RSSYr amgylchedd

Y cam cyntaf tuag at gyfyngu #CO2Emissions o wagenni

Y cam cyntaf tuag at gyfyngu #CO2Emissions o wagenni

| Mehefin 14, 2018

Mae tryciau yn allyrru mwy na 40% o allyriadau trafnidiaeth ffyrdd Ewrop, hyd yma, yn wahanol i geir, nid oedd ganddynt gapiau ar CO2. Disgwylir heddiw i Senedd Ewrop gadarnhau cytundeb a gyrhaeddwyd ym mis Mawrth diwethaf rhwng y tri Sefydliad ar yr hyn a ystyrir yn gam cyntaf ac angenrheidiol tuag at gyflwyno terfynau ar allyriadau CO2 o wagenni. [...]

Parhau Darllen

Holl lledaeniad #DrugResistance o anifeiliaid i bobl: Delio â'r Cyngor

Holl lledaeniad #DrugResistance o anifeiliaid i bobl: Delio â'r Cyngor

| Mehefin 8, 2018

Cafodd cynlluniau i atal y defnydd o wrthfiotigau ar ffermydd, er mwyn cadw bacteria gwrthsefyll bwydydd dynol, eu cytuno'n anffurfiol gan ASEau a gweinidogion yr wythnos hon. "Mae hwn yn gam mawr ymlaen ar gyfer iechyd y cyhoedd," meddai rapporteur Françoise Grossetête (EPP, FR). "Yn wir, tu hwnt i ffermwyr neu berchnogion anifeiliaid, mae defnyddio pryderon meddyginiaethau milfeddygol [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn gwahodd ceisiadau am #EuropeanSustainabilityAward newydd

Mae'r Comisiwn yn gwahodd ceisiadau am #EuropeanSustainabilityAward newydd

| Mehefin 7, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio'r Wobr Gynaliadwyedd Ewropeaidd gyntaf erioed, i gydnabod ymdrechion a chreadigrwydd pobl, busnesau a sefydliadau Ewropeaidd sy'n gweithio tuag at gyrraedd Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Bydd y Wobr yn hyrwyddo mentrau ysbrydoledig sy'n darparu atebion concrid ar gyfer cyflawni'r Nodau. Dywedodd yr Is-lywydd Cyntaf, Frans Timmermans: "Arweiniodd yr UE [...]

Parhau Darllen

#EESC: Poteli 27 wedi'u hailgylchu i wneud crys-T

#EESC: Poteli 27 wedi'u hailgylchu i wneud crys-T

| Mehefin 7, 2018

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn credu y dylai strategaeth plastig lwyddiannus anelu at fesurau addysgol a hyfforddiant effeithiol, gan nad yw parch cydbwysedd deinamig y biosffer yn ymddangos allan o unman. At hynny, mae angen creu cymhellion dylunio ac ymddygiadol yn ogystal â safonau technegol a rheoleiddiol cyffredin i [...]

Parhau Darllen

#CleanEnergy: Gwthio'r UE ar gyfer ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni

#CleanEnergy: Gwthio'r UE ar gyfer ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni

| Mehefin 6, 2018

Mae ymladd newid hinsawdd yn parhau i fod yn un o flaenoriaethau'r UE. Darganfyddwch sut mae ASEau am roi hwb i effeithlonrwydd ynni a'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Yn 2016 cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd set o gynigion ynni glân gyda'r nod o helpu i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â lleihau dibyniaeth yr UE ar danwydd ffosil [...]

Parhau Darllen

#EUBudget: Mae'r Comisiwn yn bwriadu cynyddu cyllid i gefnogi #LIFE ar gyfer gweithredu'r amgylchedd a'r hinsawdd

#EUBudget: Mae'r Comisiwn yn bwriadu cynyddu cyllid i gefnogi #LIFE ar gyfer gweithredu'r amgylchedd a'r hinsawdd

| Mehefin 4, 2018

Ar gyfer cyllideb hirdymor yr UE 2021-2027 hirdymor, mae'r Comisiwn yn bwriadu cynyddu cyllid gan bron 60% ar gyfer LIFE, rhaglen yr UE ar gyfer yr amgylchedd a gweithredu yn yr hinsawdd. Mae'r rhaglen LIFE ymysg rhaglenni cyllido'r UE y mae'r Comisiwn yn cynnig y cynnydd cyfrannol mwyaf, gyda chyllideb o € 1.95 biliwn rhwng 2021 [...]

Parhau Darllen

#PollinatingInsects - Mae'r Comisiwn yn cynnig camau i atal eu dirywiad

#PollinatingInsects - Mae'r Comisiwn yn cynnig camau i atal eu dirywiad

| Mehefin 4, 2018

Mae un o bob deg o bryfed sy'n peillio ar fin diflannu, ac mae traean o rywogaethau gwenyn a phlöyn byw yn dirywio. Dyna pam mae'r Comisiwn yn cynnig y fenter UE gyntaf er mwyn mynd i'r afael â dirywiad y pryfed sy'n peillio gwyllt. Mae'r mesurau newydd yn cynnwys dangosydd newydd i wella monitro a data, a gwell cydlynu [...]

Parhau Darllen