RSSLles anifeiliaid

Mae Llys Ewropeaidd yn rheoli bod yn rhaid i #Finland amddiffyn ei boblogaeth blaidd

Mae Llys Ewropeaidd yn rheoli bod yn rhaid i #Finland amddiffyn ei boblogaeth blaidd

| Hydref 11, 2019

Mae prif lys yr UE wedi cadarnhau rheolau amddiffyn llym a nodir yng Nghyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE y dylai awdurdodau cenedlaethol eu dilyn er mwyn atal dal a lladd rhywogaethau sydd mewn perygl yn y gwyllt. Cyfeiriwyd yr achos i Lys Cyfiawnder yr UE gan Goruchaf Lys Gweinyddol y Ffindir ar ôl i gyrff anllywodraethol herio […]

Parhau Darllen

#EndTheCageAge - Mae cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE yn uno i ddathlu llwyddiant Menter Dinasyddion Ewrop #ECI

#EndTheCageAge - Mae cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE yn uno i ddathlu llwyddiant Menter Dinasyddion Ewrop #ECI

| Hydref 8, 2019

Heddiw (8 Hydref) daeth cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE ynghyd ym Mrwsel - calon yr UE - i ddathlu diwedd Menter Dinasyddion Ewropeaidd hanesyddol (ECI) ac anfon neges gref a chlir at Gomisiwn yr UE a'r Cyngor. o'r UE. Tosturi mewn Ffermio’r Byd a chynrychiolwyr eraill […]

Parhau Darllen

Mae World yn cytuno i roi diwedd ar fasnach ryngwladol mewn #Elephants byw, gwyllt

Mae World yn cytuno i roi diwedd ar fasnach ryngwladol mewn #Elephants byw, gwyllt

| Awst 30, 2019

Fodd bynnag, er bod UDA wedi pleidleisio yn ei erbyn, ni allai’r UE bleidleisio o gwbl, gan nad oedd nifer o aelod-wladwriaethau’r UE wedi cwblhau eu hachrediad NEWYDDION eto pan gymerwyd y bleidlais. Serch hynny, pasiwyd y bleidlais ragarweiniol yn y pwyllgor ac yna roedd angen i'r cynrychiolwyr ei chadarnhau mewn sesiwn lawn. Er mwyn sicrhau bod hyn […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Mae'n amser i'r cyhoedd ddeffro i realiti #LivestockFarming, medd yr hen ASE

Mae'n amser i'r cyhoedd ddeffro i realiti #LivestockFarming, medd yr hen ASE

| Mehefin 18, 2019

Mae safonau diogelwch bwyd yn Ewrop, ac yn enwedig yn y DU, ymhlith yr uchaf yn y byd, ac eto nid yw ymddiriedaeth a hyder defnyddwyr yn y system fwyd erioed wedi bod mor isel, yn ysgrifennu George Lyon, cyn ASE. Er gwaethaf y ffaith bod bwyd rhad, maethlon ar gael yn eang, camddealltwriaeth ynghylch materion fel lles anifeiliaid a'r defnydd o wrthfiotigau […]

Parhau Darllen

#EU4AnimalWelfare - cyfarfod 5 o Lwyfan yr UE - gan ystyried cyflawniadau

#EU4AnimalWelfare - cyfarfod 5 o Lwyfan yr UE - gan ystyried cyflawniadau

| Mehefin 17, 2019

Ddydd Llun 17 Mehefin, bydd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis yn cymryd rhan yn y pumed cyfarfod o Blatfform yr UE ar Les Anifeiliaid. Mae'r Platfform, a lansiwyd ym mis Mehefin 2017, bellach yn cael ei gydnabod fel fforwm canolog i aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid rannu gwybodaeth ac arferion da. Cyn y cyfarfod, pwysleisiodd y Comisiynydd Andriukaitis: “Mae cyflawniadau'r Platfform yn […]

Parhau Darllen

Mae partneriaeth amddiffyn anifeiliaid newydd ledled Ewrop yn anelu at roi terfyn ar #Adysgu yn yr UE

Mae partneriaeth amddiffyn anifeiliaid newydd ledled Ewrop yn anelu at roi terfyn ar #Adysgu yn yr UE

| Ebrill 26, 2019

Yn ystod Diwrnod y Byd i Anifeiliaid mewn Labordai (24 Ebrill) lansiwyd partneriaeth newydd uchelgeisiol yn ymgyrchu i roi diwedd ar ddioddefaint dros 11 o anifeiliaid sy'n dal i gael eu defnyddio mewn arbrofion ledled Ewrop. Y grŵp - Cruelty Free Europe - rhwydwaith deinamig o bartneriaid sydd â phencadlys ym Mrwsel gyda phresenoldeb parhaol wrth wraidd Ewrop […]

Parhau Darllen