Cysylltu â ni

Mae technoleg ddigidol

'Gadewch i chi'ch hun gael eich monitro': llywodraethau'r UE i gytuno ar Chat Control gyda “chydsyniad” defnyddiwr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Yn seiliedig ar gynnig newydd gan Weinidog Mewnol Gwlad Belg, gallai llywodraethau'r UE gymeradwyo'r rheoliad cam-drin plant yn rhywiol (CSAR neu reolaeth sgwrsio) sydd wedi'i feirniadu'n fawr, mor gynnar â mis Mehefin wedi'r cyfan. Dyma'r hyn a ddatgelodd gwybodaeth fewnol i ASE Plaid y Môr-ladron a'r rapporteur cysgodol Patrick Breyer.


Yn benodol, yn ôl y cynnig, byddai'n rhaid i ddefnyddwyr apiau â swyddogaeth gyfathrebu gytuno trwy delerau ac amodau neu negeseuon naid y bydd yr holl ddelweddau a fideos a anfonir at eraill yn cael eu sganio'n awtomatig ac o bosibl yn cael eu hadrodd i'r UE a'r heddlu. I'r perwyl hwn, byddai angen integreiddio monitro drysau cefn i wasanaethau negesydd wedi'u hamgryptio o'r dechrau i'r diwedd a oedd yn ddiogel o'r blaen, er bod y Belgiaid yn honni bod eu cynllun 'cymedroli uwchlwytho' arfaethedig yn wahanol i'r 'sganio ochr y cleient' a gafodd ei feirniadu'n fawr.

Os na fydd defnyddiwr yn cytuno i sganio eu lluniau a'u fideos preifat, byddent yn dal i allu defnyddio'r gwasanaeth ar gyfer anfon negeseuon testun, ond ni fyddai'n gallu rhannu delweddau a fideos mwyach. Mae'r algorithmau sganiwr i fod i adrodd am CSAM hysbys yn ogystal â delweddau a fideos anhysbys y mae technoleg 'deallusrwydd artiffisial' yn eu hystyried yn amheus o bosibl. Byddai sganio negeseuon testun am arwyddion o feithrin perthynas amhriodol, nad yw prin wedi’i ddefnyddio hyd yma, yn cael ei dynnu o’r ddeddfwriaeth ddrafft, fel y byddai sganio cyfathrebiadau sain, nad yw’n cael ei defnyddio o gwbl.

Pan gyflwynwyd y cynnig am y tro cyntaf ar 8 Mai, mynegodd sawl llywodraeth a oedd gynt yn feirniadol eu cefnogaeth a’u natur agored. Mae'r cynnig i'w drafod eto y diwrnod ar ôl yfory (24 Mai)[1]. Bydd gweinidogion mewnol yr UE yn cyfarfod yn syth ar ôl yr etholiadau Ewropeaidd a gallent gymeradwyo'r ddeddfwriaeth ddrafft.

'Mae'r cynnig yng Ngwlad Belg a ddatgelwyd yn golygu y byddai hanfod cynnig rheoli sgwrs cychwynnol eithafol a digynsail Comisiwn yr UE yn cael ei weithredu'n ddigyfnewid,' yn rhybuddio ASE a gwrthwynebydd amlycaf rheolaeth sgwrsio Patrick Breyer (Plaid y Môr-ladron). 'Nid yw defnyddio gwasanaethau negesydd ar gyfer anfon negeseuon testun yn unig yn opsiwn yn yr 21ain ganrif. Ac mae cael gwared ar ormodedd nad ydynt yn cael eu defnyddio'n ymarferol beth bynnag yn ffug.

Mae miliynau o sgyrsiau preifat a lluniau preifat o ddinasyddion diniwed i'w chwilio gan ddefnyddio technoleg annibynadwy ac yna'n gollwng heb i'r defnyddwyr sgwrsio yr effeithir arnynt fod hyd yn oed yn gysylltiedig o bell â cham-drin plant yn rhywiol - byddai hyn yn dinistrio ein preifatrwydd digidol o ohebiaeth. Byddai ein lluniau noethlymun a'n lluniau teulu yn arwain at ddieithriaid nad ydyn nhw'n perthyn yn eu dwylo ac nad ydyn nhw'n ddiogel gyda nhw. Er bod gwasanaeth gwefusau yn cael ei dalu i amgryptio, byddai sganio ochr y cleient yn tanseilio amgryptio o'r dechrau i'r diwedd a oedd yn ddiogel yn flaenorol er mwyn troi ein ffonau smart yn ysbiwyr - byddai hyn yn dinistrio amgryptio diogel.

Rwy’n dychryn bod llywodraethau’r UE sydd wedi bod yn hollbwysig hyd yn hyn yn canmol y cynlluniau sydd wedi’u hailbecynnu, sy’n bygwth gwrthdroi’r lleiafrif blocio blaenorol. Ni ofynnwyd hyd yn oed am farn ysgrifenedig gan wasanaeth cyfreithiol y Cyngor ar y drosedd amlwg hon o hawliau sylfaenol. Os yw llywodraethau’r UE yn mynd i mewn i’r trafodaethau trilog gyda’r sefyllfa radical hon o sganio rheolaeth sgwrsio diwahân, mae profiad yn dangos bod y Senedd mewn perygl o roi’r gorau i’w safle cychwynnol yn raddol y tu ôl i ddrysau caeedig a chytuno i gyfaddawdau drwg a pheryglus sy’n peryglu ein diogelwch ar-lein.

Nawr yw'r amser i gymryd i'r barricades ar gyfer preifatrwydd ac amgryptio diogel!'
[1] https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/EU/184770/imfname_11373735.pdf

Gwefan wybodaeth ac archif dogfennau Breyer ar y cynnig rheoli sgwrsio: https://www.chatcontrol.eu

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd