RSSLles anifeiliaid

Clampio i lawr ar fasnach anghyfreithlon yn #Pets, annog ASEau y Pwyllgor Iechyd Cyhoeddus

Clampio i lawr ar fasnach anghyfreithlon yn #Pets, annog ASEau y Pwyllgor Iechyd Cyhoeddus

| Gorffennaf 12, 2018

Mae'r bridio anghyfreithlon o gathod a chŵn yn digwydd yn aml mewn amodau ofnadwy, dywed ASEau © Cynigion AS / Undeb Ewropeaidd - Mesurau EP i helpu gwledydd yr Undeb Ewropeaidd i fynd i'r afael â masnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid anwes, yn aml gan rwydweithiau troseddol trawsffiniol, eu cynnig gan ASEau y Pwyllgor Iechyd y Cyhoedd ar ddydd Mawrth (10 Gorffennaf). Mae nodi a chofrestru cathod a chŵn yn hanfodol ac yn angenrheidiol [...]

Parhau Darllen

Holl lledaeniad #DrugResistance o anifeiliaid i bobl: Delio â'r Cyngor

Holl lledaeniad #DrugResistance o anifeiliaid i bobl: Delio â'r Cyngor

| Mehefin 8, 2018

Cafodd cynlluniau i atal y defnydd o wrthfiotigau ar ffermydd, er mwyn cadw bacteria gwrthsefyll bwydydd dynol, eu cytuno'n anffurfiol gan ASEau a gweinidogion yr wythnos hon. "Mae hwn yn gam mawr ymlaen ar gyfer iechyd y cyhoedd," meddai rapporteur Françoise Grossetête (EPP, FR). "Yn wir, tu hwnt i ffermwyr neu berchnogion anifeiliaid, mae defnyddio pryderon meddyginiaethau milfeddygol [...]

Parhau Darllen

#EUNatureActionPlan: Canllawiau i faterion y Comisiwn ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy

#EUNatureActionPlan: Canllawiau i faterion y Comisiwn ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy

| Efallai y 9, 2018

Fel rhan o Gynllun Gweithredu Natur yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer natur, pobl a'r economi, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi dwy ddogfen ganllawiau ar seilwaith trosglwyddo ynni a phŵer dŵr, gan egluro'r camau y mae angen eu cymryd o dan ddeddfwriaeth natur yr UE pan fydd prosiectau ynni o'r fath yn cael eu paratoi. Eu nod yw gwella gweithrediad yr UE [...]

Parhau Darllen

Mae Senedd Ewrop yn cefnogi gwaharddiad byd-eang ar #CosmeticAnimalTesting

Mae Senedd Ewrop yn cefnogi gwaharddiad byd-eang ar #CosmeticAnimalTesting

| Efallai y 3, 2018

Heddiw (3 Mai) pleidleisiodd ASEau yn Senedd Ewrop yn llethol i fabwysiadu penderfyniad sy'n cefnogi gwaharddiad byd-eang ar brofion cosmetig ar anifeiliaid. Gyda chymorth 620 ASE, mae'r penderfyniad - a gefnogir gan The Body Shop a Cryfelty Free International - yn arwain gweision sifil a llywodraethau aelodau'r Comisiwn Ewropeaidd ac Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

S & Ds: 'Rhaid i gludiant anifeiliaid byw fod yn hyn - ni ellir aberthu lles anifeiliaid ac ansawdd bwyd'

S & Ds: 'Rhaid i gludiant anifeiliaid byw fod yn hyn - ni ellir aberthu lles anifeiliaid ac ansawdd bwyd'

| Mawrth 20, 2018

Yn dilyn datgelu cam-drin y ddeddfwriaeth gyfredol ar gludo anifeiliaid byw, a adroddwyd gan y Rhyng-grŵp Lles Anifeiliaid yn Senedd Ewrop, mae'r Grŵp S & D yn annog Senedd Ewrop i gymryd camau brys er mwyn bodloni disgwyliadau a phryderon dinasyddion. Gofynnodd y Grŵp S & D bod pwyllgorau perthnasol, AGRI, ENVI a [...]

Parhau Darllen

Pam fod ASEau eisiau gwaharddiad byd-eang ar #AnimalTesting ar gyfer colur

Pam fod ASEau eisiau gwaharddiad byd-eang ar #AnimalTesting ar gyfer colur

| Chwefror 23, 2018

Mae profion anifeiliaid o ran colur eisoes wedi'i wahardd yn yr UE ac erbyn hyn mae ASEau am i'r gwaharddiad gael ei ymestyn i weddill y byd. Gwaherddiad yr UE ar brofion anifeiliaid ar gyfer colur Mae gwaharddiad anifeiliaid yn profi anifeiliaid am gynhyrchion cosmetig gorffenedig yn yr UE ers 2004 ac ar gyfer cynhwysion cosmetig ers 2009 hefyd. Ers 2009 [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn galw am wahardd byd-eang ar #AnimalTesting

Mae ASEau yn galw am wahardd byd-eang ar #AnimalTesting

| Chwefror 21, 2018

Mae Pwyllgor Amgylchedd Senedd Ewrop wedi mabwysiadu penderfyniad sy'n galw am waharddiad byd-eang ar brofion anifeiliaid ar gyfer colur. Mae profion anifeiliaid ar gyfer colur wedi cael eu gwahardd yn yr UE ers 2009 ac mae wedi bod yn anghyfreithlon gosod unrhyw gynhyrchion cosmetig sydd wedi'u profi ar anifeiliaid ers mis Mawrth 2013 ar farchnad yr UE. Er gwaethaf [...]

Parhau Darllen