RSSaddysg

Mae tri rheswm pam fod yn well gan #Students in Europe lety preifat

Mae tri rheswm pam fod yn well gan #Students in Europe lety preifat

| Gorffennaf 12, 2018

Lletyiau a thai myfyrwyr sy'n cael eu rhedeg yn y brifysgol yw'r prif opsiynau ar gyfer myfyrwyr sy'n chwilio am lety wrth astudio dramor neu mewn dinas newydd. Mae llygodiau'n gymharol hawdd i'w gweld hyd yn oed heddiw, yn bennaf oherwydd bod prifysgolion gorau yn parhau i'w darparu ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr presennol. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae mwy o fyfyrwyr bellach yn byw mewn llety preifat [...]

Parhau Darllen

# Erasmus + yn mynd yn rhithwir

# Erasmus + yn mynd yn rhithwir

| Mawrth 21, 2018

Mae Erasmus +, un o raglenni eiconig a mwyaf llwyddiannus yr UE, wedi ychwanegu fersiwn ar-lein i'w gamau symudedd, i gysylltu mwy o fyfyrwyr a phobl ifanc o wledydd Ewrop a chymdogaeth ddeheuol yr UE. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio Erasmus + Virtual Exchange, prosiect i hyrwyddo deialog rhyngddiwylliannol a gwella sgiliau ar [...]

Parhau Darllen

Mai yn lansio adolygiad o UK # UniversityFees uchel, bargen decach addawol

Mai yn lansio adolygiad o UK # UniversityFees uchel, bargen decach addawol

| Chwefror 20, 2018

Fe allai Prydain leihau baich ffioedd prifysgolion ar fyfyrwyr a dychwelyd grantiau am eu treuliau byw, meddai'r Prif Weinidog, Theresa May, ddydd Llun (19 Chwefror), dan bwysau i ddenu pleidleiswyr iau flwyddyn ar ôl iddi gostio ei mwyafrif seneddol, ysgrifennu Paul Sandle a David Milliken. Rhagflaenydd May David, cyd-geidwadol, [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn rhoi cymorth i #education i bawb gyda € 100 miliwn

Mae'r UE yn rhoi cymorth i #education i bawb gyda € 100 miliwn

| Rhagfyr 6, 2017 | 0 Sylwadau

Cyhoeddodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica, ar 5 Rhagfyr, gyfraniad ychwanegol yr UE o € 100 miliwn i ailgyflenwi'r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg. Daw'r arian newydd ar ben y € 375m sydd eisoes wedi'i ymrwymo yn 2014. Bydd y gefnogaeth hon yn helpu i sicrhau addysg ansawdd gynhwysol a theg ac i hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes [...]

Parhau Darllen

#Education a hyfforddiant yn Ewrop: Mae anghydraddoldeb yn parhau i fod yn her

#Education a hyfforddiant yn Ewrop: Mae anghydraddoldeb yn parhau i fod yn her

| Tachwedd 10, 2017 | 0 Sylwadau

Mae rhifyn 2017 o Fesur Addysg a Hyfforddiant y Comisiwn, a gyhoeddwyd ar 9 Tachwedd, yn dangos bod systemau addysg genedlaethol yn dod yn fwy cynhwysol ac effeithiol. Eto, mae hefyd yn cadarnhau bod cyrhaeddiad addysgol myfyrwyr yn dibynnu i raddau helaeth ar eu cefndiroedd economaidd-gymdeithasol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi aelod-wladwriaethau wrth sicrhau bod eu systemau addysg yn cyflenwi - y data [...]

Parhau Darllen

Brwydro dros #glyphosate ym Mrwsel

Brwydro dros #glyphosate ym Mrwsel

| Awst 1, 2017 | 0 Sylwadau

Roedd y saga hir yn rhedeg o gwmpas glyphosate, y cynhwysyn gweithredol mewn chwynladdwyr poblogaidd fel Roundup, yn debygol yn parhau i roil Brwsel drwy'r etholiadau Almaen ym mis Medi. Comisiynydd dros Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis wedi galw pleidlais fwyafrif cymwysedig ar b'un a ddylid ymestyn y drwydded ar gyfer y cemegol, er gwaethaf y ffaith bod yr holl [...]

Parhau Darllen

#Europe Lab: Cytundeb Gorffennaf yn Gdansk #

#Europe Lab: Cytundeb Gorffennaf yn Gdansk #

| Awst 1, 2017 | 0 Sylwadau

"Mae ysbryd y Fforwm Sifil Rhyngwladol" Pilorama "a brofais ar" Pyrmio-36 "wedi cael ei drosglwyddo i" Ewrop Lab ", - dywedodd Michael Hunt, cyfarwyddwr theatr ac opera, a oedd wedi llwyfannu Ludwig van Beethoven" Fidelio "ar y tiriogaeth yr hen wersyll yn 2010 a rhannu ei argraffiadau o weithiau y rhai a thu hwnt yn y sgwrs gyda'r nos [...]

Parhau Darllen