Cysylltu â ni

Gwybodaeth Busnes

Llundain sy'n cynnal y Gynhadledd Crypto & Blockchain fwyaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Llundain wedi dod i'r amlwg fel y brif ganolfan ar gyfer gweithgarwch sy'n gysylltiedig â cryptocurrency a blockchain yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ei bod yn cynnal y mwyaf erioed Cynhadledd Crypto a Blockchain. Mae hyn oherwydd nifer o ffactorau, gan gynnwys ei statws fel canolbwynt ariannol byd-eang, ecosystem fintech gref ac arloesol, ac amgylchedd rheoleiddio cymharol gefnogol.

Mae nifer o gwmnïau cryptocurrency a blockchain proffil uchel wedi sefydlu gweithrediadau yn Llundain, gan gynnwys Coinbase, Bitstamp, a BitPay. Mae'r cwmnïau hyn yn darparu gwasanaethau fel cyfnewid arian cyfred digidol, prosesu taliadau, a rheoli waledi.

Mae Llundain hefyd yn gartref i nifer cynyddol o gwmnïau newydd blockchain, sy'n datblygu atebion arloesol mewn meysydd fel rheoli cadwyn gyflenwi, gwirio hunaniaeth, a chyllid datganoledig.

Mae llywodraeth y DU wedi bod yn gymharol ragweithiol yn ei dull o reoleiddio cryptocurrencies a thechnoleg blockchain. Yn 2019, cyflwynodd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) reolau newydd ar gyfer busnesau arian cyfred digidol sy'n gweithredu yn y DU, gyda'r nod o wella amddiffyniad defnyddwyr a lleihau'r risg o wyngalchu arian.

Yn gyffredinol, mae'r cyfuniad o amgylchedd rheoleiddio cefnogol, ecosystem fintech gref, a chronfa fawr o dalent wedi helpu i wneud Llundain yn ganolfan flaenllaw ar gyfer arloesi cryptocurrency a blockchain.

Mae mwyngloddio cryptocurrency wedi bod yn destun datblygiadau technolegol sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Un o'r datblygiadau arloesol allweddol fu datblygu Cylchedau Integredig Cais-Benodol (ASICs), sef sglodion cyfrifiadurol arbenigol a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer mwyngloddio cryptocurrencies.

Mae ASICs yn llawer mwy effeithlon na CPUs traddodiadol neu GPUs (unedau prosesu graffeg) wrth wneud y cyfrifiadau sy'n ofynnol ar gyfer mwyngloddio cryptocurrency. Maent yn defnyddio llai o bŵer ac yn llawer cyflymach, gan alluogi glowyr i gynhyrchu mwy o hashes ac ennill mwy o wobrau.

hysbyseb

Arloesiad technolegol arall mewn mwyngloddio cryptocurrency fu cynnydd gwasanaethau mwyngloddio cwmwl. Mae mwyngloddio cwmwl yn caniatáu i ddefnyddwyr rentu pŵer cyfrifiadurol o ganolfannau data anghysbell, a all gloddio arian cyfred digidol ar eu rhan. Mae hyn yn dileu'r angen i ddefnyddwyr fuddsoddi mewn caledwedd mwyngloddio drud, a all fod yn gostus i'w gynnal a'i uwchraddio.

Yn ogystal, bu datblygiadau arloesol yn y defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy ar gyfer mwyngloddio cryptocurrency, megis ynni'r haul a gwynt. Mae hyn wedi helpu i fynd i'r afael â phryderon am effaith amgylcheddol mwyngloddio cryptocurrency, sy'n gofyn am symiau sylweddol o ynni.

Un cwmni - www.dombitt.com  yn cynnig unigryw “Talu hanner a chael peiriant”. Mae'r nodwedd, a gyflwynwyd yn 2020 yn ystod cyfnod cloi Coronafeirws, yn caniatáu i gwsmeriaid dalu hanner i brynu glöwr a thalu'r gweddill wrth iddynt gloddio ac ennill.

Y cwmni, Dombey -  https://dombbit.com/  - bellach wedi torri ei brisiau fel rhan o'i 13th Cynnig pen-blwydd.

Yn olaf, datblygwyd pyllau mwyngloddio, lle gall glowyr unigol gronni eu hadnoddau i gynyddu eu siawns o ennill gwobrau.

Yn gyffredinol, mae arloesedd technolegol mewn mwyngloddio arian cyfred digidol wedi helpu i wneud y broses yn fwy effeithlon, cost-effeithiol, ac yn amgylcheddol gynaliadwy.

Mae sylw llawn i Uwchgynhadledd Blockchain Economi Llundain ar gael ar gohebydd arian

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd