RSSIechyd

#EAPM - Dadl ar SPCs yn gweld y Comisiwn a'r Pharma yn groes

#EAPM - Dadl ar SPCs yn gweld y Comisiwn a'r Pharma yn groes

| Awst 7, 2018

Mae cynlluniau'r Comisiwn Ewropeaidd ar allbwnau tystysgrifau diogelu atodol (SPCs) ar y gweill, ac mae angen i aelodau EAPM a chymdeithion fod yn ymwybodol o'r cyfeiriad y mae Gweithrediaeth yr UE yn mynd rhagddo, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Denis Horgan. Nid yw cwmnïau fferyllol mawr o blaid y symudiadau. Mae'r Comisiwn yn ymestyn allan [...]

Parhau Darllen

Gwaharddwyd sigaréts a alcohol yn smyglo rhwydwaith troseddol yn #Poland

Gwaharddwyd sigaréts a alcohol yn smyglo rhwydwaith troseddol yn #Poland

| Awst 7, 2018

Mae Swyddfa Gdańsk y Swyddfa Ganolog Ymchwiliad Pwylaidd (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), ynghyd â Swyddfa'r Erlynydd Rhanbarthol yn Gdańsk a chyda chefnogaeth Europol arestio pump o bobl dan amheuaeth ac wedi atafaelu mwy na 39 miliwn o sigaréts. Cynhaliodd swyddogion yr heddlu o'r CBŚP ymchwiliad 2015 gan oruchwyliaeth Swyddfa Erlynydd Rhanbarthol yn [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi pum #GMOs ar gyfer defnyddio bwyd a bwyd anifeiliaid

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi pum #GMOs ar gyfer defnyddio bwyd a bwyd anifeiliaid

| Awst 6, 2018

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu penderfyniadau awdurdodiad o bum Organebau a Addaswyd yn Enetig (GMO) ar gyfer defnyddio bwyd a bwyd anifeiliaid. Nid yw'r penderfyniadau awdurdodi'n cwmpasu'r defnydd o'r GMOau hyn ar gyfer eu tyfu. Mae penderfyniadau heddiw yn ymwneud ag awdurdodiadau 2 newydd (indiawn MON 87427 x MON 89034 x NK603, indrawn 1507 x 59122 x MON 810 x NK603) a'r [...]

Parhau Darllen

Mae #IEA yn gosod ei golygfeydd ym Mrwsel

Mae #IEA yn gosod ei golygfeydd ym Mrwsel

| Awst 1, 2018

Heb fod yn fodlon â'i chyswllt rheolaidd â gweinidogion Prydeinig, mae'r Cymhwysedd Materion Economaidd (IEA) wedi gosod ei golygfeydd ar ddylanwadu ar actorion Ewropeaidd gyda'i neges fasnachu a dadreoleiddio am ddim yn anghymesur. Y prif fater yn y fantol yma yw tryloywder, yn ysgrifennu Catherine Feore. Fideowyd newyddiadurwyr y Guardian a Greenpeace (Unearthed) yn fwriadol gan Brif Weithredwr y [...]

Parhau Darllen

#EuropeanHealthInsuranceCard - Eich cadw'n ddiogel dramor

#EuropeanHealthInsuranceCard - Eich cadw'n ddiogel dramor

| Awst 1, 2018

Oherwydd nad ydych chi'n dewis ble rydych chi'n mynd yn sâl neu pan fyddwch yn sâl, yn osgoi annisgwyl a gofynnwch i'ch Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd gael ei gwmpasu ledled yr UE. Rydych chi wedi prynu tocynnau, archebwch y gwesty braf hwnnw gan y môr, mae'ch cymydog wedi cytuno i ofalu am eich cath - mae popeth yn barod ar gyfer y ddisgwyliedig hir [...]

Parhau Darllen

Nid oedd angen dyfarniadau cyfreithiol i gael gwared ar #LifeSupport, meddai llys Llundain

Nid oedd angen dyfarniadau cyfreithiol i gael gwared ar #LifeSupport, meddai llys Llundain

| Awst 1, 2018

Ni fydd angen caniatâd cyfreithiol bellach ar feddygon a theuluoedd cleifion mewn cyflwr llystyfiant parhaol i orffen eu triniaeth, dyfarnwyd Goruchaf Lys Llundain ddydd Llun (30 Gorffennaf), yn ysgrifennu Maria Gabriel. Dyfarnodd y Barnwr Jill Black y gallai staff meddygol gael gwared ar fwyd a hylif er mwyn gadael i gleifion farw heb wneud cais i'r Llys [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Effaith meddyginiaethau ar yr amgylchedd y mae'r Comisiwn yn mynd i'r afael â hwy

#EAPM - Effaith meddyginiaethau ar yr amgylchedd y mae'r Comisiwn yn mynd i'r afael â hwy

| Gorffennaf 31, 2018

Mae fersiwn ddrafft o Gyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd o fferyllfeydd yn yr amgylchedd yn cael ei ddosbarthu'n derfynol ar ôl oedi hir, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Ond er gwaethaf y llinell amser, nid yw'r Comisiwn wedi bod yn ei roi i un ochr. Ychydig ohono: yn ogystal ag annog llai o ddefnydd o gyffuriau [...]

Parhau Darllen