Cysylltu â ni

Hedfan / cwmnïau hedfan

Gallai streiciau Ewrop achosi mwy o hafoc i hediadau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae streiciau yn Ewrop wedi achosi ymchwydd o ganslo hedfan ac oedi, yn ogystal â gostyngiad mewn archebion ar gyfer dinasoedd fel Paris. Mae hyn er gwaethaf yr ymdrechion a wnaed gan gwmnïau hedfan i atal amhariadau ailadroddus o'r llynedd.

Dywed AirHelp, cwmni rheoli hawliadau hedfan, fod nifer yr hediadau a gafodd eu canslo a’u gohirio o fwy na thair awr dros benwythnos y Pasg yn Ewrop i fyny o 2022 i 2019 ac yn fwyaf nodedig yn Ffrainc a Phrydain.

Dirywiodd y sefyllfa'n gyflym, wrth i Ffrainc suddo i'r argyfwng pensiynau. Mae Maes Awyr Charles de Gaulle yn cael ei effeithio’n negyddol fel cyrchfan yn ogystal â chanolfan, meddai Olivier Ponti VP of Insights, wrth y cwmni data teithio ForwardKeys.

Mae data Airhelp a ddarparwyd yn dangos mai dim ond 62% o hediadau a gyrhaeddodd ar amser yn Ffrainc, lle aeth y staff rheoli traffig awyr ar streic yn ddiweddar. Mae hyn yn cymharu â 75% ar gyfer 2022 a 76% ar gyfer 2019 cyn i'r pandemig atal teithio rhyngwladol.

Dros y Pasg eleni cafwyd 33,300 o gansladau, o gymharu â 7,800 y flwyddyn flaenorol. Profodd 9,000 o hediadau oedi o fwy na 3 awr, o gymharu â 6,800 yn 2011.

Yn ôl ForwardKeys, roedd trosglwyddiadau ac arosiadau arfaethedig ym Maes Awyr Charles de Gaulle ym Mharis wedi gostwng 75% erbyn canol mis Mawrth o gymharu â lefelau 2019.

Y streic yn y gweithredwr maes awyr o Baris Aeroports de Paris, (ADP.PA), achosi colled o tua 470,000 o deithwyr rhwng Ionawr a Mawrth.

Mae AirHelp yn adrodd bod streiciau ffiniau ym Mhrydain hefyd wedi amharu ar feysydd awyr ledled y wlad. Meysydd awyr Llundain gafodd eu heffeithio fwyaf.

hysbyseb

Yn 2019, cyrhaeddodd 81% o hediadau ar amser. Mae hyn yn cymharu â 76% yn 2020 a 76% yn 2019. Cofnodwyd 33,700 o hediadau wedi'u canslo, o'i gymharu â 26,600 yn 2018. Gohiriwyd 10,800 o hediadau am fwy na thair awr, cynnydd sylweddol o 9,500 o hediadau y llynedd.

HAWLIAU TEITHWYR - TALIADAU

Mae rhai Prif Weithredwyr wedi galw ar y Comisiwn Ewropeaidd gweithredu mewn ymateb i amhariadau parhaus a achosir gan ymryson llafur hirfaith.

Gwelwyd gwyliau’r Pasg eleni yn brawf pwysig i’r diwydiant allu ymdopi â’r cynnydd mewn teithwyr yn dilyn ychwanegu staff.

Mae yna bryder y gallai streiciau parhaus arwain at ostyngiad mewn twristiaeth, y disgwyliwyd iddo ddychwelyd i’w lefel cyn-bandemig yr haf hwn.

Adroddodd ForwardKeys fod tocynnau o Ewrop i Faes Awyr Charles de Gaulle wedi gostwng 30% o gymharu â 2019. Fodd bynnag, dim ond 8% y gwnaethon nhw ostwng ar gyfer y rhai o'r Unol Daleithiau yn ystod yr wythnos yn diweddu Mawrth 16.

Mae streiciau yn debygol o barhau. Fe arwyddodd yr Arlywydd Macron bil ddydd Sadwrn a oedd yn hynod amhoblogaidd i gynyddu oedran pensiwn y wladwriaeth. Roedd hyn yn gwylltio undebau a oedd wedi galw am barhad o brotestiadau torfol misoedd o hyd a ddechreuodd ym mis Ionawr.

Mae Maes Awyr Hamburg yn yr Almaen wedi canslo pob ymadawiad ar gyfer dydd Iau a dydd Gwener o ganlyniad i streic a alwyd gan yr undeb Verdi.

Yr awdurdod traffig awyr Eurocontrol rhybuddiodd yn flaenorol y gallai oedi barhau ymhell i’r haf yn hemisffer y gogledd, yn enwedig os bydd streiciau’n parhau.

Fis diwethaf fe ddywedodd Prif Weithredwr Ryanair, Michael O’Leary, fod streiciau Ffrainc a darfu ar wasanaethau rhwng gwledydd, gan gynnwys rhwng Prydain a Sbaen, yn “sgandal”.

Yn ôl rheoliadau hawliau teithwyr Ewropeaidd, gall cwmnïau hedfan sy’n wynebu oedi sy’n para sawl awr hawlio iawndal. Mae hyn wedi bod yn destun rhwystredigaeth ers tro i gwmnïau hedfan sy'n cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd.

Dywed y cwmnïau hedfan y dylai meysydd awyr, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill, hefyd gyfrannu at iawndal i ddefnyddwyr. Fel hyn ni fydd y baich yn gyfan gwbl arnynt.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd