RSSTudalen flaen

Gall ymladd dros oroesi ar ôl i ddelio ysgariad #Brexit achosi argyfwng

Gall ymladd dros oroesi ar ôl i ddelio ysgariad #Brexit achosi argyfwng

| Tachwedd 16, 2018

Roedd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn ymladd dros oroesi ddydd Gwener (16 Tachwedd) ar ôl i ddelio ag ysgariad drafft â'r Undeb Ewropeaidd ymddiswyddiadau i uwch weinidogion a pherthynas agored yn ei phlaid, ysgrifennodd Guy Faulconbridge a Costas Pitas. Mwy na dwy flynedd ar ôl i'r Deyrnas Unedig bleidleisio i adael yr UE, mae'n [...]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn croesawu mabwysiadu'r ffeiliau allweddol o #CleanEnergyForAllEuropeans ar ffeiliau allweddol Senedd Ewrop

Mae'r Comisiwn yn croesawu mabwysiadu'r ffeiliau allweddol o #CleanEnergyForAllEuropeans ar ffeiliau allweddol Senedd Ewrop

| Tachwedd 16, 2018

Heddiw, mae Senedd Ewrop wedi llofnodi rheolau newydd ar ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni a llywodraethu'r Undeb Ynni - cam pwysig o ran galluogi'r Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau i groesawu'r broses o drosglwyddo ynni glân, dilyn ymlaen ar y 2030 a fabwysiadwyd eisoes deddfwriaeth hinsawdd a chwrdd â Chytundeb Paris [...]

Parhau Darllen

#Brexit - Y Comisiwn yn dwysáu gwaith parodrwydd ac yn amlinellu cynllun gweithredu wrth gefn os digwydd sefyllfa sengl gyda'r DU

#Brexit - Y Comisiwn yn dwysáu gwaith parodrwydd ac yn amlinellu cynllun gweithredu wrth gefn os digwydd sefyllfa sengl gyda'r DU

| Tachwedd 16, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi gwybodaeth fanwl am ei baratoad parhaus a gwaith wrth gefn pe na bai unrhyw sefyllfa yn y trafodaethau Erthygl 50 gyda'r Deyrnas Unedig. Yn gyntaf, mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi Cyfathrebu, sy'n amlinellu nifer gyfyngedig o gamau wrth gefn mewn meysydd blaenoriaeth y gellid eu gweithredu os nad oes [...]

Parhau Darllen

Targedau'r UE: Mwy #Renewables, better #EnergyEfficiency

Targedau'r UE: Mwy #Renewables, better #EnergyEfficiency

| Tachwedd 16, 2018

Mae Senedd Ewrop wedi cymeradwyo targedau newydd yr UE gan gynyddu'r defnydd o ynni adnewyddadwy a gwella effeithlonrwydd ynni. Dysgwch fwy yn fideo y Senedd. O dan reolau newydd y cytunwyd arnynt gan y Senedd a llywodraethau cenedlaethol, bydd o leiaf 32% o ddefnydd ynni'r UE yn 2030 yn dod o ffynonellau adnewyddadwy, megis yr haul neu'r gwynt. [...]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

| Tachwedd 16, 2018

Bydd cleifion ysbyty yn Ffrainc a'r Iseldiroedd, cymudwyr yng Ngwlad Pwyl, Sbaen, Ffrainc ac India, a defnyddwyr ynni ym Mwlgaria, Gwlad Groeg a'r Gambia oll yn elwa o fuddsoddiad mewn prosiectau newydd a gymeradwywyd gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB). Yn eu cyfarfod misol yn Lwcsembwrg ar 13 Tachwedd cytunodd bwrdd yr EIB € 6 biliwn [...]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo #ComplaintsMechanism newydd

Mae #EIB yn cymeradwyo #ComplaintsMechanism newydd

| Tachwedd 16, 2018

Ar 13 Tachwedd, cymeradwyodd bwrdd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) bolisi diwygiedig ar Fecanwaith Cwynion. Bwriedir hyn i wella ymhellach ymdrin â chwynion, cryfhau hygyrchedd y Fecanwaith Cwynion annibynnol a sicrhau ymateb mwy amserol. Yn dilyn mabwysiadu'r polisi diwygiedig, bydd yr EIB hefyd yn creu gweithdrefn newydd i ymdrin â [...]

Parhau Darllen