RSSynni

Mae #FORATOM yn amlygu pwysigrwydd gweithrediad hirdymor y fflyd niwclear bresennol

Mae #FORATOM yn amlygu pwysigrwydd gweithrediad hirdymor y fflyd niwclear bresennol

| Gorffennaf 11, 2019

Bydd sicrhau gweithrediad hirdymor fflyd niwclear Ewrop yn helpu Ewrop i gyflawni ei nodau hinsawdd ar gost fforddiadwy, yn ôl papur sefyllfa a gyhoeddwyd ar 10 Gorffennaf gan FORATOM. “Ni ellir cyflawni'r targedau datgarboneiddio canolradd yn y newid tuag at 2050 heb LTO gweithfeydd ynni niwclear presennol,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM […]

Parhau Darllen

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders yn galw ar ddiwydiant a llunwyr polisi i weithio gyda'i gilydd am Ewrop ffyniannus a di-garbon

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders yn galw ar ddiwydiant a llunwyr polisi i weithio gyda'i gilydd am Ewrop ffyniannus a di-garbon

| Mehefin 27, 2019

Mae uwch gynrychiolwyr ar draws y gadwyn gyflenwi niwclear wedi amlinellu'r hyn y credant y mae angen ei wneud er mwyn cyflawni Ewrop wedi'i datgarboneiddio erbyn 2050, gan gynnal twf a swyddi ar yr un pryd. Yn eu maniffesto ar y cyd maent yn galw ar wneuthurwyr polisi'r UE i weithio gyda hwy i oresgyn y rhwystrau sydd â'r […]

Parhau Darllen

#EnergyUnion - Y Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i gynyddu uchelgais mewn cynlluniau i weithredu cytundeb Paris

#EnergyUnion - Y Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i gynyddu uchelgais mewn cynlluniau i weithredu cytundeb Paris

| Mehefin 19, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei asesiad o gynlluniau drafft yr aelod-wladwriaethau i weithredu amcanion Undeb Ynni'r UE, ac yn benodol y targedau ynni a hinsawdd 2030 y cytunwyd arnynt gan yr UE. Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod y cynlluniau cenedlaethol eisoes yn cynrychioli ymdrechion sylweddol ond yn cyfeirio at sawl maes lle mae lle i wella, yn enwedig fel pryderon […]

Parhau Darllen

#StateAid - Y Comisiwn yn agor ymchwiliad manwl i fesur wrth gefn strategol #Lithuania

#StateAid - Y Comisiwn yn agor ymchwiliad manwl i fesur wrth gefn strategol #Lithuania

| Mehefin 4, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymchwiliad manwl i asesu a allai cefnogaeth Lithwaneg i'r cwmni ynni AB Lietuvos Energija yng nghyd-destun mesur wrth gefn strategol, a oedd ar waith yn Lithwania tan 2018, fod wedi ffafrio'r cwmni'n ormodol ac wedi gwyrdroi cystadleuaeth Marchnad Sengl, yn torri rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. […]

Parhau Darllen

Gweithredu #Ukraine #ElectricityMarketReform yn amserol

Gweithredu #Ukraine #ElectricityMarketReform yn amserol

| Efallai y 31, 2019

Y sector ynni yw sylfaen yr economi Wcrain. Yn anffodus, mae ynni yn parhau i fod yn bwnc hynod wleidyddol yn yr Wcrain ac mae'r ansicrwydd gwleidyddol presennol yn golygu bod perygl gwirioneddol y bydd y broses hanfodol o ryddfrydoli marchnad ynni yn cael ei gwthio yn ôl. Bydd hyn yn arwain at ganlyniadau sylweddol ar gyfer datblygu economaidd a diogelwch […]

Parhau Darllen

Yn beio #Brexit, mae #BritishSteel yn cwympo, gan beryglu swyddi 25,000

Yn beio #Brexit, mae #BritishSteel yn cwympo, gan beryglu swyddi 25,000

| Efallai y 24, 2019

Gan Ivana Kottasová, CNN Business Gostyngodd gwneuthurwr dur ail fwyaf Prydain ar ddydd Mercher (22 Mai), gan roi swyddi 5,000 mewn perygl uniongyrchol i'r cwmni, a bygwth 20,000 arall gan gyflenwyr. Roedd y cwmni yn chwilio am gymorth gan y llywodraeth, ond daeth y trafodaethau i ben heb gytundeb. Gorchmynnodd yr Uchel Lys i'r cwmni ymddatod yn orfodol, yn ôl Ansolfedd y Llywodraeth […]

Parhau Darllen

#ESG - Tuag at dwf trwy ddatblygu cynaliadwy

#ESG - Tuag at dwf trwy ddatblygu cynaliadwy

| Efallai y 22, 2019

Nodweddir amgylchedd y farchnad fusnes gyfnewidiol bresennol yn gynyddol gan brisiadau sy'n cael eu gyrru gan deimlad. Sylw a diddordeb buddsoddwyr ynghylch y pwnc Amgylchedd, Cymdeithas a Llywodraethu (ESG). Er bod hanfodion cwmni solet yn parhau i fod yn greiddiol i'r stori, mae'n hanfodol i gwmni lunio canfyddiad cadarnhaol gan y cyhoedd a buddsoddwyr. Mae'r buddsoddwyr byd-eang mwyaf eisoes […]

Parhau Darllen