Cysylltu â ni

Busnes

Mae Bank Trust yn siwio masnachwyr mawr yn BVI am dros $1 biliwn mewn cynllun twyllodrus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Ymddiriedolaeth Banc Rwsia wedi cyflwyno achos cyfreithiol mewn llys Ynysoedd Virgin Prydain yn erbyn nifer o fasnachwyr nwyddau rhyngwladol mawr, gan gynnwys Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, a Liberty Commodities, gan honni eu bod wedi cymryd rhan mewn cynllun twyllodrus gan arwain at iawndal ariannol o dros $1 biliwn.

Mae penderfyniad Bank Trust i ffeilio’r achos cyfreithiol mewn llys tramor yn pwysleisio bod Rwsia yn parhau i geisio adennill arian ar ôl argyfwng bancio a ddigwyddodd sawl blwyddyn yn ôl. Gan weithredu fel ymbarél ar gyfer benthyciadau anberfformio Binbank, Otkritie, a Promsvyazbank - benthycwyr a achubwyd gan fanc canolog Rwsia yn 2017 - mae'r Ymddiriedolaeth yn ceisio manteisio ar hygrededd system farnwrol ryngwladol i gryfhau ei hachos a gwella'r rhagolygon o wella. y symiau sylweddol sydd yn y fantol.

Yn y chyngaws wedi'i ffeilio i'r Court, cyhuddodd Bank Trust y prif fasnachwyr o gynllwynio gyda’r dyn busnes Rwsiaidd Mikail Shishkhanov, cyn-berchennog benthycwyr preifat mawr Binbank a Rost Bank.

Yn ôl yr achos cyfreithiol, rhwng 2013 a 2017, honnir bod Shishkhanov wedi cydgynllwynio â masnachwyr o'r prif gwmnïau masnachu nwyddau i guddio trosglwyddiadau o Binbank, gyda'r bwriad o wasgaru arian yn groes i reoliadau ariannol.

Mae Bank Trust yn honni bod Binbank wedi darparu arian i'r masnachwyr hyn ar ffurf cyllid masnach, a gafodd eu hailgyfeirio wedyn i gwmnïau alltraeth sy'n gysylltiedig â Shishkhanov trwy drafodion cysgodol. Yna ad-dalodd y masnachwyr yr arian oedd yn ddyledus i Binbank o dan eu cytundebau cyllid masnach gan ddefnyddio arian a ddarparwyd gan y banc trwy fenthyciadau ar wahân i Rost Bank. Symudwyd y cronfeydd hyn i'r masnachwyr trwy gyfres arall o drafodion cysgodol gydag amrywiol gwmnïau eraill ac ni chawsant eu dychwelyd i Rost Bank.

Mae Bank Trust yn honni bod y masnachwyr rhyngwladol wedi cymryd rhan yn fwriadol yn y cynllun twyllodrus, gan dybio nad oes unrhyw risg ariannol wrth dderbyn comisiynau, tra eu bod hefyd wedi cuddio'r gwir gymhellion y tu ôl i'w trafodion dan gochl prynu a gwerthu nwyddau fel grawn neu rwber crai.

Yn ôl yr hawliad, ni ddigwyddodd unrhyw gludo nwyddau mewn gwirionedd. Roedd yn ymddangos bod y trafodion cyllid masnach rhwng Binbank a'r masnachwyr wedi'u setlo'n iawn yng nghofnodion Binbank, ond nid oedd modd canfod y gwasgariad asedau gwirioneddol a ddigwyddodd trwy'r trafodion hyn.

hysbyseb

O ganlyniad i'r cynllun, honnir bod Binbank wedi gallu trin ei ddatganiadau ariannol trwy arddangos statws credyd uchel ei wrthbartïon enwol, fel masnachwyr dibynadwy adnabyddus, yn lle statws credyd ei wrthbartïon gwirioneddol, a oedd yn gwmnïau cregyn alltraeth. .

Ym mis Medi 2017, gosododd Banc Rwsia Binbank a Rost Bank o dan weinyddiaeth dros dro, gan orfod darparu arian i Rost Bank i alluogi'r olaf i ddychwelyd arian i Binbank. O ganlyniad, achosodd Rost Bank y prif ddifrod ariannol o’r cynllun gan fod yn rhaid iddo gydnabod y colledion a achoswyd ganddo o drafodion gyda’i wrthbartïon perthnasol.

Dywedodd Bank Trust ei fod yn gweithredu fel olynydd cyfreithiol i Rost Bank o dan gyfraith Rwsia ac felly mae ganddo'r statws cyfreithiol i hawlio iawndal a achoswyd gan Rost Bank.

"Rydym wedi ymrwymo i ddal yr unigolion a gymerodd ran yn y sgam hwn yn atebol am eu gweithredoedd. Achosodd y gweithgaredd anghyfreithlon hwn niwed sylweddol i gleientiaid Bank Trust, i Rwsiaid cyffredin, a byddwn yn mynd ar drywydd pob llwybr cyfreithiol sydd ar gael i ni i geisio cyfiawnder i'r credydwyr. ,” meddai llefarydd ar ran Bank Trust mewn datganiad.

Ar adeg cyhoeddi nid yw Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, a Liberty Commodities yn ogystal â Shishkanov wedi ymateb i gais am sylw.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd