RSSYr amgylchedd

#EUFuelLabelling - Gwybodaeth gliriach i ddefnyddwyr a gweithredwyr

#EUFuelLabelling - Gwybodaeth gliriach i ddefnyddwyr a gweithredwyr

| Hydref 16, 2018

Bydd set newydd o labeli tanwydd yn ymddangos ar draws Ewrop. Byddant yn rhoi gwell gwybodaeth i yrwyr am addasrwydd tanwydd ar gyfer eu cerbydau, lle bynnag y byddant yn teithio yn yr UE, gan eu helpu i osgoi camddefnyddio a hysbysu effaith amgylcheddol eu dewis. Cymerir y fenter hon ar sail Erthygl 7 [...]

Parhau Darllen

Strategaeth bio-economaidd newydd ar gyfer #SustainableEurope

Strategaeth bio-economaidd newydd ar gyfer #SustainableEurope

| Hydref 15, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno cynllun gweithredu i ddatblygu bio-economaidd gynaliadwy a chylchol sy'n gwasanaethu cymdeithas, amgylchedd ac economi Ewrop. Fel y cyhoeddwyd gan yr Arlywydd Juncker ac Is-lywydd Cyntaf Timmermans yn eu llythyr o fwriad sy'n cyd-fynd â 2018 State of the Union Cyfeiriad y Llywydd Juncker, mae'r strategaeth bio-economaidd newydd yn rhan o ymgyrch y Comisiwn i roi hwb i swyddi, twf a buddsoddiad yn [...]

Parhau Darllen

#DecarbonizingEurope gan 2050 - Mae chwaraewyr ynni'r UE yn cynnig un genhadaeth uchelgeisiol eang i Ewrop

#DecarbonizingEurope gan 2050 - Mae chwaraewyr ynni'r UE yn cynnig un genhadaeth uchelgeisiol eang i Ewrop

| Hydref 15, 2018

Wrth geisio llunio un o heriau mawr Ewrop yn y dyfodol, yn rhaglen fframwaith newydd y Comisiwn Ewropeaidd, Horizon Europe, mae clymblaid sy'n casglu'r chwaraewyr ynni pwysicaf yn Ewrop sy'n cwmpasu'r sector trydan, gwres a nwy yn cynnig her eang i Ewrop: gadewch i ni anelu at datgelu Ewrop gan 2050. Horizon Europe y Comisiwn Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

#PlasticOceans - ASE yn ôl gwaharddiad yr UE ar blastig llygredd taflu gan 2021

#PlasticOceans - ASE yn ôl gwaharddiad yr UE ar blastig llygredd taflu gan 2021

| Hydref 15, 2018

Bagiau cludo plastig a llygredd arall mewn cefnfor - © AP Images / European-EP Bydd gwahardd eitemau plastig sengl megis platiau, cyllyll cyllyll neu blagur cotwm, sy'n ffurfio dros 70% o sbwriel morol, dan gynlluniau a gefnogir yn y Pwyllgor Amgylchedd . Cynhyrchion plastig untro fel cyllyll a ffyrc, ffrwythau cotwm, platiau, stribedi, diddymwyr diod a ffyn balwn [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn amddiffyn Ewropeaid o #HazardousChemicals mewn dillad a thecstilau

Mae'r Comisiwn yn amddiffyn Ewropeaid o #HazardousChemicals mewn dillad a thecstilau

| Hydref 12, 2018

Dros y blynyddoedd 10 ddiwethaf, mae'r UE wedi lleihau'n sylweddol am ein hamlygiad i gemegau niweidiol, ac mae'r Comisiwn yn gwerthuso'n gyson sut i wella diogelwch defnyddwyr, gweithwyr a'r amgylchedd ymhellach. Yn erbyn y cefndir hwn, mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cyfyngiadau newydd ar gyfer defnyddio sylweddau 33 y gwyddys eu bod yn achosi canser ac iechyd atgenhedlu [...]

Parhau Darllen

#Cynlluniau Symudedd ar gyfer aer glanach: Labordai allyriadau newydd sy'n eiddo i'r Comisiwn

#Cynlluniau Symudedd ar gyfer aer glanach: Labordai allyriadau newydd sy'n eiddo i'r Comisiwn

| Hydref 12, 2018

Yn dilyn mabwysiadu'r Rheoliad cymeradwyaeth newydd ar gyfer cariau UE, mae'r Comisiwn yn buddsoddi mewn dau gyfleuster profi allyriadau diweddaraf o'r enw VELA (Labordai Allyriadau Cerbydau), a fydd yn cael eu gweithredu gan Gyd-Ganolfan Ymchwil y Comisiwn (JRC ). Mae awyr glân yn brif flaenoriaeth y Comisiwn fel y cofnodir yn yr Awyr Agored Glân i Bawb yn [...]

Parhau Darllen

#SingleUsePlastics - Sut y gall diwydiant gyflawni?

#SingleUsePlastics - Sut y gall diwydiant gyflawni?

| Hydref 10, 2018

Cynhaliodd Siambr Fasnach Prydain ym Mrwsel ddadl yn gwerthuso cynnig plastig un defnydd yr UE gan ganolbwyntio ar dri maes allweddol; A fydd yn llwyddo i leihau presenoldeb eitemau plastig yn yr amgylchedd ?; A yw'r cynnig yn ystyried yr effaith ar gynhyrchwyr Ewrop ?, ac, yn olaf, a yw'r cynnig yn bodloni'r meini prawf ar gyfer effeithiol [...]

Parhau Darllen