Colin Stevens

feed rss

Swyddi Diweddaraf Colin Stevens yn

Cynllun a ariennir gan yr UE ar waith i rymuso menywod #Afghanistan

Cynllun a ariennir gan yr UE ar waith i rymuso menywod #Afghanistan

| Tachwedd 13, 2019

Mae cynllun arloesol newydd a ariennir gan yr UE a ddyluniwyd i rymuso merched a menywod Afghanistan wedi cael ei lansio'n ffurfiol, yn ysgrifennu Colin Stevens. Nod y cynllun, a lansiwyd mewn seremoni ym Mrwsel ar 12 Tachwedd, yw mynd i'r afael â gwahaniaethau amlwg rhwng gwrywod a benywod yn y wlad sydd wedi blino ar y rhyfel. O dan y rhaglen, bydd menywod o Afghanistan yn derbyn addysg a hyfforddiant hanfodol […]

Parhau Darllen

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

| Hydref 12, 2019

Mae’r UE wedi cael ei annog i “ganolbwyntio” ar ranbarthau tlotaf Ewrop wrth benderfynu ar gyllideb hirdymor nesaf y bloc, ysgrifennodd Colin Stevens. Gwnaethpwyd yr apêl gan Arlywydd y rhanbarth mwyaf poblog yn Slofacia yn ystod ymweliad â Brwsel. Dywedodd Milan Majerský, Llywydd rhanbarth hunan-lywodraethol Prešov, “Rydym yn gofyn i’r UE yn unig […]

Parhau Darllen

#Kazakhstan - UE i gynyddu cydweithredu â gwledydd Canol Asia a chefnogaeth iddynt

#Kazakhstan - UE i gynyddu cydweithredu â gwledydd Canol Asia a chefnogaeth iddynt

| Hydref 10, 2019

Ni ddylai Kazakhstan a chanolbarth Asia fod yn ffynhonnell “cystadleuaeth” rhwng Dwyrain a Gorllewin Ewrop, dywedwyd wrth gynhadledd ym Mrwsel. Daw’r sylwadau, gan un o uwch swyddogion yr UE, ynghanol pryder y gallai gwledydd llawn olew fel Kazakhstan gael eu temtio i symud tuag at y dwyrain, sef Rwsia, neu Ewrop a’r gorllewin yn y dyfodol. […]

Parhau Darllen

Partner Ewropeaidd 'pwysig' Gwlad Belg i #Kazakhstan, cyfarfod Brwsel yn clywed

Partner Ewropeaidd 'pwysig' Gwlad Belg i #Kazakhstan, cyfarfod Brwsel yn clywed

| Hydref 10, 2019

Mae Gwlad Belg yn un o bartneriaid gwleidyddol ac economaidd “pwysig” Ewrop ar gyfer Kazakhstan, dywedwyd wrth gyfarfod ym Mrwsel. Dywedwyd wrthi fod cysylltiadau rhwng y ddwy wlad yn datblygu mewn ysbryd o “ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd”. Dyma un o'r negeseuon a ddaeth i'r amlwg o'r ford gron, 'Kazakhstan-Belgium: Prospects for Trade, Economic and Investment Co-operation', […]

Parhau Darllen

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

| Medi 28, 2019

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr. Mae pennaeth y cawr telathrebu Tsieineaidd, sy’n wynebu gwaharddiad yn yr Unol Daleithiau, wedi dweud ei fod yn agored i ddeialog gyda Washington a’i fod yn barod i “drwyddedu’r cyfan […]

Parhau Darllen

Pweru'r Economi #Data

Pweru'r Economi #Data

| Medi 23, 2019

Mae twf canolfannau data Ewrop yn tynnu sylw at yr angen am ynni yn y Bedwaredd Chwyldro Diwydiannol a wnaeth Google benawdau y penwythnos hwn gyda'i ymrwymiad o € 600 miliwn yn 2020 i ehangu ei “ganolfan ddata” newydd yn Hamina, y Ffindir. Canolfannau data yw'r isadeiledd sy'n sail i gyfrifiadura cwmwl, gan wneud prosesu a storio data bob dydd […]

Parhau Darllen

Mae #Bristol yn dal i fod yn un o'r goreuon ar gyfer busnes

Mae #Bristol yn dal i fod yn un o'r goreuon ar gyfer busnes

| Medi 21, 2019

Pan feddyliwn am ddinasoedd o ran busnes, buddsoddiad a chymwysterau economaidd, mae'r rhai sy'n dod i'r meddwl ar unwaith yn cynnwys Llundain, Lerpwl, Manceinion, Glasgow a Newcastle. Nid oes amheuaeth bod y lleoedd hyn yn addas iawn ar gyfer busnes, gyda rhai hyd yn oed yn dadlau bod gan ddinasoedd fel Manceinion y potensial gwirioneddol i ddiorseddu Llundain fel […]

Parhau Darllen