RSSbyd

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

#Georgia a De Ossetia - Dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

| Gorffennaf 19, 2019

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, parth “gwrthdaro wedi'i rewi”. Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Ar ôl hynny, cydnabu Moscow o Dde Ossetia fel […]

Parhau Darllen

Mae ASE Sbaenaidd yn cynnal dau aelod o Grwˆp #PalestinianTerror yn Senedd Ewrop

Mae ASE Sbaenaidd yn cynnal dau aelod o Grwˆp #PalestinianTerror yn Senedd Ewrop

| Gorffennaf 19, 2019

ASE Sbaeneg, Manuel Pineda (3rd o'r chwith), aelod o Grŵp y Chwith Unedig / Chwith Werdd Nordig, a gynhaliwyd yn y senedd Ewropeaidd ym Mrwsel - heb unrhyw broblem - dau aelod hŷn o'r PFLP, Khaled Barakat (2nd o L) a Mohammad al-Khatib (ar y dde), yn ogystal â'i wraig, Charlotte Kates, cydlynydd rhyngwladol Samidoun, […]

Parhau Darllen

#EUFacilityForDefnyddwyr Ffoaduriaid yn #Turkey - mae € 5.6 biliwn allan o € 6 biliwn bellach wedi'i ddyrannu i gefnogi ffoaduriaid

#EUFacilityForDefnyddwyr Ffoaduriaid yn #Turkey - mae € 5.6 biliwn allan o € 6 biliwn bellach wedi'i ddyrannu i gefnogi ffoaduriaid

| Gorffennaf 19, 2019

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (19 Gorffennaf) set newydd o fesurau cymorth gwerth € 1.41, gan sicrhau cefnogaeth barhaus yr Undeb Ewropeaidd i ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn Nhwrci. Bydd y rhaglenni'n canolbwyntio ar feysydd iechyd, amddiffyn, cymorth economaidd-gymdeithasol a seilwaith trefol. Mae'r mesurau newydd yn rhan o ail gyfran y Cyfleuster […]

Parhau Darllen

Bydd Johnson yn gwrthwynebu galwadau am oedi #Brexit, meddai deddfwr Rees-Mogg

Bydd Johnson yn gwrthwynebu galwadau am oedi #Brexit, meddai deddfwr Rees-Mogg

| Gorffennaf 19, 2019

Mae gan Boris Johnson, y ffefryn i fod y prif weinidog Prydeinig nesaf, yr asgwrn cefn i wrthsefyll pwysau gan y senedd i ohirio Brexit eto, hyd yn oed os yw'n golygu gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen, dywedodd cefnogwr blaenllaw ddydd Gwener (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Guy Faulconbridge. Gofynnwyd a allai'r prif weinidog nesaf gael ei orfodi gan […]

Parhau Darllen

Bydd tri gweinidog yn ymddiswyddo os bydd #Johnson yn dod yn PM - The Times

Bydd tri gweinidog yn ymddiswyddo os bydd #Johnson yn dod yn PM - The Times

| Gorffennaf 19, 2019

Mae tri gweinidog cabinet o Brydain ar fin ymddiswyddo y diwrnod y bydd Boris Johnson yn ymddiswyddo fel prif weinidog nesaf Prydain, adroddodd The Times newspaper ddydd Iau (Gorffennaf 1 Gorffennaf), Philip George. Mae David Gauke, gweinidog cyfiawnder Prydain, ar fin ymddiswyddo yn fuan ar ôl i Theresa May gwblhau ei chwestiynau prif weinidog diwethaf ddydd Mercher nesaf (18 Gorffennaf), y […]

Parhau Darllen

Dim delio #Brexit dan dân - y Senedd yn cydio yn erbyn Boris Johnson

Dim delio #Brexit dan dân - y Senedd yn cydio yn erbyn Boris Johnson

| Gorffennaf 19, 2019

Cymeradwyodd deddfwyr Prydain ddydd Iau (18 Gorffennaf) gynigion i'w gwneud yn anos i'r prif weinidog nesaf orfodi trwy Brexit dim-cytundeb trwy atal y senedd, gan ddangos eto eu penderfyniad i atal ysgariad o'r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb, ysgrifennu Kylie MacLellan a William James. Mae argyfwng Brexit tair blynedd yn dyfnhau wrth i Boris […]

Parhau Darllen

Rhaid i PM newydd y DU gymryd penderfyniad #5G ar #Huawei ar frys: Pwyllgor

Rhaid i PM newydd y DU gymryd penderfyniad #5G ar #Huawei ar frys: Pwyllgor

| Gorffennaf 19, 2019

Rhaid i'r prif weinidog newydd benderfynu a ddylid cynnwys Huawei Tsieina yn rhwydwaith telathrebu 5G Prydain ar frys gan fod y ddadl barhaus yn niweidiol i gysylltiadau rhyngwladol, dywedodd pwyllgor pwerus o ddeddfwyr y DU ddydd Gwener (19 Gorffennaf). Cyfarfu Cyngor Diogelwch Cenedlaethol Prydain, dan gadeiryddiaeth y Prif Weinidog sy'n gadael, Theresa May, i drafod Huawei yn […]

Parhau Darllen