James Wilson

feed rss

Swyddi Diweddaraf James Wilson

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

| Tachwedd 29, 2019

Yn dilyn penderfyniad syfrdanol ac anghynhenid ​​ddoe gan gabinet gweinidogion yr Wcrain i ddiswyddo Arlywydd Energoatom Mr Yuri Nedashkovsky trwy ddangos dwylo mwy difrifol, fe wnaeth gweithwyr y cwmni lwyfannu protest ar unwaith y tu allan i'r Weinyddiaeth Ynni a Gwarchod yr Amgylchedd ar Kreshchatyk yng Nghanol Kyiv. Mynnodd y protestwyr y dylai’r Gweinidog Orzhel stopio […]

Parhau Darllen

Oligarch raid ar y farchnad drydan o #Ukraine

Oligarch raid ar y farchnad drydan o #Ukraine

| Mehefin 27, 2019

Y mater mwyaf brys mewn perthynas â'r UE-Wcráin heddiw yw amddiffyn diwydiant ynni niwclear Wcráin rhag cynllwyn yr oligarchiaid. Mae Energoatom wedi llwgu o gyfran deg o refeniwau'r farchnad ers blynyddoedd gan fformiwla Rotterdam Plus annheg i gyfrifo cyfrannau tariffau i gynhyrchwyr, yn ôl pob tebyg i ystyried prisiau glo rhyngwladol, […]

Parhau Darllen

A fydd cyfandir #Eurasian yn siapio dyfodol y byd?

A fydd cyfandir #Eurasian yn siapio dyfodol y byd?

| Mehefin 13, 2019

Ar 6-8 Mehefin, troodd prif gyfalaf imperialaidd Rwsia, Saint Petersburg, yn un o ganolfannau gwleidyddol ac economaidd y byd. Daeth gwleidyddion, dynion busnes, dadansoddwyr a newyddiadurwyr o wledydd 145 yno i wrthbrofi'r myth bod Rwsia a Vladimir Putin wedi eu hynysu gan y gymuned ryngwladol, yn ysgrifennu James Wilson. Fforwm Economaidd Saint Petersburg […]

Parhau Darllen

#ESG - Tuag at dwf trwy ddatblygu cynaliadwy

#ESG - Tuag at dwf trwy ddatblygu cynaliadwy

| Efallai y 22, 2019

Nodweddir amgylchedd y farchnad fusnes gyfnewidiol bresennol yn gynyddol gan brisiadau sy'n cael eu gyrru gan deimlad. Sylw a diddordeb buddsoddwyr ynghylch y pwnc Amgylchedd, Cymdeithas a Llywodraethu (ESG). Er bod hanfodion cwmni solet yn parhau i fod yn greiddiol i'r stori, mae'n hanfodol i gwmni lunio canfyddiad cadarnhaol gan y cyhoedd a buddsoddwyr. Mae'r buddsoddwyr byd-eang mwyaf eisoes […]

Parhau Darllen

Rhwymo gwifrau, rheoli gwasanaeth cudd ac amodau carchar enbyd: Craffu ar system gyfiawnder #Romania wrth i'r wlad gynnal Uwchgynhadledd yr UE

Rhwymo gwifrau, rheoli gwasanaeth cudd ac amodau carchar enbyd: Craffu ar system gyfiawnder #Romania wrth i'r wlad gynnal Uwchgynhadledd yr UE

| Efallai y 13, 2019

Dywed Jean-Claude Juncker, pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd, fod yn rhaid i Rwmania, sydd ar hyn o bryd yn dal llywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, wneud rhagor o ymdrech i gyrraedd safonau Ewropeaidd ar reolaeth y gyfraith yn llawn. Cyfeiriwyd sylwadau Mr Juncker at y dirgelwch gwleidyddol yn Romania dros yr ymgyrch gwrth-lygredd. Fodd bynnag, mae sylwebyddion yn sylwi bod y problemau gyda […]

Parhau Darllen

Cyfnod newydd o #Putin

Cyfnod newydd o #Putin

| Efallai y 6, 2019

Flwyddyn ac un diwrnod yn ôl, ar 7 Mai 2018, tynnwyd Vladimir Putin i mewn am ei bedwerydd tymor fel llywydd Rwsia. Daeth yr arweinydd Rwsia newydd ei ethol i'r seremoni urddo yn uniongyrchol o'i swyddfa, gan ddangos i'r bobl ei fod yn brysur gyda materion cyfoes y wladwriaeth ac ar yr un pryd yn dangos i […]

Parhau Darllen

Ffocws rhyngwladol ar y Cytundeb #Dayton

Ffocws rhyngwladol ar y Cytundeb #Dayton

| Ebrill 26, 2019

Trefnwyd bwrdd crwn rhyngwladol yn dod â gwleidyddion o'r Almaen, yr Eidal, Gwlad Belg, Slofacia ac o Senedd Ewrop at ei gilydd yr wythnos hon yng ngyrchfan sgïo Serbia Gweriniaeth Jahorina i archwilio ffyrdd o ddatblygu Republika Srpska ac amddiffyn darpariaethau Cytundeb 1995 Dayton o dan rhoddir cydnabyddiaeth ryngwladol i'r diriogaeth. Y […]

Parhau Darllen