Martin Banks

feed rss

Swyddi Diweddaraf Martin Banks yn

“Stori lawn” Mukhtar Ablyazov

“Stori lawn” Mukhtar Ablyazov

| Ebrill 8, 2019

Fe'i disgrifiwyd gan rai fel “twyll ar raddfa epig” ac, yn awr, mae “stori lawn” Mukhtar Ablyazov wedi cael ei rhoi mewn print. I'r rhai nad ydynt yn gyfarwydd â Mr Ablyazov, mae'n unigolyn sydd yn sicr wedi denu ei gyfran o sylw yn y blynyddoedd diwethaf. Y broblem iddo yw bod […]

Parhau Darllen

Anogodd yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â masnach anghyfreithlon yn #ivory

Anogodd yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â masnach anghyfreithlon yn #ivory

| Mawrth 7, 2019

Mae gweinidogion amgylchedd yr UE yn cynnal trafodaethau yn y gobaith o gytuno ar gynnig ar gyfer cyfyngiadau masnach eryri pellach yn ystod y pythefnos nesaf i'w cyflwyno yn y CoP yn Sri Lanka ym mis Mai. Cyn y cyfarfod hwnnw, mae'r UE yn cael ei annog i "fod yn ddewr" a chodi ei farchnadoedd nawr fel cenhedloedd eraill gan gynnwys [...]

Parhau Darllen

#Romania - Roedd protocolau cyfrinachol rhwng gwasanaethau cudd-wybodaeth ac erlynwyr wedi dyfarnu #SRI anghyfansoddiadol

#Romania - Roedd protocolau cyfrinachol rhwng gwasanaethau cudd-wybodaeth ac erlynwyr wedi dyfarnu #SRI anghyfansoddiadol

| Ionawr 18, 2019

Roedd protocolau cyfrinachol rhwng erlynwyr a gwasanaeth gwybodaeth y wlad, yr SRI, yn "anghyfansoddiadol", yn ôl dyfarniad llys gyfansoddiadol Romania, yn ysgrifennu Martin Banks. Daethpwyd â'r penderfyniad yn gynharach yr wythnos hon a daw ychydig ddyddiau ar ôl i Rwmania gymryd yn ganiataol arlywyddiaeth yr UE, y tro cyntaf iddi ddod o hyd i arweinydd yr UE ers [...]

Parhau Darllen

#Brussels - Mwy o ryngwladol na Gwlad Belg?

#Brussels - Mwy o ryngwladol na Gwlad Belg?

| Rhagfyr 18, 2018

Yn cychwyn yr wythnos hon a thrwy 2019, bydd TV5 Monde, yr orsaf deledu ryngwladol Ffrengig, yn darlledu adroddiad am Frwsel, a gynlluniwyd i ddeall a yw'r ddinas yn fwy rhyngwladol na Gwlad Belg, yn ysgrifennu Martin Banks. Y nod yw tynnu sylw at gymeriad rhyngwladol unigryw cyfalaf Gwlad Belg. Cynhyrchir yr adroddiad yn flaenorol ar 17 Rhagfyr a bydd yn parhau i fod [...]

Parhau Darllen

#MeetMeat - deml y carnivore

#MeetMeat - deml y carnivore

| Rhagfyr 14, 2018

Er y gallai tueddiadau diweddar fod wedi diflannu o fwyta cig, mae llai wedi cael ei glywed am fanteision iechyd bwyta cig, yn ysgrifennu Martin Banks. Efallai na fu'n llai cyhoeddus bod cig yn cyfrannu at gyflawni swyddogaethau metabolig hanfodol. Mae cig hefyd yn rhoi llawer o ynni ac, gan fod cig yn cynnwys llawer iawn o [...]

Parhau Darllen

'Cadw at safonau rhyngwladol rhyddid i'r wasg', mae sefydliad hawliau dynol yn dweud #kkraine

'Cadw at safonau rhyngwladol rhyddid i'r wasg', mae sefydliad hawliau dynol yn dweud #kkraine

| Rhagfyr 13, 2018

Mae sefydliad hawliau dynol blaenllaw wedi galw ar Wcráin i "gadw at y safonau rhyngwladol" ynghylch rhyddid y wasg. Mae'r galw gan Human Rights Without Frontiers yn dod ar ôl cynhadledd ym Mrwsel yr wythnos hon yn clywed sut mae rhai newyddiadurwyr yn cael eu herlid gan aflonyddu gan awdurdodau Wcráin yn unig am fynd â'u gwaith, [...]

Parhau Darllen

Mae newyddiadurwyr annibynnol yn gorfod ffoi #Drwg 'yn ofnus am eu diogelwch'

Mae newyddiadurwyr annibynnol yn gorfod ffoi #Drwg 'yn ofnus am eu diogelwch'

| Rhagfyr 11, 2018

Mae nifer y newyddiadurwyr yn yr Wcrain wedi dod o dan sylw, gyda nifer o achosion proffil uchel yn tynnu sylw at yr angen am weithredu brys gan y gymuned ryngwladol. Dyma'r neges allweddol i ddod o gynhadledd ar ryddid i'r wasg ym Mrwsel ar 10 Rhagfyr - Diwrnod Rhyngwladol Hawliau Dynol dynodedig. Y mater o ryddid lleferydd a [...]

Parhau Darllen