RSSTudalen flaen

#Mae'r ymgeisydd arlywyddol Oleksandr Vilkul yn cyflwyno cynllun heddwch #Donbass

#Mae'r ymgeisydd arlywyddol Oleksandr Vilkul yn cyflwyno cynllun heddwch #Donbass

| Mawrth 18, 2019

“Cyflwynais fy Nghynllun Heddwch yn Senedd Ewrop, yma ym Mrwsel. Mae'n glir, ac mae'n cynnwys grisiau concrid. Mae'n gwbl unol â fframwaith fformatau Minsk a Normandi. Mae poblogrwydd a chefnogaeth fawr yn yr Wcrain. Rwy'n rhedeg am y swyddfa arlywyddol er mwyn cyflawni heddwch […]

Parhau Darllen

Ymgyrchydd gwrth-impiad Caputova sy'n arwain rownd gyntaf etholiad arlywyddol #Slovak

Ymgyrchydd gwrth-impiad Caputova sy'n arwain rownd gyntaf etholiad arlywyddol #Slovak

| Mawrth 18, 2019

Mae Zuzana Caputova, yr ymgyrchydd gwrth-lygredd a gwrth-lygredd, wedi ennill rownd gyntaf etholiad arlywyddol Slofacia yn hawdd. Mae ganddo ychydig dros 40% gyda Maros Sefcovic o'r blaid Smer-SD sy'n rheoli ei chynrychiolydd agosaf ar lai na 19%. Daeth Ms Caputova i amlygrwydd yn ystod protestiadau torfol a achoswyd gan lofruddiaeth newyddiadurwr a oedd wedi bod yn ymchwilio i wleidyddiaeth […]

Parhau Darllen

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

| Mawrth 18, 2019

Er bod rhyddhad ar gawr alwminiwm Rwsiaidd Rusal yn rhydd ym mis Ionawr, mae anghydfodau am benderfyniad Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) yn parhau i ddatblygu ar ddwy ochr yr Iwerydd. Mewn arddangosiad annhebygol o rannu nodau, mae Plaid Ddemocrataidd yr Unol Daleithiau a Phlaid Gomiwnyddol Rwsia wedi gwneud llifau gwely yn ddiweddar […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop yn cynnal cynhadledd lefel uchel ar ddyfodol #Oans

Senedd Ewrop yn cynnal cynhadledd lefel uchel ar ddyfodol #Oans

| Mawrth 18, 2019

Bydd Senedd Ewrop yn cynnal cynhadledd lefel uchel yfory (19 Mawrth) a fydd yn dwyn ynghyd arweinwyr gwleidyddol, ymchwilwyr ac arbenigwyr i drafod dyfodol cefnforoedd. Bydd yr Arlywydd Tajani yn cyflwyno prif araith yn 16h45. Cyn y gynhadledd, dywedodd yr Arlywydd Tajani: “Mae Senedd Ewrop eisiau rhoi ymateb ar unwaith i'r miliynau o […]

Parhau Darllen

#NGOs yn arbed bywydau yn y # Meedran: ASEau i asesu'r sefyllfa

#NGOs yn arbed bywydau yn y # Meedran: ASEau i asesu'r sefyllfa

| Mawrth 18, 2019

2018 Bydd cyrff anllywodraethol y rownd derfynol o Wobrau Sakharov, a gynhaliodd weithrediadau achub yn y Canoldir ac sydd bellach yn cael eu hatal rhag gweithredu, yn trafod eu gwaith gydag ASEau. Ar brynhawn dydd Llun (18 Mawrth), bydd ASEau'r Pwyllgor Hawliau Sifil a'r Is-bwyllgor Hawliau Dynol yn trafod fframwaith cyfreithiol gweithrediadau chwilio ac achub yn ogystal â'r heriau […]

Parhau Darllen

Y Senedd yn beirniadu penderfyniad y Cyngor i wrthod rhestr ddu #MoneyLaundering

Y Senedd yn beirniadu penderfyniad y Cyngor i wrthod rhestr ddu #MoneyLaundering

| Mawrth 18, 2019

Mynegodd ASEau bryder yr wythnos diwethaf bod yr aelod-wladwriaethau wedi rhoi cynnig ar gynllun y Comisiwn i roi gwledydd newydd ar restr ddu gwyngalchu arian yr UE. Mabwysiadwyd y penderfyniad trwy ddangos dwylo gyda mwyafrif llethol. Daw'r penderfyniad mabwysiedig un wythnos ar ôl i'r aelod-wladwriaethau wrthod cynnwys gwledydd 23 ar restr ddu wedi'i diweddaru. Y gwledydd hyn oedd […]

Parhau Darllen

#Brexit yn bwriadu brifo buddsoddiad yn y DU am flynyddoedd - BoE's Haskel

#Brexit yn bwriadu brifo buddsoddiad yn y DU am flynyddoedd - BoE's Haskel

| Mawrth 18, 2019

Mae'n debyg y bydd buddsoddiad busnes Prydain yn aros yn wan am yr ychydig flynyddoedd nesaf oherwydd ansicrwydd sy'n gysylltiedig â Brexit, dywedodd setiwr cyfradd llog Banc Lloegr (BoE), gan ofyn cwestiynau i'r Gweinidog cyllid am awgrymiadau ynghylch “difidend” cytundeb Brexit Bruce. Fel y rhoddodd Jonathan Haskel (yn y llun) ei araith gyntaf ers ymuno â Pholisi Ariannol BoE […]

Parhau Darllen