RSSFfordd o Fyw

#BrightBrusselsFestivalOfLight: 11 artistiaid a ddewiswyd i festoon # Ganol dinasBrwsgws

#BrightBrusselsFestivalOfLight: 11 artistiaid a ddewiswyd i festoon # Ganol dinasBrwsgws

| Rhagfyr 19, 2018

Y penwythnos hwn, bydd Gŵyl Goleuni Brwsel Brwsel yn goleuo'r sylw ar rai o'r cymdogaethau mwyaf canolog ym Mrwsel mewn cydweithrediad ag amrywiaeth o artistiaid o Wlad Belg a rhyngwladol. Ar ôl penderfyniad anodd, mae'r rheithgor wedi dewis artistiaid 11 i gymryd y gamp addurniadol hon yn olaf. Bydd cymdogaethau Quais a Sainte-Catherine yn [...]

Parhau Darllen

#MeetMeat - deml y carnivore

#MeetMeat - deml y carnivore

| Rhagfyr 14, 2018

Er y gallai tueddiadau diweddar fod wedi diflannu o fwyta cig, mae llai wedi cael ei glywed am fanteision iechyd bwyta cig, yn ysgrifennu Martin Banks. Efallai na fu'n llai cyhoeddus bod cig yn cyfrannu at gyflawni swyddogaethau metabolig hanfodol. Mae cig hefyd yn rhoi llawer o ynni ac, gan fod cig yn cynnwys llawer iawn o [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn amlinellu set o gamau gweithredu i gadw #CulturalHeritage yn uchel ar agenda wleidyddol #EuropeForCulture

Mae'r Comisiwn yn amlinellu set o gamau gweithredu i gadw #CulturalHeritage yn uchel ar agenda wleidyddol #EuropeForCulture

| Rhagfyr 11, 2018

Wrth gloi Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol 2018 yn y gynhadledd #EuropeForCulture yn Fienna, mae'r Comisiwn wedi amlygu cyfres o gamau gweithredu ar dreftadaeth ddiwylliannol. Meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics: "Rwy'n falch bod y Flwyddyn Ewropeaidd o Dreftadaeth Ddiwylliannol wedi cyrraedd miliynau o bobl yn llwyddiannus ledled Ewrop a thu hwnt. Rydym ni [...]

Parhau Darllen

Pedair blynedd allan: # Mae paratoadau Cwpan y Byd yn dod i ffocws

Pedair blynedd allan: # Mae paratoadau Cwpan y Byd yn dod i ffocws

| Rhagfyr 5, 2018

Bellach mae ychydig yn llai na phedair blynedd hyd at ddechrau Cwpan y Byd nesaf, ac er gwaethaf dadleuon sydd wedi gwisgo'r twrnamaint ers iddo gael ei ddyfarnu i Qatar yn 2010, mae'r seilwaith yn cymryd siâp yn gyflym. Mae gwaith adeiladu gwych sydd ei angen i gyflawni'r twrnamaint wedi darparu ysgogiad i economi ehangach y wlad, [...]

Parhau Darllen

#EuropeanCinemaNight - Mae dinasoedd yr UE 34 yn cynnig sgriniau am ddim o ffilmiau Ewropeaidd

#EuropeanCinemaNight - Mae dinasoedd yr UE 34 yn cynnig sgriniau am ddim o ffilmiau Ewropeaidd

| Rhagfyr 3, 2018

Cynhelir rhifyn cyntaf Noson Sinema Ewropeaidd ar 3-7 Rhagfyr 2018 ar draws yr UE. Meddai'r Comisiynydd Economi a Chymdeithas Digidol, Mariya Gabriel: "Mae sinema yn rhan hanfodol o'n diwylliant Ewropeaidd cyfoethog ac amrywiol ac mae'n cyfrannu at atgyfnerthu bondiau rhwng pobl yn teimlo'r un angerdd ac emosiwn ar ffilm. [...]

Parhau Darllen

#Facebook i ariannu gohebwyr papur newydd lleol dan hyfforddiant ym Mhrydain

#Facebook i ariannu gohebwyr papur newydd lleol dan hyfforddiant ym Mhrydain

| Tachwedd 22, 2018

Mae Facebook (FB.O) yn cyfrannu £ 4.5 miliwn i hyfforddi newyddiadurwyr ym Mhrydain i gefnogi cymunedau sydd wedi colli papurau newydd a gohebwyr lleol, mewn rhan fawr iawn o ganlyniad i refeniw ad a darllenwyr yn newid ar-lein i'r enwr cyfryngau cymdeithasol, yn ysgrifennu Paul Sandle. Dywedodd cwmni'r UD yr wythnos hon ei fod yn cydnabod y rôl y mae'n ei chwarae ar sut [...]

Parhau Darllen

#WorldTelevisionDay yn dathlu ansawdd y teledu o gwmpas y byd

#WorldTelevisionDay yn dathlu ansawdd y teledu o gwmpas y byd

| Tachwedd 21, 2018

Mae gweithwyr proffesiynol teledu ledled y byd yn dathlu Diwrnod Teledu y Byd heddiw (21 Tachwedd) i'n hatgoffa bod y teledu - fel yn Total Video - yn gymaint mwy na gwylio llinellol. Fel rhan o fenter flynyddol y Cenhedloedd Unedig, bydd ail ddarlith 30 yn cael ei ddangos gan ddarlledwyr ar yr awyr ac ar-lein ar draws y byd. Teledu [...]

Parhau Darllen