Cysylltu â ni

Gwybodaeth Busnes

Dyfodol Bitcoin, CBDCs, NFTs, a GameFi: Mewnwelediadau gan reolwr marchnata cynnyrch OKX

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

CoinReporter cyfweld Matthew Osofisan, Rheolwr Marchnata Cynnyrch OKX, ar Ddyfodol Bitcoin, CBDCs, NFTs, a GameFi a Pam Bod yn Ofalus Am Reoliadau.

“Beth ydych chi'n meddwl yw'r rhagolygon hirdymor ar gyfer Bitcoin, ac a ydych chi'n meddwl y gall Bitcoin ddod yn arian wrth gefn byd-eang?

Rwy'n meddwl ei fod yn gwestiwn gwych. Rydych chi yn y lle iawn, yn gofyn i'r bobl iawn. Rwy'n credu'n sylfaenol yn y dechnoleg sy'n cefnogi Bitcoin fel storfa wrth gefn. Rydyn ni'n dechrau gweld llawer mwy o fabwysiadu ledled y byd, ac wrth i chi feddwl o ble y daw'r don nesaf o fabwysiadu Bitcoin, bydd yn dechrau dod o lywodraethau mwy, bydd yn dechrau dod o fwy a mwy o fanciau canolog. . Ac rwy'n credu dros amser y byddwn yn gweld Bitcoin yn dod yn fath o storfa ardystiedig o werth yn gyffredinol. Felly mae'r potensial yn y dyfodol bron yn ddiderfyn, a dyna pam rydyn ni'n credu yn y dechnoleg sy'n ei gefnogi ac yn credu yn y dyfodol ar gyfer Bitcoin hefyd.

Ydych chi'n meddwl y gall rheoleiddio fygu datblygiad Bitcoin a'r diwydiant blockchain cyfan?

Mae wir yn dibynnu ar sut y caiff y rheoliad ei roi ar waith. Yma yn OKX, rydym yn croesawu rheoleiddio. Rydym am weithio gyda rheoleiddwyr a sicrhau nid yn unig ein bod yn gweithredu mewn modd sy’n cydymffurfio â’r awdurdodaethau yr ydym yn gweithredu ynddynt, ond credwn hefyd y dylai rheoleiddio gefnogi dechreuad y diwydiant hwn, sef y dechnoleg. Sicrhau bod y dechnoleg yn cael ei rheoleiddio mewn ffordd nad yw'n rhwystro arloesedd, yn darparu gwerth i ddefnyddwyr, ac yn cynnig amddiffyniadau mewn ffyrdd y mae rheoleiddwyr yn eu gweld yn dda. Felly rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda rheoleiddwyr i sicrhau bod y mewnwyr, llais y rhai sydd o fewn y diwydiant hwn, yn cael eu cynrychioli. Ond rwy'n meddwl y gall rheoleiddio priodol helpu mewn gwirionedd i ysgogi mabwysiadu a thwf yn gyffredinol, ac rydym yn croesawu hynny. Wrth gwrs, dylai hefyd ddiogelu defnyddwyr manwerthu a defnyddwyr sy'n gweithredu yn y sector sefydliadol. Mae rheoleiddio'n gyffredinol, os caiff ei weithredu'n dda ac yn feddylgar, yn newid i'w groesawu'n fawr.

A allwch chi ddweud wrthyf beth yw eich barn am CBDCs?

Rwy'n meddwl ei fod yn dechnoleg wych sydd wedi dangos ffordd newydd o greu gwerth. Mae banciau canolog yn dechrau cydnabod bod gweithredu technoleg blockchain neu gyfriflyfr yn ffordd fwy effeithlon o reoli pethau fel lleddfu meintiol a hefyd deall y llifau sy'n dod i mewn ac allan o'r economi. Felly fel mecanwaith ac fel lifer i'w ddefnyddio, rwy'n meddwl y bydd CBDCs yn dod yn rhan bwysig iawn o systemau ariannol y llywodraeth. Fodd bynnag, byddwn yn dweud ei fod yn rhywbeth i fod yn ofalus ohono hefyd ar adegau i ddeall y gweithredu, goblygiadau arian rhaglenadwy yn nwylo llywodraethau. Mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol o sut mae hynny'n cael ei ddefnyddio. Felly byddem yn mynnu tryloywder a dealltwriaeth o sut mae CBDCs yn cael eu gweithredu. Ond yn gyffredinol, rwy'n credu y byddai tueddiad tuag at CBDCs yn rhai o lywodraethau a systemau ariannol mwyaf y byd.

hysbyseb

A oes gennych unrhyw achosion defnydd ar gyfer NFTs?

Yn OKX, rydyn ni'n cael ein hadnabod fel cyfnewidfa ganolog, ond mae gennym ni amrywiaeth eang o gynhyrchion yn y gofod DeFi a Web 3. Mae gennym farchnad NFT. Mae gennym ein waled OKX, sydd bellach yn cefnogi 50 cadwyni. Ac rydym yn bendant yn creu priodas rhwng profiad CeFI a DeFi o fewn yr app OKX a'n gwefan. Felly ar gyfer NFTs yn gyffredinol, rydym yn cefnogi ecosystem NFT. Rydyn ni'n caru'r datblygiad sy'n digwydd o Haen 2, wrth gwrs, ar Ethereum, i ecosystemau Haen 2 fel Arbitrwm ac Optimistiaeth, ac wrth gwrs, eraill.

Ar y cyfan, yn y cyfweliad, trafododd Matthew Osofisan eu rhagolygon cadarnhaol ar botensial Bitcoin a CBDCs, eu hagwedd groesawgar tuag at reoleiddio, a'u cefnogaeth i ecosystem NFT a'i achosion defnydd posibl.

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd