Louis Auge

feed rss

Swyddi Diweddaraf Louis Auge

Beth mae'r protestiadau #Moscow yn ei olygu i #MayorSobyanin?

Beth mae'r protestiadau #Moscow yn ei olygu i #MayorSobyanin?

| Awst 9, 2019

Mae'r rhain yn amseroedd anodd i arlywydd Rwsia Vladimir Putin. Ar ôl blynyddoedd o ddwyn yr adroddiadau o farweidd-dra economaidd a gormes gwleidyddol, mae pobl Rwsia wedi mynd i'r strydoedd gan y miloedd. Er bod graddfa'r arddangosiadau parhaus yn dal i fod yn llai nag yn ystod y pwl olaf o ddicter poblogaidd yn 2011 / 2012, maen nhw […]

Parhau Darllen

Rhaid i Ursula von der Leyen ymgymryd â gwrthryfelwr #Climate mwyaf Ewrop: Yr Almaen

Rhaid i Ursula von der Leyen ymgymryd â gwrthryfelwr #Climate mwyaf Ewrop: Yr Almaen

| Gorffennaf 25, 2019

Ni fydd Ursula von der Leyen yn rhagdybio llywyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd am bedwar mis arall, ond mae'r frwydr a fydd yn diffinio ei deiliadaeth eisoes ar y gweill. Ar ôl blynyddoedd o gynnydd Ewropeaidd araf ar newid yn yr hinsawdd, mae Von der Leyen wedi ymrwymo ei hun i 'Fargen Werdd' newydd beiddgar, gyda'r nod o sicrhau niwtraliaeth carbon erbyn 2050. […]

Parhau Darllen

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

| Mehefin 19, 2019

Ar gyfer Arlywydd Senegalese Macky Sall, mae uwchgynhadledd Diwrnodau Datblygu Ewrop yr wythnos hon ym Mrwsel wedi rhoi cyfle dwbl. Ar un llaw, mae Sall wedi cyfarfod â rhai o arweinwyr mwyaf pwerus y byd ac wedi cryfhau ymdrechion cydweithredu ar nodau datblygu allweddol. Ar y llaw arall, mae wedi gallu atgoffa'r byd o'i gymwysterau gwrth-lygredd ar ôl […]

Parhau Darllen

Gwŷs Trwmp #Qatar Emir i esbonio camau ansefydlogi

Gwŷs Trwmp #Qatar Emir i esbonio camau ansefydlogi

| Mehefin 12, 2019

Ddydd Gwener diwethaf, cyhoeddodd y Tŷ Gwyn y bydd Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, yn ymweld â'r Unol Daleithiau fis nesaf. Er y bydd Doha yn sicr yn trafod yr ymweliad, bydd yn debygol o fod yn gyfarfod anghyfforddus i frenhines y Gwlff, gyda ffynonellau rhanbarthol yn cyfaddef yn breifat y gall yr Emir ddisgwyl i gyfaddefiad o'r […]

Parhau Darllen

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

| Efallai y 20, 2019

Mae Al Jazeera wedi cael ei orfodi i ddileu fideo a honnodd bod Iddewon yn “manteisio ar yr Holocost” ac mai Israel oedd “buddiolwr mwyaf” yr hil-laddiad. Cafodd y fideo, a gyhoeddwyd gan ei sianel Arabeg 'AJ +' ar-lein, ei dynnu ar ôl dim ond ar ôl iddo gael ei gwrdd â dicter a ffiaidd ar-lein, mae'n ysgrifennu Louis Auge. Roedd y cynnwys gwrth-Semitaidd yn awgrymu bod yr […]

Parhau Darllen

Blaenoriaeth #Urhedlu yn flaenoriaeth ar gyfer #Selensky a'r Gorllewin

Blaenoriaeth #Urhedlu yn flaenoriaeth ar gyfer #Selensky a'r Gorllewin

| Efallai y 20, 2019

Pan gafodd llywydd newydd Wcráin, cyn-gomedïwr Volodymyr Zelensky, ei lw heddiw (20 Mai), fe'i penodwyd yn llywydd cenedl ranedig. Nid yn unig y mae'r adran yn gorfforol, ond hefyd yn ideolegol; Mae Wcráin bellach yn faes brwydr lle mae delfrydau'r Gorllewin a Rwsia yn gwrthdaro. Ers 2013 cynnar, mae Rwsia wedi bod yn dilyn polisi o […]

Parhau Darllen

Ymhell o sylw'r cyfryngau, mae milisiaidd eithafol yng ngorllewin #Libya yn parhau ag ymgyrch terfysgaeth a throseddoldeb, gyda chymorth pwerau tramor

Ymhell o sylw'r cyfryngau, mae milisiaidd eithafol yng ngorllewin #Libya yn parhau ag ymgyrch terfysgaeth a throseddoldeb, gyda chymorth pwerau tramor

| Ebrill 25, 2019

Mae amrywiaeth o filitalau caled ac eithafol yng ngorllewin Libya, sy'n canolbwyntio ar brifddinas Tripoli, yn parhau i fod yn gyfrifol am ddwysáu trais a brawychus ar draws y wlad, gan fygwth y rhanbarth ehangach hefyd. Mae pryderon cynyddol bod ymdrechion i ddod â'r gwrthdaro i ateb heddychlon yn cael eu tanseilio gan y […]

Parhau Darllen