Henry St George

feed rss

Swyddi Diweddaraf Henry St George

Sut bydd #Brexit yn effeithio ar y diwydiant hapchwarae

Sut bydd #Brexit yn effeithio ar y diwydiant hapchwarae

| Medi 19, 2018

Mae'r effaith y gallai Brexit ei gael ar y diwydiant hapchwarae wedi'i ddyfeisio a'i drafod yn eang. Ym Mhrydain mae bron i 50% o'r boblogaeth yn cymryd rhan mewn rhyw fath o hapchwarae, boed hyn yn slotiau chwarae mewn casino symudol ar eu ffôn, gan roi bet ar eu hoff dîm chwaraeon neu fynd ar [...]

Parhau Darllen

Ar ben-blwydd yr ECHR, a yw Cyngor Ewrop dan fygythiad? #COE

Ar ben-blwydd yr ECHR, a yw Cyngor Ewrop dan fygythiad? #COE

| Medi 7, 2018

Fe wnaeth Medi 3rd nodi 65fed pen-blwydd cofnod swyddogol Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR) i rym. Pan gafodd ei gymhwyso yn gyntaf yn 1953, yr ECHR oedd un o gytundebau cyntaf Cyngor Ewrop sydd newydd ei ffurfio, wedi'i gadarnhau gan wyth o wledydd ogleddol Ewrop. Heddiw, mae wedi'i gadarnhau gan 47 yn nodi [...]

Parhau Darllen

Yn raddol allan #Coal yn Ewrop: Dywedodd yn haws na'i wneud

Yn raddol allan #Coal yn Ewrop: Dywedodd yn haws na'i wneud

| Awst 30, 2018

Erbyn mis Rhagfyr, bydd y ddau glofa glo olaf olaf yr Almaen - Prosper-Haniel ac Ibbenbüren - yn cau am da. Ar yr wyneb, ymddengys fod hyn yn arwydd calonogol ar gyfer trosglwyddo llawer iawn o'r Almaen i economi carbon is (yr Energiewende) yn enwedig wrth gyfuno â'r newyddion bod ynni adnewyddadwy Almaeneg yn gorbwyso glo am y tro cyntaf [...]

Parhau Darllen

A wnaeth #Qatar dalu'r pridwerthiad mwyaf mewn hanes?

A wnaeth #Qatar dalu'r pridwerthiad mwyaf mewn hanes?

| Gorffennaf 17, 2018

Ar 16 Rhagfyr 2015 teulu teulu dyfarniad Qatar yn dysgu bod aelodau 28 o blaid hela brenhinol wedi cael eu herwgipio yn Irac. Roedd y gwystlon, a oedd wedi mynd i Irac i hela gyda falconiaid, yn cynnwys cefnder ac ewythr Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a oedd ar fin dod yn weinidog tramor Qatar. Ef a Qatar [...]

Parhau Darllen

Y cwestiwn rhif un rhwng #Kwerin llywodraeth a'i phobl.

Y cwestiwn rhif un rhwng #Kwerin llywodraeth a'i phobl.

| Gorffennaf 12, 2018

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Uwchgynhadledd yr UE 20th - Wcráin ym Mrwsel, lle trafododd y ddwy ochr nifer o faterion, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â'r bartneriaeth rhwng y ddwy ochr, yn enwedig gweithredu'r ddarpariaeth ar gyfer Cytundeb y Gymdeithas, wedi'i llofnodi yn 2014. Gan ystyried y flwyddyn flaenorol, roedd y cyfarfod hwn yn fwy llwyddiannus ar gyfer Wcráin, fel Ewrop [...]

Parhau Darllen

Ni ddylai #Qatar Cynnydd Hinder ymdrechion i ddatrys Argyfwng y Gwlff

Ni ddylai #Qatar Cynnydd Hinder ymdrechion i ddatrys Argyfwng y Gwlff

| Gorffennaf 11, 2018

Y penderfyniad diweddar i Qatar i agor ei ffiniau i gig Iwerddon yw'r ymdrech ddiweddaraf gan reolwyr y wlad i wrthsefyll yr argyfwng parhaus, ychydig yn fwy na blwyddyn ar ôl dechrau'r blocâd dan arweiniad Saudi. Hyd yn hyn, mae Qatar wedi dangos gwydnwch rhyfeddol wrth wlychu'r storm, wedi iddo arallgyfeirio ei fewnforion, gan roi hwb i ddomestig [...]

Parhau Darllen

#EAW - Mae pryderon yn cynyddu dros yr Warant Atal Ewropeaidd

#EAW - Mae pryderon yn cynyddu dros yr Warant Atal Ewropeaidd

| Gorffennaf 9, 2018

Mae Treialon Teg, y gwarchodwr cyfiawnder troseddol byd-eang, yn galw am ddiogelu newydd hawliau dynol yr Undeb Ewropeaidd er mwyn gwrthdaro camddefnyddio Gwarant Atal Ewropeaidd. Mae Treialon Teg newydd lansio'i adroddiad, sef canlyniad ymchwiliad cynhwysfawr o'r hyn sy'n digwydd i unigolion ar ôl iddynt ildio yn dilyn cyhoeddi [...]

Parhau Darllen