Henry St George

feed rss

Swyddi Diweddaraf Henry St George

Dirgelwch Farhad Azima: dyn canol neu ddyn hyder?

Dirgelwch Farhad Azima: dyn canol neu ddyn hyder?

| Rhagfyr 5, 2019

Nid wyf yn aml yn cael fy hun yn loetran y tu allan i adeiladau'r llys ond ni allwn wrthsefyll crwydro i lawr i Uchel Lys y DU ychydig wythnosau yn ôl oherwydd fy mod wedi cael fy mwrw gan ddyn mwyaf anghyffredin ac roeddwn i eisiau dal golwg arno i weld. os yw’n bodoli mewn gwirionedd, mor rhyfedd yw ei stori - yn ysgrifennu […]

Parhau Darllen

Lobi #Tobacco yn rhwystro cynnydd polisi iechyd cyhoeddus y Swistir

Lobi #Tobacco yn rhwystro cynnydd polisi iechyd cyhoeddus y Swistir

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad newydd gan y Comisiwn Ffederal ar gyfer Atal Defnydd Tybaco wedi slamio mesurau rheoli tybaco y Swistir, gan feio lobïo diwydiant trwm am ddyfrio polisïau iechyd cyhoeddus y Swistir. Mae'n broblem sydd wedi gadael y wlad ar ei hôl hi o ran rheoliadau, yn enwedig o ran sigaréts electronig a chynhyrchion tybaco anwedd neu gynhesu eraill, ac annog llywydd y comisiwn […]

Parhau Darllen

Uniondeb Ewropeaidd mewn perygl o safonau llac Canada?

Uniondeb Ewropeaidd mewn perygl o safonau llac Canada?

| Tachwedd 23, 2019

Ddwy flynedd i mewn i'r Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (CETA) rhwng Canada a'r UE, nid yw'r trefniant wedi profi i fod yr un mor ffrwythlon i'r naill ochr na'r hyn a ragwelwyd o'r blaen. Er nad yw'r cytundeb wedi dod i rym yn ffurfiol eto, fe'i cymhwyswyd dros dro ers Medi 2017, gan ddileu 98% o'r tariffau rhwng y ddau barti. Canada […]

Parhau Darllen

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

| Hydref 21, 2019

Ar ôl sicrhau’r genedl dro ar ôl tro trwy gydol ymgyrch y refferendwm na fyddai’r DU o dan unrhyw amgylchiadau yn gadael y farchnad sengl, mae Boris Johnson bellach yn ceisio’n daer i wthio drwy’r Brexit caled y dywedwyd wrth bleidleiswyr na fyddai’n digwydd. Er gwaethaf ei fod dan orfodaeth gyfreithiol i gael naill ai bargen neu estyniad, mae Johnson yn mynnu bod […]

Parhau Darllen

Llywodraeth i fynd â #AirMoldova i ffwrdd am ei addo i Topa

Llywodraeth i fynd â #AirMoldova i ffwrdd am ei addo i Topa

| Hydref 17, 2019

Mae'r awdurdodau'n ei chael hi'n anodd tynnu cwmni Air Moldova oddi wrth ei berchennog. Mae'r niwl yn tewhau o amgylch cwmni Air Moldova. Yn eithaf bob dydd, mae archwiliadau'n cael eu cynnal yn swyddfa'r cwmni, mae dogfennau'n cael eu hadalw, mae'r staff yn cael eu holi. Y cyfan sy'n siglo'r cwch i eithafion, gan ei wneud yn anghydnaws â gweithrediad arferol […]

Parhau Darllen

Dodon allan am fynd â maes awyr Chisinau i ffwrdd o Rothschild am addo ei werthu i Rwsiaid

Dodon allan am fynd â maes awyr Chisinau i ffwrdd o Rothschild am addo ei werthu i Rwsiaid

| Hydref 14, 2019

Bargeinio un drafferth i'r llall. Pwy sydd â diddordeb yn nrifft Dodon i derfynu cytundeb consesiwn Maes Awyr Rhyngwladol Chisinau? Mae terfynu cytundeb consesiwn Maes Awyr Rhyngwladol Chisinau wedi dod yn wenynen i fonet Arlywydd Moldofa Igor Dodon. Ef yw gyrrwr y broses gyfreithiol amheus hon. Mae ganddo […]

Parhau Darllen

Mae gwerthwyr ar-lein ar eu colled i gystadleuaeth dramor ar #Amazon

Mae gwerthwyr ar-lein ar eu colled i gystadleuaeth dramor ar #Amazon

| Medi 20, 2019

Yr wythnos hon, fe wnaeth awdurdodau Gwlad Belg fynd i'r afael â thwyllwyr TAW Tsieineaidd sy'n gweithredu o faes awyr ym Mrwsel. Gan ddefnyddio anfonebau ffug, llwyddodd y sgamwyr i osgoi talu TAW ac yna gwerthu eu cynhyrchion am bris cyfradd is ar-lein, gan danseilio eu cystadleuwyr sy'n ufudd i'r gyfraith, yn ysgrifennu Henry St. George Mae hyn yn dilyn y newyddion bod ASau […] yn y DU.

Parhau Darllen