RSSBarn

Mae adnewyddu llongau, yn lle eu datodiad, yn golygu heriau newydd i #Shipping

Mae adnewyddu llongau, yn lle eu datodiad, yn golygu heriau newydd i #Shipping

| Ionawr 31, 2020

Mae oes llongau modern yn para rhwng 25 a 30 mlynedd, cyn i'r haen cyrydiad ddechrau eu gorchuddio, mae gan yr injans ddiffygion a mathau eraill o draul sy'n gwneud gweithrediad llong nid yn unig yn ddrud, ond hefyd yn beryglus. Yna mae'r gweithredwyr yn wynebu'r cyfyng-gyngor sylweddol - beth i'w wneud â'r […]

Parhau Darllen

Technolegau rheilffordd mewn arweinyddiaeth fyd-eang ac ym mhersbectifau pobl 'Meddwl Gwyrdd'

Technolegau rheilffordd mewn arweinyddiaeth fyd-eang ac ym mhersbectifau pobl 'Meddwl Gwyrdd'

| Ionawr 29, 2020

Mae hanes y rheilffordd yn mynd yn ôl bron i 2000 o flynyddoedd, a heddiw mae wedi datblygu hyd yn hyn y gall y gwledydd gystadlu am y technolegau rheilffordd mwyaf datblygedig yn y farchnad fyd-eang. Heblaw, mewn sawl man yn y byd mae'r diwydiant yn dechrau defnyddio ynni adnewyddadwy yn lle'r disel. Mae'r galw am drafnidiaeth fyd-eang yn cynyddu'n gyflym. Gan ystyried […]

Parhau Darllen

Prognosis Dr Vladimir Krulj ar gyfer Uwchgynhadledd #Zagreb

Prognosis Dr Vladimir Krulj ar gyfer Uwchgynhadledd #Zagreb

| Ionawr 22, 2020

Bydd y chwe mis nesaf yn hanfodol i'r Undeb Ewropeaidd a gwledydd y Balcanau Gorllewinol sy'n dymuno ymuno â'r UE, yn ôl Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula Von Der Leyen. Roedd hi’n siarad yn Zagreb ar ddechrau Llywyddiaeth Croatia ar yr UE, ac ymrwymodd i ddrafftio ehangiad newydd […]

Parhau Darllen

Sylw ar gyhoeddiad hysbysebion gwleidyddol #Facebook

Sylw ar gyhoeddiad hysbysebion gwleidyddol #Facebook

| Ionawr 10, 2020

Mae Facebook wedi cyhoeddi na fydd yn newid ei bolisïau ar wirio hysbysebion gwleidyddol nac yn cyfyngu ar ficrotargetio. Gwrthododd y cawr cyfryngau cymdeithasol ddilyn camau a gymerwyd gan Twitter a Google, ac yn lle hynny dywedodd y bydd yn ehangu tryloywder o amgylch hysbysebion gwleidyddol ac yn rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros yr hyn a welant. Dywedodd Google yn flaenorol ei fod yn cyfyngu gwleidyddol […]

Parhau Darllen

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

| Ionawr 10, 2020

Gyda chadwyn gyflenwi fyd-eang yn cynnwys partneriaid diwydiant fel Huawei, gall Ewrop arwain technoleg y dyfodol, wedi'i seilio ar werthoedd cyffredin a rhyddid sylfaenol yr UE, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd sefydliadau'r UE ac is-lywydd rhanbarth Ewrop, Huawei . Tynged ddigidol Ewrop y tu hwnt i 2020 Wrth i ni ddechrau'r Newydd […]

Parhau Darllen

#Brexit - beth fydd yn digwydd ar ôl etholiad cyffredinol y DU?

#Brexit - beth fydd yn digwydd ar ôl etholiad cyffredinol y DU?

| Ionawr 6, 2020

Mae etholiad y DU ar ben; mae gan y Ceidwadwyr eu mwyafrif mwyaf ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Yn y diwedd, roedd yn syml i Johnson, mor syml ag yr oedd yr arolygon barn wedi awgrymu y byddai trwy gydol yr ymgyrch. Yn rhannol oherwydd eglurder a didwylledd ei negeseuon (mae'r slogan 'Get Brexit Done' wedi cynyddu yn […]

Parhau Darllen

Y cynnwys allweddol a'r farn sylfaenol ar gyd-drafod masnach # US- # China

Y cynnwys allweddol a'r farn sylfaenol ar gyd-drafod masnach # US- # China

| Rhagfyr 24, 2019

Yn ddiweddar, mae Tsieina a’r Unol Daleithiau wedi dod i gytundeb ar gynnwys cam cyntaf y fargen fasnach. Yn Tsieina, cynhaliodd Swyddfa Gwybodaeth y Cyngor Gwladol gynhadledd i’r wasg brin am 11h ar 13 Rhagfyr, a gwahoddodd Ning Jizhe, dirprwy gyfarwyddwr y Comisiwn Datblygu a Diwygio Cenedlaethol, Liao Min, dirprwy gyfarwyddwr […]

Parhau Darllen