Martin Banks

feed rss

Swyddi Diweddaraf Martin Banks yn

Adolygiad bwyty - Petit Pont Brwsel

Adolygiad bwyty - Petit Pont Brwsel

| Chwefror 19, 2020

Mae bob amser yn wych adrodd ar fusnes sy'n ffynnu. Mewn cyfnod o broblemau parhaus sy'n wynebu'r sector horeca mae yna, diolch byth, rai straeon llwyddiant, yn ysgrifennu Martin Banks. Daw un enghraifft o’r fath ar ffurf Jean-Luc Colin a gymerodd drosodd yr hyn a oedd, ar y pryd, yn fusnes bwyty oedd yn ei chael yn anodd ac, yn y gofod […]

Parhau Darllen

Pryderon a godwyd yn Awstria dros #MMVF

Pryderon a godwyd yn Awstria dros #MMVF

| Chwefror 12, 2020

Yn ddiweddar, mae ORF teledu gwladwriaeth Awstria wedi cyhoeddi erthygl yn disgrifio ffibrau bywiog o waith dyn (MMVF), a elwir hefyd yn wlân mwynol, fel “mor garsinogenig ag asbestos’, yn anadferadwy ac nad yw hyd yn oed yn addas i’w losgi, ond yn lle hynny yn pentyrru ar safleoedd tirlenwi, yn ysgrifennu Martin Banciau. Mae erthygl ORF yn honni ei fod, fel asbestos, yn garsinogenig. Mae'r darn yn ychwanegu […]

Parhau Darllen

Mae'n fusnes fel arfer er gwaethaf #Brexit meddai #DFDS

Mae'n fusnes fel arfer er gwaethaf #Brexit meddai #DFDS

| Chwefror 12, 2020

Dyna'r neges ddiweddaraf gan weithredwr fferi blaenllaw ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, ysgrifennodd Martin Banks. Mae DFDS, sy'n gweithredu gwasanaethau y tu allan i Calais a Dunkirk i'r Deyrnas Unedig, wedi postio neges i deithwyr ar fferïau traws-sianel. Mae'n dweud, “Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich croesfan fferi yn mynd yn llyfn ac y bydd […]

Parhau Darllen

Mae'r ffair deithio flynyddol yn cyrraedd #Brussels

Mae'r ffair deithio flynyddol yn cyrraedd #Brussels

| Chwefror 5, 2020

A yw'r awyr lwyd ddi-ddiwedd yn eich cael chi i lawr? Os felly, byddai hynny'n ddealladwy ond y newyddion da yw bod y gwrthwenwyn perffaith (bron) i dywyllwch y gaeaf ar gael y penwythnos hwn ym Mrwsel, yn ysgrifennu Martin Banks. Daw ar ffurf ffair deithio flynyddol y ddinas sy'n rhedeg o ddydd Iau 6 i ddydd Sul […]

Parhau Darllen

Adroddiad yn annog yr Unol Daleithiau i gofleidio mentrau amddiffyn yr UE a #NATO

Adroddiad yn annog yr Unol Daleithiau i gofleidio mentrau amddiffyn yr UE a #NATO

| Chwefror 4, 2020

Dylai'r Unol Daleithiau gofleidio mentrau'r UE yn llwyr i gryfhau galluoedd amddiffyn Ewrop a NATO a chynnig cymhellion ar y cyd ar gyfer cydweithredu diwydiannol trawsatlantig yn lle ymbellhau dros reolau cronfa amddiffyn yr UE (EDF), mae adroddiad newydd yn annog, yn ysgrifennu Martin Banks. Yr astudiaeth gan y newyddiadurwr a’r ymchwilydd Paul Taylor ar gyfer Cyfeillion melin drafod Brwsel […]

Parhau Darllen

Pryderon a godwyd ynghylch effaith #Coronavirus ar #Taiwan

Pryderon a godwyd ynghylch effaith #Coronavirus ar #Taiwan

| Chwefror 1, 2020

Mae pryder wedi cael ei leisio am effaith firws coronafirws ar Taiwan a gofyn i anallu'r wlad i gymryd rhan mewn ymdrechion rhyngwladol i fynd i'r afael â'r afiechyd marwol, ysgrifennodd Martin Banks. Mae'r firws wedi lladd mwy na 210 o bobl a chadarnhaodd mwy na 9,000 o achosion yn Tsieina yn bennaf. Cadarnhawyd naw hefyd […]

Parhau Darllen

Condemniwyd ymdrechion i wella safonau diogelu'r amgylchedd #Russia fel rhai 'cymysg' a 'symud yn rhy araf'

Condemniwyd ymdrechion i wella safonau diogelu'r amgylchedd #Russia fel rhai 'cymysg' a 'symud yn rhy araf'

| Ionawr 30, 2020

Fe wnaeth ymddiswyddiad digynsail Prif Weinidog Rwsia Dmitry Medvedev a’i lywodraeth synnu’r byd ac mae wedi gosod y llwyfan ar gyfer ail-lunio gwleidyddiaeth Rwsia yn radical, yn ysgrifennu Martin Banks. Ni chollodd amnewidiad Medvedev, Mikhail Mishustin (yn y llun), unrhyw amser wrth nodi ei blatfform polisi i adfywio economi Rwseg. Roedd atebion rhagnodedig Mishustin yn cynnwys digidol […]

Parhau Darllen