RSSLles anifeiliaid

Mae ASEau yn annog gwladwriaethau'r UE i sicrhau gwell gofal o #TransportedAnimals

Mae ASEau yn annog gwladwriaethau'r UE i sicrhau gwell gofal o #TransportedAnimals

| Chwefror 15, 2019

Rhaid i'r UE a'i aelod-wladwriaethau orfodi rheolau presennol ar amddiffyn anifeiliaid a gludir yn well a chosbi pob troseddwr, dywedodd y Senedd ddydd Iau (14 Chwefror). Mewn penderfyniad, a fabwysiadwyd gan bleidleisiau 411 o blaid 43 yn erbyn, gyda 110 ymataliadau, adnewyddodd yr ASE alwad 2012 y Senedd am orfodi cryf a gwisg yr 2005 UE [...]

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid: mae'r Senedd am amddiffyniad gwell ar gyfer anifeiliaid a gludir

Lles anifeiliaid: mae'r Senedd am amddiffyniad gwell ar gyfer anifeiliaid a gludir

| Chwefror 12, 2019

Mae teithiau hir yn creu straen a dioddefaint ar gyfer anifeiliaid fferm. Mae ASEau eisiau rheolaethau llymach, cosbau llymach ac amseroedd teithio byrrach i gynyddu lles anifeiliaid ar draws yr UE. Bob blwyddyn, mae miliynau o anifeiliaid yn cael eu cludo pellteroedd hir ar draws yr UE ac i wledydd nad ydynt yn yr UE i'w magu, eu magu neu eu cigydda, yn ogystal ag ar gyfer cystadlaethau a'r [...]

Parhau Darllen

Ymladd #AnimalDiseases a #PlantPests: € 154 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer 2019

Ymladd #AnimalDiseases a #PlantPests: € 154 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer 2019

| Ionawr 31, 2019

Ar gyfer 2019, penderfynodd y Comisiwn ddyrannu oddeutu € 154 miliwn i'r frwydr yn erbyn clefydau anifeiliaid a chlefydau heintus anifeiliaid y gellir eu trosglwyddo i bobl yn ogystal â chefnogi arolygon plastig planhigion. "Mae'r ymladd yn erbyn Afiechyd Moch Affricanaidd a Xylella yn enghreifftiau dyddiol o gamau gweithredu'r UE ar glefydau a phlâu a [...]

Parhau Darllen

Mabwysiadu rheolau newydd ar gyfer #PeterinaryMedicinalProducts a phorthiant meddyginiaeth

Mabwysiadu rheolau newydd ar gyfer #PeterinaryMedicinalProducts a phorthiant meddyginiaeth

| Tachwedd 28, 2018

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu'r Rheoliadau ar gynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol a phorthiant meddyginiaethol. Roedd Senedd Ewrop eisoes wedi cymeradwyo'r testunau ar 25 Hydref 2018 gyda chefnogaeth fawr iawn. Meddai Vytenis Andriukaitis, Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd: "Heddiw, mae gweinidogion yr UE yn cymeradwyo deddfwriaeth newydd ar gynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol a phorthiant meddyginiaeth [...]

Parhau Darllen

#CBDCOP14 - Mae'r UE yn galw am weithredu rhyngwladol newydd i warchod natur ar dir ac ar y môr

#CBDCOP14 - Mae'r UE yn galw am weithredu rhyngwladol newydd i warchod natur ar dir ac ar y môr

| Tachwedd 19, 2018

Yn ystod adroddiadau larwm diweddar am golli dramor a bywyd gwyllt ac ecosystemau ledled y byd, mae'r Undeb Ewropeaidd yn galw am ymateb byd-eang cryfach i bryderon bioamrywiaeth yng Nghynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig 2018. Yn 14th Cynhadledd Pleidiau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Fioamrywiaeth yn Sharm-el-Sheikh, yr Aifft, bydd yr UE yn arwain y [...]

Parhau Darllen

Gweithredu'r UE ar #AnimalWelfare - Cau'r bwlch rhwng nodau uchelgeisiol a gweithredu ar y ddaear, dywed Archwilwyr

Gweithredu'r UE ar #AnimalWelfare - Cau'r bwlch rhwng nodau uchelgeisiol a gweithredu ar y ddaear, dywed Archwilwyr

| Tachwedd 16, 2018

Mae gweithredu'r UE ar les anifeiliaid wedi bod yn llwyddiannus mewn agweddau pwysig, ond mae gwendidau'n parhau mewn perthynas ag anifeiliaid fferm, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Canllawiau ar sut mae anifeiliaid i'w cludo a'u lladd ac ar les moch wedi eu cyhoeddi gan y Comisiwn, ond mae [...]

Parhau Darllen

Teithio gyda #Pets - rheolau i'w cadw mewn cof

Teithio gyda #Pets - rheolau i'w cadw mewn cof

| Awst 8, 2018

Gall eich anifail anwes ymuno â chi pan fyddwch chi'n mynd ar wyliau i wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd, ond mae rhai rheolau i'w cofio. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy. Diolch i reolau'r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes, mae pobl yn rhydd i symud gyda'u ffrind ffyrnig o fewn yr UE. Sicrhewch fod gan eich anifail anwes [...]

Parhau Darllen