Cysylltu â ni

Azerbaijan

Datganiad Hanesyddol: sail talaith Azerbaijan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Azerbaijan yn mynd i ddathlu un o'r dyddiau pwysicaf yn ei hanes: 106 mlynedd ers creu Gweriniaeth Ddemocrataidd Azerbaijan (ADR), y wladwriaeth ddemocrataidd a seciwlar gyntaf yn y byd Mwslemaidd gyda ffurf seneddol o lywodraeth. Dyma un o'r tudalennau gorau yn hanes pobl Azerbaijani, gan ddwyn i gof ei undod, yn ôl Mazahir Afandiyev, Aelod o'r Milli Majlis o Weriniaeth Azerbaijan.

Arwyddodd ein teidiau dewr, oedd yn caru eu gwlad yn bennaf oll, a Chyngor Cenedlaethol Gweriniaeth Ddemocrataidd Azerbaijan y Datganiad Annibyniaeth ar Fai 28, 1918. Arweiniodd hyn at ffurfio Senedd a Llywodraeth gyntaf Azerbaijan, sef amlinelliad y ffiniau cenedl, creu priodoleddau gwladwriaethol, cyhoeddi'r iaith genedlaethol fel yr iaith swyddogol, sefydlu Sefydliad dinasyddiaeth Azerbaijani, a chynnydd yn ymdeimlad y genedl o annibyniaeth.

Roedd y ddeddfwriaeth a basiwyd gan y Senedd a ffurfiwyd yn ddiweddar yn hanfodol i greu gwerthoedd democrataidd, gwarantu datblygiad gwleidyddol, economaidd a diwylliannol yn y genedl, a hybu annibyniaeth genedlaethol.

Y prif bwyslais ar egwyddorion cyfranogiad democrataidd oedd cynrychiolaeth yr holl bleidiau gwleidyddol cenedlaethol, pobloedd, a grwpiau ethnig a chrefyddol yn y Senedd. Heb amheuaeth, y prif ragfynegydd ar gyfer gwladwriaeth ddemocrataidd ac amlddiwylliannol yn y dyfodol yw lefel uchel y gynrychiolaeth yn y Senedd. Deddfodd y llywodraeth ADR sawl deddf a gweithredu diwygiadau gwleidyddol, milwrol, barnwrol ac economaidd mewn rhychwant o dri mis ar hugain.

Codwyd lefelau llythrennedd ac addysg y bobl i'r lefel briodol o ganlyniad i weithredoedd cychwynnol y Weriniaeth newydd. Sefydlwyd Prifysgol Talaith Baku a nifer o sefydliadau addysgol eraill ym 1919 gyda'r nod hwn mewn golwg. Cafodd datblygiad system gyfreithiol a barnwrol agored hwb hefyd yn ystod yr un cyfnod.

Gwnaed cryn ymdrech i ddiogelu buddiannau cenedlaethol yn y maes diplomyddol a chydnabod y Weriniaeth yng nghyd-destun cysylltiadau rhyngwladol. Llwyddodd ein gwlad i ddod yn destun cyfraith ryngwladol yn ystod cyfnod pan oedd trefn wleidyddol y byd yn cael ei hailadeiladu. Roedd hyn o ganlyniad i gamau a gymerwyd gan y Weriniaeth Ddemocrataidd, a gydnabuwyd gan y gymuned ryngwladol. Yn ogystal, ar ôl meddiannu'r Bolsieficiaid, ataliwyd Azerbaijan fel gwladwriaeth rhag cael ei thynnu'n gyfan gwbl oddi ar fap gwleidyddol y byd.

hysbyseb

Dylai Mai 28ain fod yn ddiwrnod arwyddocaol i bobl Azerbaijan yn ogystal â'r holl genhedloedd eraill yn anrhydeddu egwyddorion Gweriniaethol a Democrataidd. Mae'r gwerthoedd a gadarnhaodd yr ADR yn ystod ei ffurfiant yn parhau i fod yn gydnaws ag amcanion y nodau byd-eang presennol y mae dynoliaeth yn ceisio eu gwireddu.

Er mai dim ond 23 mis a barhaodd yr ADR, a seiliwyd ar y syniadau o rym a chydraddoldeb pobl, mae awydd y bobl am annibyniaeth wedi parhau ers ei sefydlu. Felly, ar 18 Hydref, 1991, 71 mlynedd yn ddiweddarach, cadarnhawyd y ddeddf gyfansoddiadol "Ar Annibyniaeth Wladwriaeth Gweriniaeth Azerbaijan". Cyfeiriodd deddf gyfansoddiadol at Ddatganiad Annibyniaeth 1918 Mai 28 a chyhoeddodd fod Gweriniaeth Ddemocrataidd Azerbaijan wedi'i disodli gan Weriniaeth Azerbaijan.

Fel y pwysleisiodd yr arweinydd gwych Heydar Aliyev, “Mae cadw a gwarchod annibyniaeth yn llawer anoddach na’i hennill.” Sylfaenydd a phensaer Azerbaijan modern annibynnol yw Heydar Aliyev, a ddaeth yn ôl i rym gan ofynion pendant pobl Azerbaijani mewn cyfnod anodd pan oedd ein tynged yn benderfynol.

Am y tro cyntaf, cadeiriodd yr arweinydd cenedlaethol sesiwn Majlis Goruchaf Gweriniaeth Ymreolaethol Nakhchivan ar 17 Tachwedd, 1990. Aeth â'n baner Tricolor, a gawsom gan y Weriniaeth Ddemocrataidd, i'r ystafell gyfarfod yn y wladwriaeth Sofietaidd ar y pryd. Mae ein hunaniaeth, cenedligrwydd, a moesau yn cael eu cynrychioli gan y faner hon. Cymeradwyodd ef yn ddibetrus fel baner swyddogol y wladwriaeth.

Mae ein baner Tricolor, sy'n ymestyn dros fwy na 30 mlynedd o annibyniaeth Azerbaijan, wedi rhoi cryfder moesol i ni ym mhob maes ac wedi cadarnhau ymhellach ein penderfyniad i amddiffyn annibyniaeth Azerbaijan, adfer ei sofraniaeth, a gwarantu ein llwyddiannau.

Darparodd yr Arlywydd Ilham Aliyev destament parhaus i wladwriaeth genedlaethau'r dyfodol gyda chodi baner Azerbaijan yn Shusha, Khankendi, a phob ardal sofran arall yn Azerbaijani.

Cyhoeddwyd 2018 gan bennaeth y wladwriaeth fel "Blwyddyn Gweriniaeth Ddemocrataidd Azerbaijan" yn ein cenedl. Mae hyn yn dangos mor werthfawr yw traddodiadau gwladwriaeth a'r weriniaeth seneddol gyntaf yn y Dwyrain, yn ogystal â pha mor arwyddocaol ac anrhydeddus yw'r bennod arbennig hon yn hanes ein cenedl.

Ar Hydref 15, 2021, cymeradwywyd cyfraith Gweriniaeth Azerbaijan "Ar Ddiwrnod Annibyniaeth" gan Milli Majlis y chweched confocasiwn, arwydd o barch y cynulliad at arferion gwladwriaethol. Sefydlodd y gyfraith hon Mai 28 fel Diwrnod Annibyniaeth Azerbaijan a Hydref 18 fel Diwrnod Adfer Annibyniaeth. Mae hyn yn dangos bod Gweriniaeth Ddemocrataidd Azerbaijan, a sefydlwyd ym 1918, yn cael ei olynu'n llawn gan yr Azerbaijan presennol, sydd wedi adennill ei sofraniaeth wladwriaethol a'i chywirdeb tiriogaethol.

Bydd pobl Azerbaijani yn dod at ei gilydd o amgylch eu harweinydd ar yr adeg hon o newid gwleidyddol byd-eang ac yn sicrhau y bydd yr enillion a'r fuddugoliaeth yn para am byth. Fel y dywedodd yr Arlywydd Ilham Aliyev, "Mae ein hannibyniaeth yn dragwyddol, diwrthdroadwy, indestructible! Hir byw cryf, annibynnol Azerbaijan!"

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd