RSSBrexit

Mae Nicola #Sturgeon yn annerch Brwsel dros #Brexit

Mae Nicola #Sturgeon yn annerch Brwsel dros #Brexit

| Chwefror 12, 2020

Wrth siarad ar 10 Chwefror, dywedodd Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon (yn y llun): “Mae bob amser yn hyfryd bod ym Mrwsel, ond heddiw mae hefyd yn eithaf emosiynol. “Dyma’r tro cyntaf i mi fod yma - neu yn wir unrhyw le y tu allan i’r Alban - ers i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd ddeng niwrnod yn ôl. “Roedd Brexit yn […]

Parhau Darllen

Gobaith y DU yw cael #Freeports ar waith y flwyddyn nesaf

Gobaith y DU yw cael #Freeports ar waith y flwyddyn nesaf

| Chwefror 11, 2020

Mae Prydain yn bwriadu cyhoeddi lleoliad hyd at 10 porthladd rhydd ar ôl Brexit erbyn diwedd eleni fel y gallant ddechrau gweithredu yn 2021, meddai’r llywodraeth ddydd Sul (9 Chwefror), yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Wrth i Brydain ddatblygu ei pholisi masnach ei hun am y tro cyntaf ers degawdau ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd ar y diwedd […]

Parhau Darllen

Tua 500,000 o ddinasyddion yr UE eto i wneud cais am breswyliad yn y DU ar ôl #Brexit

Tua 500,000 o ddinasyddion yr UE eto i wneud cais am breswyliad yn y DU ar ôl #Brexit

| Chwefror 7, 2020

Amcangyfrifir bod 500,000 o wladolion yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrydain eto i wneud cais am statws mewnfudo newydd, y bydd angen i'r mwyafrif aros yn y wlad ar ôl Brexit, yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Mae'r llywodraeth yn cyflwyno'r ysgwyd mwyaf o reolaethau ffiniau Prydain mewn degawdau, gan ddod â'r flaenoriaeth a roddir i ymfudwyr o'r UE dros y rhai o eraill […]

Parhau Darllen

Beth mae'r UE ei eisiau - mae'r Comisiwn yn amlinellu bargen #Brexit gyda Llundain

Beth mae'r UE ei eisiau - mae'r Comisiwn yn amlinellu bargen #Brexit gyda Llundain

| Chwefror 5, 2020

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Llun (3 Chwefror) fandad negodi i lywodraethau’r UE ei gymeradwyo ar 25 Chwefror i ddechrau trafodaethau â Phrydain ar fargen sy’n llywodraethu cysylltiadau ar ôl Brexit, yn ysgrifennu Jan Strupczewski. Isod mae materion allweddol yn y mandad, y dylid mynd i'r afael â nhw yn ystod trafodaethau cyn 31 Rhagfyr, pan ddaw cyfnod trosglwyddo Prydain i ben. Yn hytrach na […]

Parhau Darllen

Gwrthdaro bargen fasnach #Brexit: spar y DU a'r UE dros reolau

Gwrthdaro bargen fasnach #Brexit: spar y DU a'r UE dros reolau

| Chwefror 5, 2020

Gwrthwynebodd yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain dros fargen fasnach ar ôl Brexit ddydd Llun (3 Chwefror), gyda’r ddwy ochr yn nodi gweledigaethau gwahanol iawn o berthynas yn y dyfodol a allai arwain at y cysylltiadau mwyaf pell, ysgrifennwch Elizabeth Piper a John Chalmers. Bron i dridiau ers i Brydain adael yr UE yn swyddogol, cyflwynodd y ddwy ochr eu […]

Parhau Darllen

Paratôdd #Merkel ar gyfer newidiadau i gytundeb yr UE gan fod #Brexit yn mynnu bod bloc yn fwy cystadleuol

Paratôdd #Merkel ar gyfer newidiadau i gytundeb yr UE gan fod #Brexit yn mynnu bod bloc yn fwy cystadleuol

| Chwefror 4, 2020

Dywedodd Canghellor yr Almaen Angela Merkel (yn y llun) ddydd Llun (3 Chwefror) y byddai’n barod i gefnogi newidiadau i Gytundeb Lisbon yr Undeb Ewropeaidd, conglfaen cyfreithiol y bloc os oes angen, gan ychwanegu bod yn rhaid i’r UE27 ddod yn fwy cystadleuol nawr bod Prydain wedi gadael, yn ysgrifennu Joseph Nasr. “Fe allwn i ddychmygu newidiadau i’r cytundeb pe bai hyn yn […]

Parhau Darllen

Gallai'r DU wynebu ymyl clogwyn eto os yw Johnson yn cadw at y dyddiad cau ar ddiwedd y flwyddyn

Gallai'r DU wynebu ymyl clogwyn eto os yw Johnson yn cadw at y dyddiad cau ar ddiwedd y flwyddyn

| Chwefror 4, 2020

Cyflwynodd Prif Drafodwr yr UE, Michel Barnier, y cyfarwyddebau negodi drafft ar y trafodaethau perthynas â'r Deyrnas Unedig yn y dyfodol. Lluniwyd cynnig y Comisiwn yn seiliedig ar y Datganiad Gwleidyddol y cytunwyd arno gan y DU a’r UE-27 Hydref y llynedd, o dan Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson. Dros y penwythnos, fe wnaeth nifer o DU […]

Parhau Darllen