Graham Paul

feed rss

Swyddi Diweddaraf Graham Paul

Ydy “Dadeni Diwydiannol” Ewrop mewn perygl?

Ydy “Dadeni Diwydiannol” Ewrop mewn perygl?

| Mehefin 12, 2019

Mae Comisiwn Juncker, sy'n mynd allan, wedi bod yn bendant ynglŷn â'r angen i ysgogi “Dadeni Diwydiannol” yn yr Undeb Ewropeaidd, gan gydnabod mor gynnar â 2014 bod diwydiannau Ewropeaidd wedi'u cydblethu â chyfanrwydd ffabrig economaidd y bloc a gosod targed uchelgeisiol o CMC yr Undeb yn dod o weithgynhyrchu gan 20. Ydy […]

Parhau Darllen

#Russia - Canolfan siopa eiconig yn St Petersburg

#Russia - Canolfan siopa eiconig yn St Petersburg

| Mehefin 5, 2019

Yn 2012, cafodd bargen ei tharo a welodd ganolfan siopa yn Rwsia yn cael ei gwerthu i Morgan Estate Estate Estate Fund VII ar gyfer $ 1.1 biliwn, gan wneud gwerthiant yr eiddo masnachol mwyaf erioed yr FSU a CEE ar y pryd, yn ysgrifennu Graham Paul. Siop Siopa Eiconig Galeria, sydd wedi'i lleoli yng nghanol dinas fwyaf Rwsia […]

Parhau Darllen

Bron i flwyddyn o #GDPR: A yw deddfwriaeth breifat newydd yr UE wedi newid unrhyw beth?

Bron i flwyddyn o #GDPR: A yw deddfwriaeth breifat newydd yr UE wedi newid unrhyw beth?

| Ebrill 25, 2019

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i ddeddfwriaeth breifatrwydd newydd yr UE ddod i rym ar Fai 25, 2018. Ers hynny, mae busnesau ac unigolion wedi cael y cyfle i ailystyried sut maent yn trin data personol. Faint sydd wedi newid yn ystod y cyfnod hwn? Cyrhaeddiad Ehangach Rheolau Preifatrwydd yr UE Newydd […]

Parhau Darllen

Pryder yn tyfu mewn priflythrennau #EU dros weithred #USA yn erbyn #Huawei

Pryder yn tyfu mewn priflythrennau #EU dros weithred #USA yn erbyn #Huawei

| Ebrill 23, 2019

Mae ymdrechion gan weinyddiaeth America i ddarbwyllo llywodraethau Ewropeaidd i wahardd offer a weithgynhyrchir gan gwmni Tsieineaidd Huawei o rwydweithiau'r genhedlaeth nesaf 5G yn achosi pryder cynyddol mewn prifddinasoedd yr UE. Bydd 5G yn newid ein ffordd o fyw. Nid olynydd rhwydwaith ffonau symudol 4G yn unig yw hwn, ond naid cwantwm mewn technoleg sydd […]

Parhau Darllen

Camau Mae llywodraeth y DU yn eu cymryd i sicrhau nad yw teithio a masnach yn cael eu heffeithio ar ôl #Brexit

Camau Mae llywodraeth y DU yn eu cymryd i sicrhau nad yw teithio a masnach yn cael eu heffeithio ar ôl #Brexit

| Mawrth 21, 2019

Ar ôl Brexit, mae siawns dda y bydd llawer o Brits yn dal i fod eisiau teithio i ac o Ewrop ar gyfer gwyliau a busnes. Os bydd y DU yn gadael heb fargen, yna mae'r rheolau yn debygol o newid rhywfaint. Fodd bynnag, mae'r llywodraeth yn ceisio sicrhau nad yw amodau gwaith gwladolion y DU a busnes y DU yn cael eu heffeithio. Y […]

Parhau Darllen

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

| Mawrth 18, 2019

Er bod rhyddhad ar gawr alwminiwm Rwsiaidd Rusal yn rhydd ym mis Ionawr, mae anghydfodau am benderfyniad Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) yn parhau i ddatblygu ar ddwy ochr yr Iwerydd. Mewn arddangosiad annhebygol o rannu nodau, mae Plaid Ddemocrataidd yr Unol Daleithiau a Phlaid Gomiwnyddol Rwsia wedi gwneud llifau gwely yn ddiweddar […]

Parhau Darllen

Gwleidyddion a #Forex: Sut mae May a Trump yn cael effaith ar gyfraddau cyfnewid

Gwleidyddion a #Forex: Sut mae May a Trump yn cael effaith ar gyfraddau cyfnewid

| Chwefror 28, 2019

Gyda ASau Prydain yn gadael y Blaid Lafur a'r Blaid Geidwadol i ffurfio Grŵp Annibynnol newydd yn y Senedd, mae'r dirwedd wleidyddol yn y DU yn dod yn fwyfwy ansefydlog, yn enwedig gyda'r DU oherwydd gadael yr UE ym mis Mawrth. Mae arolwg newydd wedi datgelu bod dros 50% o etholwyr Prydain bellach yn ôl y ffurfiad [...]

Parhau Darllen