Cysylltu â ni

Busnes

A oes peryglon mewn gwneud busnes yn Emiradau Arabaidd Unedig?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Canolfan Ariannol Ryngwladol Dubai (DIFC) yn ei hysbysebu ar-lein honni ei fod yn cynnig amgylchedd busnes o safon fyd-eang, ffyniannus a sefydlog. Mae'n dweud ei fod yn darparu ecosystem gefnogol sydd wedi'i dylunio i gynorthwyo busnesau i ddechrau, tyfu a sicrhau llwyddiant.

Un mesur o'i hawl i hawlio rhinweddau o'r fath yw'r ffaith bod gwladwriaethau eraill yr Emirates, fel Abu Dhabi a Ras Al Khaimah (RAK) wedi ymrwymo i Femorandwm Cytundeb gyda'r DIFC yn Dubai lle maent yn cytuno i gyflafareddu ac yn honni cael gwrandawiad yno os yw ei rwymedigaeth gytundebol yn nodi hyn.

Yn ei dro, mae'r DIFC yn dymuno cael ei adnabod a'i gydnabod fel lle diogel rhyngwladol i ymgyfreitha a chyflafareddu. Mae gan lawer o gwmnïau cyfreithiol rhyngwladol swyddfeydd yno bellach.

Yn ogystal â hyn, mae gan Emirates gytundeb ar y cyd â GLlEM i gydnabod dyfarniadau ei gilydd a thrwy estyniad rhesymegol mae hyn yn ymwneud â gorfodi.

Dim ond goblygiadau hyn y mae llawer o unigolion a chwmnïau rhyngwladol bellach yn eu sylweddoli.

Un enghraifft yw'r Achos Azima vs Ras Al Khaima, sy'n digwydd nid yn unig yn Uchel Lysoedd Llundain ond hefyd yn y Llys Dosbarth ar gyfer Ardal Ganol Gogledd Carolina, lle mae ymchwilydd preifat o'r enw Nicholas Del Rosso wedi bod yn wedi ei gyhuddo o hacio dyn busnes hedfan Americanaidd Farhad Azima.

hysbyseb

Caniataodd yr Uchel Lys yn Llundain barhad a gorchymyn rhewi ledled y byd yn erbyn Awdurdod Buddsoddi Ras Al Khaimah (RAKIA), y gronfa cyfoeth sofran o Ras Al Khaimah, Emirad o'r Emiradau Arabaidd Unedig.

Azima, trwy ei gyfreithwyr yn an 180-od tudalen ffeilio, yn honni bod Del Rosso, cyn blismon Metropolitan ac ymchwilydd preifat yn wreiddiol allan o Lundain,  hacio ei e-byst ar ran cwmni cyfreithiol o'r UD o'r enw Decherts.

Yn ogystal â hyn, iHonnir bod Del Rosso wedi hacio ffeiliau cwmni cyfreithiol arall nad oedd yn uniongyrchol gysylltiedig ag Azima. Mae’r honiad yn apêl yn erbyn dyfarniad yn cyfyngu mynediad i ddarganfod ffeiliau Del Rosso.

Mae Del Rosso yn wir yn hen haciwr. Mae wedi gweithio i Kroll yn y gorffennol a bu'n ymwneud â hacio flynyddoedd lawer yn ôl yn anghydfod British Airways - Virgin. Yn ôl Brian Basham, rhywun sydd bellach wedi ymddeol Chwaraeodd yr arbenigwr cysylltiadau cyhoeddus, Del Rosso ddwy ochr y cae ac ni allai wrthsefyll cinio da iawn.

Mae Azima nid yn unig yn llawenhau yn y Gorchymyn Rhewi Byd Eang a roddwyd y mis diwethaf ond mae hefyd yn mynd ar ei drywydd RAK am iawndal dros £20 miliwn yn yr Unol DaleithiauK.

Am Ras Al Khaima fodd bynnag, gall y difrod fod yn fwy ac yn barhaus. Mae Awdurdod Buddsoddi Ras Al Khaima yn croesawu mewnfuddsoddiad ac mae hefyd wedi cymryd swyddi buddsoddi yn rhai o'r rhain, o bosibl fel cyfranddaliwr.

Mae MOA Ras Al Khaima gyda Dubai yn golygu bod yn rhaid iddo orfodi unrhyw ymgyfreitha gan gynnwys Gorchmynion Rhewi Byd Eang, gyda goblygiadau canlyniadol i unrhyw fusnes neu unigolyn arall sydd wedi'i leoli yn Ras Al Khaima. 

Yn syml, mae’n bosibl iawn y bydd perygl i Azima gymryd camau cyfreithiol a gorfodi yn erbyn unrhyw endid sy’n cymryd rhan mewn menter ar y cyd ag Awdurdod Buddsoddi RAK ac sydd ag asedau y gellid eu hatafaelu neu eu cyfreitha.

Cysylltwyd â DIFC am sylw ond nid yw wedi ateb eto.

Gellir cysylltu â'r awdur yn [e-bost wedi'i warchod]

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd