RSSYr amgylchedd

Dylai #Canada gymryd taflen allan o lyfrau Ewrop pan ddaw i #SustainableEnergy yn y dyfodol

Dylai #Canada gymryd taflen allan o lyfrau Ewrop pan ddaw i #SustainableEnergy yn y dyfodol

| Rhagfyr 12, 2018

Mae Strategaeth Bioeconomaidd yr UE a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn parhau bod etifeddiaeth y cyfandir o hyrwyddo atebion biolegol i gwestiynau amgylcheddol ac yn amlygu'n strategol fuddion economaidd yr ymagwedd gyda ffocws cryf ar swyddi, twf a buddsoddiad yn yr UE. Mewn gwirionedd, mae bio-economaidd yr UE eisoes yn cyfrif am 4.2% o'i CMC; mae'n cyfrannu dros € 2 trillion [...]

Parhau Darllen

Bydd cynghrair newydd 'yn gyrru #EUCircularEconomy road map forward'

Bydd cynghrair newydd 'yn gyrru #EUCircularEconomy road map forward'

| Rhagfyr 11, 2018

Mae consortiwm o gwmnïau blaenllaw wedi ymuno â'i gilydd i helpu gyrru map ffordd economi gylchol yr Undeb Ewropeaidd yn ei blaen, yn ysgrifennu Martin Banks. Mae Styrenics Circular Solutions (SCS), menter diwydiant plastigau, wedi ymuno â INEOS Styrolution, Total, Trinseo a Versalis (Eni), sy'n ceisio gyrru'r shifft i economi fwy cylchol ar gyfer polystyren. SCS a [...]

Parhau Darllen

# Plaladdwyr - mae ASE yn cynnig glasbrint i wella gweithdrefn gymeradwyo'r UE

# Plaladdwyr - mae ASE yn cynnig glasbrint i wella gweithdrefn gymeradwyo'r UE

| Rhagfyr 10, 2018

Dylid ystyried gwenwyndra tymor hir yn ystod y gweithdrefnau awdurdodi, dywed ASEau Cyflwynwyd y cynlluniau i hybu ymddiriedaeth yn y drefn gymeradwyo gan yr UE trwy ei gwneud yn fwy tryloyw ac atebol gan y pwyllgor arbennig ar blaladdwyr. Ymhlith nifer o gynigion, cytunodd ASE yr wythnos diwethaf y dylai'r cyhoedd gael mynediad i'r astudiaethau a ddefnyddiwyd [...]

Parhau Darllen

#ClimateChange - Her byd-eang sy'n gofyn am ymateb byd-eang

#ClimateChange - Her byd-eang sy'n gofyn am ymateb byd-eang

| Rhagfyr 4, 2018

Mae twf parhaus mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr ledled y byd wedi achosi digwyddiadau tywydd annormal a eithafol megis gwresogyddion gwres, sychder, a glaw trwm trychinebus. Nid yw'r digwyddiadau hyn bellach yn senarios haniaethol yn y dyfodol; maent yn digwydd heddiw ym mhob rhan o'r byd, yn ysgrifennu Dr Lee Ying-yuan, gweinidog, Gweinyddiaeth Amddiffyn yr Amgylchedd, Yuan Weithredol, ROC (Taiwan). [...]

Parhau Darllen

Pam mae chwaraewyr yn hoffi #RSPO gymharol anhysbys i hinsawdd fyd-eang

Pam mae chwaraewyr yn hoffi #RSPO gymharol anhysbys i hinsawdd fyd-eang

| Tachwedd 30, 2018

Yr wythnos ddiwethaf, gyda chymharol fach iawn, pleidleisiodd aelodau o gynllun ardystio mwyaf y byd ar gyfer olew palmwydd, Rownd Rownd ar Olew Palm Cynaliadwy (RSPO) i gryfhau ei safon cynaliadwyedd. Olew palmwydd - er bod yr olew llysiau mwyaf a ddefnyddir ar y blaned - ac mae ei ardystydd, yr RSPO, yn dal yn gymharol ddidrafferth. Ond [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn galw am #ClimateNeutralEurope gan 2050

Mae'r Comisiwn yn galw am #ClimateNeutralEurope gan 2050

| Tachwedd 30, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu gweledigaeth hirdymor strategol ar gyfer economi ffyniannus, modern, cystadleuol a niwtral yn yr hinsawdd gan 2050 - Planet Glân i bawb. Mae'r strategaeth yn dangos sut y gall Ewrop arwain y ffordd at niwtraliaeth yn yr hinsawdd trwy fuddsoddi mewn atebion technolegol realistig, grymuso dinasyddion, a chysoni camau gweithredu mewn meysydd allweddol megis diwydiannol [...]

Parhau Darllen

Mabwysiadu rheolau newydd ar gyfer #PeterinaryMedicinalProducts a phorthiant meddyginiaeth

Mabwysiadu rheolau newydd ar gyfer #PeterinaryMedicinalProducts a phorthiant meddyginiaeth

| Tachwedd 28, 2018

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu'r Rheoliadau ar gynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol a phorthiant meddyginiaethol. Roedd Senedd Ewrop eisoes wedi cymeradwyo'r testunau ar 25 Hydref 2018 gyda chefnogaeth fawr iawn. Meddai Vytenis Andriukaitis, Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd: "Heddiw, mae gweinidogion yr UE yn cymeradwyo deddfwriaeth newydd ar gynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol a phorthiant meddyginiaeth [...]

Parhau Darllen