RSSaddysg

#Education a #Trainu yn Ewrop: Ble ydyn ni'n sefyll?

#Education a #Trainu yn Ewrop: Ble ydyn ni'n sefyll?

| Hydref 17, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi rhifyn 2018 y Monitor Addysg a Hyfforddiant, sy'n dadansoddi ac yn cymharu'r prif heriau ar gyfer systemau addysg Ewropeaidd. Datgelodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics, y brif gyhoeddiad flynyddol hon mewn seminar lansio ym mhencadlys y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel. Dilynwyd hyn gan ddadl ar [...]

Parhau Darllen

#EuropeanDayOfLanguages ​​- Dathlu ieithoedd fel treftadaeth ddiwylliannol

#EuropeanDayOfLanguages ​​- Dathlu ieithoedd fel treftadaeth ddiwylliannol

| Medi 27, 2018

Ar 26 Medi, dathlwyd Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd yn Ewrop yn fframwaith y Flwyddyn Ewropeaidd o Dreftadaeth Ddiwylliannol. Bydd ysgolion, sefydliadau diwylliannol, llyfrgelloedd a chymdeithasau yn trefnu digwyddiadau amrywiol, gan gynnwys seminarau, cwisiau, darlithoedd, sioeau radio, darlleniadau barddoniaeth a straeon. Ym Mrwsel, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn trefnu cynhadledd ar Addysg Amlieithog a Mynegiant Diwylliannol [...]

Parhau Darllen

Mae tri rheswm pam fod yn well gan #Students in Europe lety preifat

Mae tri rheswm pam fod yn well gan #Students in Europe lety preifat

| Gorffennaf 12, 2018

Lletyiau a thai myfyrwyr sy'n cael eu rhedeg yn y brifysgol yw'r prif opsiynau ar gyfer myfyrwyr sy'n chwilio am lety wrth astudio dramor neu mewn dinas newydd. Mae llygodiau'n gymharol hawdd i'w gweld hyd yn oed heddiw, yn bennaf oherwydd bod prifysgolion gorau yn parhau i'w darparu ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr presennol. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae mwy o fyfyrwyr bellach yn byw mewn llety preifat [...]

Parhau Darllen

# Erasmus + yn mynd yn rhithwir

# Erasmus + yn mynd yn rhithwir

| Mawrth 21, 2018

Mae Erasmus +, un o raglenni eiconig a mwyaf llwyddiannus yr UE, wedi ychwanegu fersiwn ar-lein i'w gamau symudedd, i gysylltu mwy o fyfyrwyr a phobl ifanc o wledydd Ewrop a chymdogaeth ddeheuol yr UE. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio Erasmus + Virtual Exchange, prosiect i hyrwyddo deialog rhyngddiwylliannol a gwella sgiliau ar [...]

Parhau Darllen

Mai yn lansio adolygiad o UK # UniversityFees uchel, bargen decach addawol

Mai yn lansio adolygiad o UK # UniversityFees uchel, bargen decach addawol

| Chwefror 20, 2018

Fe allai Prydain leihau baich ffioedd prifysgolion ar fyfyrwyr a dychwelyd grantiau am eu treuliau byw, meddai'r Prif Weinidog, Theresa May, ddydd Llun (19 Chwefror), dan bwysau i ddenu pleidleiswyr iau flwyddyn ar ôl iddi gostio ei mwyafrif seneddol, ysgrifennu Paul Sandle a David Milliken. Rhagflaenydd May David, cyd-geidwadol, [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn rhoi cymorth i #education i bawb gyda € 100 miliwn

Mae'r UE yn rhoi cymorth i #education i bawb gyda € 100 miliwn

| Rhagfyr 6, 2017 | 0 Sylwadau

Cyhoeddodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica, ar 5 Rhagfyr, gyfraniad ychwanegol yr UE o € 100 miliwn i ailgyflenwi'r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg. Daw'r arian newydd ar ben y € 375m sydd eisoes wedi'i ymrwymo yn 2014. Bydd y gefnogaeth hon yn helpu i sicrhau addysg ansawdd gynhwysol a theg ac i hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes [...]

Parhau Darllen

#Education a hyfforddiant yn Ewrop: Mae anghydraddoldeb yn parhau i fod yn her

#Education a hyfforddiant yn Ewrop: Mae anghydraddoldeb yn parhau i fod yn her

| Tachwedd 10, 2017 | 0 Sylwadau

Mae rhifyn 2017 o Fesur Addysg a Hyfforddiant y Comisiwn, a gyhoeddwyd ar 9 Tachwedd, yn dangos bod systemau addysg genedlaethol yn dod yn fwy cynhwysol ac effeithiol. Eto, mae hefyd yn cadarnhau bod cyrhaeddiad addysgol myfyrwyr yn dibynnu i raddau helaeth ar eu cefndiroedd economaidd-gymdeithasol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi aelod-wladwriaethau wrth sicrhau bod eu systemau addysg yn cyflenwi - y data [...]

Parhau Darllen