RSSBarn

Nid oedd ewyllys wleidyddol yn ddigon ar gyfer diwygio cyfiawnder yn #Moldova

Nid oedd ewyllys wleidyddol yn ddigon ar gyfer diwygio cyfiawnder yn #Moldova

| Tachwedd 29, 2019

Roedd gan lywodraeth Sandu o blaid diwygio yr ewyllys i ddatgymalu strwythurau pŵer oligarchig, ond cafodd ei dynnu i lawr gan brofiad gwleidyddol cyfyngedig. Rhaglen Gysylltiol Academi Cristina Gherasimov, Rwsia ac Ewrasia @cgherasimov Maia Sandu yn yr Almaen ym mis Gorffennaf. Llun: Getty Images. Diffyg ewyllys gwleidyddol i gyflawni diwygiadau rheolaeth y gyfraith yn aml yw'r rheswm pam […]

Parhau Darllen

#EUGreenDeal #BlueEU #Oceana yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i wneud cefnforoedd yn rhan o Fargen Werdd yr UE

#EUGreenDeal #BlueEU #Oceana yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i wneud cefnforoedd yn rhan o Fargen Werdd yr UE

| Tachwedd 28, 2019

Cymeradwyodd Senedd Ewrop yn swyddogol ar 27 Tachwedd y Comisiwn Ewropeaidd newydd, a fydd yn gwneud ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn un o'i brif flaenoriaethau. Er mwyn lliniaru newid yn yr hinsawdd, mae Oceana yn galw ar y Comisiwn newydd i sicrhau bod adfer ac amddiffyn cefnforoedd wedi'u hintegreiddio'n llawn i Fargen Werdd Ewrop. Disgwylir i'r Comisiwn newydd ddechrau ei […]

Parhau Darllen

Efallai y bydd #Tajikistan yn dod yn darged nesaf yr UD yng Nghanol Asia ar gyfer uchelgeisiau gwleidyddol Washington

Efallai y bydd #Tajikistan yn dod yn darged nesaf yr UD yng Nghanol Asia ar gyfer uchelgeisiau gwleidyddol Washington

| Tachwedd 28, 2019

Mae Asiantaeth yr Unol Daleithiau dros Ddatblygu Rhyngwladol (USAID) yn cynyddu ei phresenoldeb yng Nghanol Asia, yn enwedig yn Tajikistan trwy amryw o brosiectau economaidd, masnach, gofal iechyd a chymdeithasol. Am y tair blynedd diwethaf, mae'r USAID wedi cyflwyno nifer o brosiectau amaeth ar gyfer ffermwyr y wlad ac wedi lansio ymgyrchoedd gyda'r nod o ymladd yn erbyn y diciâu ynghyd â […]

Parhau Darllen

Mae gan Ewrop ac America Hawl i Wybod Am #5G Diogelwch Ffôn Cell

Mae gan Ewrop ac America Hawl i Wybod Am #5G Diogelwch Ffôn Cell

| Tachwedd 27, 2019

Cyhoeddodd Google eu bod yn profi ffôn clyfar 5G newydd, symudiad sy'n ceisio ehangu'r cwmni ymhellach i'r farchnad caledwedd wedi'i brandio, yn ysgrifennu Theodora Scarato, cyfarwyddwr gweithredol Ymddiriedolaeth Iechyd yr Amgylchedd. Ar 10 Medi, lansiodd Apple dri iPhones newydd (iPhone 11, iPhone 11 Pro, a 11 Pro Max). Peidio â chael eich cau allan o […]

Parhau Darllen

Anogir dinasoedd i greu amodau i frwydro yn erbyn #ClimateChange

Anogir dinasoedd i greu amodau i frwydro yn erbyn #ClimateChange

| Tachwedd 25, 2019

Ai dinasoedd yw'r achos neu'r catalydd dros newid wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd byd-eang? Ymddengys mai dyna'r groesffordd yr ydym bellach yn ei chael ein hunain ac mae'n gwestiwn sydd naill ai'n ofidus neu'n ysbrydoledig i gynllunwyr dinasoedd a meiri alik, yn ysgrifennu Tom Mitchell, prif swyddog strategaeth EIT Climate-KC, partneriaeth gyhoeddus-preifat fwyaf Ewrop sy'n mynd i'r afael â hi [ …]

Parhau Darllen

Mae #Trump gambit yn tynnu sylw at broblemau #Ukraine gyda rheolaeth y gyfraith

Mae #Trump gambit yn tynnu sylw at broblemau #Ukraine gyda rheolaeth y gyfraith

| Hydref 9, 2019

Waeth beth sy'n digwydd gydag ymchwiliad uchelgyhuddo Trump, rhaid i'r arweinyddiaeth Wcreineg newydd ddiwygio rheol cyfraith yn wirioneddol a pharhau â'r frwydr yn erbyn llygredd. Cymrawd a Rheolwr Ymchwil Orysia Lutsevych, Fforwm Wcráin, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia @Orysiaua Tudalen gyntaf memorandwm di-ddosbarth galwad ffôn Arlywydd yr UD Donald Trump gydag Arlywydd Wcrain Volodymyr Zelenskyy […]

Parhau Darllen

# S & D - Cyfrifoldeb Ewrop yw arwain gweithredu yn yr hinsawdd a chyflymu gweithrediad #SDGs

# S & D - Cyfrifoldeb Ewrop yw arwain gweithredu yn yr hinsawdd a chyflymu gweithrediad #SDGs

| Medi 27, 2019

Yr Undeb Ewropeaidd sydd i reoli a sicrhau bod y camau priodol yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dyma'r neges allweddol a gyflwynwyd gan ddirprwyaeth Sosialwyr a Democratiaid yn Efrog Newydd sydd wedi cymryd rhan weithredol yn Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd 2019, Uwchgynhadledd y Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) a […]

Parhau Darllen