Cysylltu â ni

Azerbaijan

Mae polisi ynni Azerbaijan yn ariannu diogelu'r amgylchedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Y dyddiau hyn, mae cymuned y byd ac eco-actifyddion yn dathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd gyda brwdfrydedd mawr. Yn gyffredinol, mae dathliad y diwrnod hwn yn deillio o bwysigrwydd ehangu ymwybyddiaeth amgylcheddol ymhlith y boblogaeth, gan ganolbwyntio ar broblemau diogelu'r amgylchedd, ac fe'i cyhoeddwyd ar 16 Rhagfyr, 1972, yn 27ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. - yn ysgrifennu Mazahir Afandiyev.

Ar yr un pryd, yn yr un sesiwn o'r Cynulliad Cyffredinol, sefydlwyd sefydliad newydd yn system y Cenhedloedd Unedig - Rhaglen Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig (UNEP). Mae Azerbaijan, yn ei dro, yn cydweithio'n agos ag UNEP i'r cyfeiriad o ddatrys problemau amgylcheddol. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod dinas Baku wedi'i dewis yn 2010 fel un o'r dinasoedd canolog ar gyfer dathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd yn rhanbarth Ewrop.

Hoffwn nodi, yn ystod y cyfnod diwethaf, fod UNEP wedi cydweithio'n agos â llywodraeth Azerbaijan a Sefydliad Heydar Aliyev a llwyddodd i weithredu prosiectau ar y cyd. Cynhaliodd is-lywydd Sefydliad Heydar Aliyev, a sylfaenydd Cymdeithas Gyhoeddus Deialog Rhyngwladol dros Weithredu Amgylcheddol (IDEA), Ms Leyla Aliyeva gyfres o gyfarfodydd yn swyddfeydd canolog a rhanbarthol UNEP a chynhaliodd drafodaethau i'r cyfeiriad. datrys problemau amgylcheddol byd-eang.

Yr hyn a welwn heddiw yw bod y gymuned fyd-eang yn gwneud gwaith ymarferol i gadw’r amgylchedd yn lân ac yn cael ei warchod bob dydd, nid dim ond ar ddiwrnodau arbennig. Mae'r prosesau trawsnewid sy'n digwydd yn y byd, yn ogystal â digwyddiadau arwyddocaol, yn digwydd yn uniongyrchol yn erbyn cefndir o ddiraddio amgylcheddol a newid yn yr hinsawdd. Mae'r broses hon ynddi'i hun yn pennu bod gwladwriaethau cyfrifol y byd yn cymryd camau difrifol a gosod safbwynt cliriach. Rydym yn arsylwi'r gwaith a wneir i'r cyfeiriad hwn yn nigwyddiadau COP blynyddol Cynhadledd y Partïon i Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd.

Mae'r penderfyniad i gynnal COP29 yn Azerbaijan eleni yn brawf clir bod Azerbaijan a phobl Azerbaijan, o dan arweiniad yr Arlywydd Ilham Aliyev, bob amser wedi dangos sensitifrwydd i heriau byd-eang a'u cefnogaeth wrth weithredu mesurau sy'n bodloni buddiannau pob gwlad. yn y maes hwn.

Mae olew a nwy, sydd wedi bod yn gyfoeth naturiol pobl Azerbaijani ers canrifoedd, heddiw fel ffordd bwysig o gael ynni "gwyrdd" amgen, yn cyfrannu at ffurfio polisi ynni llywodraeth Azerbaijani, lles a datblygiad cynaliadwy. o'r holl genhedloedd. Fel y soniwyd gan yr Arlywydd Ilham Aliyev, "Rydym yn ceisio dangos y cyfrifoldeb mwyaf ac ar yr un pryd adeiladu pontydd rhwng gwahanol gydrannau o'r gymuned ryngwladol."

hysbyseb

Yn hyn o beth, cynhaliwyd 29ain Rhyngwladol "Caspian Oil & Gas" a 12fed Arddangosfeydd Ynni ac Ynni Gwyrdd Rhyngwladol Caspia - "Caspian Power" fel rhan o Wythnos Ynni Baku ar Fehefin 4-6, 2024, a chynrychiolwyr o'r mwyaf. cymerodd gwledydd datblygedig ac uchelgeisiol ran yma.

Un o eiliadau mwyaf rhyfeddol yr wythnos oedd y sylw arbennig a roddwyd i'r digwyddiad hwn gan arweinyddiaeth Unol Daleithiau America, Gweriniaeth Twrci, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, a'r Undeb Ewropeaidd, a'r apeliadau dymunol a wnaed gan yr arweinwyr. o'r gwledydd hynny i Arlywydd Azerbaijan, gan gynnwys holl gyfranogwyr y digwyddiad.

Fel y nododd yr Arlywydd Ilham Aliyev yn y seremoni agoriadol, nid prif nod COP29 yw penderfynu pwy sy'n euog, ond trawsnewid dulliau a all gyfrannu at ddatblygiad ein planed yn fecanwaith. Bydd y mecanwaith hwn yn datgelu'r ffyrdd o sicrhau cyfranogiad y gwledydd llai datblygedig ac ar ei hôl hi yn y broses o ddiogelu'r amgylchedd a'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac i gyflawni gweithrediad y penderfyniadau a fabwysiadwyd.

Heddiw, bydd Azerbaijan yn dangos y penderfyniad y mae wedi'i ddangos yn ystod cadeirio bron i bedair blynedd y Mudiad Amhleidiol, sef y sefydliad mwyaf yn y byd ar ôl y Cenhedloedd Unedig, sydd wedi'i uno gan 120 o wledydd, wrth gynnal COP29 ac na fydd yn sbâr. ei hymdrechion i gyflawni'r tasgau sydd o'i flaen.

Mazahir Afandiyev, Aelod o'r Milli Majlis o Weriniaeth Azerbaijan

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd