Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSgwleidyddiaeth

Llywydd Juncker yn cymryd rhan yn #EuropeanCouncil 22-23 March 2018

Llywydd Juncker yn cymryd rhan yn #EuropeanCouncil 22-23 March 2018

| Mawrth 23, 2018

Ar 22 a 23 Mawrth, casglodd arweinwyr yr UE ym Mrwsel ar gyfer Cyngor Ewropeaidd Mawrth, gydag agenda lawn. Ddoe (22 Mawrth), canolbwyntiodd y trafodaethau ar drethi digidol a chynigion y Comisiwn yn y maes hwn, a chytunodd arweinwyr i ddychwelyd i'r mater ym mis Mehefin. Maent hefyd yn galw am fwy o ymdrechion i gyflwyno ar [...]

Parhau Darllen

Mae cynllun #fisheries y Comisiwn Ewropeaidd yn anwybyddu cynaladwyedd #AtlanticcEosystems

Mae cynllun #fisheries y Comisiwn Ewropeaidd yn anwybyddu cynaladwyedd #AtlanticcEosystems

| Mawrth 23, 2018

Mae cynnig y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer cynllun pysgodfeydd aml-flynyddol ar gyfer dyfroedd gorllewinol yn gyfle colli i warchod ecosystemau Iwerydd, yn ôl Oceana. Mae'r cynllun, a ryddhawyd heddiw, yn pryderu stociau ar gyfer pysgod sy'n byw ar waelod y môr neu'n agos ato, wedi'i dargedu gan fflydoedd o wyth gwlad. Dim ond ar gyfer 16 [...] fydd gosod terfynau dal cynaliadwy

Parhau Darllen

#Migration: Symudodd o leiaf filiwn o Affricanaidd Is-Sahara i Ewrop ers 2010

#Migration: Symudodd o leiaf filiwn o Affricanaidd Is-Sahara i Ewrop ers 2010

| Mawrth 23, 2018

Mae mudo rhyngwladol o wledydd yn Affrica Is-Sahara i Ewrop a'r Unol Daleithiau wedi tyfu'n ddramatig dros y degawd diwethaf, darganfyddir adroddiad newydd y Ganolfan Ymchwil Pew, ac mae'r syniad o fudo ar feddyliau llawer o Affricanaidd sy'n byw i'r de o'r Sahara. Y rhan fwyaf o flynyddoedd ers i 2010 weld mewnlif cynyddol o is-Sahara [...]

Parhau Darllen

#Gae rhaid i bibellau sy'n dod i'r UE gydymffurfio â rheolau'r UE yn dweud Buzek #EPP

#Gae rhaid i bibellau sy'n dod i'r UE gydymffurfio â rheolau'r UE yn dweud Buzek #EPP

| Mawrth 23, 2018

"Yn rhy aml, defnyddiwyd cyflenwad nwy fel arf gwleidyddol. Ni allwn 'ddadflasio' bwriadau anferth eraill, ond gallwn ni ein harchebu ein hunain gydag eglurder cyfreithiol a chysondeb llawn deddfwriaeth bresennol. Dyma beth yw ein Hymni Ynni yn ogystal â'r Gyfarwyddeb ddiwygiedig hon, "meddai Jerzy Buzek ASE, llefarydd grŵp EPP, [...]

Parhau Darllen

Diogelu cystadleuaeth deg yn #AirTransport

Diogelu cystadleuaeth deg yn #AirTransport

| Mawrth 23, 2018

Yn gynharach yr wythnos hon, cefnogodd ASEau y Pwyllgor Trafnidiaeth gyfraith newydd i sefydlu mecanwaith trin cwynion mwy effeithiol i ymchwilio i arferion annheg posibl gan wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, megis cymorthdaliadau i gwmnïau hedfan nad ydynt yn rhan o'r UE, mynediad ffafriol i wasanaethau maes awyr neu brisio annheg gan cwmnïau hedfan gwlad nad ydynt yn rhan o'r UE. Yn ôl y rheolau newydd, yn dilyn cwyn gan Undeb Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

#PostingOfWorkers: ASE a'r Cyngor yn taro cytundeb ar dâl ac amodau gwaith

#PostingOfWorkers: ASE a'r Cyngor yn taro cytundeb ar dâl ac amodau gwaith

| Mawrth 23, 2018

Byddai gweithwyr a anfonir yn dros dro i wlad arall o'r UE o hyn ymlaen yn cael cyflog cyfartal am waith cyfartal yn yr un lle, o dan fargen dros dro rhwng ASEau a gweinidogion yr UE. Cytunwyd yn anffurfiol i reolau newydd yr Undeb Ewropeaidd i amddiffyn gweithwyr sy'n cael eu postio i aelod-wladwriaeth arall yn anffurfiol gan drafodaethau Senedd Ewrop a'r Cyngor yn gynharach yr wythnos hon. [...]

Parhau Darllen

Mae Aelodau Seneddol y Pwyllgor Iechyd yn rhybuddio yn erbyn gollwng cyfraddau salwch

Mae Aelodau Seneddol y Pwyllgor Iechyd yn rhybuddio yn erbyn gollwng cyfraddau salwch

| Mawrth 23, 2018

Mae gwanhau hyder y cyhoedd yn y brechiad yn her fawr ac mae eisoes wedi arwain at ganlyniadau iechyd, dywedodd ASE y Pwyllgor Iechyd yn gynharach yr wythnos hon. Mae ASEau yn nodi â phryder bod data epidemiolegol yn dangos bylchau sylweddol wrth dderbyn brechlynnau a chyfraddau cwmpasu annigonol i sicrhau bod y cyhoedd wedi'i ddiogelu'n ddigonol rhag afiechydon sy'n atal y brechlyn, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd [...]

Parhau Darllen