RSSynni

Trosglwyddo #CleanEnergy: Labeli effeithlonrwydd ynni cliriach newydd i symleiddio, gan ddod â mwy o ddewis ac arbedion i ddefnyddwyr yr UE

Trosglwyddo #CleanEnergy: Labeli effeithlonrwydd ynni cliriach newydd i symleiddio, gan ddod â mwy o ddewis ac arbedion i ddefnyddwyr yr UE

| Mawrth 14, 2019

Er mwyn gwneud labeli ynni yn fwy dealladwy i ddefnyddwyr a'u helpu i wneud dewisiadau prynu hyddysg, mabwysiadodd y Comisiwn heddiw labeli effeithlonrwydd ynni newydd sy'n cynnwys peiriannau golchi llestri, peiriannau golchi a sychwyr golchi, oergelloedd, lampau, arddangosfeydd electronig gan gynnwys setiau teledu swyddogaeth gwerthu. “Mae effeithlonrwydd ynni yn gyntaf yn egwyddor ganolog yn strategaeth yr Undeb Ynni. Mae'n […]

Parhau Darllen

Tuag at Ewrop yn niwtral yn yr hinsawdd: Mae'r UE yn buddsoddi mwy na € 10bn yn #InnovativeCleanTechnologies

Tuag at Ewrop yn niwtral yn yr hinsawdd: Mae'r UE yn buddsoddi mwy na € 10bn yn #InnovativeCleanTechnologies

| Chwefror 27, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi rhaglen fuddsoddi sy'n werth mwy na € 10 biliwn ar gyfer technolegau carbon isel mewn sawl sector er mwyn hybu eu cystadleurwydd byd-eang. Mae gweithredu hinsawdd arloesol yr UE, fel y'i cyhoeddwyd ar 26 Chwefror, yn cynnwys amrywiaeth o fanteision i iechyd a ffyniant Ewrop sy'n cael effaith uniongyrchol uniongyrchol ar fywydau pobl - o'r greadigaeth [...]

Parhau Darllen

Ewrop yn arwain pontio byd-eang #CleanEnergy: Mae'r data #Eurostat diweddaraf yn cadarnhau bod yr UE ar y trywydd iawn i gwrdd â'i tharged ynni ynni Adnewyddadwy 2020

Ewrop yn arwain pontio byd-eang #CleanEnergy: Mae'r data #Eurostat diweddaraf yn cadarnhau bod yr UE ar y trywydd iawn i gwrdd â'i tharged ynni ynni Adnewyddadwy 2020

| Chwefror 14, 2019

Pan ddaeth Jean-Claude Juncker i fod yn llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, addawodd i wneud y bloc yn arweinydd byd-eang mewn ynni adnewyddadwy. Mae cyflawni 20% o ynni o ffynonellau adnewyddadwy yn 2020 yn un o brif dargedau strategaeth Ewrop 2020. Nid yn unig y mae angen cyfran gynyddol o ynni adnewyddadwy i ddadarbonize ein heconomi [...]

Parhau Darllen

Mae angen i'r UE #NuclearEnergy sicrhau dyfodol cynaliadwy, carbon isel

Mae angen i'r UE #NuclearEnergy sicrhau dyfodol cynaliadwy, carbon isel

| Chwefror 8, 2019

Gall ynni niwclear helpu'r Undeb Ewropeaidd i gyflawni dyfodol cynaliadwy a charbon isel tra'n darparu trydan dibynadwy a fforddiadwy i bobl ar yr un pryd. Mewn papur sefyllfa neilltuol, mae FORATOM yn tynnu sylw at dri phrif fantais ynni niwclear yn y cyd-destun hwn: cynaliadwyedd amgylcheddol, annibyniaeth ynni, a chyfraniad economaidd. Bydd rôl yr ynni niwclear yn Ewrop [...]

Parhau Darllen

#EnergyUnion - Mae comisiynydd gweithredu yn yr hinsawdd ac ynni yn cynnal pedwerydd Cynhadledd UE-Norwy

#EnergyUnion - Mae comisiynydd gweithredu yn yr hinsawdd ac ynni yn cynnal pedwerydd Cynhadledd UE-Norwy

| Chwefror 5, 2019

Cynhelir Cynhadledd 4th EU-Norway Energy ym Mrwsel ar 5 Chwefror 2019. O dan y thema 'Gweithio gyda'n gilydd ar gyfer pontio ynni llwyddiannus', fe'i cynhelir gan y Comisiynydd Ynni Hinsawdd a'r Ynni Miguel Arias Cañete, a Peter Petroleum Norwy a'r Gweinidog Ynni Kjell Børge Freiberg. Bydd trafodaethau'n canolbwyntio ar yr ymdrechion sydd eu hangen i foderneiddio'r pŵer [...]

Parhau Darllen

#EnergyUnion - Mae'r UE yn buddsoddi € 800 miliwn ymhellach mewn seilwaith ynni blaenoriaeth

#EnergyUnion - Mae'r UE yn buddsoddi € 800 miliwn ymhellach mewn seilwaith ynni blaenoriaeth

| Ionawr 25, 2019

Mae Aelod-wladwriaethau wedi pleidleisio ar gynnig y Comisiwn i fuddsoddi bron € 800 miliwn mewn prosiectau seilwaith ynni Ewropeaidd allweddol gyda buddion trawsffiniol mawr. Daw arian yr UE o'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), y rhaglen cefnogi Ewropeaidd ar gyfer seilwaith traws-Ewropeaidd. Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n cynyddu cystadleurwydd, gwella diogelwch cyflenwad ynni'r UE trwy [...]

Parhau Darllen

#TSO yn cyflawni # Hologaeth ei baneli solar hyblyg yn #Dubai

#TSO yn cyflawni # Hologaeth ei baneli solar hyblyg yn #Dubai

| Ionawr 9, 2019

Cyrhaeddodd TSO, South Oracle, ddiwedd 2018 gyda newyddion da: y dynodiad gan DEWA (Awdurdod Trydan a Dŵr Dubai) o'i baneli solar hyblyg uwchben y golwg. Felly, daeth y cwmni cyntaf yn cynnig panel hyblyg o fewn Emirate Dubai, lle mae prosiect uchelgeisiol wedi'i ddatblygu ers mis Hydref diwethaf. [...]

Parhau Darllen