Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSIechyd

Mae Aelodau Seneddol y Pwyllgor Iechyd yn rhybuddio yn erbyn gollwng cyfraddau salwch

Mae Aelodau Seneddol y Pwyllgor Iechyd yn rhybuddio yn erbyn gollwng cyfraddau salwch

| Mawrth 23, 2018

Mae gwanhau hyder y cyhoedd yn y brechiad yn her fawr ac mae eisoes wedi arwain at ganlyniadau iechyd, dywedodd ASE y Pwyllgor Iechyd yn gynharach yr wythnos hon. Mae ASEau yn nodi â phryder bod data epidemiolegol yn dangos bylchau sylweddol wrth dderbyn brechlynnau a chyfraddau cwmpasu annigonol i sicrhau bod y cyhoedd wedi'i ddiogelu'n ddigonol rhag afiechydon sy'n atal y brechlyn, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd [...]

Parhau Darllen

#Estonia yn cynnig preswylwyr 100,000 am ddim #GeneticTesting

#Estonia yn cynnig preswylwyr 100,000 am ddim #GeneticTesting

| Mawrth 20, 2018

Mae Estonia wedi dechrau rhaglen i recriwtio a genoteipio cyfranogwyr biobank newydd 100,000 fel rhan o'i rhaglen Genedlaethol Meddygaeth Personol. Mae'r llywodraeth am ddatblygu ei system gofal iechyd trwy gynnig genoteipio genome-eang i bob un o'i drigolion a fydd yn cael ei gyfieithu i adroddiadau personol i'w defnyddio mewn arferion meddygol bob dydd drwy'r porth e-iechyd cenedlaethol. Mae'r [...]

Parhau Darllen

#EAPM: Mae angel Gabriel, marchnad sengl ddigidol, yn haeddu mwy o gefnogaeth

#EAPM: Mae angel Gabriel, marchnad sengl ddigidol, yn haeddu mwy o gefnogaeth

| Mawrth 20, 2018

Mae Comisiynydd Economi a Chymdeithas Ddigidol Mariya Gabriel wedi dod i mewn i gael rhywfaint o feirniadaeth yn hwyr, ond mae dadleuon sy'n awgrymu bod hyn ychydig yn annheg, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Yn gyntaf, y cefndir: Gabriel yw pennaeth strategaeth ddigidol gweithrediaeth yr UE ac, fel Bwlgareg ifanc [...]

Parhau Darllen

#EAPM: Ewrop yn rhy araf wrth ddod ag arloesedd i systemau gofal iechyd

#EAPM: Ewrop yn rhy araf wrth ddod ag arloesedd i systemau gofal iechyd

| Mawrth 19, 2018

Mae 'Arloesedd' bob amser yn fwrlwm ac, wrth gwrs, yn allweddol i gynnydd, yn enwedig mewn synnwyr gofal iechyd gyda'r holl heriau yr ydym yn eu hwynebu. Ond pa mor dda y mae'r UE yn ei wneud, yn gofyn i Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Yn ôl cyhoeddiad blynyddol diweddaraf y Comisiwn Ewropeaidd o'i 'European [...]

Parhau Darllen

Mae miliynau o blant ysgol Ewropeaidd yn elwa o #HealthyFood diolch i #EUSchoolScheme

Mae miliynau o blant ysgol Ewropeaidd yn elwa o #HealthyFood diolch i #EUSchoolScheme

| Mawrth 19, 2018

Mae mwy na 30 miliwn o blant ar draws yr UE yn derbyn llaeth, ffrwythau a llysiau o dan Gynllun Ysgol yr UE. Yn ystod y flwyddyn ysgol 2016-2017, cymerodd mwy na 12.2 miliwn o blant mewn ysgolion 79,000 ran yn y cynllun ffrwythau a llysiau'r UE ac roedd oddeutu 18 miliwn o blant yn cymryd rhan yng nghynllun llaeth yr UE, fel y dangosir gan y diweddaraf [...]

Parhau Darllen

#EAPM: Mae angen i ofal iechyd sylfaenol roi'r gorau i'r sefyllfa bresennol, dywed adroddiad y Comisiwn

#EAPM: Mae angen i ofal iechyd sylfaenol roi'r gorau i'r sefyllfa bresennol, dywed adroddiad y Comisiwn

| Mawrth 15, 2018

Mae adroddiad newydd a ryddhawyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn archwilio gofal iechyd sylfaenol ar draws yr aelod-wladwriaethau, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Mae gan yr adroddiad, gan y Grŵp Arbenigol ar Asesiad Perfformiad Systemau Iechyd, 'Yrru newydd ar gyfer gofal sylfaenol yn Ewrop: Ailgartrefu offer a methodolegau asesu.' Mae'n [...]

Parhau Darllen

Llygredd anhygoelladwy: # Mae peryglon yn dod yn ôl ar gyfer llwyfannu nesaf ar gyfer #AllegalAlcohol yn yr UE

Llygredd anhygoelladwy: # Mae peryglon yn dod yn ôl ar gyfer llwyfannu nesaf ar gyfer #AllegalAlcohol yn yr UE

| Mawrth 13, 2018

Llygredd yn yr Wcrain yn atal mwy na 2% o dwf economaidd ", dywedodd Jost Ljungman - cynrychiolydd parhaol yr IMF i Wcráin. "Nid mater o gyfiawnder yn unig yw hwn; mae hefyd yn fater economaidd pwysig ". Yn 2017, rhoddodd yr UE Wcráin gyda chymorth am ddim yn y swm o fwy na € 174 miliwn [...]

Parhau Darllen