Cysylltu â ni

economi ddigidol

Porth Byd-eang: Mae partneriaid yr UE, America Ladin a'r Caribî yn lansio yng Ngholombia Gynghrair Ddigidol yr UE-LAC

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Mawrth, yn Bogota, Colombia, lansiwyd Cynghrair Digidol yr Undeb Ewropeaidd-America Ladin a'r Caribî, menter ar y cyd i hyrwyddo dull dynol-ganolog o drawsnewid digidol. Fe’i cefnogir gan gyfraniad cychwynnol o €145 miliwn gan Dîm Ewrop, gan gynnwys €50m o gyllideb yr UE i hybu cydweithrediad digidol rhwng y ddau ranbarth.

Nod y Gynghrair yw meithrin datblygiad seilweithiau digidol diogel, gwydn a dynol-ganolog ar sail fframwaith sy’n seiliedig ar werthoedd, a dyma’r bartneriaeth ddigidol ryng-gyfandirol gyntaf y cytunwyd arni rhwng y ddau ranbarth o dan Porth Byd-eang strategaeth fuddsoddi.

Bydd yn darparu fforwm ar gyfer deialog lefel uchel rheolaidd a chydweithredu ar bynciau blaenoriaeth. Bydd y ddwy ochr yn cydweithio ar feysydd digidol hanfodol megis seilwaith, amgylchedd rheoleiddio, datblygu sgiliau, technoleg, entrepreneuriaeth ac arloesi, a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus, yn ogystal â data arsylwi’r Ddaear a chymwysiadau a gwasanaethau llywio â lloeren.

Mae datganiad i'r wasg gyda mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd