RSSLles anifeiliaid

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Mae'n amser i'r cyhoedd ddeffro i realiti #LivestockFarming, medd yr hen ASE

Mae'n amser i'r cyhoedd ddeffro i realiti #LivestockFarming, medd yr hen ASE

| Mehefin 18, 2019

Mae safonau diogelwch bwyd yn Ewrop, ac yn enwedig yn y DU, ymhlith yr uchaf yn y byd, ac eto nid yw ymddiriedaeth a hyder defnyddwyr yn y system fwyd erioed wedi bod mor isel, yn ysgrifennu George Lyon, cyn ASE. Er gwaethaf y ffaith bod bwyd rhad, maethlon ar gael yn eang, camddealltwriaeth ynghylch materion fel lles anifeiliaid a'r defnydd o wrthfiotigau […]

Parhau Darllen

#EU4AnimalWelfare - cyfarfod 5 o Lwyfan yr UE - gan ystyried cyflawniadau

#EU4AnimalWelfare - cyfarfod 5 o Lwyfan yr UE - gan ystyried cyflawniadau

| Mehefin 17, 2019

Ddydd Llun 17 Mehefin, bydd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis yn cymryd rhan yn y pumed cyfarfod o Blatfform yr UE ar Les Anifeiliaid. Mae'r Platfform, a lansiwyd ym mis Mehefin 2017, bellach yn cael ei gydnabod fel fforwm canolog i aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid rannu gwybodaeth ac arferion da. Cyn y cyfarfod, pwysleisiodd y Comisiynydd Andriukaitis: “Mae cyflawniadau'r Platfform yn […]

Parhau Darllen

Mae partneriaeth amddiffyn anifeiliaid newydd ledled Ewrop yn anelu at roi terfyn ar #Adysgu yn yr UE

Mae partneriaeth amddiffyn anifeiliaid newydd ledled Ewrop yn anelu at roi terfyn ar #Adysgu yn yr UE

| Ebrill 26, 2019

Yn ystod Diwrnod y Byd i Anifeiliaid mewn Labordai (24 Ebrill) lansiwyd partneriaeth newydd uchelgeisiol yn ymgyrchu i roi diwedd ar ddioddefaint dros 11 o anifeiliaid sy'n dal i gael eu defnyddio mewn arbrofion ledled Ewrop. Y grŵp - Cruelty Free Europe - rhwydwaith deinamig o bartneriaid sydd â phencadlys ym Mrwsel gyda phresenoldeb parhaol wrth wraidd Ewrop […]

Parhau Darllen

Rhaid i grwpiau amgylcheddol 'gymryd bai am #Curlew yn dirywio'

Rhaid i grwpiau amgylcheddol 'gymryd bai am #Curlew yn dirywio'

| Ebrill 25, 2019

Mae ffermwyr wedi taro'n ôl ar honiadau ynghylch rôl ffermio yn y dirywiad mewn cylfinirod a rhywogaethau eraill, gan ddweud bod rhaid i elusennau ac ymgynghorwyr amgylcheddol gymryd eu rhan deg o'r bai am bolisïau sydd wedi arwain at ddiraddio cynefinoedd a mwy o ysglyfaethu. Mae'r RSPB yn honni bod arferion ffermio ar fai yn rhannol am […]

Parhau Darllen

Mae lles anifeiliaid trylwyr yn amddiffyn #Gwmpas rhag plâu a chlefydau

Mae lles anifeiliaid trylwyr yn amddiffyn #Gwmpas rhag plâu a chlefydau

| Mawrth 29, 2019

Mae cneifio defaid yn broses fedrus iawn ac mae'n hanfodol bob blwyddyn i leihau'r tebygolrwydd o glefydau a heintiau parasitig, a all achosi problemau iechyd a lles i'r anifeiliaid. Nawr mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ymuno â sefydliadau eraill y diwydiant i gynhyrchu canllawiau ar y cyd ar gneifio defaid, gan atgoffa ffermwyr a chontractwyr proffesiynol i […]

Parhau Darllen

Mae diwydiant byd-eang #fur yn datgan rhyfel ar grwpiau #animalrights dros fideo "ffug" sy'n dangos anifail yn berffaith yn fyw

Mae diwydiant byd-eang #fur yn datgan rhyfel ar grwpiau #animalrights dros fideo "ffug" sy'n dangos anifail yn berffaith yn fyw

| Mawrth 10, 2019

Mae masnach Fur, gwerth fideo $ 30 biliwn y flwyddyn yn amau ​​ar gyfer gwaharddiad ffwr ffasiwn. Mae'r fasnach ffwr byd-eang yn taro yn ôl yn erbyn hawliadau bod anifeiliaid yn cael eu croenio'n fyw am eu pelenni i gyflenwi'r diwydiant ffasiwn. Mae tîm o brif gyfreithwyr ac ymgynghorwyr cyfryngau wedi cael ei llogi i "ffrwydro'r chwedl" y tynnir ffwr oddi wrth anifeiliaid. [...]

Parhau Darllen