RSSTudalen flaen

#Brexit bedlam: Mae'r Senedd yn pleidleisio i lawr fargen ysgariad mis Mai yr UE gan bleidleisiau 230

#Brexit bedlam: Mae'r Senedd yn pleidleisio i lawr fargen ysgariad mis Mai yr UE gan bleidleisiau 230

| Ionawr 15, 2019

Gwrthodwyd y fargen Theresa May's Brexit gan Brif Weinidog gan bleidleisiau 230 ar 15 Ionawr - y drech fwyaf ar gyfer llywodraeth eistedd mewn hanes, ysgrifennu William James a Kylie MacLellan. Bwriedir i'r bleidlais ysgogi ymdrechion gwleidyddol a allai arwain at ymadawiad anhrefnus o'r UE neu hyd yn oed i wrthdroi'r [...]

Parhau Darllen

#eu2019ro - 'Rydym wedi cyflawni'r holl amodau ar gyfer aelodaeth Schengen' Teodorovici

#eu2019ro - 'Rydym wedi cyflawni'r holl amodau ar gyfer aelodaeth Schengen' Teodorovici

| Ionawr 15, 2019

Heddiw (15 Ionawr) Cyfarfod yr ASEau yn Strasbwr yn trafod blaenoriaethau Llywyddiaeth y Rhufeiniaid sy'n dod i mewn i'r Cyngor Ewropeaidd. Dyma'r tro cyntaf i Rwmania - a ymunodd â'r UE yn 2007 - gynnal y Llywyddiaeth. Gofynnom ni i'r Gweinidog Cyllid Eugen Teodorovici am y chwe mis nesaf o'r hyn a fydd yn anarferol [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn torri i lawr ar #Tobacco, ond a yw'n mynd yn ddigon pell?

Mae'r UE yn torri i lawr ar #Tobacco, ond a yw'n mynd yn ddigon pell?

| Ionawr 15, 2019

Yn ôl adroddiadau newydd sy'n awgrymu y bydd yr Almaen yn ôl i chwalu'r Comisiwn Ewropeaidd ar wastraff tybaco, dim ond yr arwydd diweddaraf fod Ewrop yn cymryd camau cynyddol pendant ar sigaréts. Yn sicr, ni fydd gan weithredwyr gyfarch sylwadau gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd Svenja Schulze y dylai'r rhai sy'n cynhyrchu hidlwyr tybaco (a chynhyrchion plastig tafladwy eraill) ariannu'r gwaith glanhau [...]

Parhau Darllen

Maer Pwyleg #PawelAdamowicz yn marw ar ôl ymosod ar ymosodiad

Maer Pwyleg #PawelAdamowicz yn marw ar ôl ymosod ar ymosodiad

| Ionawr 15, 2019

Adamowicz cyn cael ei ymosod yn y digwyddiad elusen ar nos Sul (13 Ionawr) gyda'r nos [Agencja Gazeta / Bartosz Banka via Reuters] Mae maer dinas Pwyleg Gdansk, Pawel Adamowicz (yn y llun), wedi marw ar ôl cael ei daflu gan ymosodwr cyllell o flaen cannoedd o bobl mewn digwyddiad elusen. Dangosodd fideo fideo yr ymosodwr yn torri ar y [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Trawsnewid digidol o wasanaethau iechyd mewn Ewrop fodern

#EAPM - Trawsnewid digidol o wasanaethau iechyd mewn Ewrop fodern

| Ionawr 15, 2019

Mae digon o arloesedd yn digwydd yn y sector gofal iechyd, er y byddai rhai yn dadlau y dylai fod hyd yn oed yn fwy. Ond mae trawsnewidiad digidol anferth yn sicr ar y gweill ac yn effeithio ar ofal iechyd gymaint ag unrhyw arena arall, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Y Comisiwn Ewropeaidd, am ei [...]

Parhau Darllen

#EUFoodSafety system gorbwysleisio, yn dweud archwilwyr

#EUFoodSafety system gorbwysleisio, yn dweud archwilwyr

| Ionawr 15, 2019

Er bod system yr UE ar gyfer diogelu defnyddwyr rhag peryglon cemegol mewn bwyd wedi'i seilio'n gadarn ac yn barchus ledled y byd, ar hyn o bryd mae'n cael ei orbwysleisio, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Nid oes gan y Comisiwn Ewropeaidd a'r aelod-wladwriaethau y gallu i weithredu'r system yn llawn, dywed yr archwilwyr. Bwyd yr UE [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar reolau'r UE sy'n gwarantu #EqualPay rhwng dynion a menywod

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar reolau'r UE sy'n gwarantu #EqualPay rhwng dynion a menywod

| Ionawr 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu gwybodaeth am effaith rheolau'r UE ar gyflog cyfartal. Mae'r egwyddor o 'gyflog cyfartal am waith cyfartal' wedi'i chynnwys yng Nghytundebau'r UE, ac mae cyfraith yr UE yn gwahardd gwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol ar sail rhyw. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu mewnbwn gan ddinasyddion, [...]

Parhau Darllen