RSSbyd

Gweinidogion y DU i ystyried rhinweddau pleidleisiau dangosol #Brexit

Gweinidogion y DU i ystyried rhinweddau pleidleisiau dangosol #Brexit

| Efallai y 22, 2019

Roedd uwch weinidogion yn ystyried rhinweddau a ddylai deddfwyr gynnal pleidleisiau dangosol ar opsiynau Brexit pan gyfarfu cabinet y Prif Weinidog Theresa May ddydd Mawrth (21 Mai), meddai ei llefarydd, meddai Elizabeth Piper. Mae mis Mai i fod i ddod â Mesur Cytundeb Tynnu'n Ôl yr Undeb Ewropeaidd gerbron y senedd yn yr wythnos sy'n dechrau 3 Mehefin, ond dywedodd y llefarydd ar […]

Parhau Darllen

Mai yn ceisio torri #Brexit wrth gloi gyda chynnig o 'fargen newydd'

Mai yn ceisio torri #Brexit wrth gloi gyda chynnig o 'fargen newydd'

| Efallai y 22, 2019

Amlinellodd y Prif Weinidog Theresa May “fargen newydd” ddydd Mawrth (21 Mai) ar gyfer ymadawiad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd, gan gynnig melysyddion i'r senedd, gan gynnwys y cyfle i bleidleisio ai peidio i gynnal ail refferendwm i geisio torri'r gwrthdaro dros Brexit, ysgrifennwch William James ac Elizabeth Piper. Dair blynedd ar ôl i Brydain bleidleisio i adael y […]

Parhau Darllen

UE i barhau'n bartner strategol pwysig ar gyfer #Kazakhstan ar ôl yr etholiad

UE i barhau'n bartner strategol pwysig ar gyfer #Kazakhstan ar ôl yr etholiad

| Efallai y 22, 2019

Mae etholiad arlywyddol Kazakhstan ym mis Mehefin yn garreg filltir bwysig yn natblygiad democrataidd y wlad. Tynnwyd sylw at hyn gan lysgennad Kazakhstan i Wlad Belg, Aigul Kuspan, mewn cynhadledd i'r wasg ym Mrwsel ddydd Mawrth, 14 Mai. “Mae Kazakhstan yn mynd trwy newidiadau pwysig iawn nawr, sydd i fod i barhau i adeiladu ein cenedl mewn […]

Parhau Darllen

Prawf addysgol ar gyfer #Uyghur Tsieina

Prawf addysgol ar gyfer #Uyghur Tsieina

| Efallai y 22, 2019

Mae Qiemo County, yn Prefecture Ymreolaethol Bayingolin Mongol, Xinjiang, Tsieina, yn rhan o Lwybr Silk Deheuol. Yn 2014 dechreuodd llywodraeth Tseiniaidd raglen a oedd yn ceisio 'digalonni'r' boblogaeth nad ydynt yn Han sy'n byw yn Qiemo County, trwy gymell priodas gymysg. Cyflwynodd y cynllun lwfans a roddwyd i unrhyw gyplau cymysg sy'n byw yn y […]

Parhau Darllen

Araith PM ar gytundeb #Brexit newydd: 21 Mai 2019

Araith PM ar gytundeb #Brexit newydd: 21 Mai 2019

| Efallai y 22, 2019

Ar 21 Mai, cyflwynodd y Prif Weinidog Theresa May araith ar y cytundeb Brexit newydd. Deuthum yn Brif Weinidog bron i dair blynedd yn ôl - yn syth ar ôl i bobl Prydain bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd. Fy nod oedd - ac mae - i ddarparu Brexit a helpu ein gwlad i symud y tu hwnt i rannu'r […]

Parhau Darllen

Mae #Gwyddoniaeth yn mynd i mewn i ystafelloedd llys ar draul defnyddwyr

Mae #Gwyddoniaeth yn mynd i mewn i ystafelloedd llys ar draul defnyddwyr

| Efallai y 22, 2019

Un o nodweddion mwyaf nodedig gwleidyddiaeth fodern yw pa mor haws yw hi heddiw i 'gymryd rhan' mewn rhyw ffordd neu'i gilydd. Mae hynny'n wych. Yn bersonol, rydw i wedi treulio llawer o'm hegni yn y ddwy flynedd ddiwethaf yn ymgyrchu dros addysg wleidyddol well a pholisïau eraill sy'n gwneud hynny'n union. Heddiw, gallwch […]

Parhau Darllen

#Armenia mewn perygl o gael cyfundrefn oruchafiaethol ymwthiol

#Armenia mewn perygl o gael cyfundrefn oruchafiaethol ymwthiol

| Efallai y 21, 2019

Cafodd ail lywydd Armenia, Robert Kocharyan (yn y llun), ei ryddhau ar 18 May, ar warantau personol llywyddion presennol a chyn-lywyddion Gweriniaeth Karabakh. Mae Robert Kocharyan wedi cael ei ddal yn y ddalfa cyn treial yn groes i'w hawliau dynol ers penderfyniad y llys apêl ym mis Rhagfyr 2018. Ar ddydd Sadwrn 18 Mai, […]

Parhau Darllen