Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSLles anifeiliaid

Lles #Animal - mae #Tesco yn ymrwymo i 100% wyau heb gawell ledled Ewrop gan 2025

Lles #Animal - mae #Tesco yn ymrwymo i 100% wyau heb gawell ledled Ewrop gan 2025

| Awst 9, 2017 | 0 Sylwadau

Cyhoeddodd Tesco PLC ddydd Gwener y bydd yn ffynhonnell wyau di-gaen 100% yn unig trwy gydol eu siopau canolog Ewropeaidd sy'n cwmpasu Gweriniaeth Tsiec, Slofacia, Hwngari a Gwlad Pwyl gan 2025. Mae'r penderfyniad yn dilyn ymrwymiad tebyg yr adwerthwr yn 2016 i ddod o hyd i wyau heb gên 100% yn y Deyrnas Unedig. Y cyhoeddiad heddiw yw canlyniad sgyrsiau helaeth gyda The [...]

Parhau Darllen

#Europol: Heddlu yn arestio mwy na 65 o bobl ar gyfer cig ceffyl masnachu anaddas i'w fwyta gan bobl

#Europol: Heddlu yn arestio mwy na 65 o bobl ar gyfer cig ceffyl masnachu anaddas i'w fwyta gan bobl

| Gorffennaf 16, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Sbaen Guardia Sifil, mewn cydweithrediad â Europol, wedi datgymalu grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n yn masnachu cig ceffyl yn Ewrop oedd yn anaddas i'w fwyta gan bobl. Mae'r llawdriniaeth yn cael ei wneud mewn cydweithrediad â Gwlad Belg, Ffrainc, yr Eidal, Portiwgal, Romania, y Swistir a'r Deyrnas Unedig. pobl 65 harestio Yn Sbaen, 65 o bobl eu harestio a'u cyhuddo [...]

Parhau Darllen

gweld #AnimalWelfare gan Ewrop yn flaenoriaeth i harneisio globaleiddio

gweld #AnimalWelfare gan Ewrop yn flaenoriaeth i harneisio globaleiddio

| Efallai y 11, 2017 | 0 Sylwadau

Eurogroup for Animals croesawu gryf cynnwys lles anifeiliaid mewn Papur myfyrio Comisiwn Cysoni Globaleiddio rhyddhau ar 10 2017 Mai. Mae hwn yn gam ymlaen ar gyfer Polisi Masnach UE a Lles Anifeiliaid, ond nid yw'n y diwedd. Mae lles anifeiliaid yn cael sylw cynyddol, ond yn dal digon o sylw yn y polisi masnach Ewropeaidd. [...]

Parhau Darllen

Senedd yn cymeradwyo mesurau #AnimalWelfare ar gyfer ceffylau ac asynnod

Senedd yn cymeradwyo mesurau #AnimalWelfare ar gyfer ceffylau ac asynnod

| Mawrth 15, 2017 | 0 Sylwadau

Mesurau i wella lles miliynau o geffylau a mulod ar draws yr UE wedi cael eu cymeradwyo heddiw gan y Senedd Ewropeaidd. Mae'r cynigion gan y Ceidwadwyr Ewropeaidd a Diwygwyr Grŵp ASE Julie Girling eu pasio gan mawr o anifeiliaid y mwyafrif a gorchudd a ddefnyddir mewn ystod eang o weithgareddau, o ffermio i dwristiaeth. Maent yn cynnwys: A [...]

Parhau Darllen

bleidlais hanesyddol paratoi'r ffordd ar gyfer gwaharddiad yr UE ar cewyll #rabbit

bleidlais hanesyddol paratoi'r ffordd ar gyfer gwaharddiad yr UE ar cewyll #rabbit

| Mawrth 14, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw, pleidleisiodd y Senedd Ewrop 410 i 205 o blaid mesurau i wella lles cwningod a ffermir, sy'n cynnwys drafftio deddfwriaeth i roi terfyn ar y defnydd o gewyll batri. Bydd y canlyniad hanesyddol yn helpu mwy na 340 miliwn gwningod bob blwyddyn sy'n dioddef dioddefaint eithafol mewn cewyll batri ar hyn o bryd. Cydraddoldeb ac Anifeiliaid ei [...]

Parhau Darllen

Mae arolygon yn dangos angen am wybodaeth mwy a gwell ar ymwrthedd gwrthficrobaidd (#AMR)

Mae arolygon yn dangos angen am wybodaeth mwy a gwell ar ymwrthedd gwrthficrobaidd (#AMR)

| Mawrth 8, 2017 | 0 Sylwadau

Mae angen clir i-pellgyrhaeddol raglenni gwybodaeth ffeithiol am AMR yn ôl nifer o arolygon diweddar ar ganfyddiadau defnyddwyr ac ymwybyddiaeth o ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR). Mae hyn yn dangos yr angen cynyddol am well dealltwriaeth ac yn dangos y dylai gwybodaeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth fod yn un o'r prif bwyntiau gweithredu ar gyfer y Cynllun Gweithredu yr UE sydd ar y gweill [...]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop heddiw gynlluniau i fynd i'r afael â masnachu mewn pobl o fywyd gwyllt ar noson cyn #WorldWildlifeDay gymeradwywyd

Senedd Ewrop heddiw gynlluniau i fynd i'r afael â masnachu mewn pobl o fywyd gwyllt ar noson cyn #WorldWildlifeDay gymeradwywyd

| Mawrth 2, 2017 | 0 Sylwadau

Ar drothwy Diwrnod Bywyd Gwyllt y Byd (2 Mawrth), mae Senedd Ewrop wedi cymeradwyo Ceidwadol Ewropeaidd a chynigion diwygiadol (ECR) ASE Emma McClarkin i ddefnyddio polisi masnach i fynd i'r afael â masnachu mewn pobl bywyd gwyllt anghyfreithlon. Mae'r adroddiad yn galw am well defnydd o dechnoleg tollau ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi ac yn pwysleisio'r angen am ymateb rhyngwladol cydgysylltiedig [...]

Parhau Darllen