RSSgwleidyddiaeth

#Dewisiadau - Faint o ASE y bydd pob gwlad yn eu cael yn 2019?

#Dewisiadau - Faint o ASE y bydd pob gwlad yn eu cael yn 2019?

| Mehefin 18, 2018

Bydd dosbarthiad seddi yn y Senedd yn newid ar ôl yr etholiadau Ewropeaidd nesaf o ganlyniad i Brexit. Ar 13, fe wnaeth ASEau Mehefin roi eu caniatâd i benderfyniad drafft gan y Cyngor Ewropeaidd yn seiliedig ar gynnig Senedd cynharach. Fe fydd yn arwain at ostyngiad yn y nifer cyffredinol o [...]

Parhau Darllen

Cytunodd amodau derbyn ar gyfer #AsylumSeekers rhwng Aelodau Seneddol Ewrop a'r Cyngor

Cytunodd amodau derbyn ar gyfer #AsylumSeekers rhwng Aelodau Seneddol Ewrop a'r Cyngor

| Mehefin 18, 2018

Bydd ceiswyr lloches yn cael mynediad i farchnad lafur yr UE yn gyflymach, o dan fargen anffurfiol rhwng gweinidogion Senedd Ewrop a UE, sydd hefyd yn rhagweld amddiffyniad cryfach i blant dan oed. Prif nod y Gyfarwyddeb Amodau Derbyn diwygiedig yw sicrhau safonau derbyn cyfatebol ym mhob gwlad yr UE, gyda'r nod o leihau "symudiadau eilaidd" o fewn [...]

Parhau Darllen

Spring 2018 Standard #Eurobarometer: Un flwyddyn o flaen etholiadau Ewropeaidd, ymddiried yn yr Undeb ac mae optimistiaeth ynghylch y dyfodol yn tyfu

Spring 2018 Standard #Eurobarometer: Un flwyddyn o flaen etholiadau Ewropeaidd, ymddiried yn yr Undeb ac mae optimistiaeth ynghylch y dyfodol yn tyfu

| Mehefin 18, 2018

Yn ôl Eurobarometer newydd, mae mwyafrif o Ewropeaid yn credu bod sefyllfa'r economi yn dda ac yn optimistaidd am y dyfodol. Mae Ymddiriedolaeth yn yr Undeb ar y cynnydd a chefnogaeth i'r Undeb Economaidd ac Ariannol ar ei lefel uchaf. Mae mwy a mwy o ddinasyddion yn teimlo eu bod wedi elwa o Undeb allweddol [...]

Parhau Darllen

Mwy o aelod-wladwriaethau yn ymuno â mentrau cydweithredu digidol ar #Supercomputers, #ArtificialIntelligence and innovation

Mwy o aelod-wladwriaethau yn ymuno â mentrau cydweithredu digidol ar #Supercomputers, #ArtificialIntelligence and innovation

| Mehefin 18, 2018

Mae sawl aelod-wladwriaethau wedi llofnodi datganiadau cydweithredu diweddar yn dangos eu hymrwymiad i weithio gyda'i gilydd ar lefel yr UE mewn meysydd polisi digidol. Y bore yma, arwyddodd y Ffindir a Sweden y Datganiad EuroHPC, gan nodi eu parodrwydd i ymuno â chydweithrediad Ewropeaidd ar uwchgyfrifiaduron. Mae Awstria wedi llofnodi'r un datganiad ac felly mae Lithwania. Yn gyfan gwbl mae gwledydd 20 wedi ymuno â hyn [...]

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial: Y Comisiwn yn penodi grŵp arbenigol ac yn lansio #EuropeanAIAlliance

Cudd-wybodaeth artiffisial: Y Comisiwn yn penodi grŵp arbenigol ac yn lansio #EuropeanAIAlliance

| Mehefin 18, 2018

Mae'r Comisiwn wedi penodi arbenigwyr 52 i gynghori'r Comisiwn ar gudd-wybodaeth artiffisial (AI) a sefydlu llwyfan cydweithio i helpu i adeiladu cymuned o randdeiliaid - y Gynghrair AI Ewropeaidd. Bydd y grŵp arbenigol yn helpu'r Comisiwn i weithredu'r dull Ewropeaidd ar AI a gyflwynwyd ar 25 Ebrill (datganiad i'r wasg, yr Atebion ac Ateb a'r daflen ffeithiau). Yn fwy penodol […]

Parhau Darllen

Ewrop yn arwain pontio byd-eang #CleanEnergy: Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb uchelgeisiol ar ddatblygu ynni adnewyddadwy pellach yn yr UE

Ewrop yn arwain pontio byd-eang #CleanEnergy: Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb uchelgeisiol ar ddatblygu ynni adnewyddadwy pellach yn yr UE

| Mehefin 18, 2018

Cyrhaeddwyd cytundeb gwleidyddol uchelgeisiol ar gynyddu defnydd ynni adnewyddadwy yn Ewrop yr wythnos diwethaf rhwng trafodwyr o'r Comisiwn, Senedd Ewrop a'r Cyngor. Mae'r ddêl yn golygu bod dau allan o'r cynigion deddfwriaethol 8 ym mhacyn Ynni Glan i Bawb Ewrop (a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 30 Tachwedd 2016) wedi [...]

Parhau Darllen

ASEau i bleidleisio ar ail-drafod rheolau #EURoadTransport ym mis Gorffennaf

ASEau i bleidleisio ar ail-drafod rheolau #EURoadTransport ym mis Gorffennaf

| Mehefin 18, 2018

Mae ASEau wedi penderfynu pleidleisio ar y cynigion ar gyfer cyfnodau gorffwys gyrwyr, postio gyrwyr a rheolau i fynd i'r afael â phractisau anghyfreithlon ar drafnidiaeth ffyrdd yn y sesiwn lawn ym mis Gorffennaf. Bydd ASEau yn cynnal dadl lawn a phleidleisio ar gynigion ar gais postio rheolau gweithwyr i'r sector cludiant ffyrdd, gwella amodau gweddill [...]

Parhau Darllen