Gohebydd Busnes

feed rss

Swyddi Diweddaraf Gohebydd Busnes

#Huawei - Arhoswch y cwrs: Creu gwerth i gwsmeriaid

#Huawei - Arhoswch y cwrs: Creu gwerth i gwsmeriaid

| Gorffennaf 30, 2019

Araith gan Gadeirydd Huawei Liang Hua yng Nghynhadledd Wasg Canlyniadau Busnes H1 2019 Huawei. “Foneddigion a boneddigesau, prynhawn da a chroeso. “Fel y gwyddoch i gyd, dros y chwe mis diwethaf mae Huawei wedi bod dan bwysau aruthrol gan lywodraeth yr UD. Ers dechrau'r flwyddyn, mae mwy na chynrychiolwyr cyfryngau 2,600 o bob cwr o'r byd […]

Parhau Darllen

#Huawei yn cyhoeddi refeniw H1 2019: 23.2% twf blwyddyn ar ôl blwyddyn

#Huawei yn cyhoeddi refeniw H1 2019: 23.2% twf blwyddyn ar ôl blwyddyn

| Gorffennaf 30, 2019

Cyhoeddodd Huawei ei ganlyniadau busnes ar gyfer hanner cyntaf 2019: CNY401.3 biliwn mewn refeniw, cynnydd o 23.2% dros yr un cyfnod y llynedd. Ymyl elw net y cwmni ar gyfer H1 2019 oedd 8.7%. [1] Yn ôl Cadeirydd Huawei, Liang Hua, mae'r gweithrediadau'n llyfn ac mae'r sefydliad mor gadarn ag erioed. Gyda rheolaeth effeithiol a […]

Parhau Darllen

Cyfrolau i gyfoeth: Melyn aur mewn #Defnyddiadau Tirwedd

Cyfrolau i gyfoeth: Melyn aur mewn #Defnyddiadau Tirwedd

| Mehefin 12, 2019

Efallai y bydd cyfrifiad syml ar wal ystafell eistedd entrepreneur ar fin gwneud Ajit Chambers yn un o'r dynion cyfoethocaf yn y Deyrnas Unedig. Yn 2009, creodd Ajit Chambers, y bancwr swiss yn y DU, gynllun busnes gyda phen marcio ar wal yr ystafell eistedd yn dangos sut i wneud atyniadau twristiaid […]

Parhau Darllen

#Huawei yn cyhoeddi canlyniadau busnes Q1 2019

#Huawei yn cyhoeddi canlyniadau busnes Q1 2019

| Ebrill 22, 2019

Heddiw cyhoeddodd Huawei ei ganlyniadau busnes ar gyfer chwarter cyntaf 2019. Yn Q1 eleni, cynhyrchodd Huawei CNY179.7 biliwn ($ 26.78 biliwn) mewn refeniw, sef cynnydd o 39% o flwyddyn i flwyddyn. Roedd elw elw net y cwmni yn Q1 2019 tua 8%, ychydig yn uwch na'r un cyfnod y llynedd. [1] Cadwodd Huawei ei ffocws ar TGCh […]

Parhau Darllen

Mae twf #Huawei yn cyflymu er gwaethaf bygythiadau'r Unol Daleithiau

Mae twf #Huawei yn cyflymu er gwaethaf bygythiadau'r Unol Daleithiau

| Mawrth 24, 2019

Roedd Huawei yn herio cynnydd mewn craffu a gwaharddiadau yn yr Unol Daleithiau ar ei offer mewn rhai gwledydd trwy gofnodi twf refeniw uwch na'r disgwyl yn ystod dau fis cyntaf y flwyddyn. Dywedodd Ren Zhengfei, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Huawei (yn y llun), yn ystod araith ym Moscow fod gwerthiant ym mis Ionawr a mis Chwefror wedi cynyddu 35.8 y cant o'r un cyfnod […]

Parhau Darllen

'Dwyn y ganrif' yn #Moldova: Cafodd Billion ei ddwyn gan #Filat a #Platon

'Dwyn y ganrif' yn #Moldova: Cafodd Billion ei ddwyn gan #Filat a #Platon

| Chwefror 6, 2019

Yn ôl pob tebyg, nid oes unrhyw un yn Ewrop na fyddai wedi clywed am "ladrad y ganrif" yn yr Wyddgrug. O system fancio y wlad fach-Sofietaidd fach hon, yn dioddef o ddewis rhwng y Gorllewin a'r Dwyrain, cafodd bron i biliwn o ddoleri yr Unol Daleithiau eu dwyn. Ymhlith y dioddefwyr oedd y banc sy'n ffurfio system 'Banca de [...]

Parhau Darllen

#Dyfraniad yn y Dechrau Cyntaf yn y Deyrnas Unedig Er gwaethaf Brexit

#Dyfraniad yn y Dechrau Cyntaf yn y Deyrnas Unedig Er gwaethaf Brexit

| Awst 3, 2018

Gydag yr wythnos hon, mae drama Brexit, ac yn wyneb tystiolaeth o dorri cyfraith, twyllo ac ymyrraeth dramor, byddai'n deg dweud bod llawer yn yr UE yn rhagfynegi canlyniad anffodus ar gyfer y DU ar ôl Brexit. Mae busnesau, yn arbennig, yn pryderu am yr hyn y gallai'r dyfodol y tu allan i'r UE ei ddal ati. [...]

Parhau Darllen