RSSgwleidyddiaeth

#EuropeanElections2019 - Mae'n bryd pleidleisio

#EuropeanElections2019 - Mae'n bryd pleidleisio

| Efallai y 22, 2019

Dweud eich dweud am bwy fydd yn eich cynrychioli yn Senedd Ewrop am y pum mlynedd nesaf. Ewch allan i bleidleisio! Cynhelir yr etholiadau Ewropeaidd rhwng 23 a 26 Mai ledled yr UE, ond mae rhai o ddinasyddion yr UE eisoes yn pleidleisio drwy ddirprwy neu bleidlais bost. Ni fydd yr ASEau 751 a etholir gennych chi […]

Parhau Darllen

#Huawei yn ymateb i waharddiad Google

#Huawei yn ymateb i waharddiad Google

| Efallai y 21, 2019

Mae un o brif swyddogion Huawei wedi condemnio'r weithred “ddigynsail ac eithafol” yn erbyn ei gwmni gan weinyddiaeth yr UD. Wrth siarad ym Mrwsel ddydd Mawrth (21 Mai), dywedodd Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE, fod Huawei, ail wneuthurwr ffonau clyfar mwyaf y byd, yn “barod i fynd y filltir ychwanegol” er mwyn bodloni […]

Parhau Darllen

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun gwarant Portiwgaleg ar fenthyca #EIB

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun gwarant Portiwgaleg ar fenthyca #EIB

| Efallai y 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn cynllun gwarantu Portiwgaleg ar fenthyca Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) tan 20 Tachwedd 2019. Mae'r cynllun yn cynnwys gwarantau gwladol i fanciau sy'n gwarantu benthyciadau EIB a roddwyd i gwmnïau ym Mhortiwgal. Canfu'r Comisiwn fod ymestyn y cynllun yn unol â […]

Parhau Darllen

#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

| Efallai y 21, 2019

Yn dilyn cyfarfod diweddaraf Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), disgwylir i'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) - Cronfa Juncker - sbarduno € 398.6 biliwn mewn buddsoddiadau. O fis Mai 2019, mae'r cytundebau a gymeradwywyd dan Gronfa Juncker yn dod i gyfanswm o € 73.8bn o ran ariannu ac maent wedi'u lleoli ym mhob un o 28 […]

Parhau Darllen

System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

| Efallai y 21, 2019

Mae'r system Ewropeaidd ar gyfer olrhain tybaco a nodweddion diogelwch wedi dod yn weithredol. Mae'r cynhyrchwyr cyntaf yn yr UE wedi gofyn am a derbyn marciau olrhain ar gyfer sigaréts a chynhyrchion tybaco rholio-yn-unig. Mae hyn yn golygu y bydd defnyddwyr yn gweld marciau olrhain newydd yn fuan ar y pecynnau, ynghyd â'r nodweddion diogelwch gofynnol. Bydd y marciau'n galluogi awdurdodau cenedlaethol i olrhain […]

Parhau Darllen

# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o gyflenwad bwyd yr UE

# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o gyflenwad bwyd yr UE

| Efallai y 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei 'Fantolen Diogelu Bwyd Anifeiliaid yr UE' ddiweddaraf, sy'n rhoi trosolwg cynhwysfawr o gyflenwad bwyd yr UE. Mae cyhoeddi'r fantolen hon yn ddilyniant uniongyrchol i'r adroddiad ar ddatblygu proteinau planhigion yn yr Undeb Ewropeaidd a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018 i ystyried sut i ddatblygu eu cynhyrchiad ymhellach […]

Parhau Darllen

#PresidentialDebate - Mae ymgeiswyr yn gwneud eu cais am ddod yn Llywydd y Comisiwn

#PresidentialDebate - Mae ymgeiswyr yn gwneud eu cais am ddod yn Llywydd y Comisiwn

| Efallai y 21, 2019

Roedd pobl o bob cwr o Ewrop yn gwylio chwe ymgeisydd ar gyfer llywyddiaeth y Comisiwn yn trafod eu gweledigaethau ar gyfer yr UE. Roedd darllediad o leiaf o sianeli 35 a mwy na llwyfannau ar-lein 60, y Ddadl Arlywyddol - Etholiadau'r UE 2019 ar 15 May yn gyfle i ddarganfod lle mae ymgeiswyr arweiniol yn sefyll ar ystod o faterion. Y […]

Parhau Darllen