Graham Paul

feed rss

Swyddi Diweddaraf Graham Paul

Ewrop ar fin manteisio ar #LegalTechBoom

Ewrop ar fin manteisio ar #LegalTechBoom

| Ionawr 13, 2020

Os yw'r lefelau buddsoddi digynsail a gofnodwyd yn 2019 yn unrhyw arwydd, mae technoleg gyfreithiol yn paratoi ar gyfer aflonyddwch ar raddfa fawr. Roedd cyllid ar gyfer y sector eisoes wedi llithro'n gyffyrddus heibio'r trothwy $ 1 biliwn erbyn diwedd trydydd chwarter y llynedd, gan oddiweddyd cyfanswm y flwyddyn flaenorol rywfaint a chyrraedd nifer […]

Parhau Darllen

Richard Alden: “peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn”

Richard Alden: “peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn”

| Ionawr 7, 2020

Pan ymunodd Richard Alden â chwmni telathrebu Sbaen ONO ym 1998 fel CFO, nid oedd gan y cwmni unrhyw refeniw, dim EBITDA, a llai na 30 o weithwyr. Yn 2000, ar ddechrau ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol, nid oedd gan ONO gwsmeriaid o hyd - ond erbyn i Alden adael y cwmni yn 2009, roedd ONO wedi dod yn gwmni mawr, strwythuredig […]

Parhau Darllen

Arholiadau ac Ardystiadau #Microsoft gyda defnyddio tomenni arholiad: Canllaw i arbenigwyr TG

Arholiadau ac Ardystiadau #Microsoft gyda defnyddio tomenni arholiad: Canllaw i arbenigwyr TG

| Ionawr 6, 2020

Mae Microsoft yn gwmni technoleg blaenllaw sy'n cynhyrchu sbectrwm eang o gynhyrchion ansoddol a ddefnyddir ym mhob rhan o'n bywyd, heb adael yr amgylchedd gwaith y mae galw amdano. Nid yw'n syndod y gall credential a gynigir gan y cwmni meddalwedd hwn wella gyrfa arbenigwyr rhwydwaith, neu arfogi gweithwyr proffesiynol cronfa ddata ar gyfer swyddi TG yn y dyfodol. I chi […]

Parhau Darllen

Mae #Yubo yn codi'r addewidion ar gyfer cyfryngau cymdeithasol sefydledig

Mae #Yubo yn codi'r addewidion ar gyfer cyfryngau cymdeithasol sefydledig

| Rhagfyr 12, 2019

Gyda'r cyhoeddiad bod app cychwyn a gwneud ffrindiau o Ffrainc, Yubo, wedi codi € 11.2 miliwn mewn cronfeydd ffres gan gwmnïau ecwiti preifat mawr yn Ffrainc, mae wedi dod yn amlwg iawn bod y farchnad ddigidol yn cael newid sylfaenol - un a fydd yn gweld newid o gwarchod ymhlith yr apiau cyfryngau cymdeithasol blaenllaw ac ailddiffinio'r hyn yw […]

Parhau Darllen

A fydd rhyfel fasnach #US - #China yn cadw'r #Euro i fynd?

A fydd rhyfel fasnach #US - #China yn cadw'r #Euro i fynd?

| Rhagfyr 9, 2019

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am wleidyddiaeth a'u dylanwad ar fasnachu forex. Gall gweithredoedd gwleidyddion dylanwadol yn yr UD, Ewrop, ac ardaloedd eraill sydd ag economïau mawr ac arwyddocaol effeithio ar gyfraddau cyfnewid o ddydd i ddydd. Ac yn naturiol, gall gweithredoedd a gwrthdaro mwy gael mwy o effaith. Er enghraifft, yn ôl ym mis Chwefror UE […]

Parhau Darllen

Sut mae'r ysbeilwyr Rwsiaidd yn gwneud hyn?

Sut mae'r ysbeilwyr Rwsiaidd yn gwneud hyn?

| Rhagfyr 3, 2019

Un achos chwilfrydig am yr eiddo tiriog ym Moscow, Llundain a Dubai a'r cwmni masnachu penodedig Ychydig wythnosau yn ôl daeth erthygl allan yn Rwsia. Mae ei deitl yn swnio'n aneglur: 'Effaith y perdimonocle. Y ysbeilwyr yn ein plith '. Mae'r 'perdimonocle' yn fersiwn Rwsiaidd o'r ymadrodd Ffrangeg 'perdu monocle' sy'n golygu 'i ollwng […]

Parhau Darllen

#SocialDialogue - dyfodol Ewrop

#SocialDialogue - dyfodol Ewrop

| Tachwedd 26, 2019

Bydd yr Awdurdod Llafur Ewropeaidd sydd newydd ei sefydlu a sefydlwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn canolbwyntio ar gryfhau cyd-ymddiriedaeth a hwyluso datblygu a gweithredu rheolau cyflogaeth ledled yr UE yn y ffordd fwyaf effeithlon a diogel. Mae rheidrwydd sefydlu’r Awdurdod yn deillio o drawsnewid y farchnad lafur fyd-eang oherwydd arloesedd technolegol, peryglon demograffig, hinsawdd […]

Parhau Darllen