Colin Stevens

feed rss Gwefan yr awdur

Swyddi Diweddaraf Colin Stevens yn

#UNESCO - Economi Treftadaeth

#UNESCO - Economi Treftadaeth

| Gorffennaf 25, 2019

Daeth y sesiwn 43rd o Bwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO yn Baku, a gadeiriwyd gan Weinidog Diwylliant Azerbaijan o Abulfas Garayev, i ben ar Orffennaf 10. Cymerodd dirprwyaethau o Aelod-wladwriaethau 21 sy'n ffurfio'r Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn ogystal â sylwedyddion o Bartïon Gwladwriaethau i'r Confensiwn ar gyfer Diogelu Treftadaeth Ddiwylliannol a Naturiol y Byd (1972) ran […]

Parhau Darllen

Rhaid i sefydliadau rhyngwladol gydweithio'n agosach wrth hyrwyddo #DigitalEconomy byd-eang

Rhaid i sefydliadau rhyngwladol gydweithio'n agosach wrth hyrwyddo #DigitalEconomy byd-eang

| Gorffennaf 24, 2019

Trefnodd Sefydliad Telathrebu'r Gymanwlad (CTO) heddiw (24 Gorffennaf) fforwm yn Llundain sydd wedi dod ag ugain o wahanol sefydliadau rhyngwladol a rhanbarthol at ei gilydd i drafod arferion gorau i hyrwyddo datblygiad yr economi ddigidol fyd-eang. Sharvada Sharma yw cadeirydd Sefydliad Telathrebu'r Gymanwlad (CTO). Dywedodd: “Mae'r fforwm hwn yn gyfle i […]

Parhau Darllen

#Georgia a #SouthOssetia - dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

#Georgia a #SouthOssetia - dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

| Gorffennaf 19, 2019

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, sef parth gwrthdaro wedi'i rewi. Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Ar ôl hynny, cydnabu Moscow o Dde Ossetia fel […]

Parhau Darllen

Vinayak M Prasad (Sefydliad Iechyd y Byd) - Dylai #BigTobacco gael mwy o dreth i dalu am gostau iechyd ysmygu

Vinayak M Prasad (Sefydliad Iechyd y Byd) - Dylai #BigTobacco gael mwy o dreth i dalu am gostau iechyd ysmygu

| Gorffennaf 18, 2019

Mae mwy na 1.1 biliwn o ysmygwyr yn y byd, ac amcangyfrifir bod 8 miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn oherwydd eu bod yn gaeth i sigaréts. Trwy unrhyw fetrig rhesymol, efallai mai ysmygu yw'r argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf a mwyaf amlwg yn ein hamser. Mae maint yr argyfwng hwn yn cael ei chwyddo hyd yn oed […]

Parhau Darllen

#TangellMae porthladd hanfodol ar gyfer #Mococco - UE

#TangellMae porthladd hanfodol ar gyfer #Mococco - UE

| Gorffennaf 16, 2019

Mae Moroco wedi dod yn bwysicach fyth i'r UE fel partner yn ogystal â chanolbwynt masnach a phont i Affrica diolch i'w borthladd cargo Tanger Med, sef y porthladd mwyaf yn Affrica ac yn y Canoldir erbyn hyn. Wedi'i leoli ar Afon Gibraltar tua 40 km i'r dwyrain o Tanger, Moroco, roedd Tanger Med 2 […]

Parhau Darllen

A yw staff Juncker's Commission yn arwain at #BrusselsLobbyShops?

A yw staff Juncker's Commission yn arwain at #BrusselsLobbyShops?

| Gorffennaf 2, 2019

Er bod penaethiaid gwladwriaeth Ewrop yn ymladd y bydd Spitzenkandidat yn llwyddo yn Jean-Claude Juncker fel llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, mae lobïo ac ymgynghori â siopau ym Mrwsel yn rhwbio eu dwylo ar y posibilrwydd o recriwtio gweithwyr proffil uchel newydd. Nid yw'n gyfrinach bod llawer o swyddogion sy'n mynd allan yn cyfnewid eu swyddfeydd yn sefydliadau'r UE ar gyfer swyddi trwchus yn y preifat […]

Parhau Darllen

Chwyldro tawel yn #Prague

Chwyldro tawel yn #Prague

| Mehefin 20, 2019

Ar 4 Mehefin, aeth protestwyr i strydoedd Prague yn eu miloedd. Baneri di-fwlch wedi'u gorchuddio â'r geiriau “Digon” ac “Ymddiswyddo”, a siantio “Cywilydd! Cywilydd! ”Yn eu Prif Weinidog Andrej Babus buont yn gorlifo i Sgwâr Wenceslas y brifddinas, yn ysgrifennu Colin Stevens. Ni allai'r sgwâr hanner milltir o hyd sy'n llawn hyrddod fod wedi bod yn gam mwy addas ar gyfer […]

Parhau Darllen