RSSTudalen flaen

#SRB yn cyhoeddi camau nesaf ar gyfer #BancoPopular i glywed gan gredydwyr a chyfranddeiliaid

#SRB yn cyhoeddi camau nesaf ar gyfer #BancoPopular i glywed gan gredydwyr a chyfranddeiliaid

| Hydref 16, 2018

Gwahoddir cyfranddalwyr a chredydwyr cofrestredig sy'n gymwys i gyflwyno eu sylwadau ysgrifenedig i'r SRB o 6 Tachwedd 2018. Mae'r Bwrdd Datrys Sengl (SRB) ar hyn o bryd yn cwblhau ei baratoadau fel y gall cyfranddeiliaid a chredydwyr yr effeithir arnynt arfer eu hawl i gael eu clywed. Mae'r broses hon yn caniatáu i'r rhai yr effeithir arnynt gyflwyno eu sylwadau ar [...]

Parhau Darllen

#Health - Llwyfan e-iechyd newydd i helpu Henoed yn Ewrop

#Health - Llwyfan e-iechyd newydd i helpu Henoed yn Ewrop

| Hydref 16, 2018

Mae llawer o achosion o Glefyd Cardiofasgwlaidd (CVD) a dementia yn Ewrop ymhlith y bobl hŷn. Y rheswm y tu ôl i dwf cynyddol y clefyd hwn oherwydd ffordd o fyw anghywir a ddilynir gan henoed. Fodd bynnag, gyda'r llywodraeth yn cymryd camau ychwanegol i ostwng y broblem, mae cyfle gwych i ostwng y nifer. Yn ddiweddar, mae'r [...]

Parhau Darllen

Datganiad prif weinidog y DU ar #Brexit

Datganiad prif weinidog y DU ar #Brexit

| Hydref 16, 2018

Wrth siarad ar 15 Hydref, yn dilyn cyfarfod Dominic Raab, Gweinidog Brexit, gyda Michel Barnier, Prif Weinidog y DU, Theresa May, cyflwynodd yr araith ganlynol. "Gyda chaniatâd Mr Speaker, hoffwn ddiweddaru'r Tŷ cyn Cyngor Ewropeaidd yr wythnos hon. "Rydym yn mynd i gamau olaf y trafodaethau hyn. "Dyma'r amser i oer, tawel [...]

Parhau Darllen

#Blind a #VisuallyImpaired Dinasyddion yr UE yn cael mynediad haws i lyfrau ar draws ffiniau'r UE

#Blind a #VisuallyImpaired Dinasyddion yr UE yn cael mynediad haws i lyfrau ar draws ffiniau'r UE

| Hydref 16, 2018

Mae llyfrau, cylchgronau a deunydd printiedig eraill ar gael nawr yn hwylus mewn fformatau hygyrch i bob person sy'n ddall ac â nam ar eu golwg ac ar draws yr UE. Mae hyn yn dilyn cadarnhau Cytundeb Marrakesh gan yr UE, a gwblhawyd ar 1 Hydref 2018. Fel rhan o'r Strategaeth Farchnad Sengl Ddigidol, mae'r rheolau newydd yn creu [...]

Parhau Darllen

#EUBatteryAlliance - Y cynnydd mawr wrth sefydlu gweithgynhyrchu batri yn Ewrop mewn blwyddyn yn unig

#EUBatteryAlliance - Y cynnydd mawr wrth sefydlu gweithgynhyrchu batri yn Ewrop mewn blwyddyn yn unig

| Hydref 16, 2018

Un flwyddyn ar ôl lansiad Cynghrair Batri Ewrop (EBA), mae Cynllun Gweithredu'r Comisiwn wedi'i sefydlu, mae'r cyfleusterau cynhyrchu peilot cyntaf yn cael eu hadeiladu a chyhoeddir prosiectau pellach i sefydlu'r UE fel chwaraewr blaenllaw ym maes strategol batri arloesi a gweithgynhyrchu. Ar gyfer Ewrop, mae cynhyrchu batri yn [...]

Parhau Darllen

#Slovakia - Llai o dagfeydd traffig a chysylltedd gwell â gwledydd cyfagos, diolch i fuddsoddiadau'r UE

#Slovakia - Llai o dagfeydd traffig a chysylltedd gwell â gwledydd cyfagos, diolch i fuddsoddiadau'r UE

| Hydref 16, 2018

Buddsoddir mwy na € 380 miliwn o'r Gronfa Gydlyniant mewn dau brosiect trafnidiaeth yn Slofacia, gyda'r nod o uwchraddio'r rhwydwaith traffyrdd. Bydd gwaith a ariennir gan yr UE yn darparu atebion i broblemau tagfeydd a gwella cysylltiadau ffyrdd yn rhannau gogledd-orllewin a gogledd-ddwyrain y wlad. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu (yn y llun): "Bydd y ddau brosiect hyn yn gwella [...]

Parhau Darllen

# Arloesiadau bwyd y Caribî gyda #TrulyTurmeric a #CaribbeanCureTeas cydnabyddedig yn #SIAL, Paris

# Arloesiadau bwyd y Caribî gyda #TrulyTurmeric a #CaribbeanCureTeas cydnabyddedig yn #SIAL, Paris

| Hydref 16, 2018

Mae dau gwmni Caribïaidd wedi'u dewis fel rhai terfynol yn y Gwobrau Arloesedd SIAL 2018 ar gyfer eu harloesi cynnyrch. Maent yn Caribbean Cure Cyf o Trinidad a Tobago a Naledo Belize Ltd. Mae SIAL yn cael ei ystyried fel arddangosfa arloesi bwyd mwyaf y byd ac mae'n cynnal Gwobrau Arloesedd SIAL bob blwyddyn i gydnabod y rhai sy'n helpu [...]

Parhau Darllen