RSSgwleidyddiaeth

Darganfyddwch y tri rownd derfynol #LuxFilmPrize2018 mewn sinema yn eich ardal chi

Darganfyddwch y tri rownd derfynol #LuxFilmPrize2018 mewn sinema yn eich ardal chi

| Hydref 17, 2018

Tri ffilm sy'n cynnwys tri chymeriad benywaidd cryf sy'n wynebu anghydfodau anodd: mae'r dyddiau Lux Film yn dod â nhw i sinema ger eich cwmpas. Rownd derfynol Gwobr Lux, Styx, Woman at War ac The Other Side of Everything yw ffilmiau Ewropeaidd sydd trwy straeon cyffrous o dri menyw yn archwilio cwestiynau hapusrwydd, gwerthoedd, cyfrifoldeb yn ogystal â [...]

Parhau Darllen

#Security - Gwell mynediad at ddata ar gyfer #BorderControl a #MigrationManagement

#Security - Gwell mynediad at ddata ar gyfer #BorderControl a #MigrationManagement

| Hydref 17, 2018

Cefnogwyd y mesurau newydd i wella cyfnewid data rhwng systemau gwybodaeth yr UE ar gyfer rheoli ffiniau, diogelwch a mudo gan y Pwyllgor Rhyddid Sifil. Byddai'r mesurau, a fabwysiadwyd gan ASEau Sifil Liberties ddydd Llun (15 Hydref), yn hwyluso tasgau gorchmynion ffiniau, swyddogion mudo, swyddogion yr heddlu ac awdurdodau barnwrol trwy roi mwy o systematig a [...]

Parhau Darllen

#Blind a #VisuallyImpaired Dinasyddion yr UE yn cael mynediad haws i lyfrau ar draws ffiniau'r UE

#Blind a #VisuallyImpaired Dinasyddion yr UE yn cael mynediad haws i lyfrau ar draws ffiniau'r UE

| Hydref 16, 2018

Mae llyfrau, cylchgronau a deunydd printiedig eraill ar gael nawr yn hwylus mewn fformatau hygyrch i bob person sy'n ddall ac â nam ar eu golwg ac ar draws yr UE. Mae hyn yn dilyn cadarnhau Cytundeb Marrakesh gan yr UE, a gwblhawyd ar 1 Hydref 2018. Fel rhan o'r Strategaeth Farchnad Sengl Ddigidol, mae'r rheolau newydd yn creu [...]

Parhau Darllen

#EUBatteryAlliance - Y cynnydd mawr wrth sefydlu gweithgynhyrchu batri yn Ewrop mewn blwyddyn yn unig

#EUBatteryAlliance - Y cynnydd mawr wrth sefydlu gweithgynhyrchu batri yn Ewrop mewn blwyddyn yn unig

| Hydref 16, 2018

Un flwyddyn ar ôl lansiad Cynghrair Batri Ewrop (EBA), mae Cynllun Gweithredu'r Comisiwn wedi'i sefydlu, mae'r cyfleusterau cynhyrchu peilot cyntaf yn cael eu hadeiladu a chyhoeddir prosiectau pellach i sefydlu'r UE fel chwaraewr blaenllaw ym maes strategol batri arloesi a gweithgynhyrchu. Ar gyfer Ewrop, mae cynhyrchu batri yn [...]

Parhau Darllen

#Slovakia - Llai o dagfeydd traffig a chysylltedd gwell â gwledydd cyfagos, diolch i fuddsoddiadau'r UE

#Slovakia - Llai o dagfeydd traffig a chysylltedd gwell â gwledydd cyfagos, diolch i fuddsoddiadau'r UE

| Hydref 16, 2018

Buddsoddir mwy na € 380 miliwn o'r Gronfa Gydlyniant mewn dau brosiect trafnidiaeth yn Slofacia, gyda'r nod o uwchraddio'r rhwydwaith traffyrdd. Bydd gwaith a ariennir gan yr UE yn darparu atebion i broblemau tagfeydd a gwella cysylltiadau ffyrdd yn rhannau gogledd-orllewin a gogledd-ddwyrain y wlad. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu (yn y llun): "Bydd y ddau brosiect hyn yn gwella [...]

Parhau Darllen

#EUFuelLabelling - Gwybodaeth gliriach i ddefnyddwyr a gweithredwyr

#EUFuelLabelling - Gwybodaeth gliriach i ddefnyddwyr a gweithredwyr

| Hydref 16, 2018

Bydd set newydd o labeli tanwydd yn ymddangos ar draws Ewrop. Byddant yn rhoi gwell gwybodaeth i yrwyr am addasrwydd tanwydd ar gyfer eu cerbydau, lle bynnag y byddant yn teithio yn yr UE, gan eu helpu i osgoi camddefnyddio a hysbysu effaith amgylcheddol eu dewis. Cymerir y fenter hon ar sail Erthygl 7 [...]

Parhau Darllen

#ResearchImpactEU - Effaith ymchwil ac arloesedd yr UE ar fywyd bob dydd

#ResearchImpactEU - Effaith ymchwil ac arloesedd yr UE ar fywyd bob dydd

| Hydref 16, 2018

Darganfod sut mae ymchwil ac arloesedd yr UE yn gwella bywyd bob dydd mewn cynhadledd a drefnir gan Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd ar 27 Tachwedd. Ddydd Mawrth 27 Tachwedd, bydd y Senedd yn cynnal cynhadledd ar sut mae ymchwil ac arloesi yn effeithio ar fywyd pob dydd. Mae'r gynhadledd ar agor i bawb. Dros y blynyddoedd diwethaf 30, yr UE [...]

Parhau Darllen