Henry St George

feed rss

Swyddi Diweddaraf Henry St George

Mob rheol yn y brifddinas o # Ukraine!

Mob rheol yn y brifddinas o # Ukraine!

| Tachwedd 29, 2018

Yn ystod fy nhaith i brifddinas Wcráin - Kyiv, roeddwn i'n ofni gweld cwymp cludiant ar strydoedd y wlad fwyaf yn Ewrop. Nid yw'r tagfeydd traffig trawiadol sy'n gysylltiedig â'r stormydd eira yng nghanol mis Tachwedd yn achos cyntaf methiant cyflawn y seilwaith megapolise hwn i [...]

Parhau Darllen

Mob rheol yn y brifddinas o # Ukraine

Mob rheol yn y brifddinas o # Ukraine

| Tachwedd 27, 2018

Yn ystod fy nhaith i brifddinas Wcráin - Kyiv, roeddwn i'n ofni gweld cwymp cludiant ar strydoedd y wlad fwyaf yn Ewrop. Nid yw'r tagfeydd traffig trawiadol sy'n gysylltiedig â'r stormydd eira yng nghanol mis Tachwedd yn achos cyntaf methiant cyflawn y seilwaith megapolise hwn i gwrdd â [...]

Parhau Darllen

# Ukraine - Mae'n rhaid i Ddeddfwriaeth sicrhau sefydlogrwydd a rhagweladwy rheoleiddio cyfreithiol y sector ariannol

# Ukraine - Mae'n rhaid i Ddeddfwriaeth sicrhau sefydlogrwydd a rhagweladwy rheoleiddio cyfreithiol y sector ariannol

| Tachwedd 21, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Wcrain wedi llofnodi memorandwm dealltwriaeth eleni, yn 2018, yn ogystal â'r cytundeb benthyciad ar ddarparu cymorth macro-ariannol ar gyfer € 1 biliwn. Yn ôl gwleidyddion, bydd Wcráin yn parhau'n bartner strategol pwysig, ac mae'r wlad yn parhau i gael cymorth ariannol, er gwaethaf y ffaith bod yr UE yn mynd [...]

Parhau Darllen

# Ffactorau Economegol sy'n Gall Effeithio Masnachu Forex

# Ffactorau Economegol sy'n Gall Effeithio Masnachu Forex

| Medi 27, 2018

Mae Forex, a elwir hefyd yn gyfnewid tramor neu FX masnachu, yn un o'r marchnadoedd mwyaf traddodiadol yn y byd heddiw. Mae masnachu Forex yn caniatáu i fuddsoddwyr ddyfalu ar newidiadau mewn cryfder arian cyfred dros gyfnod o amser, arian masnach a phrynu a gwerthu un yn erbyn ei gilydd. Ennill elw gan fasnachwyr pan fyddant yn elwa ar amrywiadau [...]

Parhau Darllen

Sut bydd #Brexit yn effeithio ar y diwydiant hapchwarae

Sut bydd #Brexit yn effeithio ar y diwydiant hapchwarae

| Medi 19, 2018

Mae'r effaith y gallai Brexit ei gael ar y diwydiant hapchwarae wedi'i ddyfeisio a'i drafod yn eang. Ym Mhrydain mae bron i 50% o'r boblogaeth yn cymryd rhan mewn rhyw fath o hapchwarae, boed hyn yn slotiau chwarae mewn casino symudol ar eu ffôn, gan roi bet ar eu hoff dîm chwaraeon neu fynd ar [...]

Parhau Darllen

Ar ben-blwydd yr ECHR, a yw Cyngor Ewrop dan fygythiad? #COE

Ar ben-blwydd yr ECHR, a yw Cyngor Ewrop dan fygythiad? #COE

| Medi 7, 2018

Fe wnaeth Medi 3rd nodi 65fed pen-blwydd cofnod swyddogol Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR) i rym. Pan gafodd ei gymhwyso yn gyntaf yn 1953, yr ECHR oedd un o gytundebau cyntaf Cyngor Ewrop sydd newydd ei ffurfio, wedi'i gadarnhau gan wyth o wledydd ogleddol Ewrop. Heddiw, mae wedi'i gadarnhau gan 47 yn nodi [...]

Parhau Darllen

Yn raddol allan #Coal yn Ewrop: Dywedodd yn haws na'i wneud

Yn raddol allan #Coal yn Ewrop: Dywedodd yn haws na'i wneud

| Awst 30, 2018

Erbyn mis Rhagfyr, bydd y ddau glofa glo olaf olaf yr Almaen - Prosper-Haniel ac Ibbenbüren - yn cau am da. Ar yr wyneb, ymddengys fod hyn yn arwydd calonogol ar gyfer trosglwyddo llawer iawn o'r Almaen i economi carbon is (yr Energiewende) yn enwedig wrth gyfuno â'r newyddion bod ynni adnewyddadwy Almaeneg yn gorbwyso glo am y tro cyntaf [...]

Parhau Darllen