Gohebydd Reporter UE

feed rss

Swyddi Diweddaraf Adroddwr Gohebydd yn yr UE

#Brexit - Trafodaeth ar gyflwr chwarae ar 12 Tachwedd

#Brexit - Trafodaeth ar gyflwr chwarae ar 12 Tachwedd

| Tachwedd 11, 2019

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol yn trafod cyflwr chwarae Brexit gyda chydlynydd Brexit EP Guy Verhofstadt (yn y llun) ddydd Mawrth (12 Tachwedd) tua 15h. Bydd cydlynydd Brexit y Senedd Guy Verhofstadt (Adnewyddu Ewrop, BE) ac Antonio Tajani (EPP, TG), cadeirydd pwyllgor ac aelod o Grŵp Llywio Brexit y Senedd, yn trafod cyflwr chwarae Brexit gyda Chyfansoddiadol […]

Parhau Darllen

Blwch Ffeithiau: Sut bydd 12 Prydain Rhagfyr #Brexit yn gweithio?

Blwch Ffeithiau: Sut bydd 12 Prydain Rhagfyr #Brexit yn gweithio?

| Tachwedd 11, 2019

Bydd Prydain yn cynnal etholiad cyffredinol ar 12 Rhagfyr, gan ethol aelodau seneddol newydd 650, y bydd llywodraeth yn cael ei ffurfio ohoni. Eu tasg gyntaf yn ôl pob tebyg fydd penderfynu sut, pryd ac os bydd y wlad yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu William James. Isod ceir y ffeithiau allweddol ynglŷn â sut y bydd yr etholiad yn gweithio: […]

Parhau Darllen

Mae #Erdogan a #Putin yn trafod #Syria ac yn masnachu mewn galwad ffôn

Mae #Erdogan a #Putin yn trafod #Syria ac yn masnachu mewn galwad ffôn

| Tachwedd 11, 2019

Fe wnaeth yr Arlywydd Recep Tayyip Erdogan gynnal galwad ffôn gyda’i gymar yn Rwsia Vladimir Putin i drafod datblygiadau yn Syria nos Sadwrn (9 Tachwedd), dywed adroddiadau gan nodi Daily Sabah. Ailddatganodd y ddau arweinydd eu hymrwymiad i gytundeb Sochi y daethpwyd iddo yn ystod trafodaethau lefel uchel ar 22 Hydref. Bu Erdogan a Putin hefyd yn trafod y camau i'w cymryd i wella […]

Parhau Darllen

Mae angen i sefydliadau academaidd addasu strategaethau #IPR i gyflawni eu rôl yn ecosystem arloesi Ewrop

Mae angen i sefydliadau academaidd addasu strategaethau #IPR i gyflawni eu rôl yn ecosystem arloesi Ewrop

| Tachwedd 11, 2019

Cyhoeddodd ALLEA, Ffederasiwn Academïau Gwyddorau a Dyniaethau Ewrop, y datganiad 'Yr Angen am Strategaethau Hawliau Eiddo Deallusol mewn Sefydliadau Academaidd' heddiw (11 Tachwedd). Mae'r cyhoeddiad yn llunio argymhellion i sefydliadau gwyddonol a deddfwyr Ewropeaidd a chenedlaethol ac yn tynnu sylw at bwysigrwydd rheoli asedau anghyffyrddadwy gan roi ystyriaeth ddyledus i hawliau eiddo deallusol (IPR). […]

Parhau Darllen

Etholiadau arlywyddol #Romania 2019: Mae canlyniadau rhannol yn cadarnhau bod yr arlywydd presennol a chyn Brif Weinidog yn symud i'r ail rownd - diweddaru

Etholiadau arlywyddol #Romania 2019: Mae canlyniadau rhannol yn cadarnhau bod yr arlywydd presennol a chyn Brif Weinidog yn symud i'r ail rownd - diweddaru

| Tachwedd 11, 2019

Enillodd llywydd periglor Romania rownd gyntaf yr etholiadau arlywyddol ddydd Sul (10 Tachwedd), gyda sgôr gyffredinol o 37.8%, yn ôl canlyniadau rhannol ar ôl cyfrif 99.7% o'r pleidleisiau. Daeth y cyn-brif weinidog Viorica Dancila, pennaeth y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol (PSD) yn ail, gyda sgôr o 22.3%. Dan Barna, […]

Parhau Darllen

#ClimateChange - Mae gwyddonwyr yn rhybuddio am yr effaith ar ddiogelwch bwyd a chefnforoedd

#ClimateChange - Mae gwyddonwyr yn rhybuddio am yr effaith ar ddiogelwch bwyd a chefnforoedd

| Tachwedd 8, 2019

© 123RF / Undeb Ewropeaidd - EP Cyflwynodd gwyddonwyr hinsawdd y Cenhedloedd Unedig dystiolaeth newydd i ASEau ar sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar gynhyrchu bwyd a chefnforoedd. Y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd yw corff y Cenhedloedd Unedig ar gyfer asesu'r wyddoniaeth sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd. Ym mis Awst, cyflwynodd adroddiad ar newid yn yr hinsawdd a thir ac ym mis Medi un […]

Parhau Darllen

Gwrandawiadau o #CommissionersDesignate newydd i'w cynnal ar 14 Tachwedd

Gwrandawiadau o #CommissionersDesignate newydd i'w cynnal ar 14 Tachwedd

| Tachwedd 8, 2019

Penderfynodd Cynhadledd yr Arlywyddion (llywydd Senedd Ewrop ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol) ddydd Gwener (8 Tachwedd) y bydd gwrandawiadau’r tri chomisiynydd-ddynodedig newydd yn cael eu cynnal ar 14 Tachwedd. Mae'r union amseriad yn edrych fel a ganlyn: Oliver Várhelyi (Hwngari), Cymdogaeth a Ehangu, o 8h-11h yn ystafell JAN 4Q2 Adina-Ioana Vălean (Rwmania), Trafnidiaeth, o 13h-16h […]

Parhau Darllen