Louis Auge

feed rss

Swyddi Diweddaraf Louis Auge

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

| Efallai y 20, 2019

Mae Al Jazeera wedi cael ei orfodi i ddileu fideo a honnodd bod Iddewon yn “manteisio ar yr Holocost” ac mai Israel oedd “buddiolwr mwyaf” yr hil-laddiad. Cafodd y fideo, a gyhoeddwyd gan ei sianel Arabeg 'AJ +' ar-lein, ei dynnu ar ôl dim ond ar ôl iddo gael ei gwrdd â dicter a ffiaidd ar-lein, mae'n ysgrifennu Louis Auge. Roedd y cynnwys gwrth-Semitaidd yn awgrymu bod yr […]

Parhau Darllen

Blaenoriaeth #Urhedlu yn flaenoriaeth ar gyfer #Selensky a'r Gorllewin

Blaenoriaeth #Urhedlu yn flaenoriaeth ar gyfer #Selensky a'r Gorllewin

| Efallai y 20, 2019

Pan gafodd llywydd newydd Wcráin, cyn-gomedïwr Volodymyr Zelensky, ei lw heddiw (20 Mai), fe'i penodwyd yn llywydd cenedl ranedig. Nid yn unig y mae'r adran yn gorfforol, ond hefyd yn ideolegol; Mae Wcráin bellach yn faes brwydr lle mae delfrydau'r Gorllewin a Rwsia yn gwrthdaro. Ers 2013 cynnar, mae Rwsia wedi bod yn dilyn polisi o […]

Parhau Darllen

Ymhell o sylw'r cyfryngau, mae milisiaidd eithafol yng ngorllewin #Libya yn parhau ag ymgyrch terfysgaeth a throseddoldeb, gyda chymorth pwerau tramor

Ymhell o sylw'r cyfryngau, mae milisiaidd eithafol yng ngorllewin #Libya yn parhau ag ymgyrch terfysgaeth a throseddoldeb, gyda chymorth pwerau tramor

| Ebrill 25, 2019

Mae amrywiaeth o filitalau caled ac eithafol yng ngorllewin Libya, sy'n canolbwyntio ar brifddinas Tripoli, yn parhau i fod yn gyfrifol am ddwysáu trais a brawychus ar draws y wlad, gan fygwth y rhanbarth ehangach hefyd. Mae pryderon cynyddol bod ymdrechion i ddod â'r gwrthdaro i ateb heddychlon yn cael eu tanseilio gan y […]

Parhau Darllen

Putin tynhau erioed Putin ar Ewrop

Putin tynhau erioed Putin ar Ewrop

| Ebrill 17, 2019

Mae'n bum mlynedd arall cyn i Vladimir Putin fod i sefyll i lawr o'i le sydd bellach yn ymddangos yn barhaol fel pennaeth gwlad Rwsiaidd (er y byddai rhywun yn ei erbyn yn dod o hyd i ffordd o glynu wrth bŵer). Ni ddylai Gorllewin Ewrop, fodd bynnag, fod yn popping siampên mewn dathliad eto - ysgrifennwch Louis Auge. Ar gyfer y […]

Parhau Darllen

Mwy o ddadleuon ar y gorwel ar gyfer yr UE # chwaraeon?

Mwy o ddadleuon ar y gorwel ar gyfer yr UE # chwaraeon?

| Ebrill 15, 2019

Le Freeport Luxembourg, warws hulking ger Maes Awyr Findel sydd, diolch i statws arbennig, yn caniatáu i nwyddau o win gwin i Old Masters beidio â chael eu trethu bron yn amhenodol yn ei gladdgell, wedi bod yn destun craffu trylwyr yn ddiweddar. Ar ôl i grŵp o ASEau fynegi eu pryderon y gellid defnyddio'r cyfleuster “fel gwely poeth […]

Parhau Darllen

Mae Silknet Georgia yn codi $ 200m mewn mater bondiau ffres

Mae Silknet Georgia yn codi $ 200m mewn mater bondiau ffres

| Mawrth 27, 2019

Mae cwmni telathrebu Sioraidd Silknet wedi codi $ 200m o'i fater bond diweddaraf. Y cwmni, sy'n eiddo i Silk Road Group, un o brif grwpiau buddsoddi preifat y Cawcasws, yw'r darparwr rhwydwaith sefydlog mwyaf a'r darparwr teledu band eang, symudol a chebl ail fwyaf yn y wlad. Dywedodd Cadeirydd yr SRG George Ramishvili: “Mae lleoliad heddiw yn adlewyrchu'r cryfder […]

Parhau Darllen

Mae teulu #Kazakhstan - Ruling yn barod ar gyfer olyniaeth

Mae teulu #Kazakhstan - Ruling yn barod ar gyfer olyniaeth

| Mawrth 22, 2019

Mae amser Nursultan Nazarbayev wedi dod i ben, ond bydd ei deulu yn parhau i ddal yr allweddi i rym yn Kazakhstan. Ar 78 oed, mae Nazarbayev wedi camu i lawr o'r diwedd. Efallai bod amseriad ei ymddiswyddiad wedi dod yn syndod, ond nid oedd ei ymadawiad yn annisgwyl. Roedd llawer yn rhagweld na fyddai'n […]

Parhau Darllen