Gohebydd Reporter UE

feed rss

Swyddi Diweddaraf Adroddwr Gohebydd yn yr UE

#Brexit - Bydd swyddogion y DU yn rhoi'r gorau i fynychu'r rhan fwyaf o gyfarfodydd yr UE o 1 Medi

#Brexit - Bydd swyddogion y DU yn rhoi'r gorau i fynychu'r rhan fwyaf o gyfarfodydd yr UE o 1 Medi

| Awst 22, 2019

Bydd swyddogion y DU yn rhoi’r gorau i fynychu mwyafrif cyfarfodydd yr UE o 1 Medi fel y gallant ganolbwyntio ar ein perthynas gyda’r UE yn y dyfodol a phartneriaid eraill ledled y byd. Mae'r llywodraeth wedi penderfynu yr wythnos hon, o 1 Medi, y bydd swyddogion a gweinidogion y DU nawr yn mynychu cyfarfodydd yr UE dim ond lle mae gan y DU […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

| Awst 21, 2019

Ar 26 Medi, cynhelir yr ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics. Bydd yr ail argraffiad hwn yn canolbwyntio ar y proffesiwn addysgu - sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd gan 2025. Trafodaethau […]

Parhau Darllen

Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

| Awst 21, 2019

Roedd 20 Awst yn nodi blwyddyn ers i Wlad Groeg gwblhau ei rhaglen cymorth sefydlogrwydd Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd (ESM) yn llwyddiannus. Cymerodd y rhaglen cymorth sefydlogrwydd blwyddyn 3 ddull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â materion strwythurol hirsefydlog a gwreiddiau dwfn a gyfrannodd at Wlad Groeg yn profi argyfwng economaidd ac yn colli mynediad i farchnadoedd ariannol. Yn gyfan gwbl, darparodd partneriaid Ewropeaidd Gwlad Groeg € 61.9 biliwn […]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

| Awst 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, € 60 miliwn o gefnogaeth y cyhoedd i leoli a chynnal isadeiledd sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflwyno rhyngrwyd band eang cyflym iawn mewn ardaloedd gwledig anghysbell yn rhanbarth Carinthia yn Awstria. Mae buddiolwr y cymorth yn gwmni sydd newydd ei sefydlu ac sy'n eiddo i wladwriaeth […]

Parhau Darllen

Mae #CleanArcticAlliance yn galw ar brif weinidogion Nordig i gefnogi gwaharddiad ar olew tanwydd trwm #HFO

Mae #CleanArcticAlliance yn galw ar brif weinidogion Nordig i gefnogi gwaharddiad ar olew tanwydd trwm #HFO

| Awst 21, 2019

Galwodd Prif Gynghorydd Cynghrair yr Arctig Glân, Dr Sian Prior ac Árni Finnsson o Gymdeithas Cadwraeth Natur Gwlad yr Iâ ar brif weinidogion Nordig a Changhellor Ffederal yr Almaen i gefnogi’r alwad am waharddiad ar olew tanwydd trwm yn yr Arctig yn eu crynhoad yn Reykjavik, Gwlad yr Iâ ar 20 Awst. “Mae angen […] ar frys

Parhau Darllen

# Effaith cymunedol ar gyflogaeth a'r UE

# Effaith cymunedol ar gyflogaeth a'r UE

| Awst 21, 2019

Darganfyddwch faint mae'r UE yn anelu at elwa o globaleiddio wrth fynd i'r afael â'i effeithiau negyddol ar gyflogaeth. Mae globaleiddio yn creu cyfleoedd gwaith ond gall hefyd arwain at golli swyddi. Mae rheoli globaleiddio i wneud y gorau ohono yn flaenoriaeth i'r UE ynghyd â cheisio creu Ewrop fwy cymdeithasol sy'n helpu gweithwyr diangen i ddod o hyd i swyddi newydd. […]

Parhau Darllen

Datganiad #Huawei ynghylch penderfyniad adran fasnach yr UD i estyn trwydded gyffredinol dros dro ar gyfer Huawei

Datganiad #Huawei ynghylch penderfyniad adran fasnach yr UD i estyn trwydded gyffredinol dros dro ar gyfer Huawei

| Awst 21, 2019

“Rydyn ni’n gwrthwynebu penderfyniad Adran Fasnach yr Unol Daleithiau i ychwanegu cysylltiedigion 46 Huawei arall at y Rhestr Endid. Mae'n amlwg bod y penderfyniad hwn, a wnaed ar yr adeg benodol hon, â chymhelliant gwleidyddol ac nad oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â diogelwch cenedlaethol. Mae'r gweithredoedd hyn yn torri egwyddorion sylfaenol cystadleuaeth y farchnad rydd. Nid ydynt er budd neb, gan gynnwys […]

Parhau Darllen