RSSYr amgylchedd

Y Comisiynydd Vella yn agor 2019 Wythnos Werdd gyda ffocws ar weithredu cyfreithiau amgylcheddol

Y Comisiynydd Vella yn agor 2019 Wythnos Werdd gyda ffocws ar weithredu cyfreithiau amgylcheddol

| Efallai y 14, 2019

Agorir rhifyn eleni o Wythnos Werdd yr UE (13-17 Mai 2019) heddiw yn Warsaw gan y Comisiynydd Karmenu Vella (yn y llun). Mae'n rhoi sylw i sut mae cyfreithiau amgylcheddol yn cael eu cymhwyso ar lawr gwlad. Mae cyfreithiau amgylcheddol yr UE yn cael effaith enfawr ar fywydau pobl. Maent yn gwella ansawdd dŵr ac aer, yn gwarchod natur ac yn atal gwastraff. Ond i wneud go iawn […]

Parhau Darllen

Rhaid i'r UE newid o baradwys treth cerosin i arloeswr byd-eang ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd yn dweud #Greens

Rhaid i'r UE newid o baradwys treth cerosin i arloeswr byd-eang ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd yn dweud #Greens

| Efallai y 14, 2019

Mae'r sefydliad anllywodraethol Transport and Environment wedi cyhoeddi astudiaeth, a gedwir yn gyfrinachol gan y Comisiwn Ewropeaidd, ar ganlyniadau treth cerosin ar awyrennau. Yn ei astudiaeth, daw'r Comisiwn Ewropeaidd i'r casgliad y byddai treth cerosin yr UE yn lleihau allyriadau CO2 awyrennau Ewropeaidd gan 11% heb effeithiau negyddol ar yr economi. […]

Parhau Darllen

Rhaid i arweinwyr yr UE ailosod cyfeiriad ar gyfer Ewrop, gan ddechrau gyda #ClimateCommitments, dywed #GUE_NGL

Rhaid i arweinwyr yr UE ailosod cyfeiriad ar gyfer Ewrop, gan ddechrau gyda #ClimateCommitments, dywed #GUE_NGL

| Efallai y 10, 2019

Wrth i arweinwyr Ewrop gyfarfod yn Sibiu ar 9 Mai i drafod y blaenoriaethau ar gyfer Ewrop, galwodd Llywydd GUE / NGL Gabi Zimmer am newidiadau ar unwaith i bolisïau hinsawdd, ymfudo a chyni. “Rydym yn gofyn i arweinwyr aelod-wladwriaethau'r UE os ydynt wedi dysgu unrhyw wersi o'r argyfwng hinsawdd, refferendwm Brexit, cynnydd yr hawl eithafol […]

Parhau Darllen

Rhaid clywed gorymdeithwyr hinsawdd yn uwchgynhadledd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd #Sibiu yn dweud Gwyrddion

Rhaid clywed gorymdeithwyr hinsawdd yn uwchgynhadledd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd #Sibiu yn dweud Gwyrddion

| Efallai y 10, 2019

Mae gorymdeithwyr hinsawdd o'r mudiad 'Fridays for Future' wedi cyrraedd dinas Sibiu Rwmania (yn y llun) lle mae penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth Ewrop yn cyfarfod i drafod dyfodol Ewrop. Fodd bynnag, mae maer y ddinas wedi gwrthod trwydded i'r gorymdeithwyr a fyddai'n caniatáu i'r orymdaith fynd yn ei blaen. Ymateb i'r […]

Parhau Darllen

Mae swyddogion iechyd yn 'defnyddio gwarchodedig' o 32 yn beryglus # Plaladdwyr

Mae swyddogion iechyd yn 'defnyddio gwarchodedig' o 32 yn beryglus # Plaladdwyr

| Efallai y 10, 2019

Mae dogfennau newydd y Comisiwn Ewropeaidd a ryddhawyd yn datgelu brwydr i amddiffynfeydd plaleiddiaid pwysig yn Ewrop. Cafwyd y llwyth o ddogfennau 600 ar ôl brwydr gyfreithiol dwy flynedd a enillwyd gan Rwydwaith Gweithredu Plaleiddiaid Ewrop (PAN). Maent yn dangos y prif swyddogion sy'n ceisio diogelu buddiannau cemegol a ffermio rhag rheolau Ewropeaidd sy'n dod i mewn y disgwylir iddynt godi'n uniongyrchol […]

Parhau Darllen

Gwenynwyr yn casglu gweinidogaethau allanol ar draws Ewrop i fynnu safonau plaleiddiaid sy'n gyfeillgar i wenyn o flaen #WorldBeeDay

Gwenynwyr yn casglu gweinidogaethau allanol ar draws Ewrop i fynnu safonau plaleiddiaid sy'n gyfeillgar i wenyn o flaen #WorldBeeDay

| Efallai y 10, 2019

Yr wythnos hon mae gwenynwyr a grwpiau amgylcheddol wedi casglu gweinidogaethau amaethyddol y tu allan i Ewrop i gyflwyno deiseb wedi'i llofnodi gan aelodau 230,000 SumOfU, gan fynnu bod y Comisiwn Ewropeaidd yn gwneud profion plaleiddiaid yn gyfeillgar i wenyn. Mae'r digwyddiadau creadigol a gweledol hyn, a arweinir gan grwpiau ac unigolion sy'n gweithio'n uniongyrchol â gwenyn sydd wedi'u hudo, yn ceisio tynnu sylw [[]]

Parhau Darllen

#Sibiu - Rhaid i arweinwyr weithredu ymgynghoriadau dinasyddion

#Sibiu - Rhaid i arweinwyr weithredu ymgynghoriadau dinasyddion

| Efallai y 9, 2019

Mae dyfodol Ewrop yn gynaliadwy yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol, ac mae o fewn cyrraedd os yw arweinwyr gwleidyddol yn gweithredu ar hyn o bryd - fel sefydliadau amgylcheddol a chymdeithasol, sy'n cynrychioli miliynau o Ewropeaid, rydym yn sefyll gyda'n gilydd i gyflwyno'r neges hon i gyfarfod cenedlaethol ac arweinwyr yr UE yn Sibiu ar 9 Mai i drafod dyfodol Ewrop. Pobl […]

Parhau Darllen