RSSYr amgylchedd

Splish, sblash! #Swimming yn ddiogel yn nyfroedd Ewrop yr haf hwn

Splish, sblash! #Swimming yn ddiogel yn nyfroedd Ewrop yr haf hwn

| Awst 10, 2018

Gall Ewropeaid fwynhau nofio yr haf hwn yn ddiogel gan fod 96% o safleoedd ymolchi yn cwrdd â'r gofynion ansawdd isaf a nodir o dan reolau'r UE. Bernir bod rhywfaint o 85% o safleoedd ymolchi a fonitro ar draws yr UE yn 2017 yn ardderchog yn adroddiad blynyddol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, gan olygu eu bod yn bennaf yn rhydd o lygryddion yn niweidiol i iechyd pobl [...]

Parhau Darllen

Teithio gyda #Pets - rheolau i'w cadw mewn cof

Teithio gyda #Pets - rheolau i'w cadw mewn cof

| Awst 8, 2018

Gall eich anifail anwes ymuno â chi pan fyddwch chi'n mynd ar wyliau i wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd, ond mae rhai rheolau i'w cofio. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy. Diolch i reolau'r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes, mae pobl yn rhydd i symud gyda'u ffrind ffyrnig o fewn yr UE. Sicrhewch fod gan eich anifail anwes [...]

Parhau Darllen

#ClimateChange - mesurau yr UE i helpu i leihau'r effaith

#ClimateChange - mesurau yr UE i helpu i leihau'r effaith

| Awst 8, 2018

Bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bawb. Llun gan Ezra Comeau-Jeffrey ar Unsplash Mae newid hinsawdd yn ymladd yn flaenoriaeth i'r Senedd. Isod fe welwch fanylion yr atebion mae'r UE a'r Senedd yn gweithio arnynt. Cyflwr chwarae yn Ewrop: Ffeithiau allweddol Yr Undeb Ewropeaidd yw'r trydydd emynwr nwyon tŷ gwydr mwyaf yn [...]

Parhau Darllen

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

| Awst 1, 2018

Mae Eurogroup for Animals yn galw am weithredu ar unwaith i liniaru dioddefaint gwartheg 57, a gafodd eu dal ar lori ar ffin allanol yr UE am ddeg diwrnod, mewn sefyllfa sy'n datgelu ffolineb allforion byw a methiant cyffredinol cyfraith yr UE a gynlluniwyd i amddiffyn anifeiliaid yn ystod trafnidiaeth. [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Effaith meddyginiaethau ar yr amgylchedd y mae'r Comisiwn yn mynd i'r afael â hwy

#EAPM - Effaith meddyginiaethau ar yr amgylchedd y mae'r Comisiwn yn mynd i'r afael â hwy

| Gorffennaf 31, 2018

Mae fersiwn ddrafft o Gyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd o fferyllfeydd yn yr amgylchedd yn cael ei ddosbarthu'n derfynol ar ôl oedi hir, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Ond er gwaethaf y llinell amser, nid yw'r Comisiwn wedi bod yn ei roi i un ochr. Ychydig ohono: yn ogystal ag annog llai o ddefnydd o gyffuriau [...]

Parhau Darllen

#ClimateChange yn Ewrop: Ffeithiau a ffigurau

#ClimateChange yn Ewrop: Ffeithiau a ffigurau

| Gorffennaf 23, 2018

Darganfyddwch y ffeithiau a'r ystadegau allweddol am newid yn yr hinsawdd yn Ewrop: effaith ranbarthol, allyrwyr uchaf, lleihau nwyon tŷ gwydr a mwy. Mae newid yn yr hinsawdd yn fater byd-eang, ond sut mae'n effeithio ar Ewrop? Darganfyddwch ffeithiau a ffigurau sy'n tynnu sylw at wahanol agweddau ar y mater hwn: achosion, canlyniadau ac esblygiad. Tŷ gwydr mwyaf yr UE [...]

Parhau Darllen

#EnergyEfficiency - Rheolau'r UE newydd ar gyfer adeiladau a chartrefi

#EnergyEfficiency - Rheolau'r UE newydd ar gyfer adeiladau a chartrefi

| Gorffennaf 18, 2018

O 1 Ionawr 2021 dylai pob adeilad newydd yn yr UE ddefnyddio ychydig neu ddim egni ar gyfer gwresogi, oeri neu ddŵr poeth. Mae rheolau'r UE sy'n ymwneud â'r rhwymedigaeth hon hefyd yn cyflwyno ardystiad ynni ar gyfer adeiladau fel bod perchnogion neu denantiaid yn gallu cymharu ac asesu perfformiad ynni. Mae'r rheolau hyn yn rhan o wthio yr UE [...]

Parhau Darllen