RSSYr amgylchedd

#EuropeanGreenDeal i'w gyflwyno yn y Cyfarfod Llawn gan lywydd y Comisiwn

#EuropeanGreenDeal i'w gyflwyno yn y Cyfarfod Llawn gan lywydd y Comisiwn

| Rhagfyr 10, 2019

Bydd ASEau yn trafod 'Bargen Werdd Ewrop' i wneud yr UE yn gyfandir niwtral o'r hinsawdd cyntaf, ddydd Mercher (11 Rhagfyr) yn 14h, mewn cyfarfod llawn rhyfeddol sy'n eistedd ym Mrwsel. Yn dilyn cyhoeddiad disgwyliedig y Comisiwn am “Fargen Werdd Ewrop” ddydd Mercher 11 Rhagfyr, bydd Senedd Ewrop yn cael dadl gyntaf arni gydag Arlywydd y Comisiwn […]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn pwyso am uchelgeisiau uchel yn y #COP25 ym Madrid

Mae ASEau yn pwyso am uchelgeisiau uchel yn y #COP25 ym Madrid

| Rhagfyr 10, 2019

Mae dirprwyaeth o Senedd Ewrop wedi cyrraedd i gymryd rhan yn y COP25, lle byddant yn cwrdd â rhanddeiliaid allweddol yn y trafodaethau. Bydd dirprwyaeth swyddogol o Senedd Ewrop yn cymryd rhan yng nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd, y COP25, ym Madrid yn Sbaen yr wythnos hon o heddiw tan 14 Rhagfyr. Arweinir y ddirprwyaeth […]

Parhau Darllen

Mae #Oceana yn mynnu cynllun gweithredu ar gyfer amddiffyn y 'coedwigoedd glas' yn #COP25Madrid

Mae #Oceana yn mynnu cynllun gweithredu ar gyfer amddiffyn y 'coedwigoedd glas' yn #COP25Madrid

| Rhagfyr 10, 2019

Mae coedwigoedd glas tanddwr a ffurfiwyd gan algâu morol mawr yn gorchuddio llai na 10% o arwynebedd coedwigoedd daearol, ond eto gallant storio cymaint o CO2 â'u cymheiriaid ar y tir. Er gwaethaf eu bod wedi'u dosbarthu'n eang o amgylch yr holl gefnforoedd, nid yw algâu morol mawr yn cael eu hystyried yn elfen allweddol i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae Oceana yn galw am gynnwys algaidd […]

Parhau Darllen

#COP25 - Mae #EUOceanDay yn tynnu sylw at rôl cefnforoedd wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang

#COP25 - Mae #EUOceanDay yn tynnu sylw at rôl cefnforoedd wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang

| Rhagfyr 9, 2019

Trefnodd y Comisiwn Ewropeaidd Ddiwrnod Cefnfor yr UE yn ystod Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP25), a gynhelir ar hyn o bryd ym Madrid (Sbaen) tan 13 Rhagfyr. Mae cefnforoedd iach yn flaenoriaeth yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Amlygodd Diwrnod Cefnfor yr UE rôl gwyddoniaeth wrth lunio polisïau a'r cyfleoedd a ddarperir gan gefnforoedd yn […]

Parhau Darllen

Comisiwn 'yn colli'r cyfle i atal marwolaethau #Dolphin a #Porpoise y gaeaf hwn'

Comisiwn 'yn colli'r cyfle i atal marwolaethau #Dolphin a #Porpoise y gaeaf hwn'

| Rhagfyr 9, 2019

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi dweud na fydd yn cymryd mesurau brys y gaeaf hwn i fynd i’r afael â marwolaeth dolffiniaid a ddaliwyd mewn rhwydi pysgota. Y gaeaf diwethaf, golchodd tua morfilod 1,200 - bron pob un wedi'i nodi fel dolffiniaid cyffredin - i'r lan ar hyd arfordir Môr yr Iwerydd yn Ffrainc. Bu farw 85% o'r dolffiniaid hyn ar ôl cael eu dal mewn rhwydi pysgota. […]

Parhau Darllen

# Derbyniadau o awyrennau a llongau: Ffeithiau a ffigurau

# Derbyniadau o awyrennau a llongau: Ffeithiau a ffigurau

| Rhagfyr 6, 2019

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr o hedfan rhyngwladol wedi mwy na dyblu dros y ddau ddegawd diwethaf, tra bod y rheini o longau hefyd wedi cynyddu. Er bod hedfan a llongau rhyngwladol i gyd yn cyfrif am lai na 3.5% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE, nhw oedd y ffynonellau allyriadau sy'n tyfu gyflymaf sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd. Dyma […]

Parhau Darllen

Beth sydd y tu ôl i'r dirywiad yn #Bees a #Pollinators eraill

Beth sydd y tu ôl i'r dirywiad yn #Bees a #Pollinators eraill

| Rhagfyr 5, 2019

Darganfyddwch beth yw peillwyr, pam eu bod yn bwysig a pham eu bod yn dirywio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwenynwyr wedi nodi colledion cytrefi, yn enwedig yng ngwledydd Gorllewin yr UE fel Ffrainc, Gwlad Belg, yr Almaen, y DU, yr Eidal, Sbaen a'r Iseldiroedd. Fodd bynnag, gyda sawl rhan o’r byd, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Rwsia a Brasil yn profi’r un broblem, […]

Parhau Darllen