Cysylltu â ni

Busnes

Tri diwydiant sydd wedi trosoledd y defnydd o waledi digidol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r 21ain ganrif wedi gweld esblygiad waledi symudol, ond yn fwy penodol, mae'r oes ddigidol wedi gweld datblygiadau sylweddol yn y ffordd y mae pobl yn rheoli ac yn gwario arian. Felly mae wedi dod yn fwyfwy poblogaidd i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr lawrlwytho eu waledi o'r siop app yn hytrach na mynd i'w siop adrannol leol i godi un. O ganlyniad, nid yn unig y mae'r defnydd o e-waledi yn ehangu ei wasanaethau yn fyd-eang ond mae wedi dod yn un o'r datblygiadau technolegol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd.

Beth yw waled digidol? 

Mae prif ddefnydd waled ddigidol ar gyfer trafodion electronig. Mae'n system dalu sy'n darparu ffordd fwy cyfleus i dalu ar-lein trwy opsiynau fel Visa a Mastercard. Yn ôl NFCW, 34% (ychydig dros draean) o ddefnyddwyr y DU mae gennych waled digidol bellach. Mae hyn oherwydd yn wahanol i'r math traddodiadol o dalu ar-lein, nid yw waledi symudol yn aml yn gofyn am ail-gofnodi manylion eich cerdyn ar gyfer pob trafodiad. Felly, gyda'r defnydd o waled digidol, mae'r holl wybodaeth eisoes yn cael ei storio a'i gwneud yn fwy diogel. Felly, nid yw'n syndod bod llawer o ddiwydiannau wedi gweithredu'r defnydd o waledi digidol. 

E-fasnach 

Gan ddominyddu'r dirwedd ariannol e-fasnach, mae waledi digidol wedi dod yn un o'r dulliau talu mwyaf poblogaidd ymhlith siopwyr. Yn 2021, dywedir bod 25% o drafodion arian e-fasnach y DU wedi'u cynnal trwy waledi digidol, sef disgwylir iddo dyfu 18.9% flwyddyn ar ôl blwyddyn erbyn 2028, Yn ôl Dyddiadur Taliadau

Mae hyn oherwydd ei bod yn fwy cyfleus i siopwyr ar-lein dalu gyda'u e-waledi yn enwedig gan fod eu ffonau symudol o fewn cyrraedd ac yn hawdd eu cyrraedd. Mantais arall yw mwy o ddiogelwch data. Mae gweithredu nodweddion dilysu nid yn unig yn lleihau pryderon ynghylch datgelu data i fanwerthwyr ond hefyd yn cyfyngu ar weithgarwch twyllodrus. O ganlyniad, mae'r defnydd o waledi digidol yn dod yn brif ffrwd talu o fewn e-fasnach gan fod yn well gan lawer o ddefnyddwyr hynny dros gardiau credyd. 

Hapchwarae 

O ran hapchwarae, un o brif fanteision cael waled ddigidol yw ei fod yn ffynhonnell taliad sengl i chwaraewyr gan ei fod yn integreiddio cardiau, arian parod a mathau eraill o drafodion. Nid yn unig y mae'n gyfleus ac yn ddiogel ond mae'n darparu profiad hapchwarae di-dor i chwaraewyr. O ganlyniad, mae wedi dod yn raddol yn un o'r dulliau talu mwyaf dewisol ar gyfer miliynau o chwaraewyr yn fyd-eang. 

Mae sefydliadau hapchwarae mawr, yn enwedig yn y diwydiant casino, wedi gweithredu'r defnydd o waledi symudol yn gynyddol trwy wella eu cynigion talu. Er enghraifft, mae gwefannau casino ar-lein fel Buzz Bingo yn cynnig opsiynau o PayPal i Apple Pay, gan ganiatáu i chwaraewyr ddewis sut mae'n well ganddyn nhw adneuo arian yn eu waled ddigidol. Felly, nid yn unig y mae chwaraewyr yn trosoledd ffioedd trafodion is o gymharu â thaliadau ATM costus traddodiadol ond mae hefyd yn golygu bod ganddynt fynediad hawdd i rai o'r gemau ar-lein gorau sydd gan y DU i'w cynnig. Yn wir, mae gan chwaraewyr Buzz Bingo dros 1,000 o gemau slot i ddewis ohonynt gyda channoedd o themâu. Mae hyn yn golygu y gall chwaraewyr fwynhau hen ffefrynnau fel Rainbow Riches neu gemau jacpot enfawr fel Aztec Spins a Reel King Mega. 

Bancio 

Mae waledi symudol wedi dod yn rhan annatod o'r ffordd yr ydym yn talu ac yn trosglwyddo arian. Mae hyn oherwydd beth bynnag y mae waled draddodiadol yn ei gynnwys, fel tocynnau byrddio i docynnau trên, gall e-waledi hefyd wneud yr un peth ac yn fwy effeithlon. Gyda'r cyflymiad tuag at daliadau heb arian parod, nid yw'n syndod bod systemau bancio wedi dechrau mabwysiadu ac integreiddio'r defnydd o waledi digidol.

hysbyseb

Wedi'i ysgogi gan y galw am gyfleustra, addasu ac awtomeiddio, gall cwsmeriaid reoli eu holl faterion ariannol mewn un lle. Mae hyn yn y pen draw wedi cynyddu'r angen am reolaeth arian digyswllt. Yn fwy na hynny, mae'n ddiogel iawn gan fod angen i ddefnyddwyr gadarnhau eu hunaniaeth trwy olion bysedd, adnabod wynebau neu ryw fath arall o ddilysu. 

Yn gyffredinol, mae wedi dod yn fwyfwy amlwg dros y blynyddoedd bod twf waledi digidol o fewn amrywiol ddiwydiannau, o e-fasnach i fancio ariannol. Mae hyn yn creu llawer o fanteision megis cyfleustra a gwell diogelwch. Ond gyda thechnoleg yn symud ymlaen yn barhaus bob dydd bydd yn ddiddorol gweld beth sydd gan waledi symudol yn y dyfodol. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd