Henry St George

feed rss

Swyddi Diweddaraf Henry St George

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

| Mehefin 11, 2018

Yn ôl adroddiad newydd, mae Romania wedi dod ddiwethaf mewn safle o wledydd Ewropeaidd yn erbyn eu defnydd o gyffuriau meddygol y pen - ond am yr holl resymau anghywir. Yn bell o'r Rhufeiniaid yn ddigon iach i gael gwared ar gyffuriau presgripsiwn, mae safle gwaelod y wlad yn adlewyrchu ei ddiffyg mynediad dinasyddion i fferyllfeydd, yn ôl Undeb Llafur [...]

Parhau Darllen

Pam mae polisi #Defence Ewrop yn hongian ar jetau ymladd Gwlad Belg

Pam mae polisi #Defence Ewrop yn hongian ar jetau ymladd Gwlad Belg

| Mehefin 7, 2018

Ers i Senedd Ffrainc wrthod cadarnhau'r Gymdeithas Amddiffyn Ewropeaidd (EDC) yn 1954, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cael trafferth i gydlynu polisi amddiffyn ei aelod-wladwriaethau. Ond erbyn hyn mae Gwlad Belg yn paratoi i gymryd lle ei fflyd o jetau ymladdwr trwy lansio proses dendro o'r enw RFPG (cais am gynnig gan y llywodraeth), [...]

Parhau Darllen

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

| Efallai y 15, 2018

Yn ôl adroddiad newydd, mae Romania wedi dod ddiwethaf mewn safle o wledydd Ewropeaidd yn erbyn eu defnydd o gyffuriau meddygol y pen - ond am yr holl resymau anghywir. Yn bell o'r Rhufeiniaid yn ddigon iach i ysgogi cyffuriau ar bresgripsiwn, mae safle gwaelod y wlad yn adlewyrchu ei ddiffyg mynediad dinasyddion i fferyllfeydd, yn ôl [...]

Parhau Darllen

Ewrop, yn dod yn fynwent ar gyfer diswyddiadau #Rwsiaidd, anghyfforddus ar gyfer y Kremlin

Ewrop, yn dod yn fynwent ar gyfer diswyddiadau #Rwsiaidd, anghyfforddus ar gyfer y Kremlin

| Ebrill 19, 2018

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Llundain, yr UE a'r byd i gyd wedi cael eu cysgodi gan linell hir o ymgais i lofruddio, ac mae pob un ohonynt yn pwyntio i Rwsia ac i'r gwasanaethau arbennig ym Moscow. Ewrop, y hoff le o ffoadur i ddiffygwyr Rwsia, lle maent wedi ffoi ar ôl iddyn nhw gael eu difetha gan Vladimir Putin [...]

Parhau Darllen

Alexander Adamescu i gael ei estraddodi i #Romania

Alexander Adamescu i gael ei estraddodi i #Romania

| Ebrill 16, 2018

Dyfarnodd llys yn Llundain ddydd Gwener, 13 Ebrill, y gallai'r dyn busnes cyfoethog Alexander Adamescu gael ei allraddio i Rwmania, lle mae'n wynebu treial ar gyfer taliadau llwgrwobrwyo. Yn llai na mis ar ôl i Lys San Steffan ei arestio am greu dogfennau a oedd yn bwriadu dangos nad yw'r system ddiffygiol yn Romania yn gyfystyr â dynol [...]

Parhau Darllen

Asiantau Iran yn Senedd Ewrop; gwleidyddol ar gyfer gweithredoedd terfysgol yn erbyn yr wrthblaid yn Albania, yn rhybuddio'r Ymgyrch dros #Iran Change

Asiantau Iran yn Senedd Ewrop; gwleidyddol ar gyfer gweithredoedd terfysgol yn erbyn yr wrthblaid yn Albania, yn rhybuddio'r Ymgyrch dros #Iran Change

| Ebrill 9, 2018

Cydlynydd ar gyfer Ymgyrch Iran Change (CIC) mewn datganiad yn rhybuddio heddiw fod y gweithgareddau gan asiantau trefn Iran yn Senedd Ewrop yn wleidyddiaeth wleidyddol ar gyfer gweithredoedd terfysgaeth yn erbyn yr wrthblaid Iran yn Albania. Yn ôl Struan Stevenson, gwleidydd Ewropeaidd adnabyddus a oedd yn aelod o Senedd Ewrop [...]

Parhau Darllen

#Russia: A gyflawnir nodau economaidd uchel Vladimir Putin?

#Russia: A gyflawnir nodau economaidd uchel Vladimir Putin?

| Ebrill 4, 2018

Mae Vladimir Putin yn gwneud llawer iawn o'i boblogrwydd yn Rwsia i'r "oes o ffyniant digynsail" y bu'n llywyddu rhwng 1999 a 2006. Mae'n gyfnod nad yw'n debygol o gael ei ailadrodd, gan nad yw Putin bellach yn cael budd o brisiau olew, ond mae llywydd Rwsia serch hynny yn troi ei bedwerydd tymor ar [...]

Parhau Darllen