Cysylltu â ni

Busnes

Cronfa fuddsoddi Ras Al Khaimah yn ddiofyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ymdrechion i newid perchnogaeth Gwesty’r Metechi Palace Sheraton Grand Tbilisi is-gwmni Georgia, a reolir gan Grŵp Marriott, mewn ymdrech ymddangosiadol i osgoi camau gorfodi.

Farhad Azima, gweithredwr hedfan a dinesydd o Unol Daleithiau America wedi gwneud cais i’r Goruchaf Lys Sioraidd am gydnabod gorchymyn tua £8.9 miliwn gan Uchel Lys Cyfiawnder Cymru a Lloegr yn erbyn y Cronfa cyfoeth sofran Ras Al Khaimah, Awdurdod Buddsoddi Ras Al Khaimah ("RAKIA"). RAKIA yw perchennog is-gwmni Sioraidd, Awdurdod Buddsoddi Ras Al Khaimah Georgia LLC (“RAKIA Georgia”) a oedd, tan yr wythnos diwethaf, yn berchen ar Westy’r Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, a reolir gan Grŵp Marriott.

Mae Mr Azima wedi bod yn ceisio atal RAKIA rhag cael gwared ar ei asedau Sioraidd, gan gynnwys y Sheraton Grand Tbilisi, ond yr wythnos diwethaf trosglwyddodd RAKIA hyn i Tbilisi Hotels Holding LLC am USD 44.8 miliwn, mewn ymdrech ymddangosiadol i osgoi camau gorfodi. Fodd bynnag, mae cyfarwyddwyr yr endid newydd i gyd hefyd yn gyfarwyddwyr RAKIA Georgia ac yn Uwch Weithredwyr yn RAK Hospitality Holding LLC, gan gynnwys Alison Jayne Grinnell eu Prif Swyddog Gweithredol, Stefan Johann Hanekom eu Prif Swyddog Ariannol, a Donald William Bremner eu Prif Swyddog Gweithredu.

Dywedodd Mr Azima:

“Mae’n warthus nad yw cronfa cyfoeth sofran Ras Al Khaimah yn fodlon talu ei dyledion a orchmynnwyd gan Lys Lloegr. Mae bron i wyth mis wedi mynd heibio ers iddynt fod yn ddyledus i mi symiau sylweddol ac nid oes gennyf unrhyw ddewis ond gorfodi'r ddyled. Pan nad oes gan gronfa cyfoeth sofran Ras Al Khaimah unrhyw barch at reolaeth y gyfraith, mae hynny'n taflu cysgod dros yr hinsawdd fuddsoddi yn yr Emirate. Mae newid perchnogaeth yn ymgais fras i osgoi gorfodaeth, na fydd yn llwyddo. Rydym yn rhybuddio unrhyw drydydd parti rhag cynorthwyo RAKIA i wasgaru asedau.”

Yn 2016, fe wnaeth RAKIA siwio Mr Azima yn Uchel Lys Lloegr, gan ddibynnu ar rai dogfennau a gafwyd o 30GB o ddata preifat a chyfrinachol a gafodd ei hacio gan Mr Azima a'i gyhoeddi ar-lein. Honnodd Mr Azima mai RAKIA oedd yn gyfrifol am hacio a chyhoeddi ei ddata.

hysbyseb

Dros y pedair blynedd nesaf, daeth tystiolaeth i'r amlwg fod RAKIA a'i chynghorwyr wedi cyflogi ymchwilwyr preifat i hacio Mr Azima, adrodd ar gynnwys ei ddata a'i ryddhau ar-lein. Cyfaddefodd un ymchwilydd i’r hacio a, gydag eraill, ei fod wedi cymryd rhan mewn cynllwyn i’w guddio: cafodd tystion eu cymhell, cafodd y datgeliad ei atal yn fwriadol, roedd tystiolaeth gamarweiniol yn

wedi'i ymarfer, gan gynnwys mewn 'ysgol dyngu anudon' sy'n cael ei rhedeg gan gyfreithiwr Dechert LLP mewn gwesty moethus yn y Swistir, a chyflwynwyd tystiolaeth ffug i Uchel Lys Lloegr.

Ym mis Mehefin 2022, yn sgil y dystiolaeth newydd, ysgrifennodd RAKIA at Uchel Lys Lloegr yn nodi na fyddai’n chwarae rhan bellach yn yr achos. Cadarnhaodd RAKIA y byddai'n anrhydeddu unrhyw ddyfarniad a wnaed yn ei erbyn.

Yn dilyn hynny torrodd RAKIA amryw o orchmynion llys, gan gynnwys drwy fethu â darparu datgeliad a chyflwyno amddiffyniad. Ar gais Mr Azima, trwy Orchymyn dyddiedig 3 Hydref 2023, cyflwynodd Uchel Lys Lloegr ddyfarniad yn erbyn RAKIA a dyfarnu costau indemniad a llog gwerth tua £8.9 miliwn i Mr Azima.

Mae RAKIA wedi methu â gwneud unrhyw daliad i Mr Azima ac mae’n parhau i dorri Gorchymyn Hydref 2023. Mae Mr Azima felly yn cymryd camau gorfodi yn Georgia a ledled y byd i atal RAKIA rhag cael gwared ar ei asedau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd