RSSIechyd

System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

| Efallai y 21, 2019

Mae'r system Ewropeaidd ar gyfer olrhain tybaco a nodweddion diogelwch wedi dod yn weithredol. Mae'r cynhyrchwyr cyntaf yn yr UE wedi gofyn am a derbyn marciau olrhain ar gyfer sigaréts a chynhyrchion tybaco rholio-yn-unig. Mae hyn yn golygu y bydd defnyddwyr yn gweld marciau olrhain newydd yn fuan ar y pecynnau, ynghyd â'r nodweddion diogelwch gofynnol. Bydd y marciau'n galluogi awdurdodau cenedlaethol i olrhain […]

Parhau Darllen

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

| Efallai y 20, 2019

Yn ôl adroddiadau diweddar, disgwylir i system tracio ac olrhain hir-ddisgwyliedig yr UE ar gyfer sigaréts fod ar waith mewn “blwyddyn gyfan” ar ôl ei ddyddiad lansio swyddogol o 20 Mai, 2019. Lluniwyd y system o dan y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco 2014, a oedd yn ceisio helpu i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco […]

Parhau Darllen

#EAPM - Siarad, siarad, siarad wrth i wleidyddion osod stondinau ar gyfer etholiadau sydd i ddod

#EAPM - Siarad, siarad, siarad wrth i wleidyddion osod stondinau ar gyfer etholiadau sydd i ddod

| Efallai y 16, 2019

Amserau prysur, prysur i'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM), yn anad dim wrth i ni fynd i Sofia i ymuno â Chynghrair Bwlgaria ar gyfer Meddygaeth Fanwl a Phersonol, o'r enw BAPPM, ar gyfer cynhadledd o'r enw 'Canser y Fron o A i Z ', yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Denis Horgan. A'r mis nesaf, ar 20 Mehefin, y Gynghrair yw […]

Parhau Darllen

#AEuropeThatProtects - #EUDrugsAgency yn cael ei gydnabod fel canolbwynt rhagoriaeth yn Ewrop ac yn rhyngwladol

#AEuropeThatProtects - #EUDrugsAgency yn cael ei gydnabod fel canolbwynt rhagoriaeth yn Ewrop ac yn rhyngwladol

| Efallai y 15, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiad yn gwerthuso gwaith y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar Gyffuriau a Chaethiwed i Gyffuriau (EMCDDA), Asiantaeth yr UE ar gyffuriau. Mae'r adroddiad yn cadarnhau, yn ystod y cyfnod 2013 i 2018, bod yr Asiantaeth wedi parhau i gael ei chydnabod yn eang fel gwir ganolfan o ragoriaeth wyddonol yn Ewrop ac yn rhyngwladol, gan ddarparu ffeithiol, […]

Parhau Darllen

#Ebola - UE yn darparu € 5 miliwn pellach mewn cymorth dyngarol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

#Ebola - UE yn darparu € 5 miliwn pellach mewn cymorth dyngarol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Efallai y 14, 2019

Mae'r UE yn cynyddu cymorth dyngarol gyda € 5 miliwn ychwanegol wrth i Weriniaeth Ddemocrataidd Congo barhau i brofi ei haint Ebola mwyaf hyd yn hyn. Mae'r doll marwolaeth a gadarnhawyd yn yr epidemig bellach yn sefyll dros dros 1,000 o bobl. Gyda'r cyhoeddiad hwn, cyfanswm cyllid yr UE i fynd i'r afael â'r clefyd yn y wlad yw € 17 miliwn […]

Parhau Darllen

#EAPM - Blaenoriaethu canser y brostad yn Ewrop (drwy Berlin) - Aliniad HTA / Talwr

#EAPM - Blaenoriaethu canser y brostad yn Ewrop (drwy Berlin) - Aliniad HTA / Talwr

| Efallai y 13, 2019

Mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) ar hyn o bryd yn Berlin yn cymryd rhan mewn cyfarfod ar PIONEER (13-14 May), ochr yn ochr â blaenllaw Pecyn Gwaith 6, yn ymwneud â rheoleiddio HTA ac integreiddio talwyr, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Denis Horgan. Mae cyfarfod Berlin yn gobeithio symud pethau'n llawer cyflymach nag unrhyw beth sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Brexitland […]

Parhau Darllen

#EAPM - Mwy o gwestiynau nag atebion? Gadewch i ni newid hynny yn y Cyfnod Meddygaeth Bersonol

#EAPM - Mwy o gwestiynau nag atebion? Gadewch i ni newid hynny yn y Cyfnod Meddygaeth Bersonol

| Efallai y 8, 2019

Mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol, neu EAPM, wedi penderfynu bod yr amser bellach yn aeddfed i ehangu hyd yn oed ymhellach ei ryngweithio ag aelodau a'r sylfaen rhanddeiliaid ehangach, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Denis Horgan. 2019 yw blwyddyn etholiadau Senedd Ewrop, Comisiwn newydd ar y ffordd, trafodaethau HTA a byd go iawn yn y […]

Parhau Darllen