Cysylltu â ni

technoleg gyfrifiadurol

UE i daro Apple gyda thâl gwrthglymblaid yr wythnos hon - ffynhonnell

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gwelir logo Apple wedi'i argraffu 3D o flaen baner arddangosedig yr Undeb Ewropeaidd yn y llun hwn a dynnwyd ar Fedi 2, 2016. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Disgwylir i reoleiddwyr gwrthglymblaid yr UE godi tâl ar wneuthurwr iPhone Apple (AAPL.O) yr wythnos hon gyda chystadleuwyr blocio ar ei App Store yn dilyn cwyn gan y gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth Spotify (SPOT.N), mae rhywun sy'n gyfarwydd â'r mater wedi dweud, yn ysgrifennu Foo Yun Chee.

Gallai'r symud, y tâl gwrthglymblaid cyntaf gan yr UE yn erbyn Apple, arwain at ddirwy cymaint â 10% o refeniw byd-eang Apple a newidiadau yn ei fodel busnes proffidiol.

Reuters oedd y cyntaf i adrodd am y tâl gwrthglymblaid sydd ar ddod yn yr UE ym mis Mawrth.

hysbyseb

Aeth Spotify o Sweden â’i gŵyn at y Comisiwn Ewropeaidd yn 2019, gan ddweud bod Apple yn cyfyngu cystadleuwyr i’w wasanaeth stemio cerddoriaeth ei hun Apple Music yn annheg.

Cwynodd hefyd am y ffi o 30% a godir ar ddatblygwyr apiau i ddefnyddio system prynu mewn-app Apple (IAP).

Gwrthododd gorfodwr cystadleuaeth yr UE, sydd â phedwar ymchwiliad gan Apple gan gynnwys cwyn Spotify, wneud sylw.

hysbyseb

Cyfeiriodd Apple at ei Blog Mawrth 2019 yn dilyn cwyn Spotify, a ddywedodd fod ei App Store wedi helpu ei wrthwynebydd i elwa ar gannoedd o filiynau o lawrlwythiadau ap i ddod yn wasanaeth ffrydio cerddoriaeth mwyaf Ewrop.

Bwlgaria

Bwlgaria fydd yn cynnal uwchgyfrifiadur mwyaf pwerus Dwyrain Ewrop. Beth yw ei bwrpas?

cyhoeddwyd

on

Dywedodd y cawr TG Atos fod hwnnw wedi cyflwyno cyfrifiadur llawn i Barc Tech Sofia Bwlgaria y disgwylir iddo fod yn ddyfais o'r fath fwyaf pwerus yn Nwyrain Ewrop, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Bydd y system gyfrifiadurol petascale yn helpu’n fawr gydag uchelgeisiau technoleg Bwlgaria yn y blynyddoedd i ddod.

Bydd yr uwchgyfrifiaduron yn gwasanaethu wrth ddatblygu cymwysiadau gwyddonol, cyhoeddus a diwydiannol mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys biowybodeg, fferylliaeth, dynameg foleciwlaidd a mecanyddol, cemeg cwantwm a biocemeg, deallusrwydd artiffisial, meddygaeth wedi'i bersonoli, bio-beirianneg, meteoroleg a'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

hysbyseb

Dywedodd Atos, y cwmni sy'n cyflwyno'r uwchgyfrifiadur, mewn datganiad i'r wasg bod disgwyl i'r cyfrifiadur fod yn gwbl weithredol ym mis Gorffennaf 2021.

“Hwn fydd yr uwchgyfrifiadur mwyaf pwerus yn Nwyrain Ewrop a bydd yn helpu i drosoli uchelgeisiau uwch-dechnoleg Bwlgaria. Mae timau prosiect Gweriniaeth Tsiec Atos eisoes wedi cychwyn y profion cyfluniad ac mae disgwyl i’r uwchgyfrifiadurol ddechrau gweithio’n weithredol ym mis Gorffennaf 2021, ”meddai’r cwmni mewn datganiad i’r wasg.

Ond nid cyflawniad Bwlgaria yn unig yw hwn ond hefyd un Ewropeaidd, sydd o fudd i ymchwil wyddonol Ewropeaidd, yn hybu arloesedd, ac yn darparu offer ymchwil a datblygu o'r radd flaenaf i'r gymuned wyddonol ehangach.

hysbyseb

Mae'r uwchgyfrifiadur yn cael ei gyd-ariannu gan Weriniaeth Bwlgaria a rhaglen JU EuroHPC yr Undeb Ewropeaidd. Cyfanswm y buddsoddiad yw 11.5 miliwn ewro.

Bydd y system gyfrifiadurol petascale ym Mwlgaria yn debyg i systemau uwchgyfrifiadura eraill mewn prifysgolion a chanolfannau ymchwil ledled Ewrop, megis CINECA yn Italia, IZUM yn Slofenia, LuxProvide yn Luxemburg și Minho Advanced Computer Computer Center o Bortiwgal.

Felly bydd y system gyfrifiadurol sy'n bresennol ym Mwlgaria yn cydgrynhoi rhwydwaith galluoedd ymchwil yr UE ac yn cryfhau ei hymdrechion i ddatblygu hybiau technoleg ac ymchwil newydd yn ei aelod-wladwriaethau.

