Graham Paul

feed rss

Swyddi Diweddaraf Graham Paul

Novaport Poised i elwa ar Ryddfrydoli Nascent Rwsia ar Awyr

Novaport Poised i elwa ar Ryddfrydoli Nascent Rwsia ar Awyr

| Hydref 8, 2019

Disgwylir i awyr Rwsia glirio ar gyfer cwmnïau hedfan tramor. Am gyhyd wedi ei ddal gan bolisïau ynysu, mae diwydiant hedfan Rwsia yn dechrau dangos arwyddion calonogol o fywyd. Gallai rhyddfrydoli rhannol wedi'i gynllunio o awyr y wlad ar gyfer cwmnïau hedfan tramor ddod â Rwsia yn unol â lefel y rhyddid a fwynhawyd am ddegawdau yn y meysydd awyr […]

Parhau Darllen

Yn # Wcráin, mae llywodraeth newydd yn arddangos ymladd yn erbyn economi gysgodol a llygredd

Yn # Wcráin, mae llywodraeth newydd yn arddangos ymladd yn erbyn economi gysgodol a llygredd

| Medi 26, 2019

Mae Arlywydd yr Wcráin Volodymyr Zelenskyi a’r senedd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i ddeddfwriaeth dreth sydd â’r nod o gysgodi’r economi, brwydro yn erbyn cynlluniau llygredd a lleihau pwysau ar fusnes. Ar yr un pryd, achosodd y gyfraith ar greu asiantaeth newydd - y “Bureau of Financial Investigations” rai pryderon gan arbenigwyr a […]

Parhau Darllen

Mae saga Sunrise yn tanlinellu problemau ehangach yn sector #telecoms yr UE

Mae saga Sunrise yn tanlinellu problemau ehangach yn sector #telecoms yr UE

| Medi 13, 2019

Efallai y bydd yr anghydfod cynyddol rhwng cwmni telathrebu o'r Swistir a'i brif gyfranddaliwr yn ymddangos fel mater domestig, heb lawer o effeithiau canlyniadol i'r bloc Ewropeaidd. Ond mae’r storm yn bragu rhwng Sunrise, ail weithredwr telathrebu amlycaf y Swistir, a chyfranddaliwr yr Almaen Freenet— sy’n ceisio rhwystro Sunrise rhag caffael cwmni cebl UPC - yn glychau […]

Parhau Darllen

Codi'r bar - Mae tueddiadau cadarnhaol yn siapio diwydiant melysaf Ewrop

Codi'r bar - Mae tueddiadau cadarnhaol yn siapio diwydiant melysaf Ewrop

| Awst 1, 2019

Newyddion da i siocledi Ewrop: mae eu hoff ddiwydiant yn tyfu. Rhagwelir y bydd maint y sector siocled Ewropeaidd yn cyrraedd $ 57 biliwn erbyn canol y degawd nesaf. Mae hyn yn cynrychioli darn mawr o gyfanswm $ 162 biliwn y byd. Mae hyd yn oed yn corrachu marchnad yr UD, y disgwylir iddi ragori ar $ 22 biliwn yn […]

Parhau Darllen

Mae Emiradau Arabaidd Unedig yn adleoli milwyr yn #Yemen mewn ymgais i gynorthwyo ymdrechion heddwch y Cenhedloedd Unedig

Mae Emiradau Arabaidd Unedig yn adleoli milwyr yn #Yemen mewn ymgais i gynorthwyo ymdrechion heddwch y Cenhedloedd Unedig

| Gorffennaf 16, 2019

Mae'r penderfyniad a wnaed gan yr Emiradau Arabaidd Unedig i ail-leoli ei luoedd yn Yemen wedi ysgogi sylw a dyfalu eang dros yr wythnosau diwethaf, yn ysgrifennu Graham Paul. Er bod llawer o newyddiadurwyr a sylwedyddion brwd wedi bod yn gyflym i neidio i gasgliadau am y symudiad, ymddengys bod un penderfynydd allweddol wedi'i esgeuluso, bod yr adleoli wedi'i ysgogi […]

Parhau Darllen

Ydy “Dadeni Diwydiannol” Ewrop mewn perygl?

Ydy “Dadeni Diwydiannol” Ewrop mewn perygl?

| Mehefin 12, 2019

Mae Comisiwn Juncker, sy'n mynd allan, wedi bod yn bendant ynglŷn â'r angen i ysgogi “Dadeni Diwydiannol” yn yr Undeb Ewropeaidd, gan gydnabod mor gynnar â 2014 bod diwydiannau Ewropeaidd wedi'u cydblethu â chyfanrwydd ffabrig economaidd y bloc a gosod targed uchelgeisiol o CMC yr Undeb yn dod o weithgynhyrchu gan 20. Ydy […]

Parhau Darllen

#Russia - Canolfan siopa eiconig yn St Petersburg

#Russia - Canolfan siopa eiconig yn St Petersburg

| Mehefin 5, 2019

Yn 2012, cafodd bargen ei tharo a welodd ganolfan siopa yn Rwsia yn cael ei gwerthu i Morgan Estate Estate Estate Fund VII ar gyfer $ 1.1 biliwn, gan wneud gwerthiant yr eiddo masnachol mwyaf erioed yr FSU a CEE ar y pryd, yn ysgrifennu Graham Paul. Siop Siopa Eiconig Galeria, sydd wedi'i lleoli yng nghanol dinas fwyaf Rwsia […]

Parhau Darllen