Henry St George

feed rss

Swyddi Diweddaraf Henry St George

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

| Mehefin 27, 2019

Mae'r amodau ofnadwy ar gyfer gweithwyr sy'n adeiladu'r stadia a'r seilwaith ar gyfer Cwpan y Byd 2022 yn Qatar, sydd bellach ychydig dros ddwy flynedd i ffwrdd, unwaith eto'n gwneud penawdau. Daw'r feirniadaeth newydd hon ar ben datblygiadau diweddar o ran afreoleidd-dra ynghylch cais gwreiddiol Qatar i gynnal y twrnamaint. Cadw a holi cyn-lywydd UEFA […]

Parhau Darllen

#Qatar yn manteisio ar fylchau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig er mwyn caniatáu mynediad ariannwr terfysg yn euog i symiau sylweddol

#Qatar yn manteisio ar fylchau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig er mwyn caniatáu mynediad ariannwr terfysg yn euog i symiau sylweddol

| Mehefin 21, 2019

Mae exposé gan Wall Street Journal wedi datgelu bod unigolion ar restr gyllido al Qaeda y Cenhedloedd Unedig ac Islamaidd yn cael hyd at $ 120,000 y flwyddyn am 'angenrheidiau sylfaenol'. Mae'r unigolion hyn yn cynnwys Khalifa al-Subaiy, ariannwr Qatari a phreswylydd yn nhalaith fechan y Gwlff, a gafwyd yn euog yn flaenorol o ddarparu cefnogaeth ariannol sylweddol i uwch […]

Parhau Darllen

Newid tueddiadau a heriau sy'n wynebu'r diwydiant # Adloniant Ewropeaidd yn 2019

Newid tueddiadau a heriau sy'n wynebu'r diwydiant # Adloniant Ewropeaidd yn 2019

| Mehefin 17, 2019

Mae sut rydym yn dilyn adloniant yn newid diolch i welliannau mewn technoleg. Erbyn hyn mae Ewropeaid yn mwynhau rhyngrwyd cyflymach a thechnoleg symudol sydd ar gael yn haws nag erioed o'r blaen, gyda pherfformiad a chysylltedd yn gwella o flwyddyn i flwyddyn. I ddefnyddwyr, mae cost adloniant a fwynheir trwy dechnoleg hefyd yn gostwng yn barhaus mewn pris, sy'n golygu ei bod yn aml yn rhatach aros gartref nag […]

Parhau Darllen

Mae brandiau treftadaeth #FoodUnion yn cipio marchnad hufen iâ mewn gwledydd sy'n cael eu hanwybyddu gan gwmnïau rhyngwladol

Mae brandiau treftadaeth #FoodUnion yn cipio marchnad hufen iâ mewn gwledydd sy'n cael eu hanwybyddu gan gwmnïau rhyngwladol

| Mehefin 7, 2019

Wedi dod allan o rwbel yr argyfwng ariannol byd-eang yn 2008, nid yn unig mae'r cawr llaeth Food Union wedi mynd ymlaen i orchfygu marchnad Latfia hynod gystadleuol ond erbyn hyn, gyda'r gefnogaeth ariannol barhaus gan y prif fuddsoddwr Meridian Capital, wedi gosod eu golygon ehangu byd-eang. Gyda'u pencadlys yn Hong […]

Parhau Darllen

#FoodUnion yn lansio offeryn digidol ar gyfer diwydiant llaeth #Latvia

#FoodUnion yn lansio offeryn digidol ar gyfer diwydiant llaeth #Latvia

| Mehefin 6, 2019

Ers iddynt ddod i'r amlwg yn 2012, mae cwmni undeb llaeth a hufen iâ Ewrop gyfan wedi rhoi pwyslais ar arloesi cyson i gynnal eu lle ar frig y diwydiant. Daw'r enghraifft ddiweddaraf ar ffurf y llwyfan rhyngweithiol Smart Dairy Farmer, a gyflwynwyd ym mis Mai gyda'r nod o helpu Latfia […]

Parhau Darllen

Pro- # Putin cynghrair i lunio dyfodol Ewrop?

Pro- # Putin cynghrair i lunio dyfodol Ewrop?

| Efallai y 30, 2019

A oedd etholiadau Senedd Ewrop yn refferendwm ar agweddau tuag at Putin? Gan fod etholiadau Senedd Ewrop wedi'u cwblhau bellach, mae cwestiwn yn codi: sut fydd eu canlyniadau'n newid wyneb Senedd Ewrop? Mae'r ffaith bod llawer o gantudwyr a democratiaid cymdeithasol (gyda'u safbwyntiau a'u hagendâu cymedrol), a fu'n dominyddu'r senedd am y tymor diwethaf, wedi […]

Parhau Darllen

#CzechRepublic aeddfed ar gyfer dylanwad Rwsia

#CzechRepublic aeddfed ar gyfer dylanwad Rwsia

| Efallai y 9, 2019

Ar gyfer yr holl broblemau di-ri sydd wedi codi o'r broses Brexit diddiwedd ymddangosiadol, mae rhannu gwybodaeth genedlaethol yn y dyfodol wedi hedfan yn aml o dan y radar. Er mwyn ein diogelwch cenedlaethol, ni ddylid anwybyddu'r mater hwn mwyach. Pan ddaw mater gwleidyddol diffiniol ein cenhedlaeth, i mewn neu allan, […]

Parhau Darllen