RSSeconomi ddigidol

Mae #Huawei yn gwrthod cyhuddiadau Web Summit 2019 gan gynghorydd techpolicy Trump

Mae #Huawei yn gwrthod cyhuddiadau Web Summit 2019 gan gynghorydd techpolicy Trump

| Tachwedd 7, 2019

Cymerodd Prif Swyddog Technoleg yr UD Michael Kratsios, prif gynghorydd techpolicy Gweinyddiaeth Trump, nod uniongyrchol at Huawei telathrebu Tsieina a Tsieineaidd mewn araith i gynulleidfa Web Summit 2019 yn Lisbon ddydd Iau (Tachwedd 7). Honnodd fod y ddau yn fygythiad nid yn unig i ddiogelwch rhwydweithiau 5G ond i werthoedd […] a yrrir gan y farchnad rydd.

Parhau Darllen

Llywodraethu'r Cyffredin Byd-eang

Llywodraethu'r Cyffredin Byd-eang

| Hydref 18, 2019

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd gyfle i siapio'r farchnad ddigidol er gwell i'r genhedlaeth nesaf. Fel dinasyddion digidol, ein cyfrifoldeb ni yw cadw golwg ar y materion sy'n bwysig - yn ysgrifennu Nayef Al-Rodhan. Pan fydd y Comisiynwyr Ewropeaidd sydd newydd eu penodi yn ymgymryd â'u swyddi yn swyddogol ar 1st Tachwedd, mae rhai cwestiynau polisi technoleg pwysig iawn […]

Parhau Darllen

UE yn barod i weithredu ar ei ben ei hun ar #DigitalTax os nad oes bargen fyd-eang yn 2020

UE yn barod i weithredu ar ei ben ei hun ar #DigitalTax os nad oes bargen fyd-eang yn 2020

| Hydref 1, 2019

Dywedodd comisiynwyr-ddynodedig yr Undeb Ewropeaidd y dylai'r bloc gytuno ar dreth ddigidol pe na bai bargen ar y mater yn cael ei chyrraedd ar lefel fyd-eang erbyn diwedd y flwyddyn nesaf, gan gynyddu'r pwysau ar gwmnïau rhyngwladol a gyhuddir o dalu rhy ychydig, yn ysgrifennu Francesco Guarascio o Reuters. Mewn atebion ysgrifenedig i wneuthurwyr deddfau UE a gyhoeddwyd ddydd Gwener (27 […]

Parhau Darllen

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

| Medi 28, 2019

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr. Mae pennaeth y cawr telathrebu Tsieineaidd, sy’n wynebu gwaharddiad yn yr Unol Daleithiau, wedi dweud ei fod yn agored i ddeialog gyda Washington a’i fod yn barod i “drwyddedu’r cyfan […]

Parhau Darllen

Adroddiad y Comisiwn ar effaith #Digitization ar fyd gwaith yn yr UE

Adroddiad y Comisiwn ar effaith #Digitization ar fyd gwaith yn yr UE

| Medi 25, 2019

Lansiodd canolbwynt gwyddoniaeth a gwybodaeth y Comisiwn, y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd, ei adroddiad diweddaraf, 'Natur newidiol gwaith a sgiliau yn yr oes ddigidol'. Mae'r adroddiad yn cynnig dadansoddiad ar sail tystiolaeth o effaith technoleg ar farchnadoedd llafur a'r angen i addasu polisïau addysg i hybu sgiliau digidol. Comisiynydd Addysg, Ieuenctid, Diwylliant a Chwaraeon […]

Parhau Darllen

Mae adroddiad newydd ar #DigitalE EDUCATION yn dangos tueddiadau ar i fyny yn ysgolion Ewrop

Mae adroddiad newydd ar #DigitalE EDUCATION yn dangos tueddiadau ar i fyny yn ysgolion Ewrop

| Medi 12, 2019

Cyhoeddodd rhwydwaith Eurydice y Comisiwn Ewropeaidd adroddiad heddiw (12 Medi) sy'n mapio cyflwr addysg ddigidol mewn ysgolion ledled Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar sut mae cymwyseddau digidol yn cael eu haddysgu a'u hasesu. Mae hefyd yn rhoi trosolwg o sgiliau digidol athrawon, y polisïau sydd wedi'u cynllunio i gefnogi addysg ddigidol a'r defnydd o dechnoleg […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn croesawu ymrwymiad y DU i seilwaith digidol

Mae #Huawei yn croesawu ymrwymiad y DU i seilwaith digidol

| Awst 27, 2019

“Rydym yn croesawu ymrwymiad yr Ysgrifennydd Gwladol Nicky Morgan i ddatblygu seilwaith digidol o’r radd flaenaf a fydd yn helpu’r DU i barhau i‘ gystadlu a thyfu yn yr economi fyd-eang ’meddai llefarydd ar ran Huawei heddiw. “Dros y blynyddoedd 18 diwethaf, mae Huawei wedi helpu i adeiladu rhwydweithiau band eang, 3G a 4G y DU ac, fel dadansoddwyr annibynnol […]

Parhau Darllen