Gohebydd Reporter UE

feed rss

Swyddi Diweddaraf Adroddwr Gohebydd yn yr UE

Brexit: A yw amser wedi dod i ben ar gyfer refferendwm arall?

Brexit: A yw amser wedi dod i ben ar gyfer refferendwm arall?

| Efallai y 21, 2019 | 0 Sylwadau

Er bod yr amserlen yn dynn iawn, nid yw'n amhosibl.

Parhau Darllen

Etholiadau Ewropeaidd 2019: Change UK yn cynyddu gwariant hysbysebion Facebook

Etholiadau Ewropeaidd 2019: Change UK yn cynyddu gwariant hysbysebion Facebook

| Efallai y 21, 2019 | 0 Sylwadau

Mae Change UK wedi gwario mwy na £ 60,000 yn ystod yr wythnos ddiwethaf ar y llwyfan, tra bod UKIP wedi gwario llai na £ 100.

Parhau Darllen

Mae Brexit: Theresa May yn cynnig pleidlais i ASau ar refferendwm arall

Mae Brexit: Theresa May yn cynnig pleidlais i ASau ar refferendwm arall

| Efallai y 21, 2019 | 0 Sylwadau

Mae Theresa May yn dweud nad yw hi eisiau refferendwm arall, ond mae'n dweud wrth ASau y gallant “wneud eu hachos” am un os byddant yn cefnogi ei chytundeb Brexit.

Parhau Darllen

#Huawei yn ymateb i waharddiad Google

#Huawei yn ymateb i waharddiad Google

| Efallai y 21, 2019

Mae un o brif swyddogion Huawei wedi condemnio'r weithred “ddigynsail ac eithafol” yn erbyn ei gwmni gan weinyddiaeth yr UD. Wrth siarad ym Mrwsel ddydd Mawrth (21 Mai), dywedodd Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE, fod Huawei, ail wneuthurwr ffonau clyfar mwyaf y byd, yn “barod i fynd y filltir ychwanegol” er mwyn bodloni […]

Parhau Darllen

Mae Theresa May yn nodi 'cynnig 10-point' i gyflwyno Brexit

Mae Theresa May yn nodi 'cynnig 10-point' i gyflwyno Brexit

| Efallai y 21, 2019 | 0 Sylwadau

Dywed Theresa May y gallai methu â dychwelyd ei bil Brexit arwain at etholiad cyffredinol, sy'n peryglu “dim Brexit o gwbl”.

Parhau Darllen

Torïaidd AS: Absenoldeb mamolaeth 'nid amser i ddiswyddo'

Torïaidd AS: Absenoldeb mamolaeth 'nid amser i ddiswyddo'

| Efallai y 21, 2019 | 0 Sylwadau

Mae AS y Ceidwadwyr Maria Miller yn cyflwyno bil a fyddai'n atal cwmnïau rhag diswyddo menywod beichiog.

Parhau Darllen

Cynghorau Lloegr yn wynebu twll du cyllid £ 50bn '

Cynghorau Lloegr yn wynebu twll du cyllid £ 50bn '

| Efallai y 21, 2019 | 0 Sylwadau

Mae grŵp lobïo yn dweud y gallai cynghorau droi at ddarparu'r “isafswm moel” oherwydd costau cynyddol.

Parhau Darllen