RSSTudalen flaen

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

| Gorffennaf 19, 2019

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, parth “gwrthdaro wedi'i rewi”. Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Ar ôl hynny, cydnabu Moscow o Dde Ossetia fel […]

Parhau Darllen

Mae ASE Sbaenaidd yn cynnal dau aelod o Grwˆp #PalestinianTerror yn Senedd Ewrop

Mae ASE Sbaenaidd yn cynnal dau aelod o Grwˆp #PalestinianTerror yn Senedd Ewrop

| Gorffennaf 19, 2019

ASE Sbaeneg, Manuel Pineda (3rd o'r chwith), aelod o Grŵp y Chwith Unedig / Chwith Werdd Nordig, a gynhaliwyd yn y senedd Ewropeaidd ym Mrwsel - heb unrhyw broblem - dau aelod hŷn o'r PFLP, Khaled Barakat (2nd o L) a Mohammad al-Khatib (ar y dde), yn ogystal â'i wraig, Charlotte Kates, cydlynydd rhyngwladol Samidoun, […]

Parhau Darllen

#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

| Gorffennaf 19, 2019

Bore da, a chroeso i ddiweddariad diweddaraf EAPM, mewn wythnos a wnaed yn fywiog gan goroni'n llwyddiannus fel Brenhines Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, a Frans Timmermans (yn y llun) yn ddigywilydd am faterion yn ymwneud â Brexit, yn ysgrifennu European Alliance ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Rydym hefyd yn dod ag adolygiad o'r […]

Parhau Darllen

#Waterloo - Stori am fwledi ac esgyrn

#Waterloo - Stori am fwledi ac esgyrn

| Gorffennaf 19, 2019

Fe ddechreuon ni drwy wneud arolwg canfodyddion metel o'r berllan yn Mont St Jean, sydd wrth ymyl y fferm. Roeddem yn chwilio am dystiolaeth ar gyfer defnyddio'r fferm fel un o'r prif ysbytai maes yn ystod brwydr Waterloo, yn ysgrifennu'r Athro Tony Pollard, Cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer […]

Parhau Darllen

#RhyngwladolBusnesau - Rheolau newydd sy'n rhoi mynediad haws i gwmnïau at farchnadoedd cyfalaf

#RhyngwladolBusnesau - Rheolau newydd sy'n rhoi mynediad haws i gwmnïau at farchnadoedd cyfalaf

| Gorffennaf 19, 2019

Bydd cwmnïau yn yr UE sydd angen codi arian ar farchnadoedd cyfalaf yn ei chael yn haws tyfu a buddsoddi, diolch i reolau newydd sy'n dod i rym ddydd Sul (21 Gorffennaf) ac sy'n nodi cam ymlaen i Undeb y Marchnadoedd Cyfalaf (CMU). Mae prosbectws newydd yr UE yn rheolau eithrio mathau gwahanol o gyhoeddwyr, fel […]

Parhau Darllen

#Competition - Y Comisiwn yn croesawu #G7CommonCydwrando ar heriau economi ddigidol ar gyfer dadansoddi cystadleuaeth

#Competition - Y Comisiwn yn croesawu #G7CommonCydwrando ar heriau economi ddigidol ar gyfer dadansoddi cystadleuaeth

| Gorffennaf 19, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r ddealltwriaeth gyffredin a gafwyd gydag awdurdodau cystadleuaeth gwledydd G7 ynghylch yr heriau a godwyd gan yr economi ddigidol ar gyfer dadansoddi cystadleuaeth. Cyflwynwyd y ddogfen yng nghyfarfod gweinidogion cyllid G7 a gynhaliwyd ar 17 a 18 Gorffennaf yn Chantilly, Ffrainc. Mae'r ddealltwriaeth gyffredin yn amlygu'r rôl […]

Parhau Darllen

Dod â'r UE yn agosach at ddinasyddion - Y Comisiwn yn lansio #AltieroSpinelliPrizeForlein eleni

Dod â'r UE yn agosach at ddinasyddion - Y Comisiwn yn lansio #AltieroSpinelliPrizeForlein eleni

| Gorffennaf 19, 2019

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio rhifyn 2019 o gystadleuaeth ledled yr UE ar gyfer Gwobr Altiero Spinelli am Allgymorth. Dyfernir y wobr hon i weithiau rhagorol sy'n gwella gwybodaeth a dealltwriaeth dinasyddion o'r Undeb Ewropeaidd. Mae rhifyn eleni yn canolbwyntio ar bobl ifanc ac ar weithgareddau sy'n gwella eu hymgysylltiad dinesig a […]

Parhau Darllen