

| Mawrth 14, 2019

Mae'r Comisiwn wedi croesawu'r cytundeb a wnaed gan aelod-wladwriaethau ar fesurau manwl sydd eu hangen i symleiddio rheolau TAW ar gyfer gwerthu nwyddau ar-lein, gan sicrhau hefyd bod marchnadoedd ar-lein yn chwarae eu rhan yn y frwydr yn erbyn twyll treth. Bydd y rheolau newydd y cytunwyd arnynt heddiw yn sicrhau bod y mesurau TAW newydd ar gyfer e-fasnach a gytunwyd arnynt yn […]

Parhau Darllen

Merkel yn amddiffyn yn barod i 'tango' gyda #Macron, ond peidiwch â chrybwyll y #Eurozone

Merkel yn amddiffyn yn barod i 'tango' gyda #Macron, ond peidiwch â chrybwyll y #Eurozone

| Mawrth 14, 2019

Y prif siop cludfwyd o ymateb arweinydd ceidwadol yr Almaen, Annegret Kramp-Karrenbauer (yn y llun) i alwad yr Arlywydd Ffrengig, Emmanuel Macron, i adfywio'r UE yw ei bod yn wahanol i'r Canghellor Angela Merkel mewn arddull, nid mewn sylwedd yn unig, sy'n ysgrifennu Joseph Nasr. Mae Kramp-Karrenbauer, y fenyw sydd fwyaf tebygol o lwyddo Merkel, yn fwy agored na changhellor darbodus ac mae […]

Parhau Darllen

#FairTaxation - diweddariad yr UE o awdurdodaethau treth nad ydynt yn gydweithredol

#FairTaxation - diweddariad yr UE o awdurdodaethau treth nad ydynt yn gydweithredol

| Mawrth 14, 2019

Mae gweinidogion cyllid yr UE wedi diweddaru rhestr yr UE o awdurdodaethau treth anweithredol, yn seiliedig ar broses ddwys o ddadansoddi a deialog a lywiwyd gan y Comisiwn. Mae'r rhestr wedi bod yn llwyddiant mawr gyda llawer o wledydd wedi newid eu cyfreithiau a'u systemau treth i gydymffurfio â safonau rhyngwladol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Comisiwn […]

Parhau Darllen