Martin Banks

feed rss

Swyddi Diweddaraf Martin Banks yn

#Khazaradze #Japaridze - Mae pryder yn tyfu dros achos 'â chymhelliant gwleidyddol' yn erbyn dynion busnes Sioraidd blaenllaw

#Khazaradze #Japaridze - Mae pryder yn tyfu dros achos 'â chymhelliant gwleidyddol' yn erbyn dynion busnes Sioraidd blaenllaw

| Medi 11, 2019

Mae pryder rhyngwladol wedi’i leisio ynglŷn â chyhuddiadau troseddol a ddygwyd yn erbyn dau ddyn busnes blaenllaw yn Georgia, gyda honiadau bod yr achos â “chymhelliant gwleidyddol”, yn ysgrifennu Martin Banks. Mae'r achos yn cynnwys sylfaenydd a chyn-gadeirydd bwrdd Banc TBC, Mamuka Khazaradze a'i ddirprwy, Badri Japaridze (yn y llun). Ym mis Gorffennaf roedd 2019, Khazaradze a Japaridze […]

Parhau Darllen

Mae 'rhaid ymweld â' bwyty wrth galon trap twristiaeth ym Mrwsel

Mae 'rhaid ymweld â' bwyty wrth galon trap twristiaeth ym Mrwsel

| Efallai y 22, 2019

Mae ardal Place Sainte Catherine yn llawn o leoedd i fwyta, ond un bwyty “rhaid ymweld ag ef” yw L'Huitriere, gan weini rhai o'r prydau pysgod gorau sydd i'w cael ym Mrwsel - ac i gyd mewn lleoliad hanesyddol, mae'n ysgrifennu Martin Banks. Cynigir un cliw am yr ansawdd yn uniongyrchol y tu allan gyda […]

Parhau Darllen

“Stori lawn” Mukhtar Ablyazov

“Stori lawn” Mukhtar Ablyazov

| Ebrill 8, 2019

Fe'i disgrifiwyd gan rai fel “twyll ar raddfa epig” ac, yn awr, mae “stori lawn” Mukhtar Ablyazov wedi cael ei rhoi mewn print. I'r rhai nad ydynt yn gyfarwydd â Mr Ablyazov, mae'n unigolyn sydd yn sicr wedi denu ei gyfran o sylw yn y blynyddoedd diwethaf. Y broblem iddo yw bod […]

Parhau Darllen

Anogodd yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â masnach anghyfreithlon yn #ivory

Anogodd yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â masnach anghyfreithlon yn #ivory

| Mawrth 7, 2019

Mae gweinidogion amgylchedd yr UE yn cynnal trafodaethau yn y gobaith o gytuno ar gynnig ar gyfer cyfyngiadau masnach eryri pellach yn ystod y pythefnos nesaf i'w cyflwyno yn y CoP yn Sri Lanka ym mis Mai. Cyn y cyfarfod hwnnw, mae'r UE yn cael ei annog i "fod yn ddewr" a chodi ei farchnadoedd nawr fel cenhedloedd eraill gan gynnwys [...]

Parhau Darllen

#Romania - Roedd protocolau cyfrinachol rhwng gwasanaethau cudd-wybodaeth ac erlynwyr wedi dyfarnu #SRI anghyfansoddiadol

#Romania - Roedd protocolau cyfrinachol rhwng gwasanaethau cudd-wybodaeth ac erlynwyr wedi dyfarnu #SRI anghyfansoddiadol

| Ionawr 18, 2019

Roedd protocolau cyfrinachol rhwng erlynwyr a gwasanaeth gwybodaeth y wlad, yr SRI, yn "anghyfansoddiadol", yn ôl dyfarniad llys gyfansoddiadol Romania, yn ysgrifennu Martin Banks. Daethpwyd â'r penderfyniad yn gynharach yr wythnos hon a daw ychydig ddyddiau ar ôl i Rwmania gymryd yn ganiataol arlywyddiaeth yr UE, y tro cyntaf iddi ddod o hyd i arweinydd yr UE ers [...]

Parhau Darllen

#Brussels - Mwy o ryngwladol na Gwlad Belg?

#Brussels - Mwy o ryngwladol na Gwlad Belg?

| Rhagfyr 18, 2018

Yn cychwyn yr wythnos hon a thrwy 2019, bydd TV5 Monde, yr orsaf deledu ryngwladol Ffrengig, yn darlledu adroddiad am Frwsel, a gynlluniwyd i ddeall a yw'r ddinas yn fwy rhyngwladol na Gwlad Belg, yn ysgrifennu Martin Banks. Y nod yw tynnu sylw at gymeriad rhyngwladol unigryw cyfalaf Gwlad Belg. Cynhyrchir yr adroddiad yn flaenorol ar 17 Rhagfyr a bydd yn parhau i fod [...]

Parhau Darllen

#MeetMeat - deml y carnivore

#MeetMeat - deml y carnivore

| Rhagfyr 14, 2018

Er y gallai tueddiadau diweddar fod wedi diflannu o fwyta cig, mae llai wedi cael ei glywed am fanteision iechyd bwyta cig, yn ysgrifennu Martin Banks. Efallai na fu'n llai cyhoeddus bod cig yn cyfrannu at gyflawni swyddogaethau metabolig hanfodol. Mae cig hefyd yn rhoi llawer o ynni ac, gan fod cig yn cynnwys llawer iawn o [...]

Parhau Darllen