Parhau Darllen

technoleg gyfrifiadurol

Sefydlu Pencadlys Ymgymeriad ar y Cyd Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewropeaidd yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Sefydlodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton, ynghyd â Gweinidog Affair Tramor ac Ewropeaidd Lwcsembwrg Jean Asselborn, a Gweinidog yr Economi Franz Fayot, bencadlys Cyd-ymgymeriad Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewrop (EuroHPC) yn Lwcsembwrg. Dywedodd y Comisiynydd Llydaweg: “Rwy’n falch iawn o urddo’r cartref newydd ar gyfer HPC Ewropeaidd. Mae uwchgyfrifiadura yn allweddol ar gyfer sofraniaeth ddigidol yr UE. Mae Cyfrifiaduron Perfformiad Uchel yn hanfodol i harneisio potensial llawn data - yn benodol ar gyfer cymwysiadau AI, ymchwil iechyd a diwydiant 4.0. Rydym yn buddsoddi'n aruthrol yn y dechnoleg arloesol hon i Ewrop aros ar y blaen yn y ras dechnoleg fyd-eang. ” Cenhadaeth y Ymgymryd ar y Cyd EuroHPC yw cronni adnoddau Ewropeaidd a chenedlaethol i gaffael a defnyddio uwchgyfrifiaduron a thechnolegau o'r radd flaenaf.

Bydd uwchgyfrifiaduron yn helpu ymchwilwyr a diwydiant Ewropeaidd i wneud cynnydd sylweddol mewn meysydd fel bio-beirianneg, meddygaeth wedi'i bersonoli, ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd, rhagweld y tywydd, yn ogystal ag wrth ddarganfod cyffuriau a deunyddiau newydd a fydd o fudd i holl ddinasyddion yr UE. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil ac arloesi ar gyfer technolegau, systemau a chynhyrchion uwchgyfrifiadura newydd, ynghyd â meithrin y sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio'r seilwaith ac adeiladu ecosystem o'r radd flaenaf yn Ewrop. A. gynnig y Comisiwn Nod Rheoliad JU EuroHPC newydd, a gyflwynwyd ym mis Medi 2020, yw galluogi buddsoddiad pellach o € 8 biliwn i helpu i yrru ac ehangu gwaith Cyd-ymgymeriad EuroHPC er mwyn darparu’r genhedlaeth nesaf o uwchgyfrifiaduron ac i gefnogi ymchwil HPC uchelgeisiol. ac agenda arloesi yn yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn hyn datganiad i'r wasg gan Ymgymeriad ar y Cyd EuroHPC.

hysbyseb

Parhau Darllen

technoleg gyfrifiadurol

Vega: Lansiad yr uwchgyfrifiadur cyntaf o'r radd flaenaf yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, ynghyd â'r Ymrwymiad ar y Cyd Cyfrifiadureg Uchel-Ewropeaidd ac mae llywodraeth Slofenia wedi urddo gweithrediad y Supergaputer Vega mewn seremoni lefel uchel ym Maribor, Slofenia. Mae hyn yn nodi lansiad uwchgyfrifiadur cyntaf yr UE a gaffaelwyd ar y cyd â chronfeydd yr UE ac aelod-wladwriaethau, gyda buddsoddiad ar y cyd o € 17.2 miliwn.

Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol Margrethe Vestager Meddai: “Rydyn ni’n dathlu heddiw lansiad uwchgyfrifiadur Vega - y cyntaf o sawl un. Bydd uwchgyfrifiadura yn agor drysau newydd i fusnesau bach a chanolig Ewropeaidd gystadlu yn economi uwch-dechnoleg yfory. Yn bwysicach fyth, trwy gefnogi deallusrwydd artiffisial i nodi'r moleciwlau ar gyfer triniaethau cyffuriau arloesol, trwy olrhain heintiau ar gyfer COVID a chlefydau eraill, gall uwchgyfrifiadura Ewropeaidd helpu i achub bywydau. "

Cymerodd Is-lywydd Gweithredol Vestager ran yn y seremoni lansio ar 20 Ebrill ynghyd â Phrif Weinidog Slofenia, Janez Janša. Mae'r uwchgyfrifiadur Vega newydd yn gallu 6.9 Petaflops o bŵer cyfrifiadurol a bydd yn cefnogi datblygiad cymwysiadau mewn sawl parth, megis dysgu peiriannau, deallusrwydd artiffisial, a dadansoddeg data perfformiad uchel. Bydd yn helpu ymchwilwyr a diwydiant Ewropeaidd i wneud datblygiadau sylweddol mewn bio-beirianneg, rhagweld y tywydd, y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, meddygaeth wedi'i phersonoli, yn ogystal ag wrth ddarganfod deunyddiau a chyffuriau newydd a fydd o fudd i ddinasyddion yr UE. Mae Cyd-ymgymeriad EuroHPC yn cronni adnoddau Ewropeaidd a chenedlaethol i gaffael a defnyddio uwchgyfrifiaduron a thechnolegau o'r radd flaenaf.

hysbyseb

Yn ogystal â Vega yn Slofenia, Mae uwchgyfrifiaduron EuroHPC wedi'u caffael ac yn cael eu gosod yn y canolfannau canlynol: Tech Sofia Parcio ym Mwlgaria, IT4Innovations Canolfan Uwchgyfrifiadura Genedlaethol yn Tsieceia, CINECA yn yr Eidal, LuxProvide yn Lwcsembwrg, Canolfan Gyfrifiadura Uwch Minhor ym Mhortiwgal, a CSC - Canolfan TG Gwyddoniaeth yn y Ffindir. Ar ben hynny, a gynnig y Comisiwn Nod Rheoliad newydd ar gyfer Cyd-ymgymeriad EuroHPC, a gyflwynwyd ym mis Medi 2020, yw galluogi buddsoddiad pellach o € 8 biliwn yn y genhedlaeth nesaf o uwchgyfrifiaduron, gan gynnwys technolegau sy'n dod i'r amlwg fel cyfrifiaduron cwantwm. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn hyn datganiad i'r wasg gan Ymgymeriad ar y Cyd EuroHPC.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd