admin

feed rss

Swyddi Diweddaraf admin

Prawf

Prawf

| Awst 31, 2017 | 0 Sylwadau

Parhau Darllen

#StrongerIn: Denis Macshane - Dewch i Aros Together: Pam Ie i Ewrop

#StrongerIn: Denis Macshane - Dewch i Aros Together: Pam Ie i Ewrop

| Ebrill 22, 2016 | 0 Sylwadau

Mae gen i lyfr fer newydd pro-Europe neu anti-Brexit yr wythnos nesaf. Fe'i gelwir yn Let's Stay Together: Pam Ie i Ewrop. Mae eisoes ar Amazon - gweler isod. Rwy'n deall bod rhaid dangos bod y llyfr yn uwch na budd y rhestr Amazon neu hyd yn oed pryniant (dim ond £ 4.99) i'w ddangos felly [...]

Parhau Darllen

#DigitizeEU: Comisiwn yn lansio cynlluniau newydd i ddigido diwydiant ac ymchwil Ewropeaidd

#DigitizeEU: Comisiwn yn lansio cynlluniau newydd i ddigido diwydiant ac ymchwil Ewropeaidd

| Ebrill 19, 2016 | 0 Sylwadau

cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd cyfres o fesurau i gefnogi a chysylltu mentrau cenedlaethol ar gyfer digido diwydiant a gwasanaethau cysylltiedig ar draws pob sector ac i hybu buddsoddiad drwy bartneriaethau a rhwydweithiau strategol. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnig mesurau pendant i gyflymu'r broses o ddatblygu safonau cyffredin mewn meysydd blaenoriaeth, megis 5G [...]

Parhau Darllen

#Overfishing: Pleidleisiau Senedd ar gytundebau i gefnogi stociau pysgod

#Overfishing: Pleidleisiau Senedd ar gytundebau i gefnogi stociau pysgod

| Ebrill 19, 2016 | 0 Sylwadau

Pysgod nid yn unig yn flasus a maethlon, ond hefyd yn gynyddol mewn perygl. Gorbysgota yn achosi stociau pysgod i ollwng o gwmpas y byd. Mae'r UE yn ceisio hyrwyddo pysgota cynaliadwy yn Ewrop fel rhan o'i polisi pysgodfeydd cyffredin. Yr wythnos hon pleidleisiau pwyllgor pysgodfeydd y Senedd ar gytundebau pwysig gyda Liberia a Mauritania ac yn edrych ar sut [...]

Parhau Darllen

#Refugees: 100,000 Syriaid ddal rhwng ISIS a Thwrci

#Refugees: 100,000 Syriaid ddal rhwng ISIS a Thwrci

| Ebrill 19, 2016 | 0 Sylwadau

Mae adroddiadau newydd gan Human Rights Watch yn dangos bod gwarchodwyr ffiniau Twrcaidd wedi saethu ar ffoaduriaid Syria rhag ffoi ISIS. Mae oddeutu 100.000 ffoaduriaid Syria yn cael eu dal rhwng ISIS a ffin Twrcaidd ar ôl iddo gael ei gau gan Dwrci. Mae arweinydd grŵp ALDE, Guy Verhofstadt, yn galw ar y Comisiwn i ymateb yn syth ar ôl yr adroddiadau hyn. Dywedodd Verhofstadt: "Ddim [...]

Parhau Darllen

#Refugees: Galwadau drasiedi Newydd ar gyfer yr UE i ymyrryd yn awr ar y llwybrau Gogledd Affrica

#Refugees: Galwadau drasiedi Newydd ar gyfer yr UE i ymyrryd yn awr ar y llwybrau Gogledd Affrica

| Ebrill 19, 2016 | 0 Sylwadau

Ar 18 Ebrill trasiedi arall taro Môr y Canoldir gyda suddo arall o gwch llawn o ymfudwyr o Somalia. Mae'r Grŵp S & D wedi galw am weithredu ar unwaith i atal marwolaethau mwy ddiystyr ym Môr y Canoldir. Ar gyfer ateb cywir S & D yn gorwedd ar y bwrdd gan ei fod wedi cael ei lunio gan y llywodraeth Eidalaidd gyda'r [...]

Parhau Darllen

#Russia: Russian brinkmanship môr mawr yn adleisio Rhyfel Oer

#Russia: Russian brinkmanship môr mawr yn adleisio Rhyfel Oer

| Ebrill 18, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r tocynnau yn agos gan awyrennau Rwsia ar ddau ddiwrnod olynol yr wythnos hon yn cael eu cynnal yn llawer mwy ymosodol na hedfan tebyg ger y Donald Cook a'r USS Ross yn y Môr Du yn 2014 2015 ac, yn ysgrifennu Keir Giles. Mae hyn ac ymddygiad diweddar eraill gan Rwsia yn beryglus ac yn torri rhyngwladol [...]

Parhau Darllen