Henry St George

feed rss

Swyddi Diweddaraf Henry St George

Llygredd # Wcreineg mewn seilwaith? Pa ganlyniadau ar gyfer arian #EU?

Llygredd # Wcreineg mewn seilwaith? Pa ganlyniadau ar gyfer arian #EU?

| Chwefror 19, 2020

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn darparu adnoddau ariannol i Wcráin ar gyfer diwygio a datblygu economaidd. Mae Wcráin ar groesffordd llawer o goridorau cludo sy'n cysylltu Ewrop â gwledydd eraill. Mae datblygu coridorau cludo ar gyfer gwahanol ddulliau cludo yn dasg bwysig i swyddogion Wcrain. Yn gyffredinol, mae'r UE a'i sefydliadau ariannol yn darparu Wcráin […]

Parhau Darllen

Mae perchennog Pari Match Shvindlerman yn cymryd gwystl #Ukraine

Mae perchennog Pari Match Shvindlerman yn cymryd gwystl #Ukraine

| Chwefror 5, 2020

Mae Eduard Shvindlerman yn gymeriad cyfrinachol iawn; gellir cyfrif ei ymddangosiadau cyhoeddus ar fysedd un llaw. Ond mae ei gwmni betio Pari Match ym mhob cornel. Hysbysfyrddau enfawr ar y strydoedd, hysbysebu annifyr ar-lein - efallai y bydd rhywun yn cael yr argraff bod hwn yn frand rhyngwladol uchel ei barch. A dweud y gwir, mae yna […] enfawr

Parhau Darllen

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

| Ionawr 14, 2020

Ym mis Ebrill eleni, fe wnaeth yr wyth o bobl sy'n rhan o'r Comisiwn Rheoli Ffeiliau Interpol (CCF) ystyried problem gyfarwydd. Roedd hi'n flwyddyn newydd, ond roedd y dasg a osodwyd gerbron y CCF yn un yr oeddent yn gyfarwydd iawn â hi. Gofynnwyd iddynt ystyried cais trylediad gan y National Central […]

Parhau Darllen

Sut cerfiodd #Malta ei gilfach yn y farchnad adloniant

Sut cerfiodd #Malta ei gilfach yn y farchnad adloniant

| Rhagfyr 27, 2019

Dim ond brycheuyn ym Môr y Canoldir yw cenedl ynys Malta, wedi'i difetha gan Sisili gerllaw ac mor fach fel ei bod yn aml yn cael ei hanwybyddu ar fap o Ewrop. Ac eto mae'r 316km2 bach hwn o galchfaen lliw mêl wedi sefydlu ei hun fel canolbwynt byd-eang ar gyfer iGaming, fintech, blockchain a mwy yn ei economi ddigidol hunan-ddisgrifiedig. […]

Parhau Darllen

Gwahaniaethau allweddol gyda #Driving yn Ewrop yn erbyn Gogledd America

Gwahaniaethau allweddol gyda #Driving yn Ewrop yn erbyn Gogledd America

| Rhagfyr 20, 2019

O ran gyrru, rydym i gyd yn cael budd o fwy o rwyddineb a chyfleustra yn ogystal â mwy o ryddid pan fydd gennym ein cerbydau ein hunain. Fodd bynnag, nid yw gyrru bob amser mor syml ag y byddech chi'n meddwl, gan fod yn rhaid i chi ystyried y gwahaniaethau allweddol wrth yrru o un cyrchfan i'r llall. Er enghraifft, pan fydd […]

Parhau Darllen

Dirgelwch Farhad Azima: dyn canol neu ddyn hyder?

Dirgelwch Farhad Azima: dyn canol neu ddyn hyder?

| Rhagfyr 5, 2019

Nid wyf yn aml yn cael fy hun yn loetran y tu allan i adeiladau'r llys ond ni allwn wrthsefyll crwydro i lawr i Uchel Lys y DU ychydig wythnosau yn ôl oherwydd fy mod wedi cael fy mwrw gan ddyn mwyaf anghyffredin ac roeddwn i eisiau dal golwg arno i weld. os yw’n bodoli mewn gwirionedd, mor rhyfedd yw ei stori - yn ysgrifennu […]

Parhau Darllen

Lobi #Tobacco yn rhwystro cynnydd polisi iechyd cyhoeddus y Swistir

Lobi #Tobacco yn rhwystro cynnydd polisi iechyd cyhoeddus y Swistir

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad newydd gan y Comisiwn Ffederal ar gyfer Atal Defnydd Tybaco wedi slamio mesurau rheoli tybaco y Swistir, gan feio lobïo diwydiant trwm am ddyfrio polisïau iechyd cyhoeddus y Swistir. Mae'n broblem sydd wedi gadael y wlad ar ei hôl hi o ran rheoliadau, yn enwedig o ran sigaréts electronig a chynhyrchion tybaco anwedd neu gynhesu eraill, ac annog llywydd y comisiwn […]

Parhau Darllen