Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Henry St George

feed rss

Swyddi Diweddaraf Henry St George

Mae arbenigedd TG yn datgelu ffugdybiaeth a gyflawnwyd gan heddlu Sbaeneg yn '#Kokorev Case'

Mae arbenigedd TG yn datgelu ffugdybiaeth a gyflawnwyd gan heddlu Sbaeneg yn '#Kokorev Case'

| Mawrth 13, 2018

Mae heddlu Sbaeneg wedi ffugio a thrin dogfennau i gyfiawnhau'r misoedd 28 o gael eu cadw cyn treial ar gyfer Vladimir Kokorev, ei wraig a'i fab. Yn ôl adroddiad arbenigwr TG Sbaeneg enwog, crëwyd Juan Martos Luque, y dogfennau a oedd o bosibl yn erbyn y entrepreneur o darddiad Rwsia-Iddewig, sawl mis ar ôl ei arestio, gan berson neu [...]

Parhau Darllen

Mae llygredd yn cynhyrchu newyddion ffug, mae'r newyddion ffug yn rhoi genedigaeth i #corruption

Mae llygredd yn cynhyrchu newyddion ffug, mae'r newyddion ffug yn rhoi genedigaeth i #corruption

| Chwefror 26, 2018

"Mae symbiosis rhwng teledu cenedlaethol cenedlaethol, cyfryngau cymdeithasol a grŵp penodol o asiantaethau newyddion. Rhaid i berchnogion cyfryngau, newyddiadurwyr, gwleidyddion a dinasyddion uno o gwmpas adeiladu strategaeth i ddileu'r arferion dieflig hyn "- meddai'r ASE Nikolay Barekov mewn tabl cryno ddiweddar ar bwnc" Llygredd a genhedlaeth newyddion ffug ym Mwlgaria "[...]

Parhau Darllen

Agorwyd achos llygredd #Albania - cywiro.

Agorwyd achos llygredd #Albania - cywiro.

| Chwefror 14, 2018

Ar 14 Chwefror, cyhoeddodd yr Adroddiadydd UE stori yn cynnwys honiadau yn erbyn Mr Shkëlzen Berisha, mab y cyn Brif Weinidog Albanaidd Sali Berisha. Gwnaethpwyd y honiadau hyn gan ffynhonnell ddibynadwy a ddymunir. Rydym yn awr yn derbyn ein bod wedi camarwain a bod y cyhuddiadau hyn yn gwbl heb sylfaen. Rydym yn cynnig ymddiheuriad heb ei gadw i Mr Shkëlzen Berisha. Mae Mr Berisha yn dymuno [...]

Parhau Darllen

Deyrnas Unedig #Fraud a #Bribery?

Deyrnas Unedig #Fraud a #Bribery?

| Ionawr 11, 2018 | 0 Sylwadau

A fydd gan y DU fynediad i systemau deallusrwydd Ewropeaidd allweddol ac offer barnwrol, gan gynnwys Gwarantau Atal Ewropeaidd (EAW), yn dilyn Brexit? Mae Prif Weinidog y DU, Theresa May, yn mynnu bod y mater yn dal i gael ei drafod, mewn gwrthgyferbyniad mawr â datganydd ansicr Michel Barnier, y cyd-drafodydd Brexit, y bydd y DU yn peidio â bod yn [...]

Parhau Darllen

#Tobacco 'Track and Trace': Pan fydd y llwynog yn gwarchod y tŷ hen

#Tobacco 'Track and Trace': Pan fydd y llwynog yn gwarchod y tŷ hen

| Hydref 17, 2017 | 0 Sylwadau

Pan gyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd (EC) ei gynnig drafft terfynol ar system trac sigaréts a system olrhain (T & T), fe'i beirniadwyd yn gyflym am adael cefn wrth gefn i'r diwydiant tybaco. Gwrthododd y CE yn feirniadol y feirniadaeth, ond mae condemniad yn parhau i ddod o bob ochr. Locws y gwrthbrofi ffyrnig yw'r ffaith bod [...]

Parhau Darllen

Pan ddaw i ddiwygiadau economaidd, # Mae Ukraine yn ei gelyn gwaethaf ei hun

Pan ddaw i ddiwygiadau economaidd, # Mae Ukraine yn ei gelyn gwaethaf ei hun

| Awst 31, 2017 | 0 Sylwadau

Yr wythnos ddiwethaf, dathlodd Ukrainians flynyddoedd 26 fel gwladwriaeth annibynnol, ond nid oedd ganddynt lawer i'w hwylio. Er gwaethaf adnoddau helaeth y wlad, mae'n dal i fod yn anghymesur o ran tlodi, gydag incwm cenedlaethol gros y person sy'n gyfanswm o $ 7,450 yn 2015 - yn is na Irac, Mongolia, a 110 yn datgan eraill. Yn ôl asesiad economaidd diweddar, dros yr [...]

Parhau Darllen

#Brexit - Sylwer yr Undeb Ewropeaidd: Mae pleidiau Prydain yn dod i ben

#Brexit - Sylwer yr Undeb Ewropeaidd: Mae pleidiau Prydain yn dod i ben

| Awst 18, 2017 | 0 Sylwadau

Mewn ymgais i ddarparu sicrwydd mawr ei angen i fusnesau a diwydiannau anhysbys o fewn ei ffiniau, rhyddhaodd y DU bapur sefyllfa arferion yr wythnos hon yn manylu ar sefyllfa Prydain ar drefniadau tollau yn y dyfodol. Gyda datganiadau gan ysgrifennydd Brexit David Davis; Yr ysgrifennydd masnach ryngwladol, Liam Fox; A'r Canghellor Philip Hammond, y ffaith bod sefyllfa [...]

Parhau Darllen