mm

admin

feed rss

Swyddi Diweddaraf admin

Prawf

Prawf

| Gorffennaf 8, 2019

Prawf

Parhau Darllen

Dr Giulia Moi ASE, ymddiheuriad

Dr Giulia Moi ASE, ymddiheuriad

| Mehefin 20, 2019

Ar 22nd Mai 2019, cyhoeddasom stori a ddyfynnodd anghywir ar Giulia Moi ASE ynghylch gwaith yn yr amgylchedd a chwmni petrolewm penodol. Mae Giulia Moi ASE wedi gofyn iddo egluro bod y dyfyniadau honedig yn anwiredd a gofyn i ni eu tynnu o'r erthygl. Rydym wedi gwneud hynny ac yn cynnig ein […]

Parhau Darllen

Pecyn Cyfryngau

Pecyn Cyfryngau

| Mehefin 12, 2019

Mae eureporter yn cynnig cyfle i sefydliadau ddylanwadu ar farn a phenderfyniadau'r Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Sefydliadau eraill yr UE, llunwyr polisi a gweinyddiaethau gwlad unigol. Edrychwch ar ein fideo yma. Mae ymchwil yn dangos bod sylw cadarnhaol yn y cyfryngau i weithrediadau busnes yn dylanwadu'n gryf ar benderfyniadau polisi a wnaed gan y Comisiwn Ewropeaidd, y Senedd […]

Parhau Darllen

Prawf

Prawf

| Awst 31, 2017 | 0 Sylwadau

Parhau Darllen

#StrongerIn: Denis Macshane - Dewch i Aros Together: Pam Ie i Ewrop

#StrongerIn: Denis Macshane - Dewch i Aros Together: Pam Ie i Ewrop

| Ebrill 22, 2016 | 0 Sylwadau

Mae gen i lyfr fer newydd pro-Europe neu anti-Brexit yr wythnos nesaf. Fe'i gelwir yn Let's Stay Together: Pam Ie i Ewrop. Mae eisoes ar Amazon - gweler isod. Rwy'n deall bod rhaid dangos bod y llyfr yn uwch na budd y rhestr Amazon neu hyd yn oed pryniant (dim ond £ 4.99) i'w ddangos felly [...]

Parhau Darllen

#DigitizeEU: Comisiwn yn lansio cynlluniau newydd i ddigido diwydiant ac ymchwil Ewropeaidd

#DigitizeEU: Comisiwn yn lansio cynlluniau newydd i ddigido diwydiant ac ymchwil Ewropeaidd

| Ebrill 19, 2016 | 0 Sylwadau

cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd cyfres o fesurau i gefnogi a chysylltu mentrau cenedlaethol ar gyfer digido diwydiant a gwasanaethau cysylltiedig ar draws pob sector ac i hybu buddsoddiad drwy bartneriaethau a rhwydweithiau strategol. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnig mesurau pendant i gyflymu'r broses o ddatblygu safonau cyffredin mewn meysydd blaenoriaeth, megis 5G [...]

Parhau Darllen

#Overfishing: Pleidleisiau Senedd ar gytundebau i gefnogi stociau pysgod

#Overfishing: Pleidleisiau Senedd ar gytundebau i gefnogi stociau pysgod

| Ebrill 19, 2016 | 0 Sylwadau

Pysgod nid yn unig yn flasus a maethlon, ond hefyd yn gynyddol mewn perygl. Gorbysgota yn achosi stociau pysgod i ollwng o gwmpas y byd. Mae'r UE yn ceisio hyrwyddo pysgota cynaliadwy yn Ewrop fel rhan o'i polisi pysgodfeydd cyffredin. Yr wythnos hon pleidleisiau pwyllgor pysgodfeydd y Senedd ar gytundebau pwysig gyda Liberia a Mauritania ac yn edrych ar sut [...]

Parhau Darllen