RSSynni

#TSO yn cyflawni # Hologaeth ei baneli solar hyblyg yn #Dubai

#TSO yn cyflawni # Hologaeth ei baneli solar hyblyg yn #Dubai

| Ionawr 9, 2019

Cyrhaeddodd TSO, South Oracle, ddiwedd 2018 gyda newyddion da: y dynodiad gan DEWA (Awdurdod Trydan a Dŵr Dubai) o'i baneli solar hyblyg uwchben y golwg. Felly, daeth y cwmni cyntaf yn cynnig panel hyblyg o fewn Emirate Dubai, lle mae prosiect uchelgeisiol wedi'i ddatblygu ers mis Hydref diwethaf. [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar ddiwedd y pecyn #CleanEnergyForAllEuropeans

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar ddiwedd y pecyn #CleanEnergyForAllEuropeans

| Rhagfyr 21, 2018

Mae rheolau newydd ar gyfer gwneud marchnad drydan yr UE yn gweithio'n well wedi cael eu cytuno dros dro gan drafodaethau o'r Cyngor, Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn dod i'r casgliad y trafodaethau gwleidyddol ar becyn Ynni Glan i Bawb Ewrop ac mae'n gam mawr tuag at gwblhau'r Undeb Ynni a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, gan ddarparu ar [...]

Parhau Darllen

Ymdrin â rheolau #EUElectricityMarket er budd y defnyddwyr a'r amgylchedd

Ymdrin â rheolau #EUElectricityMarket er budd y defnyddwyr a'r amgylchedd

| Rhagfyr 21, 2018

Cytunodd trafodwyr y Senedd a'r Cyngor i symud ymlaen tuag at farchnad drydan Ewropeaidd go iawn Cytunwyd dros dro ar greu marchnad drydan ddidwyll yr UE i integreiddio ynni adnewyddadwy yn well rhwng Aelodau Seneddol Ewrop ac aelod-wladwriaethau'r UE yr wythnos hon. Cytunwyd yn anffurfiol i ailgychwyn rheolau marchnad drydan yr UE fynd i'r afael â rhwystrau i fasnach drawsffiniol o [...]

Parhau Darllen

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

| Rhagfyr 20, 2018

Mae cyfranogwyr Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP24) yn Katowice, Gwlad Pwyl wedi dod i'r casgliad y trafodaethau rhyngwladol tair blynedd trwy gytuno ar lyfr rheol ar y cyd i weithredu cytundeb Paris a fydd yn dod i rym yn 2024. Bydd y cytundebau a wneir yn berthnasol i wledydd datblygedig a datblygu wrth asesu ac adrodd am allyriadau nwyon tŷ gwydr, asesiad perfformiad byd-eang [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo gostyngiadau mewn gordaliadau trydan adnewyddadwy a chyrhaeddiad ar gyfer cwmnïau dwys-ynni yng Ngwlad Groeg

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo gostyngiadau mewn gordaliadau trydan adnewyddadwy a chyrhaeddiad ar gyfer cwmnïau dwys-ynni yng Ngwlad Groeg

| Rhagfyr 20, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, y gostyngiadau a roddwyd i gwmnïau dwys-ynni ar gordal i geisio cymorth ar gyfer cynhyrchu trydan adnewyddadwy a chynhyrchu uchel-effeithlon yng Ngwlad Groeg. Mae Gwlad Groeg yn darparu cymorth i drydan adnewyddadwy a chynhyrchu trydan a gwres yn effeithlon iawn. Ariennir y gefnogaeth hon trwy gordal a osodir ar ddefnyddwyr trydan terfynol [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 600 miliwn mewn cymorth cyhoeddus ar gyfer gosodiadau pŵer solar arloesol yn #France

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 600 miliwn mewn cymorth cyhoeddus ar gyfer gosodiadau pŵer solar arloesol yn #France

| Tachwedd 29, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE fesur i gefnogi gosodiadau arloesol ar gyfer cynhyrchu trydan o ynni'r haul. Bydd y mesur yn cefnogi amcanion ynni ac hinsawdd yr UE ymhellach heb gystadlu'n ormodol yn y Farchnad Sengl. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: "Bydd ein dyfodol yn cael ei bweru gan [...]

Parhau Darllen

Ni all Cau #Fessenheim guddio agenda niwclear llywodraeth Ffrainc - dyfyniad o # MichèleRivasi

Ni all Cau #Fessenheim guddio agenda niwclear llywodraeth Ffrainc - dyfyniad o # MichèleRivasi

| Tachwedd 28, 2018

Ar 27 Tachwedd, cyhoeddodd Arlywydd Ffrainc Macron (yn y llun) y dylid cau gweithfeydd ynni niwclear Fessenheim yn 2020 a gweithfeydd niwclear eraill gan 2035. Fodd bynnag, bydd cau adweithyddion 4-6 gan 2030 yn effeithiol yn gweld nifer o weithrediadau yn ymestyn y tu hwnt i'w terfynau diogel o flynyddoedd 40. Michèle Rivasi, llefarydd ar bŵer niwclear ar gyfer y [...]

Parhau Darllen