RSSgwleidyddiaeth

Mae'r UE yn cefnogi #BosniaAndHerzegovina wrth reoli llif # Mudo gyda € 6 miliwn ychwanegol

Mae'r UE yn cefnogi #BosniaAndHerzegovina wrth reoli llif # Mudo gyda € 6 miliwn ychwanegol

| Awst 13, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur arbennig ar gyfer swm o € 6 miliwn i gefnogi Bosnia a Herzegovina wrth reoli'r llif mudo. Bydd cronfeydd yr UE yn gwella gallu Bosnia a Herzegovina ar gyfer adnabod, cofrestru a chyfeirio gwladolion trydydd gwledydd sy'n croesi'r ffin, darparu llety a gwasanaethau sylfaenol i ffoaduriaid, ceiswyr lloches [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan yn cefnogi cynhyrchu brechlyn Nordig Bafariaidd gyda benthyciad € 30 miliwn #EIB

#JunckerPlan yn cefnogi cynhyrchu brechlyn Nordig Bafariaidd gyda benthyciad € 30 miliwn #EIB

| Awst 13, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi cwmni biotechnoleg Bavarian Nordic gyda benthyciad € 30 miliwn gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB) sydd wedi'i warantu o dan Gronfa Ewropeaidd Buddsoddiadau Strategol (EFSI) Cynllun Juncker. Bydd Bavarian Nordic yn defnyddio'r arian i adeiladu a darparu cyfleuster cynhyrchu ar ei safle presennol yn Kvistgård, Denmarc, lle mae [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn croesawu dyfarniad #WTO sy'n cadarnhau cyfreithlondeb egwyddorion craidd #EUThirdEnergyPackage

Mae'r Comisiwn yn croesawu dyfarniad #WTO sy'n cadarnhau cyfreithlondeb egwyddorion craidd #EUThirdEnergyPackage

| Awst 13, 2018

Mewn dyfarniad, mae Sefydliad Masnach y Byd (WTO) wedi gwrthod y rhan fwyaf o hawliadau Rwsia ynghylch anghydnawsiad honedig mesurau polisi ynni'r UE gyda'r rheolau masnach amlochrog. Nid oedd panel WTO wedi canfod sail i'r hawliad ynghylch gwahaniaethu honedig yr UE yn ei Drydydd Pecyn Ynni yn erbyn gwasanaethau trafnidiaeth piblinell Rwsia, gwasanaeth [...]

Parhau Darllen

#EuropeanSolidarityCorps - Mae'r Comisiwn yn agor galwad newydd am gynigion prosiect

#EuropeanSolidarityCorps - Mae'r Comisiwn yn agor galwad newydd am gynigion prosiect

| Awst 13, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn galw ar bartïon â diddordeb i gyflwyno syniadau ar gyfer prosiectau o dan y Corfflu Undeb Ewropeaidd. Mae cyfanswm o € 44 miliwn wedi'i neilltuo o gyllideb yr UE ar gyfer prosiectau penodol a fydd yn agored i bob person ifanc ar draws Ewrop a thu hwnt. Dyma'r cyntaf o gyfres o [...]

Parhau Darllen

Mae dioddefwyr daeargryn ynys ynys #Lombok yn derbyn cefnogaeth yr UE

Mae dioddefwyr daeargryn ynys ynys #Lombok yn derbyn cefnogaeth yr UE

| Awst 10, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dilyn yn agos trwy Fecanwaith Gwarchod Sifil yr UE effaith y daeargrynfeydd cryf a ddaeth i'r ynys Indonesia o Lombok ddiwedd mis Gorffennaf ac yn gynnar ym mis Awst a oedd yn dadleoli miloedd o bobl. Mae system fapio lloeren Copernicus argyfwng yr UE wedi'i gweithredu i helpu awdurdodau amddiffyn sifil Indonesia a [...]

Parhau Darllen

#Gambia yn arwydd o ranbarth-i-ranbarth #EconomicPartnershipAtyniad rhwng Gorllewin Affrica a'r UE

#Gambia yn arwydd o ranbarth-i-ranbarth #EconomicPartnershipAtyniad rhwng Gorllewin Affrica a'r UE

| Awst 10, 2018

Mae Gambia wedi dod yn wlad 14th Gorllewin Affrica i lofnodi Cytundeb Partneriaeth Economaidd (EPA) rhanbarth i ranbarth gyda'r UE. Nod y cytundeb hwn wedi'i lunio'n arbennig yw hyrwyddo masnach rhwng yr UE a gwladwriaethau Affricanaidd a chyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy a lleihau tlodi. Ar ôl ei lofnodi gan bob partner 16, gan gynnwys Nigeria a Mauritania, mae'r [...]

Parhau Darllen

Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn talu ymweliad swyddogol â #Australia

Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn talu ymweliad swyddogol â #Australia

| Awst 10, 2018

Ar 8 Awst, ymwelodd Federica Mogherini (yn y llun) ag Awstralia am y tro cyntaf yn ei swydd fel Uwch Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Tra yn Sydney, cyfarfu â Julie Bishop, Gweinidog Tramor Awstralia. Buont yn trafod materion dwyochrog, megis y trafodaethau a lansiwyd yn ddiweddar ar [...]

Parhau Darllen