Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSYr amgylchedd

#SustainableFinance: Cynhadledd lefel uchel yn cychwyn strategaeth yr UE ar gyfer economi gwyrddach a glanach i mewn i offer uchel

#SustainableFinance: Cynhadledd lefel uchel yn cychwyn strategaeth yr UE ar gyfer economi gwyrddach a glanach i mewn i offer uchel

| Mawrth 22, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw (22 Mawrth) yn cynnal cynhadledd lefel uchel ar ei strategaeth i ddiwygio'r system ariannol i gefnogi agenda hinsawdd a datblygu cynaliadwy yr UE. Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i gynnal y momentwm a sefydlwyd yng Nghynhadledd Un Blaned, gan gadarnhau cefnogaeth ac ymroddiad arweinwyr yr UE a phrif breifat [...]

Parhau Darllen

#WorldWaterDay: Sut mae gwleidyddion yn caniatáu i'n dŵr gael ei halogi â phlaladdwyr gyda bendith ein gwleidyddion

#WorldWaterDay: Sut mae gwleidyddion yn caniatáu i'n dŵr gael ei halogi â phlaladdwyr gyda bendith ein gwleidyddion

| Mawrth 22, 2018

Heddiw (22 March) yw Diwrnod Dŵr y Byd y Cenhedloedd Unedig a'r trydydd diwrnod o Wythnos Gweithredu Plaladdwyr 2018 [1]. Mae PAN Ewrop yn manteisio ar y cyfle i dynnu sylw at halogiad plaladdwyr eang dyfroedd Ewropeaidd a'r angen brys i bobl sy'n gwneud penderfyniadau gymryd camau gweithredu ac i ddiogelu ein cyflenwadau dŵr a'r amgylchedd yn olaf. Yn ôl yr Unedig [...]

Parhau Darllen

#ClientEarth: Mae dwy astudiaeth newydd o Gomisiwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer gweithredu'r UE ar ddatgoedwigo

#ClientEarth: Mae dwy astudiaeth newydd o Gomisiwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer gweithredu'r UE ar ddatgoedwigo

| Mawrth 22, 2018

Wrth gymharu tair opsiwn gwahanol ar gyfer gweithredu'r UE, mae'r astudiaethau dichonolrwydd yn dangos y byddai offer cyfreithiol newydd, fel rheoleiddio diwydrwydd dyladwy ar gyfer nwyddau risg coedwigoedd, yn debygol o gael yr effaith fwyaf, er gwaethaf yr angen am yr ymdrech fwyaf gan yr UE, o'r holl opsiynau. Meddai cyfreithiwr CleientEarth, Diane de Rouvre: "Mae'r ddau astudiaeth hon yn nodi'n iawn sut [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn gofyn am fandad gan aelod-wladwriaethau i negodi 'Cytundeb Byd-eang ar gyfer y #Environment'

Mae'r Comisiwn yn gofyn am fandad gan aelod-wladwriaethau i negodi 'Cytundeb Byd-eang ar gyfer y #Environment'

| Mawrth 22, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gofyn i'r Cyngor am fandad i negodi Cytundeb Byd-eang Rhyngwladol ar gyfer yr Amgylchedd ar ran yr Undeb Ewropeaidd. Daw'r cais, ar ffurf Argymhelliad, ar ôl i'r Fenter Ffrainc, Emmanuel Macron, gyflwyno'r fenter ym mis Medi 2017 ym mhedrau Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig [...]

Parhau Darllen

#InternationalDayOfForests 2018: Gall coedwigoedd Ewropeaidd ddarparu mwy o fuddion hyd yn oed i gymdeithas

#InternationalDayOfForests 2018: Gall coedwigoedd Ewropeaidd ddarparu mwy o fuddion hyd yn oed i gymdeithas

| Mawrth 21, 2018

Ar achlysur Diwrnod Rhyngwladol y Coedwigoedd y Cenhedloedd Unedig (21 Mawrth) ac yn ymroddedig i 'Goedwigoedd ar gyfer Dinasoedd Cynaliadwy', mae cynrychiolwyr o berchnogion coedwigoedd Ewropeaidd, rheolwyr a diwydiannau yn y goedwig yn galw am fwy o ymwybyddiaeth a chefnogaeth i ddefnyddio potensial Ewropeaidd coedwigoedd i gyfrannu at ddyfodol cynaliadwy. Mae coedwigoedd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu [...]

Parhau Darllen

S & Ds: 'Rhaid i gludiant anifeiliaid byw fod yn hyn - ni ellir aberthu lles anifeiliaid ac ansawdd bwyd'

S & Ds: 'Rhaid i gludiant anifeiliaid byw fod yn hyn - ni ellir aberthu lles anifeiliaid ac ansawdd bwyd'

| Mawrth 20, 2018

Yn dilyn datgelu cam-drin y ddeddfwriaeth gyfredol ar gludo anifeiliaid byw, a adroddwyd gan y Rhyng-grŵp Lles Anifeiliaid yn Senedd Ewrop, mae'r Grŵp S & D yn annog Senedd Ewrop i gymryd camau brys er mwyn bodloni disgwyliadau a phryderon dinasyddion. Gofynnodd y Grŵp S & D bod pwyllgorau perthnasol, AGRI, ENVI a [...]

Parhau Darllen

Mynegai Cyllid Gwyrdd Byd-eang (#GGFI)

Mynegai Cyllid Gwyrdd Byd-eang (#GGFI)

| Mawrth 14, 2018

Mae'r Mynegai Cyllid Gwyrdd Byd-eang (GGFI) yn rhedeg canolfannau ariannol y byd yn ôl canfyddiadau o ansawdd a dyfnder eu harian cyllid gwyrdd. Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf hwn o'r mynegai, GGFI 1, am y tro cyntaf heddiw (14 Mawrth). Mae'r GGFI yn seiliedig ar arolwg o weithwyr proffesiynol cyllid gwyrdd wedi'u lleoli mewn canolfannau ariannol o gwmpas [...]

Parhau Darllen