Cysylltu â ni

Mae technoleg ddigidol

Dylai dibynadwyedd a diogelwch technoleg ddigidol fod yn brif flaenoriaeth i gwmnïau meddai Prif Swyddog Gweithredol cyfnewid arian cyfred digidol WhiteBIT

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

“Mae datblygiad cyflym technolegau digidol, digideiddio byd-eang, poblogrwydd cynyddol amrywiol ddulliau talu, datblygiad meta-bydysawdau, cyfnewid, prynu, gwerthu tocynnau NFT, hy technolegau blockchain, yn gosod her allweddol i'r byd - i wneud gwasanaethau digidol mor ddibynadwy a diogel â phosibl er mwyn osgoi risgiau a bygythiadau seiber," Volodymyr Nosov, Prif Swyddog Gweithredol cyfnewid arian cyfred digidol GwynBIT, wrth gynhadledd Seiber Agora 2022 Ewropeaidd ym Mrwsel.

“Mae digideiddio byd-eang wedi dod â thaliadau trawsffiniol i ddynolryw, ac mae bancio agored wedi dechrau datblygu, gan ganiatáu i fanciau a darparwyr gwasanaethau trydydd parti gyfnewid gwybodaeth a gwasanaethau ariannol yn electronig gyda chaniatâd cwsmeriaid. Nid oes angen dod i mewn i sefydliad mwyach. i ddilysu person - gellir ei wneud o bell Fodd bynnag, mae'r holl dechnolegau hyn yn golygu bod gan rai endidau, cwmnïau neu weinyddion o bell symiau mawr o wybodaeth bersonol, sy'n lefel uchel o atebolrwydd, risgiau, a bygythiadau seiber.

"Mae datrysiadau digidol wedi cyflymu ein bywydau yn sylweddol a'u gwneud yn gyfleus ac yn gyfforddus. Ar ôl blwyddyn gyntaf y pandemig, cynyddodd swm yr arian a godwyd mewn diwydiannau fintech ledled y byd gan 96%. Mae'r byd wedi newid yn ddramatig. Yn drawiadol o gyflym. A heddiw mae'n ddim yn ddigon bellach dim ond i greu gwasanaethau digidol neu gyfnewidfeydd arian cyfred digidol, datblygu meta-fydoedd neu wybodaeth ddigidol arall Her lawer mwy yw sicrhau eu dibynadwyedd Dyma'r her allweddol i bob cwmni sy'n delio â chasglu gwybodaeth bersonol defnyddwyr , yn enwedig gwybodaeth ariannol - i feddwl am ddiogelwch yn gyntaf Yna, am eu helw eu hunain Lefel sicrwydd cwmni, sy'n delio â chyllid, yw ei enw da Rydym ni yn WhiteBIT yn deall hyn, a dyna pam rydyn ni'n talu sylw arbennig i'r diogelwch o'n gwasanaethau", - tanlinellodd Volodymyr Nosov.

"Heddiw, mae WhiteBIT wedi gweithredu set o fesurau a systemau diogelwch. Yn eu plith:

  • Systemau gwrth-dwyll sy'n helpu i atal trafodion twyllodrus.
  • Gwirio hunaniaeth trwy AML a KYC.
  • Cadw golwg ar NODs a'r holl ddiweddariadau diogelwch wrth ddelio â cryptocurrency.
  • Mae adran ddiogelwch ar wahân yn monitro rhwydweithiau blockchain yn gyson am wendidau.
  • Codi arian yn ddiogel a monitro cyfrifon.
  • Gwirio trafodion ar gyfer tynnu'n ôl yn lân trwy "Crystal".

“Mae’r rhain a mesurau diogelwch eraill yn gwneud WhiteBIT heddiw yn un o’r 3 chyfnewidfa arian cyfred digidol gorau yn y byd o ran diogelwch, yn ôl archwiliad annibynnol gan Hacken.

"Heddiw, i wrthsefyll bygythiadau seiber, mae'n rhaid i gwmnïau technoleg gael eu lluoedd seiber eu hunain a fydd yn gweithredu'n barhaol. Gan nad yn unig y mae angen rheolaeth ar realiti corfforol, ond hefyd realiti rhithwir. Gyda globaleiddio digidol oherwydd bod y meta-byd, yn arbennig, yn ymwneud â dileu ffiniau ffisegol, gwirioneddol rhwng gwledydd, tasg llywodraethau pob gwlad â diddordeb a chwmnïau technoleg blaenllaw - i greu a datblygu rhwydwaith seiberddiogelwch rhyngwladol.

"Pan fyddwn yn datblygu technolegau newydd, mae angen i ni ddeall yn glir ein bod yn rhoi tir i risgiau newydd ac yn rhoi seiliau newydd i seiberdroseddwyr ar gyfer rhyw fath o brawf o'u cryfder eu hunain a chynlluniau twyllodrus. Felly, dylai addysg seiber a systemau amddiffyn seiber ganolog fynd law yn llaw law â datblygu a gweithredu technolegau hyn," - tynnu sylw at y Prif Swyddog Gweithredol y cyfnewid arian cyfred digidol WhiteBIT.

hysbyseb

Gwyliwch y recordiadau o Gynhadledd Seiber Agora Ewropeaidd 2022: https://www.microsoft.com/en-eu/cyber-agora/

Cyfeirnod: WhiteBIT yw'r gyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf yn Ewrop. Mae'n bodloni holl ofynion KYC ac AML. Mae ymhlith y 2 gyfnewidfa orau yn y byd o ran diogelwch, yn seiliedig ar archwiliad annibynnol gan Hacken ac mae ganddo sgôr AAA.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd