RSSIechyd

# EAPM- Mae angen cynigion lefel HTA y Comisiwn

# EAPM- Mae angen cynigion lefel HTA y Comisiwn

| Mehefin 18, 2018

Mae Cwpan y Byd bellach ar waith yn Rwsia, ond ym Mrwsel mae math arall o bêl-droed, yr un gwleidyddol hon, yn cael ei chicio. Cyn y cyfarfod o gyngor iechyd yr UE ar 22 Mehefin, mae Llywyddiaeth Bwlgareg wedi bwrw amheuaeth ar agweddau gorfodol cynnig y Comisiwn ar gyfer asesiad clinigol ar y cyd (JCA) mewn perthynas â [...]

Parhau Darllen

Sut mae #OLAF yn ymladd farchnad sigaréts anghyfreithlon?

Sut mae #OLAF yn ymladd farchnad sigaréts anghyfreithlon?

| Mehefin 18, 2018

Mae masnachu anghyfreithlon tybaco yn fusnes multibillion-ddoler heddiw, yn tanio troseddau a llygredd cyfundrefnol, yn ariannu terfysgaeth ac yn rhwystro llywodraethau o arian treth sydd ei angen mawr. Felly, mae'n broffidiol y fasnach hon mai tybaco yw sylwedd cyfreithiol y byd sydd wedi'i smyglo fwyaf eang. Mae'r ffenomen fyd-eang hon, yn arwain at golled blynyddol o fwy na € 10 biliwn yn gyhoeddus [...]

Parhau Darllen

#EAPM: Rhaid i fynediad cleifion fod yn allweddol i gynlluniau HTA newydd

#EAPM: Rhaid i fynediad cleifion fod yn allweddol i gynlluniau HTA newydd

| Mehefin 15, 2018

Gyda'r Comisiwn Ewropeaidd yn galw am asesiad clinigol gorfodol ar y cyd yn HTA yn cael ei drafod ar hyn o bryd, mae'r holl fater yn hollol ddylanwadu ar fynediad i gleifion, mae'n ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Denis Horgan. Gan fod Senedd Ewrop yn trafod cynnig y Comisiwn mewn cyfarfodydd, ac mae EAPM yr un peth, gwleidyddion a [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae'r Comisiwn yn gweithredu i godi rheolau beichus ar weithwyr gofal iechyd

#EAPM - Mae'r Comisiwn yn gweithredu i godi rheolau beichus ar weithwyr gofal iechyd

| Mehefin 13, 2018

Mae ASEau wedi bod yn trafod cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i gyflwyno prawf cymesuredd wrth reoleiddio rhai proffesiynau, sy'n cynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, neu HCPs, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Yn anochel, gyda gofal iechyd (ac, yn yr achos hwn, rheoleiddio gweithwyr proffesiynol) yn gymhwysedd aelod-wladwriaeth, fe wnaeth y cynnig gwrdd â rhywfaint o wrthwynebiad i [...]

Parhau Darllen

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

| Mehefin 11, 2018

Yn ôl adroddiad newydd, mae Romania wedi dod ddiwethaf mewn safle o wledydd Ewropeaidd yn erbyn eu defnydd o gyffuriau meddygol y pen - ond am yr holl resymau anghywir. Yn bell o'r Rhufeiniaid yn ddigon iach i gael gwared ar gyffuriau presgripsiwn, mae safle gwaelod y wlad yn adlewyrchu ei ddiffyg mynediad dinasyddion i fferyllfeydd, yn ôl Undeb Llafur [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Tynnu'r elfennau #HTA (Asesu Technoleg Iechyd) at ei gilydd

#EAPM - Tynnu'r elfennau #HTA (Asesu Technoleg Iechyd) at ei gilydd

| Mehefin 11, 2018

Cynhaliodd Cynghrair Ewrop ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yr wythnos diwethaf (6 Mehefin) gyfarfod allweddol i drafod cyfarwyddeb arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd ar asesiad technoleg iechyd (HTA), yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Denis Horgan. Trafodwyd adroddiad drafft gan Senedd Ewrop ar gynllun y Comisiwn gan ASE y diwrnod canlynol, a gymerodd i [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Nod yr ysgol haf yw hybu addysg gofal iechyd modern

#EAPM - Nod yr ysgol haf yw hybu addysg gofal iechyd modern

| Mehefin 7, 2018

Mae amser yn symud yn gyflym tuag at drydedd ysgol haf blynyddol y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ifanc, gyda chofrestriad ar agor yma, lle gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth ar y digwyddiad, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Denis Horgan. Cynhelir ysgol eleni yn Warsaw, Gwlad Pwyl, o 19-22 [...]

Parhau Darllen