RSSaddysg

#SELFIE_EU - Y Comisiwn yn lansio offeryn newydd i gefnogi #DigitalTeaching a dysgu mewn ysgolion

#SELFIE_EU - Y Comisiwn yn lansio offeryn newydd i gefnogi #DigitalTeaching a dysgu mewn ysgolion

| Hydref 31, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgelu offeryn newydd i helpu pob ysgol yn yr UE, yn ogystal â Rwsia, Georgia a Serbia, i asesu sut maen nhw'n defnyddio technoleg ddigidol ar gyfer addysgu a dysgu. Yn yr UE, bydd SELFIE (Hunan-fyfyrio ar Ddysgu Effeithiol trwy Fanteisio ar y defnydd o Dechnolegau Addysgol Arloesol) yn cael ei gynnig i fyfyrwyr 76.7 miliwn [...]

Parhau Darllen

#InnovationRadarPrize2018 - Mae pleidlais i ethol arloeswyr o safon fyd-eang Ewrop ar agor

#InnovationRadarPrize2018 - Mae pleidlais i ethol arloeswyr o safon fyd-eang Ewrop ar agor

| Hydref 31, 2018

O ddydd Mercher (31 Hydref), gwahoddir dinasyddion yr UE i bleidleisio am eu hoff ddatblygiadau gwyddonol a thechnolegol a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio cystadleuaeth i nodi prif arloeswyr Ewrop yn y dyfodol. Gall dinasyddion nawr bleidleisio ar gyfer yr arloeswyr 20 maen nhw'n credu eu bod fwyaf yn haeddu Gwobr Radar Arloesi 2018, sydd ar agor tan 12 Tachwedd [...]

Parhau Darllen

# Erasmus + - Y gyllideb ddisgwyliedig o € 3 biliwn i'w fuddsoddi mewn Ewropeaid ifanc ac i helpu i greu prifysgolion Ewropeaidd yn 2019

# Erasmus + - Y gyllideb ddisgwyliedig o € 3 biliwn i'w fuddsoddi mewn Ewropeaid ifanc ac i helpu i greu prifysgolion Ewropeaidd yn 2019

| Hydref 26, 2018

Ar gyfer 2019, disgwylir i'r arian sydd ar gael ar gyfer Erasmus + gynyddu € 300 miliwn neu 10% o'i gymharu â 2018. Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei alwad 2019 am gynigion ar gyfer y rhaglen Erasmus +. O gyllideb ddisgwyliedig o € 3 biliwn ar gyfer y flwyddyn nesaf, mae € 30 miliwn wedi'i neilltuo ar gyfer Prifysgolion Ewropeaidd penodol. Menter newydd yw hwn a gymeradwywyd gan [...]

Parhau Darllen

#Education a #Trainu yn Ewrop: Ble ydyn ni'n sefyll?

#Education a #Trainu yn Ewrop: Ble ydyn ni'n sefyll?

| Hydref 17, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi rhifyn 2018 y Monitor Addysg a Hyfforddiant, sy'n dadansoddi ac yn cymharu'r prif heriau ar gyfer systemau addysg Ewropeaidd. Datgelodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics, y brif gyhoeddiad flynyddol hon mewn seminar lansio ym mhencadlys y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel. Dilynwyd hyn gan ddadl ar [...]

Parhau Darllen

#EuropeanDayOfLanguages ​​- Dathlu ieithoedd fel treftadaeth ddiwylliannol

#EuropeanDayOfLanguages ​​- Dathlu ieithoedd fel treftadaeth ddiwylliannol

| Medi 27, 2018

Ar 26 Medi, dathlwyd Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd yn Ewrop yn fframwaith y Flwyddyn Ewropeaidd o Dreftadaeth Ddiwylliannol. Bydd ysgolion, sefydliadau diwylliannol, llyfrgelloedd a chymdeithasau yn trefnu digwyddiadau amrywiol, gan gynnwys seminarau, cwisiau, darlithoedd, sioeau radio, darlleniadau barddoniaeth a straeon. Ym Mrwsel, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn trefnu cynhadledd ar Addysg Amlieithog a Mynegiant Diwylliannol [...]

Parhau Darllen

Mae tri rheswm pam fod yn well gan #Students in Europe lety preifat

Mae tri rheswm pam fod yn well gan #Students in Europe lety preifat

| Gorffennaf 12, 2018

Lletyiau a thai myfyrwyr sy'n cael eu rhedeg yn y brifysgol yw'r prif opsiynau ar gyfer myfyrwyr sy'n chwilio am lety wrth astudio dramor neu mewn dinas newydd. Mae llygodiau'n gymharol hawdd i'w gweld hyd yn oed heddiw, yn bennaf oherwydd bod prifysgolion gorau yn parhau i'w darparu ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr presennol. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae mwy o fyfyrwyr bellach yn byw mewn llety preifat [...]

Parhau Darllen

# Erasmus + yn mynd yn rhithwir

# Erasmus + yn mynd yn rhithwir

| Mawrth 21, 2018

Mae Erasmus +, un o raglenni eiconig a mwyaf llwyddiannus yr UE, wedi ychwanegu fersiwn ar-lein i'w gamau symudedd, i gysylltu mwy o fyfyrwyr a phobl ifanc o wledydd Ewrop a chymdogaeth ddeheuol yr UE. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio Erasmus + Virtual Exchange, prosiect i hyrwyddo deialog rhyngddiwylliannol a gwella sgiliau ar [...]

Parhau Darllen