Henry St George

feed rss

Swyddi Diweddaraf Henry St George

Mae #InsulinFraud yn datblygu ym Moldofa - honnir bod cwmni #Farmak Wcreineg wedi cymryd rhan

Mae #InsulinFraud yn datblygu ym Moldofa - honnir bod cwmni #Farmak Wcreineg wedi cymryd rhan

| Medi 11, 2019

Ym mis Gorffennaf 2019, cychwynnodd y Ganolfan Gwrth-lygredd Genedlaethol ym Moldofa achos troseddol mewn cysylltiad â chaffael cyhoeddus o inswlin Strim. Y mater yw’r cynhyrchion a weithgynhyrchir gan Farmak SAP, un o’r cwmnïau fferyllol Wcreineg mwyaf, mae’r Talk Finance yn adrodd Yn ôl Angela Starinschi, ysgrifennydd y wasg yr awdurdod gwrth-lygredd, mae’r ganolfan yn cynnal […]

Parhau Darllen

Hen ffyrdd yn gorwedd - A all rhywun wneud busnes yn Ewrop yn y ffordd #Rwsia?

Hen ffyrdd yn gorwedd - A all rhywun wneud busnes yn Ewrop yn y ffordd #Rwsia?

| Medi 9, 2019

Yn hwyr yn 2018, daeth newyddion drwg i mewn ar gyfer DIA Group, cadwyn archfarchnadoedd yn Sbaen a masnachfreiniwr sector bwyd trydydd mwyaf Ewrop. Fel yr adroddwyd gan yr FT, erbyn mis Rhagfyr roedd y cadeirydd a’r prif weithredwr wedi ymddiswyddo, roedd y pennaeth cyllid wedi’i danio, gostyngodd cyfranddaliadau’r cwmni 80% ychydig dros flwyddyn, a difidendodd y difidendau. Yn […]

Parhau Darllen

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

| Mehefin 27, 2019

Mae'r amodau ofnadwy ar gyfer gweithwyr sy'n adeiladu'r stadia a'r seilwaith ar gyfer Cwpan y Byd 2022 yn Qatar, sydd bellach ychydig dros ddwy flynedd i ffwrdd, unwaith eto'n gwneud penawdau. Daw'r feirniadaeth newydd hon ar ben datblygiadau diweddar o ran afreoleidd-dra ynghylch cais gwreiddiol Qatar i gynnal y twrnamaint. Cadw a holi cyn-lywydd UEFA […]

Parhau Darllen

#Qatar yn manteisio ar fylchau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig er mwyn caniatáu mynediad ariannwr terfysg yn euog i symiau sylweddol

#Qatar yn manteisio ar fylchau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig er mwyn caniatáu mynediad ariannwr terfysg yn euog i symiau sylweddol

| Mehefin 21, 2019

Mae exposé gan Wall Street Journal wedi datgelu bod unigolion ar restr gyllido al Qaeda y Cenhedloedd Unedig ac Islamaidd yn cael hyd at $ 120,000 y flwyddyn am 'angenrheidiau sylfaenol'. Mae'r unigolion hyn yn cynnwys Khalifa al-Subaiy, ariannwr Qatari a phreswylydd yn nhalaith fechan y Gwlff, a gafwyd yn euog yn flaenorol o ddarparu cefnogaeth ariannol sylweddol i uwch […]

Parhau Darllen

Newid tueddiadau a heriau sy'n wynebu'r diwydiant # Adloniant Ewropeaidd yn 2019

Newid tueddiadau a heriau sy'n wynebu'r diwydiant # Adloniant Ewropeaidd yn 2019

| Mehefin 17, 2019

Mae sut rydym yn dilyn adloniant yn newid diolch i welliannau mewn technoleg. Erbyn hyn mae Ewropeaid yn mwynhau rhyngrwyd cyflymach a thechnoleg symudol sydd ar gael yn haws nag erioed o'r blaen, gyda pherfformiad a chysylltedd yn gwella o flwyddyn i flwyddyn. I ddefnyddwyr, mae cost adloniant a fwynheir trwy dechnoleg hefyd yn gostwng yn barhaus mewn pris, sy'n golygu ei bod yn aml yn rhatach aros gartref nag […]

Parhau Darllen

Mae brandiau treftadaeth #FoodUnion yn cipio marchnad hufen iâ mewn gwledydd sy'n cael eu hanwybyddu gan gwmnïau rhyngwladol

Mae brandiau treftadaeth #FoodUnion yn cipio marchnad hufen iâ mewn gwledydd sy'n cael eu hanwybyddu gan gwmnïau rhyngwladol

| Mehefin 7, 2019

Wedi dod allan o rwbel yr argyfwng ariannol byd-eang yn 2008, nid yn unig mae'r cawr llaeth Food Union wedi mynd ymlaen i orchfygu marchnad Latfia hynod gystadleuol ond erbyn hyn, gyda'r gefnogaeth ariannol barhaus gan y prif fuddsoddwr Meridian Capital, wedi gosod eu golygon ehangu byd-eang. Gyda'u pencadlys yn Hong […]

Parhau Darllen

#FoodUnion yn lansio offeryn digidol ar gyfer diwydiant llaeth #Latvia

#FoodUnion yn lansio offeryn digidol ar gyfer diwydiant llaeth #Latvia

| Mehefin 6, 2019

Ers iddynt ddod i'r amlwg yn 2012, mae cwmni undeb llaeth a hufen iâ Ewrop gyfan wedi rhoi pwyslais ar arloesi cyson i gynnal eu lle ar frig y diwydiant. Daw'r enghraifft ddiweddaraf ar ffurf y llwyfan rhyngweithiol Smart Dairy Farmer, a gyflwynwyd ym mis Mai gyda'r nod o helpu Latfia […]

Parhau Darllen