RSSEPP UK

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

| Hydref 15, 2019

Mae Penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Hydref gan Bwyllgor Cyllidebau Senedd Ewrop yn adleisio ac yn cefnogi canlyniad y bleidlais o welliannau 1365 i ddarlleniad y Cyngor o Gyllideb 2020. “Mae arloesi, ymchwil a chystadleurwydd yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Cyllideb yr UE y flwyddyn nesaf. Rydyn ni eisiau mwy o arian i Horizon 2020, ar gyfer ymchwil ac arloesi yn […]

Parhau Darllen

Mae Phil Hogan yn ddyn iawn i ddelio â #EUTradePolicy, meddai #EPP

Mae Phil Hogan yn ddyn iawn i ddelio â #EUTradePolicy, meddai #EPP

| Hydref 2, 2019

“Perfformiodd Phil Hogan yn dda iawn heno. Fe yw’r dyn iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn ac rydyn ni’n hyderus y bydd yn arwain polisi masnach yr UE â llaw ddeheuig, ”meddai Christophe Hansen ASE, Llefarydd Grŵp EPP ym Mhwyllgor Masnach Ryngwladol Senedd Ewrop. “O ran masnach, Ewrop […]

Parhau Darllen

Nid yw'r UE bellach yn cymryd safbwynt naïf ar #Globalization

Nid yw'r UE bellach yn cymryd safbwynt naïf ar #Globalization

| Chwefror 15, 2019

"Os yw'r UE am gynnal amgylchedd ffafriol ar gyfer buddsoddi, sy'n ffynhonnell twf, swyddi ac arloesi, mae'n rhaid iddo hefyd amddiffyn asedau Ewropeaidd allweddol yn erbyn buddsoddiadau a fyddai'n niweidio buddiannau ei Aelod-wladwriaethau. Bydd hyn yn bosibl nawr, "meddai ASE Franck Proust yn dilyn mabwysiadu ei Adroddiad sy'n cynllunio [...]

Parhau Darllen

Rheolau'r UE newydd ar #Broadcasts amddiffyn #EuropeanCreativity

Rheolau'r UE newydd ar #Broadcasts amddiffyn #EuropeanCreativity

| Ionawr 25, 2019

Mae Pwyllgor Materion Cyfreithiol Senedd Ewrop wedi cymeradwyo'r newidiadau i'r hyn a elwir yn Gyfarwyddeb SatCab. "Mae'r cytundeb trilogue gyda'r Cyngor a gymeradwywyd heddiw yn fuddugoliaeth sylweddol i'r Grŵp EPP. Llwyddasom i gadw cydbwysedd rhwng buddiannau defnyddwyr rhyngrwyd tra'n amddiffyn y diwydiant ffilm Ewropeaidd ar yr un pryd. Amrywiaeth ddiwylliannol a [...]

Parhau Darllen

Mae #EPP eisiau € 6.5 biliwn ar gyfer #SMEs a #SingleMarket

Mae #EPP eisiau € 6.5 biliwn ar gyfer #SMEs a #SingleMarket

| Ionawr 24, 2019

Ar gyfer cyllideb hirdymor yr UE 2021-2027 hirdymor, mae ASEau yn dymuno € 6.5 biliwn a ddyrennir trwy Raglen y Farchnad Sengl ar gyfer diogelu defnyddwyr a busnesau bach a chanolig Ewrop, fel y'u mabwysiadwyd yn y Farchnad Mewnol a'r Pwyllgor Diogelu Defnyddwyr. "Bydd y Rhaglen Farchnad Sengl newydd yn arf pwysig iawn i gefnogi cystadleurwydd ein diwydiannau, yn enwedig busnesau bach a chanolig. [...]

Parhau Darllen

Ysgogwyr organig a diogel yn yr UE

Ysgogwyr organig a diogel yn yr UE

| Ionawr 24, 2019

Mae aelodau'r Pwyllgor Mewnol ac Amddiffyn y Defnyddwyr wedi cymeradwyo cytundeb y Cyngor ar y rheolau newydd ar gyfer gosod cynhyrchion ffrwythloni ar farchnad yr UE. Ar hyn o bryd nid yw rheolau presennol yr UE yn cwmpasu'r holl fathau o wrtaith. "Mae'r rheoliad hwn, sy'n rhan o'r Pecyn Cylchlythyr Economi, yn agor y farchnad fewnol ar gyfer pob math [...]

Parhau Darllen

Cystadleuaeth deg yn y farchnad #Bus a #Coach

Cystadleuaeth deg yn y farchnad #Bus a #Coach

| Ionawr 24, 2019

Mwy o ddewis i ddefnyddwyr, mwy o gystadleuaeth, rheolaeth well ar gam-drin y farchnad: mae'r Grŵp EPP wedi sicrhau y bydd teithwyr a chludwyr sy'n cynnig llwybrau rhyng-drefol cenedlaethol yn elwa ar ryddfrydoli ymhellach marchnadoedd bws a choetsys Ewrop. Mabwysiadodd Pwyllgor Trafnidiaeth a Thwristiaeth Senedd Ewrop ei safle ar 22 Ionawr. "Mae'r cynnig hwn ar gyfer rhyddfrydoli rhyngwladol [...]

Parhau Darllen