Gŵyl Tsinandali ffenestr siop fendigedig i Georgia

| Medi 10, 2019

Mae gan Georgia hen wlad bloc Sofiet dreftadaeth unigryw sydd bellach yn cael ei defnyddio i gyfoethogi ei hapêl fodern. Mae gwin Sioraidd yn adnabyddus am ei ragoriaeth ledled y byd, a chredir bod gwinwyddaeth wedi tarddu yn yr hyn sydd bellach yn Georgia yn y cyfnod cyn-Rufeinig. Mae Tsinandali yn ystâd cynhyrchu gwin cain sy'n dyddio'n ôl i'r 7fed ganrif.

Gwin mân Tsinandali

Gwin mân Tsinandali

Mae Ystâd Tsinandali wedi'i lleoli ym mherfeddwlad rhanbarth cynhyrchu gwin Kakheti, ac roedd ymhlith parthau teulu aristocrataidd Chavchavadze am ganrifoedd, ond mae gwir adfywiad yr Ystâd yn gysylltiedig ag enw'r mab Tywysog Alexander Chavchavadze (1786-1846) y diplomydd a'r gwladweinydd y Tywysog Garsevan, a drodd yr Ystâd brydferth hon yn ganolbwynt bywyd diwylliannol Georgia.Mae teulu'r Tywysog yn enwog am feithrin diwylliant Ewropeaidd a nhw oedd y cyntaf i gynhyrchu gwin yn arddull Ewropeaidd ac yn gyntaf i annog cerddoriaeth glasurol Ewropeaidd; Mae'r piano crand cyntaf erioed yn Georgia yn dal i gael ei arddangos yn Tsinandali.

Fe adfeiliodd yn ystod yr oes Sofietaidd, ond erbyn hyn mae ganddo adfywiad masnachol a diwylliannol diolch i weledigaeth George Ramishvili, sylfaenydd a chadeirydd y Silk Road Group, sydd wedi datblygu'r ystâd fel gwesty moethus a chyrchfan i dwristiaid.

Ynghyd â sylfaenydd arall, Yerkin Tatishev, cadeirydd a sylfaenydd Kusto Group, creodd y ddau ddyn busnes Ŵyl Tsinandali, gan gredu bod cerddoriaeth yn cario'r pŵer i uno pob bod dynol, ac Academi Gŵyl Tsinandali gan alluogi nifer o gerddorion ifanc eithriadol o ledled y byd i gymryd rhan yn ei flwyddyn agoriadol.

“Mae Tsinandali wedi bodoli ers dros fil o flynyddoedd” meddai Yerkin Tatishev, “ac fe’n hysbrydolwyd i greu rhywbeth unigryw, rydym am greu cemeg rhwng pobl yn seiliedig ar gerddoriaeth, yn seiliedig ar ddiwylliant, yn seiliedig ar gyfeillgarwch.
Dydych chi byth yn gwybod sut y bydd pethau'n gweithio allan ond rydyn ni'n credu y byddwn ni'n creu rhywbeth cryf a gwerthfawr iawn, a fydd yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn.
Rydyn ni eisiau creu gwerth rhwng pobl, nid o ran arian ond yng nghalonnau pobl. ”

“Fel pob Georgiaid, rwy’n ymfalchïo yn atgyfodiad Ystâd Tsinandali a sefydlu Gŵyl Tsinandali a fydd yn parhau i adeiladu ar hanes ein gwlad fel ceidwad ein treftadaeth hynafol a rennir” meddai George Ramishvili.

Cerddorfa Ieuenctid Pan-Gawcasaidd

Cerddorfa Ieuenctid Pan-Gawcasaidd

“Mae Georgia ers milenia wedi croesawu teithwyr ar hyd Ffordd Silk gyda'n bwyd a'n diod wedi cael eu dathlu'n haeddiannol, yn anad dim am ddyfeisio gwin a gwinwyddaeth 8,000 flynyddoedd yn ôl. Ers sefydlu Ystâd Tsinandali yn yr 1690's mae wedi bod yn gartref i oleuadau fel Dumas a Pushkin ac fel cartref ar gyfer arloesiadau technolegol o Ewrop: dod â gwasg argraffu gyntaf Georgia, piano crand, gardd dirwedd Lloegr a thechnegau potelu a barrela Ffrengig. Mae'r traddodiad hwnnw'n byw gyda Gŵyl Tsinandali. ”

Agorodd rhaglen ŵyl uchelgeisiol wythnos o hyd gyda pherfformiad ym mhresenoldeb Arlywydd Georgia Salome Zourabichvili o symffoni 5th Mahler gan Gerddorfa Ieuenctid Pan-Gawcasaidd yr ŵyl, a ddaeth â’r tŷ i lawr!

Llywydd Salome Zourabichvili

Llywydd Salome Zourabichvili

Dywedodd yr Arlywydd Zourabichvili wrth Gohebydd yr UE “Mae’r ŵyl hon yn bwysig iawn, bydd yn rhoi Georgia ar fap y byd cerddorol ewropeaidd, a dyna’n union yr ydym ei eisiau.

Rydym am i Georgia fod yn adnabyddus nid yn unig am ei gwrthdaro neu am broblemau ond i gael ei hadnabod gan yr hyn y mae wedi'i wreiddio'n ddwfn, sef ei diwylliant a'i diwylliant cerddorol.

Rydym yn cynhyrchu llawer o leisiau coeth a llawer o gerddorion cain sy'n adnabyddus ledled Ewrop, ond i rywbeth sydd hefyd yn bodoli yn y wlad. Nid ydym yn anfon ein doniau dramor yn unig, mae'n rhywbeth y mae'r gymdeithas Sioraidd wedi'i godi ag ef ac yn parhau i fod yn hanfodol i'w bodolaeth ei hun. "

Dywedodd arbenigwr o Georgia, Daniel Kanin “Mae’r ŵyl yn benllanw gweledigaeth i sefydlu Tsinandali a Georgia fel canolbwynt diwylliannol. Heno gwelwyd rhai o gerddorion ifanc mwyaf talentog y byd yn chwarae yn amgylchoedd syfrdanol, hanesyddol yr ystâd hardd hon. ”

Roedd perfformiad y noson agoriadol yn rhagorol, gyda chlod cyffredinol gan bawb a brofodd ddigwyddiad y noson.

Wrth siarad ar ôl y perfformiad, dywedodd cyfarwyddwr yr ŵyl David Sakvareldze Told EU Gohebydd “Pan ymwelon ni gyntaf â’r hen gwindy yn 2007 fe wnaethon ni ganu yno a chlywed yr acwstig rhyfeddol. Fe wnaethon ni sylweddoli bod gennym ni rywbeth arbennig ac felly cafodd breuddwyd yr wyl ei geni. Cyd-fyw a charu ein gilydd trwy gerddoriaeth fendigedig. ”

Mae Gŵyl Tsinandali mewn sefyllfa dda i ddod yn uchafbwynt rheolaidd i’r calendr cerddoriaeth rhyngwladol, ac yn ffenestr siop fendigedig i Georgia fel prif gyrchfan ddiwylliannol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Celfyddydau, Georgia, Gwin

Sylwadau ar gau.