cyfleoedd hysbyseb

Hysbysebwch gyda Gohebydd UE i ddylanwadu ar y polisïau a phenderfynwyr Ewrop.

hysbysebu gyda Gohebydd UE yn ffordd syml a chost-effeithiol o gysylltu gyda chynulleidfa pwerus iawn o wleidyddion Ewropeaidd, gwneuthurwyr gyfraith a rhai sy'n gwneud penderfyniadau, arweinwyr busnes a dylanwadwyr, cynrychiolwyr y diwydiant a gweision sifil.

Gyda darllenwyr ar-lein o fwy na ymweliadau 60,000 y mis ar gyfer y wefan a'r 25,000 drwy e-bost uniongyrchol ar gyfer y cylchgrawn digidol, gall hysbysebwyr gysylltu i gynulleidfa pan-Ewropeaidd hynod ddylanwadol o ABC 1 ewro-ymwybodol o unigolion ag incwm gwario uchel.

Gohebydd UE yn fwy na gwledydd 152 a thiriogaethau ledled y byd (gwirio yn fisol gan Google Analytics) ac syndicetio i dros wefannau newyddion 250 rhoi gynulleidfa fyd-eang o dros 22 miliwn o bobl.

Cyfraddau hysbysebu

gwefan

Baneri ar wefan eureporter (am un wythnos)

Baner ar bob tudalen o wefan (yn eu tro gyda 4 eraill) ewro 1,200

Baner ar bob tudalen o wefan (anghynhwysol) ewro 3,500

PDF a YUDU cylchgrawn misol electronig

hysbysebion arddangos

ewro Clawr 2 3,000
tudalen lawn 3,200 ewro
1 / 2 1,800 ewro dudalen
1 / 3 1,000 ewro dudalen

GOSTYNGIADAU

disgownt Proffesiynol (asiantaethau) -15%

gostyngiadau cyfrol

€ 2,000 4,000 i -5%
€ 4,001 6,000 i -8%
€ 6,001 9,000 i -10%
€ 9,001 12,000 i -12%

MANYLEBAU TECHNEGOL

tudalen lawn L 210 mm x H 297 mm (+ marciau cnydau ar 5 mm ar y pedair ochr)
1 / 2 dudalen ad L 188 mm x mm H 120
1 / 3 dudalen ad L 188 mm x mm H 77
Noder: Mae'n rhaid ad yn cael ei anfon yn cydraniad uchel PDF (300 dpi)
728 bwrdd Arweinydd Banner × 90 picsel max. 50 kb
Y fformatau a dderbynnir jpeg, gif, fflach

Noder

Oherwydd y cynnydd mewn newyddion ffug a phobl yn defnyddio hunaniaeth ffug i bostio storïau ffug rydym wedi bod yn rhaid i gyflwyno "diwydrwydd dyladwy" gwirio i ddilysu bod ein cwsmeriaid a chyfranwyr yn ddilys.

Er mwyn dilysu gyfranwyr newydd, rydym yn awr yn ei gwneud yn ofynnol iddynt i e-bostio Gohebydd UE sgan o'u pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol. i gael ei ychwanegu at ein cronfa ddata o gyfranwyr dilys.

Sylwch hefyd fod yn rhaid i erthyglau fod o dan yr enw o newyddiadurwr go iawn, neu awdur ddarn barn. Bydd yr holl erthyglau eraill yn cael eu labelu fel "post Noddir".

Am wybodaeth bellach neu i archebu, cysylltwch â Colin Stevens
publisher@eureporter.co  

Ffôn. (Gwlad Belg) + 32 (0) 2 791 76 91 neu (United Kingdom) + 44 (0) 7548 034 225