Cysylltu â ni

Gwybodaeth Busnes

Blockchain: Mae HUBburger yn cynnig ei gasgliad o NFTs

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Uwchgynhadledd Blockchain Economi, a gynhaliwyd ar Chwefror 28ain yn Llundain, yw cynhadledd blockchain fwyaf y byd, gan ddenu cynulleidfa fyd-eang. Darparodd y digwyddiad lwyfan ardderchog i gwmnïau arddangos eu cynhyrchion arloesol, a siaradodd Maciej Sagal, Prif Swyddog Gweithredol HUBbrger â CoinReporter am ddefnydd ei gwmni o dechnoleg blockchain ar gyfer ei gasgliad o NFTs.

Yn ystod y cyfweliad, trafododd Sagal nodweddion casgliad NFT Hubberger, sy'n cynnwys 420 NFTs yn y casgliadau hadau, yn ogystal â chyfranddaliadau a data sydd wedi'u cynnwys yn yr NFTs. Esboniodd fod y cwmni'n defnyddio model tokenization i alluogi masnachu cyfranddaliadau, heb fod angen rhannu cyfranddaliadau'n uniongyrchol, a allai achosi materion rheoleiddio. Ychwanegodd fod y cwmni wedi adeiladu cymuned o artistiaid ledled y byd, ac yn gweithredu peiriannau gwerthu trwy bartneriaeth, gan ganiatáu i bobl brynu a bod yn berchen ar gyfranddaliadau yn y cwmni.

Rhannodd Sagal ei farn hefyd ar botensial tokenization yn y farchnad eiddo tiriog, gan nodi y bydd angen i'r dirwedd reoleiddiol ddod yn fwy ffafriol i arloesi o'r fath. Pwysleisiodd bwysigrwydd bod yn gyfrifol ac yn foesegol yn y busnes crypto, a gweithio i sicrhau newid trwy weithredu ac ymgysylltu â rheoleiddwyr a llunwyr polisi.

Yn gyffredinol, mae mewnwelediadau Sagal yn rhoi persbectif gwerthfawr ar gyflwr presennol a photensial y diwydiannau blockchain a NFT yn y dyfodol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd