RSSaddysg

#EuropeanEducationArea - 54 cynghreiriau yn cystadlu i ddod yn brifysgolion Ewropeaidd cyntaf

#EuropeanEducationArea - 54 cynghreiriau yn cystadlu i ddod yn brifysgolion Ewropeaidd cyntaf

| Mawrth 12, 2019

Mae'r alwad beilot gyntaf o dan Fenter y Prifysgolion Ewropeaidd wedi arwain at geisiadau gan gynghreiriau 54, sy'n cynnwys mwy na 300 o sefydliadau addysg uwch o wledydd Ewropeaidd 31 gan gynnwys holl aelod-wladwriaethau'r UE. Mae'r sefydliadau'n cynnwys prifysgolion cynhwysfawr ac wedi'u seilio ar ymchwil, prifysgolion gwyddorau cymhwysol, prifysgolion technegol, yn ogystal ag ysgolion celf a meddygol. Tua 80% o'r […]

Parhau Darllen

New #Erasmus: Mwy o gyfleoedd i ieuenctid dan anfantais

New #Erasmus: Mwy o gyfleoedd i ieuenctid dan anfantais

| Chwefror 20, 2019

Mae'r rhaglen Erasmus newydd yn canolbwyntio ar bobl ifanc sydd â llai o gyfleoedd, gan alluogi mwy o bobl i gymryd rhan. © AP Images / EU-EP Dylai Erasmus driphlyg ei arian, ganiatáu i fwy o bobl gymryd rhan ac addasu ei grantiau i anghenion y cyfranogwyr. Cymeradwyodd y Pwyllgor Diwylliant ac Addysg ddydd Mercher (20 Chwefror) y rhaglen genhedlaeth nesaf Erasmus, gan gynnig [...]

Parhau Darllen

Mae'r Fforwm ar #FutureOf Learning yn mynd i'r afael â heriau allweddol sy'n wynebu #Education

Mae'r Fforwm ar #FutureOf Learning yn mynd i'r afael â heriau allweddol sy'n wynebu #Education

| Ionawr 28, 2019

Gan gyd-fynd â'r Diwrnod Rhyngwladol Addysg cyntaf erioed, casglodd y Fforwm ar Ddyfodol Dysgu casglu mwy na addysg, hyfforddiant a gwneuthurwyr polisi ieuenctid 300 a rhanddeiliaid ym Mrwsel i drafod chwe her a chyfle allweddol y bydd systemau addysg a hyfforddiant Ewropeaidd yn eu hwynebu yn y nesaf degawd. Yr ardaloedd - a ddadansoddwyd gan Addysg Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

#Education - Adroddiad newydd ar integreiddio myfyrwyr o gefndiroedd mudol i ysgolion

#Education - Adroddiad newydd ar integreiddio myfyrwyr o gefndiroedd mudol i ysgolion

| Ionawr 18, 2019

Mewn adroddiad, mae rhwydwaith Eurydice wedi cyflwyno mapio trylwyr, cymharol o bolisïau cenedlaethol a mesurau ar gyfer integreiddio myfyrwyr mudol i ysgolion yn Ewrop. Mae'n cwmpasu mynediad i addysg; dysgu, cefnogaeth seicogymdeithasol ac iaith; rolau athrawon a phenaethiaid ysgol; a llywodraethu. Mae'r trosolwg hwn o'r gwahanol ddulliau ac offer gwahanol mewn systemau addysg Ewropeaidd yn darparu [...]

Parhau Darllen

#SELFIE_EU - Y Comisiwn yn lansio offeryn newydd i gefnogi #DigitalTeaching a dysgu mewn ysgolion

#SELFIE_EU - Y Comisiwn yn lansio offeryn newydd i gefnogi #DigitalTeaching a dysgu mewn ysgolion

| Hydref 31, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgelu offeryn newydd i helpu pob ysgol yn yr UE, yn ogystal â Rwsia, Georgia a Serbia, i asesu sut maen nhw'n defnyddio technoleg ddigidol ar gyfer addysgu a dysgu. Yn yr UE, bydd SELFIE (Hunan-fyfyrio ar Ddysgu Effeithiol trwy Fanteisio ar y defnydd o Dechnolegau Addysgol Arloesol) yn cael ei gynnig i fyfyrwyr 76.7 miliwn [...]

Parhau Darllen

#InnovationRadarPrize2018 - Mae pleidlais i ethol arloeswyr o safon fyd-eang Ewrop ar agor

#InnovationRadarPrize2018 - Mae pleidlais i ethol arloeswyr o safon fyd-eang Ewrop ar agor

| Hydref 31, 2018

O ddydd Mercher (31 Hydref), gwahoddir dinasyddion yr UE i bleidleisio am eu hoff ddatblygiadau gwyddonol a thechnolegol a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio cystadleuaeth i nodi prif arloeswyr Ewrop yn y dyfodol. Gall dinasyddion nawr bleidleisio ar gyfer yr arloeswyr 20 maen nhw'n credu eu bod fwyaf yn haeddu Gwobr Radar Arloesi 2018, sydd ar agor tan 12 Tachwedd [...]

Parhau Darllen

# Erasmus + - Y gyllideb ddisgwyliedig o € 3 biliwn i'w fuddsoddi mewn Ewropeaid ifanc ac i helpu i greu prifysgolion Ewropeaidd yn 2019

# Erasmus + - Y gyllideb ddisgwyliedig o € 3 biliwn i'w fuddsoddi mewn Ewropeaid ifanc ac i helpu i greu prifysgolion Ewropeaidd yn 2019

| Hydref 26, 2018

Ar gyfer 2019, disgwylir i'r arian sydd ar gael ar gyfer Erasmus + gynyddu € 300 miliwn neu 10% o'i gymharu â 2018. Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei alwad 2019 am gynigion ar gyfer y rhaglen Erasmus +. O gyllideb ddisgwyliedig o € 3 biliwn ar gyfer y flwyddyn nesaf, mae € 30 miliwn wedi'i neilltuo ar gyfer Prifysgolion Ewropeaidd penodol. Menter newydd yw hwn a gymeradwywyd gan [...]

Parhau Darllen