Graham Paul

feed rss

Swyddi Diweddaraf Graham Paul

Codi'r bar - Mae tueddiadau cadarnhaol yn siapio diwydiant melysaf Ewrop

Codi'r bar - Mae tueddiadau cadarnhaol yn siapio diwydiant melysaf Ewrop

| Awst 1, 2019

Newyddion da i siocledi Ewrop: mae eu hoff ddiwydiant yn tyfu. Rhagwelir y bydd maint y sector siocled Ewropeaidd yn cyrraedd $ 57 biliwn erbyn canol y degawd nesaf. Mae hyn yn cynrychioli darn mawr o gyfanswm $ 162 biliwn y byd. Mae hyd yn oed yn corrachu marchnad yr UD, y disgwylir iddi ragori ar $ 22 biliwn yn […]

Parhau Darllen

Mae Emiradau Arabaidd Unedig yn adleoli milwyr yn #Yemen mewn ymgais i gynorthwyo ymdrechion heddwch y Cenhedloedd Unedig

Mae Emiradau Arabaidd Unedig yn adleoli milwyr yn #Yemen mewn ymgais i gynorthwyo ymdrechion heddwch y Cenhedloedd Unedig

| Gorffennaf 16, 2019

Mae'r penderfyniad a wnaed gan yr Emiradau Arabaidd Unedig i ail-leoli ei luoedd yn Yemen wedi ysgogi sylw a dyfalu eang dros yr wythnosau diwethaf, yn ysgrifennu Graham Paul. Er bod llawer o newyddiadurwyr a sylwedyddion brwd wedi bod yn gyflym i neidio i gasgliadau am y symudiad, ymddengys bod un penderfynydd allweddol wedi'i esgeuluso, bod yr adleoli wedi'i ysgogi […]

Parhau Darllen

Ydy “Dadeni Diwydiannol” Ewrop mewn perygl?

Ydy “Dadeni Diwydiannol” Ewrop mewn perygl?

| Mehefin 12, 2019

Mae Comisiwn Juncker, sy'n mynd allan, wedi bod yn bendant ynglŷn â'r angen i ysgogi “Dadeni Diwydiannol” yn yr Undeb Ewropeaidd, gan gydnabod mor gynnar â 2014 bod diwydiannau Ewropeaidd wedi'u cydblethu â chyfanrwydd ffabrig economaidd y bloc a gosod targed uchelgeisiol o CMC yr Undeb yn dod o weithgynhyrchu gan 20. Ydy […]

Parhau Darllen

#Russia - Canolfan siopa eiconig yn St Petersburg

#Russia - Canolfan siopa eiconig yn St Petersburg

| Mehefin 5, 2019

Yn 2012, cafodd bargen ei tharo a welodd ganolfan siopa yn Rwsia yn cael ei gwerthu i Morgan Estate Estate Estate Fund VII ar gyfer $ 1.1 biliwn, gan wneud gwerthiant yr eiddo masnachol mwyaf erioed yr FSU a CEE ar y pryd, yn ysgrifennu Graham Paul. Siop Siopa Eiconig Galeria, sydd wedi'i lleoli yng nghanol dinas fwyaf Rwsia […]

Parhau Darllen

Bron i flwyddyn o #GDPR: A yw deddfwriaeth breifat newydd yr UE wedi newid unrhyw beth?

Bron i flwyddyn o #GDPR: A yw deddfwriaeth breifat newydd yr UE wedi newid unrhyw beth?

| Ebrill 25, 2019

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i ddeddfwriaeth breifatrwydd newydd yr UE ddod i rym ar Fai 25, 2018. Ers hynny, mae busnesau ac unigolion wedi cael y cyfle i ailystyried sut maent yn trin data personol. Faint sydd wedi newid yn ystod y cyfnod hwn? Cyrhaeddiad Ehangach Rheolau Preifatrwydd yr UE Newydd […]

Parhau Darllen

Pryder yn tyfu mewn priflythrennau #EU dros weithred #USA yn erbyn #Huawei

Pryder yn tyfu mewn priflythrennau #EU dros weithred #USA yn erbyn #Huawei

| Ebrill 23, 2019

Mae ymdrechion gan weinyddiaeth America i ddarbwyllo llywodraethau Ewropeaidd i wahardd offer a weithgynhyrchir gan gwmni Tsieineaidd Huawei o rwydweithiau'r genhedlaeth nesaf 5G yn achosi pryder cynyddol mewn prifddinasoedd yr UE. Bydd 5G yn newid ein ffordd o fyw. Nid olynydd rhwydwaith ffonau symudol 4G yn unig yw hwn, ond naid cwantwm mewn technoleg sydd […]

Parhau Darllen

Camau Mae llywodraeth y DU yn eu cymryd i sicrhau nad yw teithio a masnach yn cael eu heffeithio ar ôl #Brexit

Camau Mae llywodraeth y DU yn eu cymryd i sicrhau nad yw teithio a masnach yn cael eu heffeithio ar ôl #Brexit

| Mawrth 21, 2019

Ar ôl Brexit, mae siawns dda y bydd llawer o Brits yn dal i fod eisiau teithio i ac o Ewrop ar gyfer gwyliau a busnes. Os bydd y DU yn gadael heb fargen, yna mae'r rheolau yn debygol o newid rhywfaint. Fodd bynnag, mae'r llywodraeth yn ceisio sicrhau nad yw amodau gwaith gwladolion y DU a busnes y DU yn cael eu heffeithio. Y […]

Parhau Darllen