RSSgwleidyddiaeth

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

| Awst 23, 2019

Yn y tro diweddaraf mewn saga sydd eisoes yn rhyfedd, un sydd wedi marchogaeth yn ddamcaniaethwyr Russiagate ac wedi gosod cyn-weinidog o Awstria yn erbyn erlynwyr yr Unol Daleithiau, fe wnaeth llywodraeth ofalwr Awstria iawn estraddodi oligarch Wcreineg Dimitri Firtash i’r Unol Daleithiau— yn union fel y dyfarnodd barnwr o Fienna iddo atal estraddodi Firtash. Firtash - sy'n cael ei gyhuddo gan […]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Arlywydd Juncker yn dilyn marwolaeth #GiovanniButtarelli

Datganiad gan yr Arlywydd Juncker yn dilyn marwolaeth #GiovanniButtarelli

| Awst 23, 2019

“Rwy’n drist iawn gyda’r newyddion am farwolaeth Giovanni Buttarelli (yn y llun). “Gyda’i feddwl cyfreithiol gwych, cysegrodd Mr Buttarelli ei fywyd proffesiynol i gynnal y gwerthoedd y seiliwyd yr Undeb Ewropeaidd arnynt. “Mae ei waith gydol oes, gan gynnwys ei gyfraniad at ddatblygiad y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, wedi cadarnhau lle Ewrop yn y […]

Parhau Darllen

Mae mewnfudo i Brydain yn disgyn i bum mlynedd yn isel o flaen #Brexit - #ONS

Mae mewnfudo i Brydain yn disgyn i bum mlynedd yn isel o flaen #Brexit - #ONS

| Awst 23, 2019

Suddodd mewnfudo net i Brydain i'w isaf ers 2013 yn ystod y flwyddyn hyd at ddiwedd mis Mawrth, wedi'i yrru gan gwymp parhaus yn nifer y mewnfudwyr o'r Undeb Ewropeaidd ers refferendwm Brexit 2016, dangosodd ffigurau swyddogol ddydd Iau (22 Awst), yn ysgrifennu David Milliken. Roedd cynnydd mewnfudo yn bryder cyhoeddus mawr pan oedd Prydain […]

Parhau Darllen

#Slovenia - Mae'r Polisi Cydlyniant yn uwchraddio'r adran reilffyrdd yn #Maribor

#Slovenia - Mae'r Polisi Cydlyniant yn uwchraddio'r adran reilffyrdd yn #Maribor

| Awst 23, 2019

Mae'r UE yn buddsoddi € 101 miliwn o'r Gronfa Cydlyniant i uwchraddio'r rhan reilffordd rhwng dinasoedd Slofenia Maribor ac Šentilj, ger y ffin ag Awstria i gyfeiriad Graz. Nod gwaith a ariennir gan yr UE yw lleihau amseroedd teithio, cynyddu cyflymder yn ogystal â diogelwch rheilffyrdd a sicrhau mwy o gapasiti cludo nwyddau ar y lein. Mae'r […]

Parhau Darllen

Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael #Pfleiderer gan #SVP

Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael #Pfleiderer gan #SVP

| Awst 23, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno'r UE, i Bartneriaid Gwerth Strategol, LLC (“SVP”) yr UD gaffael Pfleiderer Group SA o Wlad Pwyl. Mae Pfleiderer yn weithgar wrth gynhyrchu a chyflenwi ystod o bren peirianyddol a chynhyrchion gorffenedig wyneb yn ogystal â laminiadau. Mae SVP yn gwmni buddsoddi. Mae'r […]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Is-lywydd Cyntaf Timmermans a'r Comisiynydd Jourová ar #EuropeWideDayOfRemembrance ar gyfer dioddefwyr cyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd

Datganiad gan yr Is-lywydd Cyntaf Timmermans a'r Comisiynydd Jourová ar #EuropeWideDayOfRemembrance ar gyfer dioddefwyr cyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd

| Awst 23, 2019

“Bob 23 Awst, rydym yn anrhydeddu cof y miliynau o ddioddefwyr o bob cyfundrefn dotalitaraidd. Fe wnaeth llofnod y cytundeb Molotov-Ribbentrop rhwng yr Almaen Natsïaidd a'r Undeb Sofietaidd ar y diwrnod hwn yn 1939 agor pennod dywyll yn hanes Ewrop. Cyfnod pan nad oedd dinasyddion yn rhydd i wneud eu penderfyniadau eu hunain na […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

| Awst 21, 2019

Ar 26 Medi, cynhelir yr ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics. Bydd yr ail argraffiad hwn yn canolbwyntio ar y proffesiwn addysgu - sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd gan 2025. Trafodaethau […]

Parhau Darllen