cyfleoedd hysbyseb

Hysbysebwch gyda Gohebydd UE i ddylanwadu ar y polisïau a phenderfynwyr Ewrop.

Gwelwch os gwelwch yn dda Pecyn Cyfryngau

hysbysebu gyda Gohebydd UE yn ffordd syml, gost-effeithiol o gysylltu â chynulleidfa bwerus iawn o wleidyddion Ewropeaidd, gwneuthurwyr cyfraith a gwneuthurwyr penderfyniadau, arweinwyr busnes a dylanwadwyr, cynrychiolwyr y diwydiant a gweision sifil.

Gyda darllenydd ar-lein o fwy na ymweliadau 60,000 y mis ar gyfer y wefan a 25,000 trwy e-bost uniongyrchol ar gyfer y cylchgrawn digidol, gall hysbysebwyr gysylltu â chynulleidfa Ewropeaidd-ddylanwadol iawn o unigolion ABC 1 sy'n ymwybodol o ewro gydag incwm uchel.

Gohebydd UE yn fwy na gwledydd a thiriogaethau 152 ledled y byd (wedi'i wirio'n fisol gan Google Analytics) ac yn syndicig i dros wefannau newyddion 250 sy'n rhoi cynulleidfa fyd-eang o dros 22 miliwn o bobl.

Cyfraddau hysbysebu

Gwefan

Baneri ar wefan eureporter (am un wythnos)

Baner ar bob tudalen o'r wefan (mewn cylchdroi gyda 4 eraill) 1,200 ewro

Baner ar bob tudalen o'r wefan (eithriadol) 3,500 ewro

PDF a YUDU cylchgrawn misol electronig

hysbysebion arddangos

Gorchuddiwch 2 3,000 ewro
Tudalen lawn 3,200 ewro
1 / 2 tudalen 1,800 ewro
1 / 3 tudalen 1,000 ewro

GOSTYNGIADAU

Disgownt proffesiynol (asiantaethau) -15%

gostyngiadau cyfrol

€ 2,000 i 4,000 -5%
€ 4,001 i 6,000 -8%
€ 6,001 i 9,000 -10%
€ 9,001 12,000 i -12%

MANYLEBAU TECHNEGOL

tudalen lawn L 210 mm x H 297 mm (+ marciau cnydau ar 5 mm ar y pedair ochr)
1 / 2 dudalen ad L 188 mm x mm H 120
1 / 3 dudalen ad L 188 mm x mm H 77
Noder: Mae'n rhaid ad yn cael ei anfon yn cydraniad uchel PDF (300 dpi)
728 bwrdd Arweinydd Banner × 90 picsel max. 50 kb
Y fformatau a dderbynnir jpeg, gif, fflach

Noder

Oherwydd y cynnydd mewn newyddion ffug a phobl yn defnyddio hunaniaeth ffug i bostio storïau ffug rydym wedi bod yn rhaid i gyflwyno "diwydrwydd dyladwy" gwirio i ddilysu bod ein cwsmeriaid a chyfranwyr yn ddilys.

Er mwyn dilysu gyfranwyr newydd, rydym yn awr yn ei gwneud yn ofynnol iddynt i e-bostio Gohebydd UE sgan o'u pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol. i gael ei ychwanegu at ein cronfa ddata o gyfranwyr dilys.

Nodwch hefyd y mae'n rhaid i erthyglau fod o dan enw newyddiadurwr dilys, neu awdur darn barn. Caiff yr holl erthyglau eraill eu labelu fel "Post Noddedig".

Am wybodaeth bellach neu i archebu, cysylltwch â Colin Stevens
publisher@eureporter.co

Ffôn. (Gwlad Belg) + 32 (0) 2 791 76 91 neu (United Kingdom) + 44 (0) 7548 034 225