RSSTudalen flaen

Mae #Brexit o fewn deng niwrnod yn parhau i fod yn bosibl - gweinidog Ffrainc

Mae #Brexit o fewn deng niwrnod yn parhau i fod yn bosibl - gweinidog Ffrainc

| Hydref 22, 2019

Fe allai Prydain adael yr Undeb Ewropeaidd o fewn amser 10 o hyd, meddai Agnes Pannier-Runacher, Gweinidog Economaidd Iau Ffrainc, ddydd Llun (21 Hydref), yn ysgrifennu Dominique Vidalon. “Ni all un ddiystyru Brexit o fewn dyddiau 10,” meddai wrth Sud-Radio. Dywedodd fod cynnydd cyffredinol wedi’i wneud, ond ychwanegodd fod yn rhaid i lawer o gwmnïau bach o Ffrainc wneud […]

Parhau Darllen

Mae cynnyrch bond #Eurozone yn dringo ar obeithion am fargen #Brexit

Mae cynnyrch bond #Eurozone yn dringo ar obeithion am fargen #Brexit

| Hydref 22, 2019

Cododd cynnyrch bondiau ardal yr Ewro ddydd Llun (21 Hydref) wrth i fuddsoddwyr werthu asedau mwy diogel ar y risg gilio o adael dim bargen o Brydain o’r Undeb Ewropeaidd ac yn y gred y gallai senedd y DU gymeradwyo cytundeb Brexit yn fuan, ysgrifennwch Tommy Wilkes a Yoruk Bahceli. Optimistiaeth dros drafodaethau Brexit ar ôl yr UE a Phrydain […]

Parhau Darllen

Mae'r Undeb Ewropeaidd a gwledydd ledled y byd yn ymuno i ysgogi buddsoddwyr preifat i ariannu #GreenTransition

Mae'r Undeb Ewropeaidd a gwledydd ledled y byd yn ymuno i ysgogi buddsoddwyr preifat i ariannu #GreenTransition

| Hydref 22, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi lansio'r Llwyfan Rhyngwladol ar Gyllid Cynaliadwy (IPSF) ynghyd ag awdurdodau perthnasol o'r Ariannin, Canada, Chile, China, India, Kenya, a Moroco. Cyflwynodd Valdis Dombrovskis, Is-lywydd yr Ewro a Deialog Gymdeithasol, sydd hefyd â gofal am Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol ac Undeb Marchnadoedd Cyfalaf, y platfform newydd ei greu ym mhresenoldeb […]

Parhau Darllen

Dathlu blynyddoedd 30 o'r #ConventionOnTheRightsOfTheChild

Dathlu blynyddoedd 30 o'r #ConventionOnTheRightsOfTheChild

| Hydref 22, 2019

Mae'r Senedd yn cynnal cynhadledd i nodi blynyddoedd 30 o'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn Bydd Senedd Ewrop yn trefnu cynhadledd ar 20 Tachwedd i nodi 30fed pen-blwydd y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn. Bydd y gynhadledd yn ystyried cynnydd dros y tri degawd diwethaf ac yn myfyrio ar […]

Parhau Darllen

Asesiad diwedd tymor ar gyfer #JunckerCommission

Asesiad diwedd tymor ar gyfer #JunckerCommission

| Hydref 22, 2019

Mewn dadl gyda Jean-Claude Juncker y bore yma (22 Hydref), bydd ASEau yn pwyso a mesur y gwaith a wneir gan y Comisiwn sy'n gadael yn ystod ei fandad pum mlynedd. Ers iddo ddechrau yn ei swydd ar 1 Tachwedd 2014, mae Comisiwn Juncker wedi delio ag ystod eang o faterion pwysig, gan gynnwys, ymhlith llawer o rai eraill: mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, cynnal Brexit […]

Parhau Darllen

Mae llywodraeth y DU eisiau i fil #Brexit fynd trwy dŷ isaf y senedd yr wythnos hon

Mae llywodraeth y DU eisiau i fil #Brexit fynd trwy dŷ isaf y senedd yr wythnos hon

| Hydref 22, 2019

Mae llywodraeth Prydain yn bwriadu i’r senedd ddadlau a phleidleisio ar ei Mesur Cytundeb Tynnu’n Ôl yr wythnos hon, meddai arweinydd tŷ isaf y senedd ddydd Llun (21 Hydref), gan nodi amserlen dynn ar gyfer cymeradwyo deddfwriaeth sydd ei hangen i adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Jacob Rees-Mogg, arweinydd Tŷ […]

Parhau Darllen

Mae Prif Weinidog Sbaen yn ymweld â #Barcelona, ​​yn beirniadu'r pennaeth rhanbarthol

Mae Prif Weinidog Sbaen yn ymweld â #Barcelona, ​​yn beirniadu'r pennaeth rhanbarthol

| Hydref 22, 2019

Ymwelodd prif weinidog dros dro Sbaen (yn y llun) â Barcelona ddydd Llun (21 Hydref) yn dilyn wythnos o aflonyddwch ymwahanol Catalaneg, gan wrthod galwadau i gwrdd ag arweinwyr o blaid annibyniaeth a chyhuddo’r arlywydd rhanbarthol o fethu yn ei ddyletswydd i adfer trefn, yn ysgrifennu Joan Faus. Cyfarfu ymweliad Pedro Sanchez â’r brifddinas ranbarthol gan gannoedd o wrthdystwyr heddychlon, […]

Parhau Darllen