Phil Braund

feed rss

Swyddi Diweddaraf Phil Braund yn

Scotland Yard i gwestiynu oligarch Rwsia #VladimirGusinsky dros honiadau gwyngalchu arian

Scotland Yard i gwestiynu oligarch Rwsia #VladimirGusinsky dros honiadau gwyngalchu arian

| Rhagfyr 5, 2019

Mae ditectifs Scotland Yard yn cwmpasu ymchwiliad i oligarch Rwsiaidd yn Llundain dros gysylltiadau honedig â gwyngalchu arian. Daethpwyd â swyddogion i mewn i'r ymchwiliad ar ôl i wybodaeth ariannol fanwl gael ei throsglwyddo i Asiantaeth Troseddu Genedlaethol y DU (NCA). Mae'r NCA yn arwain y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian. gartref a thramor - yn ysgrifennu Philip Braund. Honnir […]

Parhau Darllen

Swyddogion cyfraith traws-Iwerydd i ymchwilio i #GusinskyFile

Swyddogion cyfraith traws-Iwerydd i ymchwilio i #GusinskyFile

| Hydref 7, 2019

Mae oligarch Rwsiaidd gwarthus yn cael ei ymchwilio ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd yn dilyn cyfres o achosion llys sifil wedi cwympo. Mae Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol Prydain (NCA) a Swyddfa Rheoli Asedau Tramor America (OFAC) wedi cael manylion nifer o gamau yn ymwneud â Vladimir Gusinsky. Mae gan yr NCA frîff i wrthweithio gwyngalchu arian, […]

Parhau Darllen

Oligarch alltud #VladimirGusinsky a'i fargen #Kremlin 'arbennig'

Oligarch alltud #VladimirGusinsky a'i fargen #Kremlin 'arbennig'

| Medi 23, 2019

Mae llawer yn gweld Vladimir Gusinsky fel dioddefwr - dyn a orfodwyd allan am ei gredoau rhyddfrydol a'i gryfder i sefyll i fyny i Vladimir Putin a'i henchmen. Ond mae eraill yn credu bod hynny'n bell o'r gwir. Dywed rhai bod Gusinsky yn dal i gael ei “groesawu” yn y Kremlin - yn wir, mae wedi gwneud cannoedd o filiynau o ddoleri […]

Parhau Darllen

Mae cyfrifwyr fforensig yn ymchwilio i mogwl cyfryngau Rwsia Vladimir Gusinsky

Mae cyfrifwyr fforensig yn ymchwilio i mogwl cyfryngau Rwsia Vladimir Gusinsky

| Medi 16, 2019

Mae cyfrifwyr a chyfreithwyr fforensig yn archwilio cyllid barwn gwarthus o wasg yn Rwsia i weld a oedd yn dweud celwydd ar lw yn y llys. Mae tîm o arbenigwyr yn crwydro trwy ddyddiau olaf cwmni cyfryngau Vladimir Gusinsky cyn iddo ddatgan ei fod yn benddelw. Gan weithio'n helaeth yn Ynysoedd y Cayman, maen nhw'n ymchwilio yn union pam mae Mr […]

Parhau Darllen

Rhyddhau o ferch Rwsia o #Kuwait carchar gwreichion dicter

Rhyddhau o ferch Rwsia o #Kuwait carchar gwreichion dicter

| Mehefin 17, 2019

Mae menyw o Rwsia wedi'i rhyddhau o'r carchar yn Kuwait ar ôl postio mechnïaeth o $ 3.3 miliwn. Mae Marsha Lazareva (yn y llun) wedi treulio 470 diwrnod y tu ôl i fariau, yn ysgrifennu Philip Braund. Fe'i cafwyd yn euog o ladrad y llynedd ac fe'i dedfrydwyd i ddeng mlynedd yn y carchar. Mae'r penderfyniad i ganiatáu i Lazareva gael ei ryddhau wedi cythruddo pobl […]

Parhau Darllen

Mae #Williamson sacking yn agor cyhuddiadau yn erbyn #Huawei

Mae #Williamson sacking yn agor cyhuddiadau yn erbyn #Huawei

| Efallai y 3, 2019

Mae braidd yn eironig bod Gweinidog Cabinet Prydeinig wedi'i ddiswyddo am gyfrinachau sy'n gollwng o gyfarfod y llywodraeth a elwir i drafod cyfrinachau. Ond dangoswyd y drws i'r Ysgrifennydd Amddiffyn, Gavin Williamson (yn y llun) pan gysylltodd ei record galwadau ffôn symudol ef â newyddiadurwr, mae'n ysgrifennu Phil Braund. Daeth y sgwrs 11 yn dilyn cyfarfod cyfrinachol […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn cyhuddo diwydiant seibr o ganiatáu 'risgiau annerbyniol'

Mae #Huawei yn cyhuddo diwydiant seibr o ganiatáu 'risgiau annerbyniol'

| Efallai y 3, 2019

Mae cawlydd telathrebu Huawei wedi cyhuddo'r diwydiant seiber o beidio â gosod bar diogelwch digon uchel i leihau risgiau rhyngwladol. Dywed y cwmni Tsieineaidd nad yw wedi bod yn gyfrifol am unrhyw ddigwyddiadau difrifol dros y tri degawd diwethaf, yn ysgrifennu Phil Braund. Ac, mae'n gwrthod yn gryf honiadau gan America bod Huawei yn “risg annerbyniol”. […]

Parhau Darllen