RSSaddysg

Adroddiad newydd - Angen mwy o waith i sicrhau bod pob plentyn yn Ewrop yn gallu cael mynediad at #AnsawddCymdeithasol ac Addysg

Adroddiad newydd - Angen mwy o waith i sicrhau bod pob plentyn yn Ewrop yn gallu cael mynediad at #AnsawddCymdeithasol ac Addysg

| Gorffennaf 8, 2019

Mae rhwydwaith Eurydice y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei adroddiad diweddaraf ar Ddata Allweddol ar Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yn Ewrop. Daw'r adroddiad i'r casgliad nad yw llawer o wledydd Ewrop yn cynnig mynediad cyffredinol i addysg a gofal plentyndod o ansawdd uchel. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics (yn y llun): “Mae'n amlwg bod angen i ni wneud mwy i sicrhau bod […]

Parhau Darllen

Y 17 Cyntaf 'Prifysgolion Ewropeaidd' wedi eu dewis: Cam mawr tuag at adeiladu #EwropeaiddEconomiArea

Y 17 Cyntaf 'Prifysgolion Ewropeaidd' wedi eu dewis: Cam mawr tuag at adeiladu #EwropeaiddEconomiArea

| Mehefin 27, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r sefydliadau addysg uwch o bob cwr o Ewrop a fydd yn rhan o gynghreiriau cyntaf Prifysgolion Ewrop. Byddant yn gwella ansawdd ac atyniad addysg uwch Ewrop ac yn hybu cydweithrediad rhwng sefydliadau, eu myfyrwyr a'u staff. Allan o geisiadau 54 a dderbyniwyd, 17 prifysgolion Ewropeaidd sy'n cynnwys sefydliadau addysg uwch 114 o aelod-wladwriaethau 24 […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

| Mehefin 19, 2019

Ar 18 Mehefin, cynhaliodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics (yn y llun) ddigwyddiad lefel uchel i ddathlu 30 o flynyddoedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil am yr UE. Mae Gweithgareddau Jean Monnet yn rhan o raglen Erasmus +. Maent wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn astudiaethau Ewropeaidd ar lefel addysg uwch ledled y byd, fel […]

Parhau Darllen

Mai yn gofyn am hwb o £ 27 biliwn i # Addysg - Sunday Telegraph

Mai yn gofyn am hwb o £ 27 biliwn i # Addysg - Sunday Telegraph

| Mehefin 17, 2019

Mae'r Prif Weinidog Theresa May yn ystyried gwthio drwy gynnydd o £ 27 biliwn i'r gyllideb addysg yn ei hwythnosau olaf mewn grym yn annog gwrthdaro â'r weinidogaeth gyllid, adroddodd y Sunday Telegraph, yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Mae'r prif weinidog yn mynnu setliad ariannu tair blynedd ar gyfer ysgolion ac athrawon fel rhan o gais i'r lan […]

Parhau Darllen

#Sefydlwyd y cyllid ar gyfer 2020 / 21

#Sefydlwyd y cyllid ar gyfer 2020 / 21

| Efallai y 29, 2019

Bydd gan fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau cyrsiau ym mlwyddyn academaidd 2020 / 21 statws ffioedd cartref gwarantedig a chymorth ariannol ar gyfer hyd cyrsiau yn Lloegr, mae'r gweinidog prifysgolion wedi cyhoeddi. Wrth siarad ym Mrwsel, cyhoeddodd Chris Skidmore y bydd gwladolion yr UE sy'n dechrau cwrs addysg uwch yn Lloegr yn y flwyddyn academaidd 2020 / 21 yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer […]

Parhau Darllen

Addysg mewn Argyfyngau: Yr UE yn cyhoeddi arian dyngarol ar gyfer 2019 ac yn lansio Ymgyrch #RaiseYourPencil

Addysg mewn Argyfyngau: Yr UE yn cyhoeddi arian dyngarol ar gyfer 2019 ac yn lansio Ymgyrch #RaiseYourPencil

| Efallai y 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 164 miliwn digynsail ar gyfer prosiectau Addysg mewn Argyfyngau yn 2019. Cyhoeddodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Chomisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides y cyllid newydd yn y Digwyddiad Lefel Uchel #School4All ar Addysg mewn Argyfyngau ym Mrwsel. Dywedodd y Comisiynydd Stylianides: “Mae addysg mewn argyfwng yn flaenoriaeth absoliwt i'r Undeb Ewropeaidd. Ers 2015, mae ein cefnogaeth wedi cynyddu o 1% […]

Parhau Darllen

# Erasmus + 2021-2027 - Mwy o bobl i brofi cyfnewidiadau dysgu yn Ewrop

# Erasmus + 2021-2027 - Mwy o bobl i brofi cyfnewidiadau dysgu yn Ewrop

| Mawrth 29, 2019

Cadarnhaodd ASEau ddydd Iau (28 Mawrth) y dylid treblu arian ar gyfer y rhaglen Erasmus + nesaf er mwyn galluogi mwy o bobl i gymryd rhan, gan addasu grantiau yn well i'w hanghenion. Ar gyfer y genhedlaeth nesaf o raglen Erasmus +, un o brif amcanion y Senedd yw bod mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan yn y gwahanol gynlluniau symudedd dysgu. […]

Parhau Darllen