RSSLles anifeiliaid

Rhaid i grwpiau amgylcheddol 'gymryd bai am #Curlew yn dirywio'

Rhaid i grwpiau amgylcheddol 'gymryd bai am #Curlew yn dirywio'

| Ebrill 25, 2019

Mae ffermwyr wedi taro'n ôl ar honiadau ynghylch rôl ffermio yn y dirywiad mewn cylfinirod a rhywogaethau eraill, gan ddweud bod rhaid i elusennau ac ymgynghorwyr amgylcheddol gymryd eu rhan deg o'r bai am bolisïau sydd wedi arwain at ddiraddio cynefinoedd a mwy o ysglyfaethu. Mae'r RSPB yn honni bod arferion ffermio ar fai yn rhannol am […]

Parhau Darllen

Mae lles anifeiliaid trylwyr yn amddiffyn #Gwmpas rhag plâu a chlefydau

Mae lles anifeiliaid trylwyr yn amddiffyn #Gwmpas rhag plâu a chlefydau

| Mawrth 29, 2019

Mae cneifio defaid yn broses fedrus iawn ac mae'n hanfodol bob blwyddyn i leihau'r tebygolrwydd o glefydau a heintiau parasitig, a all achosi problemau iechyd a lles i'r anifeiliaid. Nawr mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ymuno â sefydliadau eraill y diwydiant i gynhyrchu canllawiau ar y cyd ar gneifio defaid, gan atgoffa ffermwyr a chontractwyr proffesiynol i […]

Parhau Darllen

Mae diwydiant byd-eang #fur yn datgan rhyfel ar grwpiau #animalrights dros fideo "ffug" sy'n dangos anifail yn berffaith yn fyw

Mae diwydiant byd-eang #fur yn datgan rhyfel ar grwpiau #animalrights dros fideo "ffug" sy'n dangos anifail yn berffaith yn fyw

| Mawrth 10, 2019

Mae masnach Fur, gwerth fideo $ 30 biliwn y flwyddyn yn amau ​​ar gyfer gwaharddiad ffwr ffasiwn. Mae'r fasnach ffwr byd-eang yn taro yn ôl yn erbyn hawliadau bod anifeiliaid yn cael eu croenio'n fyw am eu pelenni i gyflenwi'r diwydiant ffasiwn. Mae tîm o brif gyfreithwyr ac ymgynghorwyr cyfryngau wedi cael ei llogi i "ffrwydro'r chwedl" y tynnir ffwr oddi wrth anifeiliaid. [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn annog gwladwriaethau'r UE i sicrhau gwell gofal o #TransportedAnimals

Mae ASEau yn annog gwladwriaethau'r UE i sicrhau gwell gofal o #TransportedAnimals

| Chwefror 15, 2019

Rhaid i'r UE a'i aelod-wladwriaethau orfodi rheolau presennol ar amddiffyn anifeiliaid a gludir yn well a chosbi pob troseddwr, dywedodd y Senedd ddydd Iau (14 Chwefror). Mewn penderfyniad, a fabwysiadwyd gan bleidleisiau 411 o blaid 43 yn erbyn, gyda 110 ymataliadau, adnewyddodd yr ASE alwad 2012 y Senedd am orfodi cryf a gwisg yr 2005 UE [...]

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid: mae'r Senedd am amddiffyniad gwell ar gyfer anifeiliaid a gludir

Lles anifeiliaid: mae'r Senedd am amddiffyniad gwell ar gyfer anifeiliaid a gludir

| Chwefror 12, 2019

Mae teithiau hir yn creu straen a dioddefaint ar gyfer anifeiliaid fferm. Mae ASEau eisiau rheolaethau llymach, cosbau llymach ac amseroedd teithio byrrach i gynyddu lles anifeiliaid ar draws yr UE. Bob blwyddyn, mae miliynau o anifeiliaid yn cael eu cludo pellteroedd hir ar draws yr UE ac i wledydd nad ydynt yn yr UE i'w magu, eu magu neu eu cigydda, yn ogystal ag ar gyfer cystadlaethau a'r [...]

Parhau Darllen

Ymladd #AnimalDiseases a #PlantPests: € 154 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer 2019

Ymladd #AnimalDiseases a #PlantPests: € 154 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer 2019

| Ionawr 31, 2019

Ar gyfer 2019, penderfynodd y Comisiwn ddyrannu oddeutu € 154 miliwn i'r frwydr yn erbyn clefydau anifeiliaid a chlefydau heintus anifeiliaid y gellir eu trosglwyddo i bobl yn ogystal â chefnogi arolygon plastig planhigion. "Mae'r ymladd yn erbyn Afiechyd Moch Affricanaidd a Xylella yn enghreifftiau dyddiol o gamau gweithredu'r UE ar glefydau a phlâu a [...]

Parhau Darllen

Mabwysiadu rheolau newydd ar gyfer #PeterinaryMedicinalProducts a phorthiant meddyginiaeth

Mabwysiadu rheolau newydd ar gyfer #PeterinaryMedicinalProducts a phorthiant meddyginiaeth

| Tachwedd 28, 2018

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu'r Rheoliadau ar gynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol a phorthiant meddyginiaethol. Roedd Senedd Ewrop eisoes wedi cymeradwyo'r testunau ar 25 Hydref 2018 gyda chefnogaeth fawr iawn. Meddai Vytenis Andriukaitis, Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd: "Heddiw, mae gweinidogion yr UE yn cymeradwyo deddfwriaeth newydd ar gynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol a phorthiant meddyginiaeth [...]

Parhau Darllen