Pobl Daily

feed rss

Swyddi Diweddaraf Bobl y Bobl

Mae rhaglen cymorth meddygol Tsieineaidd yn helpu plant #Myanmar sy'n dioddef o glefydau cynhenid ​​y galon

Mae rhaglen cymorth meddygol Tsieineaidd yn helpu plant #Myanmar sy'n dioddef o glefydau cynhenid ​​y galon

| Ionawr 20, 2020

“Rydw i mor ddiolchgar i China,” meddai Wutyee Tun, merch Burma 13 oed a dderbyniodd driniaeth gan raglen feddygol Tsieineaidd gyda’r nod o achub plant Burma sy’n dioddef o glefyd cynhenid ​​y galon, ysgrifennwch Lin Rui a Wang Hui, People's Daily . Mae'r ferch, sydd bellach ag wyneb bachog a bochau rhoslyd, yn byw mewn tref ddeheuol […]

Parhau Darllen

Yn tywys mewn oes newydd o gysylltiadau rhwng #China a #Myanmar

Yn tywys mewn oes newydd o gysylltiadau rhwng #China a #Myanmar

| Ionawr 20, 2020

Bydd ymweliad Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping â Myanmar o ddydd Gwener i ddydd Sadwrn (17-18 Ionawr), hefyd ymweliad gwladol cyntaf Xi eleni, yn tywys mewn oes newydd o gysylltiadau rhwng China a Myanmar, meddai U Khin Maung Lynn, Cyd-Ysgrifennydd Sefydliad Myanmar. Astudiaethau Strategol a Rhyngwladol (MISIS), ysgrifennwch Ding Zi, Zhou Zhiran a Wang Hui o […]

Parhau Darllen

#China - Deddf filwrol unochrog ddim yn gallu ennill cefnogaeth y cyhoedd

#China - Deddf filwrol unochrog ddim yn gallu ennill cefnogaeth y cyhoedd

| Ionawr 10, 2020

Mae pob gwlad yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb i ddiogelu heddwch a diogelwch rhyngwladol. Nid yw unrhyw gamddefnydd o bŵer neu weithred filwrol beryglus yn dderbyniol i'r gymdeithas ryngwladol, yn ysgrifennu Zhong Sheng. Ar hyn o bryd, mae'r byd yn poeni am ganlyniadau posib yr ymosodiad gan luoedd yr UD ger Maes Awyr Rhyngwladol Baghdad a lansiwyd ar 3 Ionawr. Mae'r […]

Parhau Darllen

Mae #Shanghai yn lansio cynllun newydd i wella ei amgylchedd busnes

Mae #Shanghai yn lansio cynllun newydd i wella ei amgylchedd busnes

| Ionawr 9, 2020

Lansiodd Shanghai gynllun newydd i wella ei amgylchedd busnes ar 2 Ionawr, gan addo symleiddio cymeradwyaethau gweinyddol trwy lwyfannau un ffenestr mewn gwahanol sectorau, yn ysgrifennu Chen Shasha. Dywedodd Ma Chunlei, cyfarwyddwr comisiwn datblygu a diwygio Shanghai, mewn cynhadledd i’r wasg y bydd Shanghai yn dysgu cysyniadau a phrofiadau gwasanaeth uwch gan economïau sydd â busnes rhagorol […]

Parhau Darllen

Mae llinell Beijing-Zhangjiakou yn datgelu oes system #SmartRailway

Mae llinell Beijing-Zhangjiakou yn datgelu oes system #SmartRailway

| Ionawr 9, 2020

Aeth rheilffordd gyflym hunan-yrru gyntaf Tsieina sy'n cysylltu'r ddwy ddinas letyol yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf 2022 i rym ar 30 Rhagfyr 2019, yn cynnwys technolegau cartref blaengar a ystyrir yn ddatblygiadau mawr o ran datblygiad rheilffyrdd Tsieina. Roedd y llinell newydd hefyd yn dangos esblygiad rheilffordd y wlad, ysgrifennwch Wang Sheng a Chen Qingqing. Y llinell reilffordd 174 cilomedr […]

Parhau Darllen

Mae #Macao yn mwynhau ffyniant mawr ac yn paratoi ar gyfer dyfodol mwy disglair

Mae #Macao yn mwynhau ffyniant mawr ac yn paratoi ar gyfer dyfodol mwy disglair

| Rhagfyr 20, 2019

Arweiniodd Macao mewn pennod hollol newydd ar wawr y mileniwm newydd wrth iddi ddychwelyd i China ar 20 Rhagfyr, 1999, yn ysgrifennu Ren Zhongping, People's Daily. Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, mae'r Rhanbarth Gweinyddol Arbennig (SAR) wedi gweld twf economaidd cyflym, gwelliant parhaus ym mywoliaeth pobl, yn ogystal â sefydlogrwydd cymdeithasol tymor hir a […]

Parhau Darllen

Mae dioddefwyr #NanjingMassacre yn ail-fyw eu profiad ac yn galw am heddwch

Mae dioddefwyr #NanjingMassacre yn ail-fyw eu profiad ac yn galw am heddwch

| Rhagfyr 20, 2019

Mae eleni’n nodi 82 mlynedd ers Cyflafan Nanjing, llofruddiaeth dorfol chwe wythnos a threisio torfol a gyflawnwyd gan oresgynwyr Japan a ddechreuodd ar Ragfyr 13, 1937. Bydd cofeb i ddioddefwyr Cyflafan Nanjing yn cael ei chynnal yn Nanjing, y brifddinas. o Dalaith Jiangsu Dwyrain Tsieina ddydd Gwener, Rhagfyr 13, sef […]

Parhau Darllen