RSSgwleidyddiaeth

#EAPM - Comisiynwyr (a Boris) i gael eu diwrnod yn 'llys'

#EAPM - Comisiynwyr (a Boris) i gael eu diwrnod yn 'llys'

| Medi 13, 2019

Tra bod llywodraeth Prydain yn aros am ddyfarniad Goruchaf Lys y DU ynghylch a wnaeth y Prif Weinidog Boris Johnson gamarwain y Frenhines ynghylch proroguing’r Senedd, mae tîm Ursula von der Leyen o ddarpar Gomisiynwyr yn aros am eu tro am grilio gan ASEau, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personoli. Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth (EAPM) Denis Horgan. Ar hyn o bryd mae Senedd Ewrop yn bwriadu […]

Parhau Darllen

Sut mae'r UE yn delio â #Migration

Sut mae'r UE yn delio â #Migration

| Medi 13, 2019

Afghans yn bragu moroedd garw i groesi o Dwrci i'r Lesvos, Gwlad Groeg © UNHCR / Achilleas Zavallis Mae ymfudo yn cynrychioli heriau a chyfleoedd i Ewrop. Dysgwch sut mae'r UE yn delio â symudiadau ffoaduriaid a lloches. Roedd dyfodiad digynsail ceiswyr lloches ac ymfudwyr afreolaidd i'r UE, a gyrhaeddodd ei uchafbwynt yn 2015, yn gofyn am ymateb yr UE ar nifer o lefelau. […]

Parhau Darllen

Sassoli: #FriendsOfFootball gyda #UEFA i roi cychwyn ar gasineb

Sassoli: #FriendsOfFootball gyda #UEFA i roi cychwyn ar gasineb

| Medi 13, 2019

Yr wythnos hon cyfarfu Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, ag Ysgrifennydd Cyffredinol UEFA Theodore Theodoridis ym Mrwsel. Defnyddiodd UEFA y cyfle i dynnu sylw at y gwahanol brosiectau pêl-droed y mae'n eu rhedeg i helpu mewnfudwyr ifanc a ffoaduriaid i integreiddio yn Ewrop. “Mae’r rhain yn brosiectau hanfodol”, meddai Sassoli, “Mae pêl-droed yn ffordd o ddod â phobl ynghyd, cael hwyl a […]

Parhau Darllen

# Erasmus + - Mae'r UE yn hybu cyfranogiad myfyrwyr a staff Affrica yn 2019

# Erasmus + - Mae'r UE yn hybu cyfranogiad myfyrwyr a staff Affrica yn 2019

| Medi 13, 2019

Mae'r UE wedi buddsoddi € 17.6 miliwn ychwanegol i gefnogi dros 8,500 myfyrwyr a staff Affricanaidd sydd newydd eu dewis i gymryd rhan yn Erasmus + yn 2019. Mae'r cynnydd hwn yng nghyllid Erasmus + yn un cam arall tuag at yr ymrwymiad a gyhoeddwyd gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker yn ei araith Cyflwr yr Undeb ym mis Medi 2018 i fod wedi cefnogi myfyrwyr Affricanaidd 35,000 a […]

Parhau Darllen

Mae #Kazakhstan yn ceisio cydweithrediad amaethyddol uwch-dechnoleg gyda #China

Mae #Kazakhstan yn ceisio cydweithrediad amaethyddol uwch-dechnoleg gyda #China

| Medi 13, 2019

Bydd Kazakhstan yn datblygu ei sector uwch-dechnoleg ac elfennau o Industry 4.0 i gynyddu i ba raddau y mae ei heconomi yn seiliedig ar arloesi a thechnolegau newydd, dywedodd Llywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev yn ystod chweched cyfarfod 11 Medi o Gyngor Busnes Kazakhstan-China yn Beijing, yn ysgrifennu Zhanna Shayakhmetova. Mae China wedi dod yn arweinydd byd-eang yn y […]

Parhau Darllen

#Vaccination - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd yn ymuno i hyrwyddo buddion #Vaccines

#Vaccination - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd yn ymuno i hyrwyddo buddion #Vaccines

| Medi 13, 2019

Ar 12 Medi, cyd-gynhaliodd y Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) Uwchgynhadledd Brechu Byd-eang gyntaf y byd ym Mrwsel. Y nod yw cyflymu gweithredu byd-eang i atal lledaeniad afiechydon y gellir eu hatal rhag brechlyn, ac eirioli yn erbyn ymlediad […]

Parhau Darllen

Merched yn y Senedd #European

Merched yn y Senedd #European

| Medi 13, 2019

Dylai menywod chwarae rhan amlwg mewn gwleidyddiaeth, ond sut maen nhw'n teithio yn Senedd Ewrop? Darganfyddwch yn yr ffeithluniau hyn. Cyfran menywod a dynion yn y Senedd Er bod Senedd Ewrop yn sefyll dros gydraddoldeb rhywiol, mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus ar lefel leol, genedlaethol ac Ewropeaidd, fel y dangosir […]

Parhau Darllen