RSSIechyd

#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

| Rhagfyr 14, 2018

Mae Aelod-wladwriaethau wedi cefnogi cynnig y Comisiwn ar gyfer set o fesurau sy'n gwella lefel yr amddiffyniad planhigion yn yr UE. Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor ym Mrwsel, cymeradwyodd arbenigwyr o bob gwlad yr UE restr o blanhigion risg uchel, sy'n cynnwys planhigion 39 risg uchel (planhigion 35 ar gyfer plannu, un ffrwyth, un llysiau ac un pren). Mae'r [...]

Parhau Darllen

Risgiau yn y gweithle: Pleidlais derfynol ar amddiffyniad gan #Carcinogens, gan gynnwys mygdarth disel

Risgiau yn y gweithle: Pleidlais derfynol ar amddiffyniad gan #Carcinogens, gan gynnwys mygdarth disel

| Rhagfyr 14, 2018

Diweddarodd ASEau reolau i ddiogelu gweithwyr rhag cael eu hamlygu i sylweddau carcinogenig a mutagenig, gan gynnwys mygdod disel, mewn pleidlais yr wythnos hon. Er mwyn diogelu rhai gweithwyr 3.6 miliwn yn yr UE a allai fod yn agored i allyriadau dianc injan diesel (DEEE), llwyddodd y Senedd i gynnwys mwgwysau disel yng nghwmpas y rheolau newydd a [...]

Parhau Darllen

Comisiynydd Andriukaitis ar fabwysiadu Argymhelliad y Cyngor ar #VaccinePreventableDiseases

Comisiynydd Andriukaitis ar fabwysiadu Argymhelliad y Cyngor ar #VaccinePreventableDiseases

| Rhagfyr 11, 2018

Mae gweinidogion iechyd yr UE wedi mabwysiadu Argymhelliad y Cyngor ar gydweithrediad cryfach yn erbyn clefydau y gellir eu hatal rhag brechlyn sy'n canolbwyntio ar dri phrif golofn: mynd i'r afael â phresenoldeb brechlyn a gwella'r ddarpariaeth frechiad; polisïau brechu cynaliadwy yn yr UE; a chydlynu a chyfraniad yr UE i iechyd byd-eang. Mae'r Argymhelliad yn mynnu allgymorth wedi'i dargedu tuag at grwpiau bregus, galwadau i [...]

Parhau Darllen

#FoodSafety - Mae Aelod-wladwriaethau yn cefnogi cynnig y Comisiwn i ostwng presenoldeb #TransFattyAcids

#FoodSafety - Mae Aelod-wladwriaethau yn cefnogi cynnig y Comisiwn i ostwng presenoldeb #TransFattyAcids

| Rhagfyr 11, 2018

Yng nghyd-destun Pwyllgor Sefydlog, mae aelod-wladwriaethau wedi cymeradwyo cynnig y Comisiwn i osod terfyn uchaf ar y defnydd o fwyd trawsbyniol a gynhyrchir yn ddiwydiannol mewn bwydydd yn yr UE. Nod y mesur yw amddiffyn iechyd defnyddwyr a hybu dewisiadau bwyd iachach i Ewropeaid. Dros y blynyddoedd, mae nifer o astudiaethau gwyddonol, gan gynnwys [...]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn cymryd camau i ymladd yn erbyn #IllicitTobaccoTrade

Y Comisiwn yn cymryd camau i ymladd yn erbyn #IllicitTobaccoTrade

| Rhagfyr 11, 2018

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu Cynllun Gweithredu i alluogi'r Undeb Ewropeaidd i barhau i ymladd yn erbyn masnach anghyfreithlon o dybaco, ffenomen sy'n ei amddifadu a'i aelod-wladwriaethau o oddeutu € 10 biliwn o refeniw cyhoeddus bob blwyddyn. Mae'r Cynllun Gweithredu yn amlinellu camau concrid i fynd i'r afael â'r cyflenwad a'r galw am gynhyrchion tybaco anghyfreithlon. [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn a gwledydd partner 35 yn sefydlu € 100 miliwn partneriaeth i roi hwb i ymchwil i #RareDiseases

Mae'r Comisiwn a gwledydd partner 35 yn sefydlu € 100 miliwn partneriaeth i roi hwb i ymchwil i #RareDiseases

| Rhagfyr 10, 2018

Fel amlygiad arall o Ewrop sy'n amddiffyn ei dinasyddion, mae'r Comisiwn a gwledydd partner 35 wedi sefydlu partneriaeth ymchwil newydd ar glefydau prin. Bydd y bartneriaeth yn rhoi i filiynau o Ewropeaid ddioddef gan un o'r clefydau prin niferus o obaith newydd ar gyfer gwell diagnosteg a thriniaethau a gofal gwell. Gyda chyllideb o [...]

Parhau Darllen

#Cancer - Diogelu pobl o #Carcinogens yn y gwaith

#Cancer - Diogelu pobl o #Carcinogens yn y gwaith

| Rhagfyr 10, 2018

Mae canser yn gysylltiedig â mwy na hanner y marwolaethau sy'n gysylltiedig â gwaith yn yr UE. Dysgwch am reolau'r UE i amddiffyn pobl rhag carcinogenau yn y gweithle. Yn 2017, mae ASE yn gosod terfynau amlygiad ar 11 carcinogensau ychwanegol yn ystod adolygiad cyntaf y gyfarwyddeb 2004 i gyfyngu ar sylweddau niweidiol yn y gweithle. Heddiw (10 Rhagfyr) ASEau [...]

Parhau Darllen