RSSgwleidyddiaeth

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

| Rhagfyr 14, 2018

Bydd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn dychwelyd yn wag i'r DU heddiw (14 Rhagfyr). Cyflwynodd 'becyn' i'w helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n ôl a fabwysiadwyd yn y DU, gan ddadlau y byddai'n bosibl y byddai senedd y DU yn cefnogi ei fargen, gan ei ddisgrifio fel "yr unig un [...]

Parhau Darllen

#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

| Rhagfyr 14, 2018

Mae Aelod-wladwriaethau wedi cefnogi cynnig y Comisiwn ar gyfer set o fesurau sy'n gwella lefel yr amddiffyniad planhigion yn yr UE. Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor ym Mrwsel, cymeradwyodd arbenigwyr o bob gwlad yr UE restr o blanhigion risg uchel, sy'n cynnwys planhigion 39 risg uchel (planhigion 35 ar gyfer plannu, un ffrwyth, un llysiau ac un pren). Mae'r [...]

Parhau Darllen

ASE Bernd Lucke - mae #ECJ yn mynd yn groes i gytundebau UE wrth ganiatáu ariannu ariannol #ECB

ASE Bernd Lucke - mae #ECJ yn mynd yn groes i gytundebau UE wrth ganiatáu ariannu ariannol #ECB

| Rhagfyr 14, 2018

"Mae'r dyfarniad hwn yn frawychus: mae Llys Cyfiawnder Ewrop bellach yn caniatáu i'r Banc Canolog Ewropeaidd ddarparu cyllid ariannol, ar yr amod ei bod yn dros dro. Roedd y llys yn ergyd yn glir dros ei darged o helpu'r ECB, "rhybuddiodd yr ASE Grwp ECR Bernd Lucke yn dilyn dyfarniad gan yr ECJ ar achos a ddygwyd â grŵp [...]

Parhau Darllen

Gwell amodau gwaith, gydag asiantaeth #Eurofound wedi'i ddiweddaru

Gwell amodau gwaith, gydag asiantaeth #Eurofound wedi'i ddiweddaru

| Rhagfyr 14, 2018

Mae'r cyfarfod llawn wedi pleidleisio o blaid diwygio Rheoliad Eurofound, sy'n darparu cefnogaeth i sefydliadau a chyrff yr Undeb Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a phartneriaid cymdeithasol wrth lunio polisïau sydd â'r nod o wella amodau byw a gweithio. Mae'r rheolau newydd yn sicrhau rheolaeth broffesiynol a darpariaethau ariannol cadarn, tra hefyd yn rhoi'r asiantaeth yn ddigonol [...]

Parhau Darllen

#Defnyddiaethol i osgoi marwolaethau a gwella rheolaeth #RFugeeFlows

#Defnyddiaethol i osgoi marwolaethau a gwella rheolaeth #RFugeeFlows

| Rhagfyr 14, 2018

Dylai gwledydd yr UE allu cyhoeddi fisa dyngarol mewn llysgenadaethau a chynghorau tramor, fel y gall pobl sy'n ceisio amddiffyn gael mynediad i Ewrop heb amharu ar eu bywydau. Gofynnodd y Senedd Ewropeaidd ddydd Mawrth bod y Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi tabl deddfwriaethol, gan 31 March 2019, yn sefydlu Visa Dyngarol Ewropeaidd, gan roi mynediad i diriogaeth Ewropeaidd - [...]

Parhau Darllen

Risgiau yn y gweithle: Pleidlais derfynol ar amddiffyniad gan #Carcinogens, gan gynnwys mygdarth disel

Risgiau yn y gweithle: Pleidlais derfynol ar amddiffyniad gan #Carcinogens, gan gynnwys mygdarth disel

| Rhagfyr 14, 2018

Diweddarodd ASEau reolau i ddiogelu gweithwyr rhag cael eu hamlygu i sylweddau carcinogenig a mutagenig, gan gynnwys mygdod disel, mewn pleidlais yr wythnos hon. Er mwyn diogelu rhai gweithwyr 3.6 miliwn yn yr UE a allai fod yn agored i allyriadau dianc injan diesel (DEEE), llwyddodd y Senedd i gynnwys mwgwysau disel yng nghwmpas y rheolau newydd a [...]

Parhau Darllen

#EUVisaCode - Moron ac yn cadw mewn mudo i'r UE

#EUVisaCode - Moron ac yn cadw mewn mudo i'r UE

| Rhagfyr 14, 2018

Heddiw mabwysiadodd Senedd Ewrop ei sefyllfa ar gyfer trafodaethau gyda'r aelod-wladwriaethau ar y Cod Visa newydd. Diolch i ymdrechion Grŵp EPP, mae'r enillion rheolau newydd yn dychwelyd ymfudwyr anghyfreithlon gyda pholisi fisa tuag at drydydd gwledydd. Meddai Heinz Becker, llefarydd ar ran yr EPP ar y ddeddfwriaeth newydd: "Mae mwy na hanner miliwn yn aros yn anghyfreithlon yn drydydd [...]

Parhau Darllen