RSSgwleidyddiaeth

Parodrwydd #Brexit: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu mabwysiadu'n gyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau 'dim-cytundeb'

Parodrwydd #Brexit: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu mabwysiadu'n gyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau 'dim-cytundeb'

| Mawrth 19, 2019

Mae'r Comisiwn yn croesawu mabwysiadu cyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau wrth gefn 'dim-cytundeb'. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod yr UE yn gwbl barod ar gyfer senario dim-cytundeb ar 29 Mawrth. Mae'r cynigion a fabwysiadwyd yn cynnwys: sicrhau cysylltedd aer, ffordd a rheilffordd sylfaenol mewn cyfnod “dim-cytundeb”, yn ogystal […]

Parhau Darllen

Mae ANALDE yn gwthio am gyllideb 2020 uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn #GlobalWarming

Mae ANALDE yn gwthio am gyllideb 2020 uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn #GlobalWarming

| Mawrth 19, 2019

Mae Senedd Ewrop, a gyfarfu mewn sesiwn lawn yn Strasbourg, wedi mabwysiadu'r cyfeiriadau y mae'n dymuno eu gweld yn cael eu cymryd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer paratoi cyllideb 2020, yr ymarferiad diwethaf a ragwelwyd gan y Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) cyfredol. Ers i'r Cyngor oedi'n sylweddol wrth gytuno ar y MMF yn y dyfodol o […]

Parhau Darllen

#ClimateChange - Glasbrint y Senedd ar gyfer toriadau tymor hir #CO2

#ClimateChange - Glasbrint y Senedd ar gyfer toriadau tymor hir #CO2

| Mawrth 19, 2019

Mae datgarboneiddio hefyd yn gyfle i ddiwydiant, yn ôl ASEau © AP Images / ASEau yr Undeb Ewropeaidd-EP yn amlinellu eu syniadau ar strategaeth lleihau allyriadau hirdymor yr UE, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf. Mewn penderfyniad an-rwymol, a fabwysiadwyd gyda phleidleisiau 369 i 116 a 40 yn ymatal, mae ASEau yn dweud mai dim ond dau o'r wyth senario (“llwybrau”) a gynigiwyd gan y […]

Parhau Darllen

#Propaganda - 'Mae'r arfau a ddefnyddir yn ein herbyn yn datblygu'n barhaus'

#Propaganda - 'Mae'r arfau a ddefnyddir yn ein herbyn yn datblygu'n barhaus'

| Mawrth 19, 2019

Gallai Anna Fotyga bropaganda gelyniaethus sy'n ceisio tanseilio'r UE ddylanwadu ar yr etholiadau Ewropeaidd sydd i ddod. Mae ASE Anna Fotyga (yn y llun) yn trafod sut i'w wrthweithio. Mae'r Senedd yn galw am fwy o weithredu yn erbyn diswyddiad Mae ASEau yn pryderu'n arbennig am wasgariad propaganda drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae arbenigwyr yn cytuno bod y ffenomen disinformation yn cael mwy o effaith nag erioed […]

Parhau Darllen

# Hygyrchedd - Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn yr UE yn haws eu defnyddio

# Hygyrchedd - Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn yr UE yn haws eu defnyddio

| Mawrth 19, 2019

Nod y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd yw sicrhau bod mwy o gynhyrchion a gwasanaethau yn hygyrch i bobl oedrannus a phobl sy'n byw gydag anabledd. Ar 13 Mawrth cymeradwyodd y Senedd y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd (EAA). Mae'r rheolau newydd yn gam tuag at Ewrop decach a mwy cynhwysol a byddant yn gwella bywydau beunyddiol yr henoed a phobl ag anableddau ar draws […]

Parhau Darllen

Ffyrdd mwy diogel: Mesurau newydd yr UE i leihau #CarAccidents

Ffyrdd mwy diogel: Mesurau newydd yr UE i leihau #CarAccidents

| Mawrth 19, 2019

Mae'r UE eisiau gwella diogelwch ar y ffyrdd © delweddau AP / Senedd yr UE-Senedd Ewrop yn cefnogi mesurau newydd i wella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau damweiniau ar y ffyrdd. Byddai'r rheolau yn gwneud nifer o nodweddion diogelwch yn orfodol mewn ceir newydd. Ffyrdd yr UE yw'r mwyaf diogel yn y byd gyda chyfartaledd o farwolaethau ar y ffyrdd 49 fesul miliwn o drigolion, yn erbyn 174 […]

Parhau Darllen

#Mae'r ymgeisydd arlywyddol Oleksandr Vilkul yn cyflwyno cynllun heddwch #Donbass

#Mae'r ymgeisydd arlywyddol Oleksandr Vilkul yn cyflwyno cynllun heddwch #Donbass

| Mawrth 18, 2019

“Cyflwynais fy Nghynllun Heddwch yn Senedd Ewrop, yma ym Mrwsel. Mae'n glir, ac mae'n cynnwys grisiau concrid. Mae'n gwbl unol â fframwaith fformatau Minsk a Normandi. Mae poblogrwydd a chefnogaeth fawr yn yr Wcrain. Rwy'n rhedeg am y swyddfa arlywyddol er mwyn cyflawni heddwch […]

Parhau Darllen