Gohebydd Reporter UE

feed rss

Swyddi Diweddaraf Adroddwr Gohebydd yn yr UE

#Propaganda - 'Mae'r arfau a ddefnyddir yn ein herbyn yn datblygu'n barhaus'

#Propaganda - 'Mae'r arfau a ddefnyddir yn ein herbyn yn datblygu'n barhaus'

| Mawrth 19, 2019

Gallai Anna Fotyga bropaganda gelyniaethus sy'n ceisio tanseilio'r UE ddylanwadu ar yr etholiadau Ewropeaidd sydd i ddod. Mae ASE Anna Fotyga (yn y llun) yn trafod sut i'w wrthweithio. Mae'r Senedd yn galw am fwy o weithredu yn erbyn diswyddiad Mae ASEau yn pryderu'n arbennig am wasgariad propaganda drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae arbenigwyr yn cytuno bod y ffenomen disinformation yn cael mwy o effaith nag erioed […]

Parhau Darllen

Brexit: Theresa May i drafod y camau nesaf ar ôl dyfarniad Bercow

Brexit: Theresa May i drafod y camau nesaf ar ôl dyfarniad Bercow

| Mawrth 19, 2019 | 0 Sylwadau

Bydd Theresa May yn cyfarfod â'i thîm uchaf yn ddiweddarach wrth iddi ystyried ei chynlluniau Brexit, ar ôl dyfarniad y Llefarydd.

Parhau Darllen

# Hygyrchedd - Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn yr UE yn haws eu defnyddio

# Hygyrchedd - Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn yr UE yn haws eu defnyddio

| Mawrth 19, 2019

Nod y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd yw sicrhau bod mwy o gynhyrchion a gwasanaethau yn hygyrch i bobl oedrannus a phobl sy'n byw gydag anabledd. Ar 13 Mawrth cymeradwyodd y Senedd y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd (EAA). Mae'r rheolau newydd yn gam tuag at Ewrop decach a mwy cynhwysol a byddant yn gwella bywydau beunyddiol yr henoed a phobl ag anableddau ar draws […]

Parhau Darllen

Ffyrdd mwy diogel: Mesurau newydd yr UE i leihau #CarAccidents

Ffyrdd mwy diogel: Mesurau newydd yr UE i leihau #CarAccidents

| Mawrth 19, 2019

Mae'r UE eisiau gwella diogelwch ar y ffyrdd © delweddau AP / Senedd yr UE-Senedd Ewrop yn cefnogi mesurau newydd i wella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau damweiniau ar y ffyrdd. Byddai'r rheolau yn gwneud nifer o nodweddion diogelwch yn orfodol mewn ceir newydd. Ffyrdd yr UE yw'r mwyaf diogel yn y byd gyda chyfartaledd o farwolaethau ar y ffyrdd 49 fesul miliwn o drigolion, yn erbyn 174 […]

Parhau Darllen

ASEau yn galw am #EUMagnitskyAct i osod sancsiynau ar hawliau dynol

ASEau yn galw am #EUMagnitskyAct i osod sancsiynau ar hawliau dynol

| Mawrth 19, 2019

Yr wythnos diwethaf, cefnogodd ASEau benderfyniad yn galw am sancsiynau hawliau dynol newydd yr UE i gosbi gweithredwyr gwladol a di-wladwriaeth sy'n gyfrifol am droseddau gros hawliau dynol. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Mawrth, mae Senedd Ewrop yn galw am sefydlu cyfundrefn sancsiynau newydd ar lefel yr UE i osod rhewi asedau a gwaharddiadau fisa ar […]

Parhau Darllen

Mae cerddoriaeth ddawnus yn cael ei 'mygu', mae ASau yn dweud

Mae cerddoriaeth ddawnus yn cael ei 'mygu', mae ASau yn dweud

| Mawrth 19, 2019 | 0 Sylwadau

Mae gweithredoedd trefol yn ei chael hi'n anos rhoi gigs ar “hiliaeth sefydliadol”, meddai adroddiad swyddogol.

Parhau Darllen

Mae'r Arglwydd Winston yn galw am drwyddedau beicio i wella diogelwch ar y ffyrdd

Mae'r Arglwydd Winston yn galw am drwyddedau beicio i wella diogelwch ar y ffyrdd

| Mawrth 18, 2019 | 0 Sylwadau

Mae pryderon cyfoedion Llafur yn cael eu hadleisio gan eraill yn Nhŷ'r Arglwyddi sy'n poeni am “hoodlums yn Lycra”.

Parhau Darllen