RSSbyd

#SRB yn cyhoeddi camau nesaf ar gyfer #BancoPopular i glywed gan gredydwyr a chyfranddeiliaid

#SRB yn cyhoeddi camau nesaf ar gyfer #BancoPopular i glywed gan gredydwyr a chyfranddeiliaid

| Hydref 16, 2018

Gwahoddir cyfranddalwyr a chredydwyr cofrestredig sy'n gymwys i gyflwyno eu sylwadau ysgrifenedig i'r SRB o 6 Tachwedd 2018. Mae'r Bwrdd Datrys Sengl (SRB) ar hyn o bryd yn cwblhau ei baratoadau fel y gall cyfranddeiliaid a chredydwyr yr effeithir arnynt arfer eu hawl i gael eu clywed. Mae'r broses hon yn caniatáu i'r rhai yr effeithir arnynt gyflwyno eu sylwadau ar [...]

Parhau Darllen

Datganiad prif weinidog y DU ar #Brexit

Datganiad prif weinidog y DU ar #Brexit

| Hydref 16, 2018

Wrth siarad ar 15 Hydref, yn dilyn cyfarfod Dominic Raab, Gweinidog Brexit, gyda Michel Barnier, Prif Weinidog y DU, Theresa May, cyflwynodd yr araith ganlynol. "Gyda chaniatâd Mr Speaker, hoffwn ddiweddaru'r Tŷ cyn Cyngor Ewropeaidd yr wythnos hon. "Rydym yn mynd i gamau olaf y trafodaethau hyn. "Dyma'r amser i oer, tawel [...]

Parhau Darllen

#Slovakia - Llai o dagfeydd traffig a chysylltedd gwell â gwledydd cyfagos, diolch i fuddsoddiadau'r UE

#Slovakia - Llai o dagfeydd traffig a chysylltedd gwell â gwledydd cyfagos, diolch i fuddsoddiadau'r UE

| Hydref 16, 2018

Buddsoddir mwy na € 380 miliwn o'r Gronfa Gydlyniant mewn dau brosiect trafnidiaeth yn Slofacia, gyda'r nod o uwchraddio'r rhwydwaith traffyrdd. Bydd gwaith a ariennir gan yr UE yn darparu atebion i broblemau tagfeydd a gwella cysylltiadau ffyrdd yn rhannau gogledd-orllewin a gogledd-ddwyrain y wlad. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu (yn y llun): "Bydd y ddau brosiect hyn yn gwella [...]

Parhau Darllen

# Arloesiadau bwyd y Caribî gyda #TrulyTurmeric a #CaribbeanCureTeas cydnabyddedig yn #SIAL, Paris

# Arloesiadau bwyd y Caribî gyda #TrulyTurmeric a #CaribbeanCureTeas cydnabyddedig yn #SIAL, Paris

| Hydref 16, 2018

Mae dau gwmni Caribïaidd wedi'u dewis fel rhai terfynol yn y Gwobrau Arloesedd SIAL 2018 ar gyfer eu harloesi cynnyrch. Maent yn Caribbean Cure Cyf o Trinidad a Tobago a Naledo Belize Ltd. Mae SIAL yn cael ei ystyried fel arddangosfa arloesi bwyd mwyaf y byd ac mae'n cynnal Gwobrau Arloesedd SIAL bob blwyddyn i gydnabod y rhai sy'n helpu [...]

Parhau Darllen

#Kazakhstan - Ni ddylid defnyddio crefydd i hau adrannau

#Kazakhstan - Ni ddylid defnyddio crefydd i hau adrannau

| Hydref 16, 2018

Cynhelir Gyngres Arweinwyr Crefyddau'r Byd a Thraddodiadau yn Astana, Kazakhstan. [Egemen Kazakhstan] Yn y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o filoedd wedi marw a miliynau mwy wedi gorfod ffoi o'u cartrefi oherwydd gwrthdaro lle mae crefydd wedi'i ddefnyddio i gyfiawnhau gwahaniaethu a thrais. Mae gwrthsefyll yr ymyriadau peryglus hyn yn un o'r heriau [...]

Parhau Darllen

'Dim bargen'. Gallai #Brexit godi biliau trydan, meddai Ysgrifennydd Cysylltiadau Cyfansoddiadol yr Alban

'Dim bargen'. Gallai #Brexit godi biliau trydan, meddai Ysgrifennydd Cysylltiadau Cyfansoddiadol yr Alban

| Hydref 16, 2018

Rhaid i lywodraeth y DU newid y cwrs ar unwaith i liniaru yn erbyn effeithiau gwaethaf Ysgrifennydd Cysylltiadau Cyfansoddiadol Prydain, Brexit, Michael Russell (yn y llun) wedi dweud. Daw sylwadau Russell yn dilyn cadarnhad y bydd trefniadau masnachu trydan gydag Ewrop yn dod yn llai effeithlon, a allai arwain at brisiau trydan uwch os yw'r DU yn gadael yr UE heb dynnu'n ôl [...]

Parhau Darllen

Mae'r Gyngres yn #Astana yn canolbwyntio ar grefydd fel modd i fynd i'r afael â heriau byd-eang

Mae'r Gyngres yn #Astana yn canolbwyntio ar grefydd fel modd i fynd i'r afael â heriau byd-eang

| Hydref 15, 2018

Mae'r byd yn wynebu heriau mawr. O'r gwrthdaro hir-redeg yn y Dwyrain Canol, ac ansefydlogrwydd a diffyg ymddiriedaeth rhwng llawer o wledydd, mae'n anodd gwrthod bod y byd yn mynd trwy gyfnod trawiadol. Mae rhesymau lluosog wedi'u cyflwyno ar gyfer yr anawsterau yr ydym yn eu hwynebu, yn amrywio o galedi economaidd rhai gwledydd a rhanbarthau, [...]

Parhau Darllen