Gohebydd Busnes

feed rss

Swyddi Diweddaraf Gohebydd Busnes

Cyfrolau i gyfoeth: Melyn aur mewn #Defnyddiadau Tirwedd

Cyfrolau i gyfoeth: Melyn aur mewn #Defnyddiadau Tirwedd

| Mehefin 12, 2019

Efallai y bydd cyfrifiad syml ar wal ystafell eistedd entrepreneur ar fin gwneud Ajit Chambers yn un o'r dynion cyfoethocaf yn y Deyrnas Unedig. Yn 2009, creodd Ajit Chambers, y bancwr swiss yn y DU, gynllun busnes gyda phen marcio ar wal yr ystafell eistedd yn dangos sut i wneud atyniadau twristiaid […]

Parhau Darllen

#Huawei yn cyhoeddi canlyniadau busnes Q1 2019

#Huawei yn cyhoeddi canlyniadau busnes Q1 2019

| Ebrill 22, 2019

Heddiw cyhoeddodd Huawei ei ganlyniadau busnes ar gyfer chwarter cyntaf 2019. Yn Q1 eleni, cynhyrchodd Huawei CNY179.7 biliwn ($ 26.78 biliwn) mewn refeniw, sef cynnydd o 39% o flwyddyn i flwyddyn. Roedd elw elw net y cwmni yn Q1 2019 tua 8%, ychydig yn uwch na'r un cyfnod y llynedd. [1] Cadwodd Huawei ei ffocws ar TGCh […]

Parhau Darllen

Mae twf #Huawei yn cyflymu er gwaethaf bygythiadau'r Unol Daleithiau

Mae twf #Huawei yn cyflymu er gwaethaf bygythiadau'r Unol Daleithiau

| Mawrth 24, 2019

Roedd Huawei yn herio cynnydd mewn craffu a gwaharddiadau yn yr Unol Daleithiau ar ei offer mewn rhai gwledydd trwy gofnodi twf refeniw uwch na'r disgwyl yn ystod dau fis cyntaf y flwyddyn. Dywedodd Ren Zhengfei, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Huawei (yn y llun), yn ystod araith ym Moscow fod gwerthiant ym mis Ionawr a mis Chwefror wedi cynyddu 35.8 y cant o'r un cyfnod […]

Parhau Darllen

'Dwyn y ganrif' yn #Moldova: Cafodd Billion ei ddwyn gan #Filat a #Platon

'Dwyn y ganrif' yn #Moldova: Cafodd Billion ei ddwyn gan #Filat a #Platon

| Chwefror 6, 2019

Yn ôl pob tebyg, nid oes unrhyw un yn Ewrop na fyddai wedi clywed am "ladrad y ganrif" yn yr Wyddgrug. O system fancio y wlad fach-Sofietaidd fach hon, yn dioddef o ddewis rhwng y Gorllewin a'r Dwyrain, cafodd bron i biliwn o ddoleri yr Unol Daleithiau eu dwyn. Ymhlith y dioddefwyr oedd y banc sy'n ffurfio system 'Banca de [...]

Parhau Darllen

#Dyfraniad yn y Dechrau Cyntaf yn y Deyrnas Unedig Er gwaethaf Brexit

#Dyfraniad yn y Dechrau Cyntaf yn y Deyrnas Unedig Er gwaethaf Brexit

| Awst 3, 2018

Gydag yr wythnos hon, mae drama Brexit, ac yn wyneb tystiolaeth o dorri cyfraith, twyllo ac ymyrraeth dramor, byddai'n deg dweud bod llawer yn yr UE yn rhagfynegi canlyniad anffodus ar gyfer y DU ar ôl Brexit. Mae busnesau, yn arbennig, yn pryderu am yr hyn y gallai'r dyfodol y tu allan i'r UE ei ddal ati. [...]

Parhau Darllen

Pam Mwy o Gynlluniau Busnes i Symud i Ewrop mewn Ymateb i #Tariff

Pam Mwy o Gynlluniau Busnes i Symud i Ewrop mewn Ymateb i #Tariff

| Gorffennaf 6, 2018

Ysgogodd y cyflwyniad diweddar o dariffau gan lywodraeth yr UD ymateb gan yr Undeb Ewropeaidd. Cyflwynwyd tariffau newydd fel camau ataliol yn erbyn cynhyrchion yr Unol Daleithiau, gan achosi'r cynhyrchion hynny i fod yn llai cystadleuol yn y farchnad Ewropeaidd. Gallai'r symudiad fod yn gychwyn rhyfel masnach fwy gyda'r Unol Daleithiau, yn enwedig ers [...]

Parhau Darllen

Effaith arholi #Tariffs dur yr Unol Daleithiau ar ddiwydiant Ewrop #Steel a #Aluminium

Effaith arholi #Tariffs dur yr Unol Daleithiau ar ddiwydiant Ewrop #Steel a #Aluminium

| Gorffennaf 3, 2018

Yn yr hyn a ymddengys yn barhad o bolisi amddiffyniad gweinyddu Trump, dywedodd y llywydd Trump y byddai amrywiaeth o dariffau'n cael eu cyflwyno i wrthsefyll y mewnlifiad o nwyddau amrywiol yn dod i'r wlad. Roedd y symudiad hwn tuag at fwy o dariffau wedi sbarduno nifer llawer o'i bartneriaid masnach a gorfodi llawer i ddechrau chwilio am [...]

Parhau Darllen