RSSBusnes

A fydd rhyfel fasnach #US - #China yn cadw'r #Euro i fynd?

A fydd rhyfel fasnach #US - #China yn cadw'r #Euro i fynd?

| Rhagfyr 9, 2019

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am wleidyddiaeth a'u dylanwad ar fasnachu forex. Gall gweithredoedd gwleidyddion dylanwadol yn yr UD, Ewrop, ac ardaloedd eraill sydd ag economïau mawr ac arwyddocaol effeithio ar gyfraddau cyfnewid o ddydd i ddydd. Ac yn naturiol, gall gweithredoedd a gwrthdaro mwy gael mwy o effaith. Er enghraifft, yn ôl ym mis Chwefror UE […]

Parhau Darllen

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

| Rhagfyr 8, 2019

Mae cynnydd technolegol yn broses ddi-ddiwedd. Mae'n ymddangos, serch hynny, mai'r flwyddyn nesaf yw'r flwyddyn y mae ein canfyddiad o'r byd fel y gwyddom ei fod ar fin cael newidiadau dwys - unwaith eto. Y tro hwn, fodd bynnag, y cam mawr nesaf yw holograffeg. A thrwy holograffeg, rydym yn golygu'r newyddion diweddaraf am batent Samsung ar gyfer technoleg holograffig […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn dyfarnu mwy na € 278 miliwn i helpu busnesau newydd a #SMEs i farchnata eu harloesiadau

Mae'r Comisiwn yn dyfarnu mwy na € 278 miliwn i helpu busnesau newydd a #SMEs i farchnata eu harloesiadau

| Rhagfyr 6, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dewis 75 addawol i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn y cylch cyllido mwyaf hyd yn hyn o gyfnod peilot Cyngor Arloesi Ewrop (EIC), sy'n werth mwy na € 278 miliwn. Fel newydd-deb mawr, mae 39 o'r cwmnïau hyn ar fin derbyn grant a buddsoddiad ecwiti uniongyrchol. Arloesi, Ymchwil, […]

Parhau Darllen

#Cybersecurity - Mae naw gwlad arall yn yr UE yn cofrestru ar gyfer menter ar y cyd i archwilio cyfathrebu cwantwm diogel

#Cybersecurity - Mae naw gwlad arall yn yr UE yn cofrestru ar gyfer menter ar y cyd i archwilio cyfathrebu cwantwm diogel

| Rhagfyr 5, 2019

Mae Croatia, Cyprus, Gwlad Groeg, Ffrainc, Lithwania, Slofacia, Slofenia, Sweden a'r Ffindir wedi cytuno i weithio gyda deg gwlad arall yn yr UE tuag at ddatblygu seilwaith cyfathrebu cwantwm (QCI) ledled Ewrop. Maent wedi llofnodi'r datganiad o gydweithrediad a lansiwyd ym mis Mehefin 2019. Bydd ei lofnodwyr yn archwilio gyda'i gilydd, gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a gyda chefnogaeth y […]

Parhau Darllen

#EUProgrammeForEmploymentAndSocialInnovation - € 200 miliwn ar gyfer sefydliadau microfinance a benthycwyr menter gymdeithasol ledled Ewrop

#EUProgrammeForEmploymentAndSocialInnovation - € 200 miliwn ar gyfer sefydliadau microfinance a benthycwyr menter gymdeithasol ledled Ewrop

| Rhagfyr 2, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd, y Gronfa Fuddsoddi Ewropeaidd (EIF), a Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi lansio cronfa fenthyciadau € 200 miliwn i gefnogi benthyca i ficro-fentrau a mentrau cymdeithasol o dan Raglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol yr UE (EaSI). . Wrth sôn am gronfa fenthyciadau newydd EaSI. Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen: “Rydyn ni wrth ein boddau […]

Parhau Darllen

Cronfa Ewropeaidd i gefnogi #CircularBioeconomy

Cronfa Ewropeaidd i gefnogi #CircularBioeconomy

| Rhagfyr 2, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cyhoeddi eu bod wedi cwblhau'r broses gaffael gyhoeddus ar gyfer dewis cynghorydd buddsoddi i sefydlu a rheoli Cronfa Bioeconomi Gylchol Ewrop (ECBF). Yr ymgynghorydd buddsoddi a ddewiswyd yw ECBF Management GmbH a bydd Hauck & Aufhäuser Fund Services SA yn gweithredu fel yr Amgen […]

Parhau Darllen

Rhowch gefnogaeth gyflym i gynhyrchwyr bwyd sydd wedi'u cosbi gan ddyfarniad #Airbus, anogwch ASEau

Rhowch gefnogaeth gyflym i gynhyrchwyr bwyd sydd wedi'u cosbi gan ddyfarniad #Airbus, anogwch ASEau

| Tachwedd 29, 2019

Rhaid i'r UE weithredu'n gyflym i helpu ffermwyr yr UE sy'n cael eu heffeithio'n ormodol gan dariffau newydd yr Unol Daleithiau sy'n werth € 6.8 biliwn, meddai'r Senedd ddydd Iau (28 Tachwedd). Mae ASEau yn mynegi pryderon dwfn ynghylch y difrod cyfochrog a achosir gan sector amaeth a bwyd yr UE oherwydd anghydfod mewn sector anghysylltiedig ac yn gresynu at benderfyniad yr UD i orfodi […]

Parhau Darllen