Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSbyd

Parlez-vous #Brexit? 'Brexicon' o doriad y DU-UE

Parlez-vous #Brexit? 'Brexicon' o doriad y DU-UE

| Mawrth 23, 2018

Wrth i'r negodiadau ym Mhrydain ym Mhrydain gyda'r Undeb Ewropeaidd symud i gyfnod newydd ddydd Gwener (23 Mawrth), mae'r broses wedi creu iaith newydd ei hun, rhywfaint ohono'n lliwgar, y mae llawer ohono'n ei ddiddymu i'r rhai nad ydynt wedi'u meddiannu, ysgrifennwch Alastair Macdonald a Guy Faulconbridge. Felly, mae yma, gyda rhai cofnodion diweddaru, yn Reuters anhrefnus [...]

Parhau Darllen

#SalisburyAttack: llysgennad yr UE i #Russia yn cofio dros dro

#SalisburyAttack: llysgennad yr UE i #Russia yn cofio dros dro

| Mawrth 23, 2018

Anerchodd Prif Weinidog Prydain Theresa May benaethiaid llywodraeth UE-27 dros y cinio (22 Mawrth) ar yr ymosodiad nerfus yn Salisbury. Cytunodd penaethiaid llywodraeth 27 y Cyngor Ewropeaidd ag asesiad llywodraeth y Deyrnas Unedig ei bod hi'n debygol iawn bod Ffederasiwn Rwsia yn gyfrifol ac nad oes esboniad amgen na ellir ei wneud, mae'n ysgrifennu [...]

Parhau Darllen

#Migration: Symudodd o leiaf filiwn o Affricanaidd Is-Sahara i Ewrop ers 2010

#Migration: Symudodd o leiaf filiwn o Affricanaidd Is-Sahara i Ewrop ers 2010

| Mawrth 23, 2018

Mae mudo rhyngwladol o wledydd yn Affrica Is-Sahara i Ewrop a'r Unol Daleithiau wedi tyfu'n ddramatig dros y degawd diwethaf, darganfyddir adroddiad newydd y Ganolfan Ymchwil Pew, ac mae'r syniad o fudo ar feddyliau llawer o Affricanaidd sy'n byw i'r de o'r Sahara. Y rhan fwyaf o flynyddoedd ers i 2010 weld mewnlif cynyddol o is-Sahara [...]

Parhau Darllen

Rheolau'r llys o blaid achos ar allu Prydain i wrthdroi #Brexit

Rheolau'r llys o blaid achos ar allu Prydain i wrthdroi #Brexit

| Mawrth 23, 2018

Ymgais gyfreithiol gan ymgyrchwyr gwrth-Brexit i sefydlu y gallai Brydain wrthdroi i roi cynnig ar unwaith i Brexit roi hwb ddydd Mawrth (20 Mawrth) gan brif lys yr Alban, a dywedodd ei fod am archwilio'r achos yn fanylach, yn ysgrifennu Elisabeth O'Leary. Mae'r grŵp y tu ôl i'r her gyfreithiol, sy'n cynnwys gwrthddefnyddwyr rhag-UE yr Alban, am ddangos bod [...]

Parhau Darllen

Mae lobïo busnes y DU yn dweud bod #Brexit yn ennill buddugoliaeth ar gyfer pragmatiaeth

Mae lobïo busnes y DU yn dweud bod #Brexit yn ennill buddugoliaeth ar gyfer pragmatiaeth

| Mawrth 23, 2018

Mae'r cytundeb ar fontio Brexit yn rhoi i fusnesau Prydeinig 20 fis o amser gwerthfawr ac yn nodi buddugoliaeth pragmatiaeth dros wleidyddiaeth, dywedodd pennaeth lobi busnes Prydain, CBI yn gynharach yr wythnos hon, yn ysgrifennu Huw Jones ac Emma Rumney. Dywedodd Carolyn Fairbairn, cyfarwyddwr cyffredinol Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, ei bod hi'n hapus iawn â'r newid [...]

Parhau Darllen

#Brexiteers yn pwyso pysgod yn Thames i brotestio ar fargen yr UE

#Brexiteers yn pwyso pysgod yn Thames i brotestio ar fargen yr UE

| Mawrth 23, 2018

Daeth cefnogwyr ymadawiad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd i bysgod i mewn i Afon Tafwys ddydd Mercher (21 Mawrth) i brotestio yn erbyn y cytundeb pontio Theresa May's Brexit y maent yn ei ddweud wedi bradychu'r diwydiant pysgota, ysgrifennu William James ac Elisabeth O'Leary. Fel rhan o'r cytundeb pontio a gyhoeddwyd ddydd Llun, cytunodd Prydain i aros [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Amrywiol o ofnau pennawd

#Brexit: Amrywiol o ofnau pennawd

| Mawrth 23, 2018

A yw datblygiadau Brexit wedi'u trafod yn sylweddol yn newid y dirwedd ar gyfer buddsoddwyr hirdymor, yn gofyn i Fisher Investments UK? Yn ôl y penawdau diweddar, fe wnaeth Jeremy Corbyn ysgogi ASau Tory 'Bremainer' i ffwrdd oddi wrth Theresa May, yr oedd yr UE i gyd ond wedi ceisio annexio Gogledd Iwerddon, a gallai John Major uwchraddio'r broses Brerex gyfan. O leiaf, dyna ein hymgais i leihau [...]

Parhau Darllen