RSSynni

Mae rheolau trethiant ynni yn wahanol i #EUEnergy ac uchelgais hinsawdd, mae adroddiad newydd yn darganfod

Mae rheolau trethiant ynni yn wahanol i #EUEnergy ac uchelgais hinsawdd, mae adroddiad newydd yn darganfod

| Medi 12, 2019

Nid yw rheolau’r UE ar drethiant ynni bellach yn cyflawni’r un cyfraniad cadarnhaol â phan ddaethant i rym gyntaf yn 2003, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan wasanaethau’r Comisiwn heddiw (12 Medi). Er nad yw'r gwerthusiad o'r Gyfarwyddeb Trethi Ynni (ETD) yn gwneud unrhyw argymhellion polisi, mae'n archwilio sut y gallai polisïau mwy ecogyfeillgar […]

Parhau Darllen

#FORATOM - Mae angen i'r UE ddyrannu mwy o arian i ymchwil ac arloesi niwclear

#FORATOM - Mae angen i'r UE ddyrannu mwy o arian i ymchwil ac arloesi niwclear

| Medi 4, 2019

Mae angen i brosiectau ymchwil ac arloesi niwclear (Ymchwil a Datblygu) dderbyn lefel uwch o gefnogaeth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) er mwyn helpu'r bloc i gyflawni ei nodau hinsawdd ac ynni, yn ôl papur sefyllfa newydd a gyhoeddwyd gan FORATOM. Dylid dyrannu mwy o arian yr UE i'r meysydd hynny sy'n darparu'r mwyaf o ychwanegiad […]

Parhau Darllen

#AkademikLomonosov - Gorsaf ynni niwclear arnofiol gyntaf y byd ar fin cael ei lansio yr wythnos hon

#AkademikLomonosov - Gorsaf ynni niwclear arnofiol gyntaf y byd ar fin cael ei lansio yr wythnos hon

| Awst 19, 2019

Yr wythnos hon bydd gorsaf ynni niwclear arnofiol yn cael ei thynnu trwy Lwybr Môr y Gogledd i'w gyrchfan olaf yn yr Arctig, gan nodi “carreg filltir hanesyddol” wrth archwilio'r Arctig. Ar 23 Awst bydd y cwmni o Rwsia Rosatom yn dechrau tynnu ei orsaf ynni niwclear arnofiol gyntaf o Murmansk i Pevek yn Chukotka. Galwyd Akademik Lomonosov (yn y llun), […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn cychwyn ymchwiliad ar ddur poeth wedi'i rolio poeth o #China, #Taiwan a #Indonesia

Y Comisiwn yn cychwyn ymchwiliad ar ddur poeth wedi'i rolio poeth o #China, #Taiwan a #Indonesia

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cychwyn ymchwiliad gwrth-dympio i fewnforion dalennau a choiliau dur gwrthstaen wedi'u rholio poeth o China, Indonesia a Taiwan. Daw’r ymchwiliad yn dilyn cwyn a gyflwynwyd gan Gymdeithas Dur Ewrop (EUROFER) ar y sail bod y mewnforion o’r gwledydd hyn yn cael eu gwneud am brisiau wedi’u dympio ac felly’n achosi anaf i’r Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Mae #FORATOM yn amlygu pwysigrwydd gweithrediad hirdymor y fflyd niwclear bresennol

Mae #FORATOM yn amlygu pwysigrwydd gweithrediad hirdymor y fflyd niwclear bresennol

| Gorffennaf 11, 2019

Bydd sicrhau gweithrediad hirdymor fflyd niwclear Ewrop yn helpu Ewrop i gyflawni ei nodau hinsawdd ar gost fforddiadwy, yn ôl papur sefyllfa a gyhoeddwyd ar 10 Gorffennaf gan FORATOM. “Ni ellir cyflawni'r targedau datgarboneiddio canolradd yn y newid tuag at 2050 heb LTO gweithfeydd ynni niwclear presennol,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM […]

Parhau Darllen

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders yn galw ar ddiwydiant a llunwyr polisi i weithio gyda'i gilydd am Ewrop ffyniannus a di-garbon

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders yn galw ar ddiwydiant a llunwyr polisi i weithio gyda'i gilydd am Ewrop ffyniannus a di-garbon

| Mehefin 27, 2019

Mae uwch gynrychiolwyr ar draws y gadwyn gyflenwi niwclear wedi amlinellu'r hyn y credant y mae angen ei wneud er mwyn cyflawni Ewrop wedi'i datgarboneiddio erbyn 2050, gan gynnal twf a swyddi ar yr un pryd. Yn eu maniffesto ar y cyd maent yn galw ar wneuthurwyr polisi'r UE i weithio gyda hwy i oresgyn y rhwystrau sydd â'r […]

Parhau Darllen

#EnergyUnion - Y Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i gynyddu uchelgais mewn cynlluniau i weithredu cytundeb Paris

#EnergyUnion - Y Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i gynyddu uchelgais mewn cynlluniau i weithredu cytundeb Paris

| Mehefin 19, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei asesiad o gynlluniau drafft yr aelod-wladwriaethau i weithredu amcanion Undeb Ynni'r UE, ac yn benodol y targedau ynni a hinsawdd 2030 y cytunwyd arnynt gan yr UE. Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod y cynlluniau cenedlaethol eisoes yn cynrychioli ymdrechion sylweddol ond yn cyfeirio at sawl maes lle mae lle i wella, yn enwedig fel pryderon […]

Parhau Darllen