RSSIechyd

#Health - Llwyfan e-iechyd newydd i helpu Henoed yn Ewrop

#Health - Llwyfan e-iechyd newydd i helpu Henoed yn Ewrop

| Hydref 16, 2018

Mae llawer o achosion o Glefyd Cardiofasgwlaidd (CVD) a dementia yn Ewrop ymhlith y bobl hŷn. Y rheswm y tu ôl i dwf cynyddol y clefyd hwn oherwydd ffordd o fyw anghywir a ddilynir gan henoed. Fodd bynnag, gyda'r llywodraeth yn cymryd camau ychwanegol i ostwng y broblem, mae cyfle gwych i ostwng y nifer. Yn ddiweddar, mae'r [...]

Parhau Darllen

#Blind a #VisuallyImpaired Dinasyddion yr UE yn cael mynediad haws i lyfrau ar draws ffiniau'r UE

#Blind a #VisuallyImpaired Dinasyddion yr UE yn cael mynediad haws i lyfrau ar draws ffiniau'r UE

| Hydref 16, 2018

Mae llyfrau, cylchgronau a deunydd printiedig eraill ar gael nawr yn hwylus mewn fformatau hygyrch i bob person sy'n ddall ac â nam ar eu golwg ac ar draws yr UE. Mae hyn yn dilyn cadarnhau Cytundeb Marrakesh gan yr UE, a gwblhawyd ar 1 Hydref 2018. Fel rhan o'r Strategaeth Farchnad Sengl Ddigidol, mae'r rheolau newydd yn creu [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Newid yn yr hinsawdd yw un peth, Mr Llywydd - mae newidiadau mewn triniaethau canser yn un arall ...

#EAPM - Newid yn yr hinsawdd yw un peth, Mr Llywydd - mae newidiadau mewn triniaethau canser yn un arall ...

| Hydref 15, 2018

Eu caru nhw neu eu caru, mae gwleidyddion o'r chwith, i'r dde a'r ganolfan yn rhan hanfodol o'r dirwedd ym mhob maes pwysig sy'n effeithio ar ddinasyddion, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Beth bynnag a wneir o'r newyddion diweddar nad yw Llywydd yr UD Donald Trump bellach yn credu bod newid yn yr hinsawdd yn [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Y cyffwrdd personol: Cyfweliad gyda chadeirydd bwrdd #BAPPM

#EAPM - Y cyffwrdd personol: Cyfweliad gyda chadeirydd bwrdd #BAPPM

| Hydref 11, 2018

Ar ddiwedd mis Mehefin 2018, ymunodd Bwlgaria ei Llywyddiaeth gyntaf yr Undeb Ewropeaidd, ac ymysg llawer o faterion eraill, galwodd Casgliadau'r Cyngor ar Ewrop i barhau i flaenoriaethu iechyd y cyhoedd, "yn arbennig trwy fynd i'r afael â materion o bwysigrwydd trawsffiniol" , yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Denis Horgan. Galwodd hefyd ar y [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y cyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwr, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn ôl cynlluniau i roi hwb i gyd-asesiad o #Medicines

Mae ASEau yn ôl cynlluniau i roi hwb i gyd-asesiad o #Medicines

| Hydref 8, 2018

Nod y gyfraith newydd a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf yw osgoi dyblygu asesiadau cenedlaethol i bennu gwerth ychwanegol meddyginiaeth sy'n helpu gwledydd yr Undeb Ewropeaidd i benderfynu ar brisio. Mae ASEau yn tynnu sylw at y ffaith bod yna lawer o rwystrau i gael mynediad at feddyginiaeth a thechnolegau arloesol yn yr UE, a'r prif rai yw'r diffyg triniaethau newydd ar gyfer clefydau penodol a'r [...]

Parhau Darllen

#HTA - Mae Senedd Ewrop yn cefnogi gweithredu ar draws yr UE ond mae cleifion yn gwadu dylanwad allweddol

#HTA - Mae Senedd Ewrop yn cefnogi gweithredu ar draws yr UE ond mae cleifion yn gwadu dylanwad allweddol

| Hydref 4, 2018

Mae llawer o randdeiliaid wedi croesawu pleidlais yr wythnos hon yn nhrafodaeth lawn Senedd Ewrop yn Strasbwrg i gefnu deddfwriaeth ar gyfer asesiad technoleg iechyd lefel-UE (HTA), mae'n ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Denis Horgan. Ond mae un grŵp allweddol wedi ei gyfyngu - cleifion. Mabwysiadodd y Senedd y ffeil gan 576 i 56 (gyda 41 [...]

Parhau Darllen