RSSBusnes

#DataProtectionDay - Datganiad ar y Cyd gan yr Is-lywydd Jourová a'r Comisiynydd Reynders

#DataProtectionDay - Datganiad ar y Cyd gan yr Is-lywydd Jourová a'r Comisiynydd Reynders

| Ionawr 27, 2020

I nodi Diwrnod Diogelu Data 2020 a gynhelir ar 28 Ionawr, cyhoeddodd yr Is-lywydd Jourová a’r Comisiynydd Reynders y datganiad ar y cyd canlynol: “Mae data’n dod yn fwy a mwy pwysig i’n heconomi ac i’n bywydau beunyddiol. Wrth gyflwyno 5G a defnyddio technolegau Deallusrwydd Artiffisial a Rhyngrwyd Pethau, bydd digon o ddata personol a chyda photensial […]

Parhau Darllen

Saith awgrym i fusnesau bach yng nghanol ansicrwydd #Brexit wrth i 51% ddatgelu optimistiaeth ynghylch cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Saith awgrym i fusnesau bach yng nghanol ansicrwydd #Brexit wrth i 51% ddatgelu optimistiaeth ynghylch cynlluniau ar gyfer y dyfodol

| Ionawr 24, 2020

Mae data arolwg newydd yn datgelu bod perchnogion busnesau bach yn teimlo'n optimistaidd cyn y dyddiad cau ar gyfer Brexit sydd ar ddod ar 31 Ionawr. Mae 51% o berchnogion busnesau bach a chanolig y DU wedi datgelu eu bod yn optimistaidd am y dyfodol. Mae cyfreithwyr cyfreithiol masnachol, Spratt Endicott yn cynghori bod yna gyfreithlondebau o hyd y dylai perchnogion busnesau bach a chanolig fod yn ymwybodol ohonynt ac yn eu rhoi ar waith yn […]

Parhau Darllen

Uno: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo caffael #Etix ar y cyd gan #ColonyCapital a #PSP

Uno: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo caffael #Etix ar y cyd gan #ColonyCapital a #PSP

| Ionawr 22, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno'r UE, gaffaeliad cyd-reolaeth dros Etix Group SA (“Etix”) o Lwcsembwrg gan Colony Capital, Inc. o'r UD a Bwrdd Buddsoddi Pensiwn y Sector Cyhoeddus (“PSP”) o Canada. Mae Etix yn weithgar wrth ddarparu gwasanaethau canolfannau data yn Ewrop, Asia ac America Ladin. […]

Parhau Darllen

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi cytundeb cyllido busnesau bach a chanolig gyda #BBVA yn #Spain

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi cytundeb cyllido busnesau bach a chanolig gyda #BBVA yn #Spain

| Ionawr 21, 2020

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu gwarant gwerth € 300 miliwn i fanc Sbaenaidd BBVA, gan alluogi BBVA i gynnig € 600m mewn cyllid i ryw 1,700 o fusnesau bach yn Sbaen. Cefnogir rhan o'r warant gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler Cynllun Buddsoddi Ewrop. Economi bod […]

Parhau Darllen

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

| Ionawr 18, 2020

Yn 2020 bydd 5G yn cyflymu ledled Ewrop. Er mwyn ei leoli'n llwyddiannus, bydd dull cynhwysol sy'n seiliedig ar ffeithiau yn allweddol, yn canfod dadl a gynhaliwyd ym Mrwsel “Gan fod Ewrop ar fin cymryd y camau pendant tuag at ddefnyddio 5G eleni, mae angen gweithredu ar frys: bydd angen cryfhau arweinyddiaeth 5G ar frys: ymddiriedaeth, cydweithredu byd-eang a […]

Parhau Darllen

Ewrop ar fin manteisio ar #LegalTechBoom

Ewrop ar fin manteisio ar #LegalTechBoom

| Ionawr 13, 2020

Os yw'r lefelau buddsoddi digynsail a gofnodwyd yn 2019 yn unrhyw arwydd, mae technoleg gyfreithiol yn paratoi ar gyfer aflonyddwch ar raddfa fawr. Roedd cyllid ar gyfer y sector eisoes wedi llithro'n gyffyrddus heibio'r trothwy $ 1 biliwn erbyn diwedd trydydd chwarter y llynedd, gan oddiweddyd cyfanswm y flwyddyn flaenorol rywfaint a chyrraedd nifer […]

Parhau Darllen

Richard Alden: “peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn”

Richard Alden: “peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn”

| Ionawr 7, 2020

Pan ymunodd Richard Alden â chwmni telathrebu Sbaen ONO ym 1998 fel CFO, nid oedd gan y cwmni unrhyw refeniw, dim EBITDA, a llai na 30 o weithwyr. Yn 2000, ar ddechrau ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol, nid oedd gan ONO gwsmeriaid o hyd - ond erbyn i Alden adael y cwmni yn 2009, roedd ONO wedi dod yn gwmni mawr, strwythuredig […]

Parhau Darllen