RSSLles anifeiliaid

Teithio gyda #Pets - rheolau i'w cadw mewn cof

Teithio gyda #Pets - rheolau i'w cadw mewn cof

| Awst 8, 2018

Gall eich anifail anwes ymuno â chi pan fyddwch chi'n mynd ar wyliau i wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd, ond mae rhai rheolau i'w cofio. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy. Diolch i reolau'r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes, mae pobl yn rhydd i symud gyda'u ffrind ffyrnig o fewn yr UE. Sicrhewch fod gan eich anifail anwes [...]

Parhau Darllen

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

| Awst 1, 2018

Mae Eurogroup for Animals yn galw am weithredu ar unwaith i liniaru dioddefaint gwartheg 57, a gafodd eu dal ar lori ar ffin allanol yr UE am ddeg diwrnod, mewn sefyllfa sy'n datgelu ffolineb allforion byw a methiant cyffredinol cyfraith yr UE a gynlluniwyd i amddiffyn anifeiliaid yn ystod trafnidiaeth. [...]

Parhau Darllen

Clampio i lawr ar fasnach anghyfreithlon yn #Pets, annog ASEau y Pwyllgor Iechyd Cyhoeddus

Clampio i lawr ar fasnach anghyfreithlon yn #Pets, annog ASEau y Pwyllgor Iechyd Cyhoeddus

| Gorffennaf 12, 2018

Mae'r bridio anghyfreithlon o gathod a chŵn yn digwydd yn aml mewn amodau ofnadwy, dywed ASEau © Cynigion AS / Undeb Ewropeaidd - Mesurau EP i helpu gwledydd yr Undeb Ewropeaidd i fynd i'r afael â masnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid anwes, yn aml gan rwydweithiau troseddol trawsffiniol, eu cynnig gan ASEau y Pwyllgor Iechyd y Cyhoedd ar ddydd Mawrth (10 Gorffennaf). Mae nodi a chofrestru cathod a chŵn yn hanfodol ac yn angenrheidiol [...]

Parhau Darllen

Holl lledaeniad #DrugResistance o anifeiliaid i bobl: Delio â'r Cyngor

Holl lledaeniad #DrugResistance o anifeiliaid i bobl: Delio â'r Cyngor

| Mehefin 8, 2018

Cafodd cynlluniau i atal y defnydd o wrthfiotigau ar ffermydd, er mwyn cadw bacteria gwrthsefyll bwydydd dynol, eu cytuno'n anffurfiol gan ASEau a gweinidogion yr wythnos hon. "Mae hwn yn gam mawr ymlaen ar gyfer iechyd y cyhoedd," meddai rapporteur Françoise Grossetête (EPP, FR). "Yn wir, tu hwnt i ffermwyr neu berchnogion anifeiliaid, mae defnyddio pryderon meddyginiaethau milfeddygol [...]

Parhau Darllen

#EUNatureActionPlan: Canllawiau i faterion y Comisiwn ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy

#EUNatureActionPlan: Canllawiau i faterion y Comisiwn ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy

| Efallai y 9, 2018

Fel rhan o Gynllun Gweithredu Natur yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer natur, pobl a'r economi, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi dwy ddogfen ganllawiau ar seilwaith trosglwyddo ynni a phŵer dŵr, gan egluro'r camau y mae angen eu cymryd o dan ddeddfwriaeth natur yr UE pan fydd prosiectau ynni o'r fath yn cael eu paratoi. Eu nod yw gwella gweithrediad yr UE [...]

Parhau Darllen

Mae Senedd Ewrop yn cefnogi gwaharddiad byd-eang ar #CosmeticAnimalTesting

Mae Senedd Ewrop yn cefnogi gwaharddiad byd-eang ar #CosmeticAnimalTesting

| Efallai y 3, 2018

Heddiw (3 Mai) pleidleisiodd ASEau yn Senedd Ewrop yn llethol i fabwysiadu penderfyniad sy'n cefnogi gwaharddiad byd-eang ar brofion cosmetig ar anifeiliaid. Gyda chymorth 620 ASE, mae'r penderfyniad - a gefnogir gan The Body Shop a Cryfelty Free International - yn arwain gweision sifil a llywodraethau aelodau'r Comisiwn Ewropeaidd ac Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

S & Ds: 'Rhaid i gludiant anifeiliaid byw fod yn hyn - ni ellir aberthu lles anifeiliaid ac ansawdd bwyd'

S & Ds: 'Rhaid i gludiant anifeiliaid byw fod yn hyn - ni ellir aberthu lles anifeiliaid ac ansawdd bwyd'

| Mawrth 20, 2018

Yn dilyn datgelu cam-drin y ddeddfwriaeth gyfredol ar gludo anifeiliaid byw, a adroddwyd gan y Rhyng-grŵp Lles Anifeiliaid yn Senedd Ewrop, mae'r Grŵp S & D yn annog Senedd Ewrop i gymryd camau brys er mwyn bodloni disgwyliadau a phryderon dinasyddion. Gofynnodd y Grŵp S & D bod pwyllgorau perthnasol, AGRI, ENVI a [...]

Parhau Darllen