RSSbyd

Ymchwil newydd ar bolisïau tramor #Armenia a #Azerbaijan

Ymchwil newydd ar bolisïau tramor #Armenia a #Azerbaijan

| Mawrth 19, 2019

Mae ymddieithrio cymharol y Gorllewin - yn enwedig yr Unol Daleithiau - o'r Cawcasws De o 2008 ymlaen wedi dod ag Armenia ac Azerbaijan yn nes at Rwsia. Mae Armenia wedi aberthu ei gydbwysedd polisi tramor er mwyn diogelwch caled, ond mae ei ddiogelwch wedi dirywio. Mae arweinwyr blaenorol y wlad wedi methu â mesur y graddau […]

Parhau Darllen

ASEau yn galw am #EUMagnitskyAct i osod sancsiynau ar hawliau dynol

ASEau yn galw am #EUMagnitskyAct i osod sancsiynau ar hawliau dynol

| Mawrth 19, 2019

Yr wythnos diwethaf, cefnogodd ASEau benderfyniad yn galw am sancsiynau hawliau dynol newydd yr UE i gosbi gweithredwyr gwladol a di-wladwriaeth sy'n gyfrifol am droseddau gros hawliau dynol. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Mawrth, mae Senedd Ewrop yn galw am sefydlu cyfundrefn sancsiynau newydd ar lefel yr UE i osod rhewi asedau a gwaharddiadau fisa ar […]

Parhau Darllen

#Mae'r ymgeisydd arlywyddol Oleksandr Vilkul yn cyflwyno cynllun heddwch #Donbass

#Mae'r ymgeisydd arlywyddol Oleksandr Vilkul yn cyflwyno cynllun heddwch #Donbass

| Mawrth 18, 2019

“Cyflwynais fy Nghynllun Heddwch yn Senedd Ewrop, yma ym Mrwsel. Mae'n glir, ac mae'n cynnwys grisiau concrid. Mae'n gwbl unol â fframwaith fformatau Minsk a Normandi. Mae poblogrwydd a chefnogaeth fawr yn yr Wcrain. Rwy'n rhedeg am y swyddfa arlywyddol er mwyn cyflawni heddwch […]

Parhau Darllen

Ymgyrchydd gwrth-impiad Caputova sy'n arwain rownd gyntaf etholiad arlywyddol #Slovak

Ymgyrchydd gwrth-impiad Caputova sy'n arwain rownd gyntaf etholiad arlywyddol #Slovak

| Mawrth 18, 2019

Mae Zuzana Caputova, yr ymgyrchydd gwrth-lygredd a gwrth-lygredd, wedi ennill rownd gyntaf etholiad arlywyddol Slofacia yn hawdd. Mae ganddo ychydig dros 40% gyda Maros Sefcovic o'r blaid Smer-SD sy'n rheoli ei chynrychiolydd agosaf ar lai na 19%. Daeth Ms Caputova i amlygrwydd yn ystod protestiadau torfol a achoswyd gan lofruddiaeth newyddiadurwr a oedd wedi bod yn ymchwilio i wleidyddiaeth […]

Parhau Darllen

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

| Mawrth 18, 2019

Er bod rhyddhad ar gawr alwminiwm Rwsiaidd Rusal yn rhydd ym mis Ionawr, mae anghydfodau am benderfyniad Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) yn parhau i ddatblygu ar ddwy ochr yr Iwerydd. Mewn arddangosiad annhebygol o rannu nodau, mae Plaid Ddemocrataidd yr Unol Daleithiau a Phlaid Gomiwnyddol Rwsia wedi gwneud llifau gwely yn ddiweddar […]

Parhau Darllen

#Brexit yn bwriadu brifo buddsoddiad yn y DU am flynyddoedd - BoE's Haskel

#Brexit yn bwriadu brifo buddsoddiad yn y DU am flynyddoedd - BoE's Haskel

| Mawrth 18, 2019

Mae'n debyg y bydd buddsoddiad busnes Prydain yn aros yn wan am yr ychydig flynyddoedd nesaf oherwydd ansicrwydd sy'n gysylltiedig â Brexit, dywedodd setiwr cyfradd llog Banc Lloegr (BoE), gan ofyn cwestiynau i'r Gweinidog cyllid am awgrymiadau ynghylch “difidend” cytundeb Brexit Bruce. Fel y rhoddodd Jonathan Haskel (yn y llun) ei araith gyntaf ers ymuno â Pholisi Ariannol BoE […]

Parhau Darllen

Bydd Llafur yn cefnogi estyniad cyfyngedig #Brexit - llefarydd cyllid

Bydd Llafur yn cefnogi estyniad cyfyngedig #Brexit - llefarydd cyllid

| Mawrth 18, 2019

Bydd Plaid Lafur gwrthbleidiau Prydain yn cefnogi estyniad cyfyngedig i'r dyddiad Brexit y tu hwnt i 29 Mawrth i geisio cyfaddawd a all gael ei gefnogi gan ddeddfwyr, meddai llefarydd cyllid y blaid, John McDonnell (yn y llun), yn ysgrifennu Paul Sandle. “Byddwn yn cyflwyno gwelliant i sicrhau bod y senedd yn ystyried estyniad, nid yw o reidrwydd yn […]

Parhau Darllen