Cysylltu â ni

Mae technoleg ddigidol

Mae arweinwyr gwleidyddol Ewropeaidd yn ystyried sut i symud yn erbyn TikTok

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd yr etholiadau sydd i ddod yn faes profi ar gyfer sut y gall Brwsel ac aelod-wladwriaethau'r UE ddelio â phwysau parhaus gan grwpiau eithafol ac actorion trydydd parti i ledaenu gwybodaeth anghywir.

Mae llawer o ASEau wedi lleisio pryder ynghylch gallu'r llwyfan cyfryngau cymdeithasol i ledaenu gwybodaeth ffug yn enwedig ymhlith pleidleiswyr ifanc. Bydd Ursula von der Leyen, prif ymgeisydd canol-dde Plaid Pobl Ewropeaidd, yn anghofio TikTok yn y cyfnod cyn y bleidlais, cadarnhaodd ei thîm ymgyrchu.

Dadleuodd ASEau o wahanol wledydd y gallai'r nifer cynyddol o ddefnyddwyr TikTok fel canran o gyfanswm poblogaeth yr UE fod yn berygl ar gyfer yr etholiadau sydd i ddod yn enwedig gyda thwf grwpiau asgell dde eithaf.

Mae eraill fel Renew ASE yn dweud y dylai gwaharddiad posib ar y TikTokplatform fod yn rhan o ddadl gyhoeddus ehangach. “Cawsom astudiaeth a wnaed gan Senedd Ewrop yn ymwneud â’r hyn y mae pobl ifanc yn ei wylio ym mhob aelod-wladwriaeth a chredaf os edrychwn ar ble mae pobl ifanc yn cael eu gwybodaeth, mae rhan fawr iawn o’u gwybodaeth nid yn unig gan TikTok, ond hefyd o Instagram, nad oes ganddo unrhyw broblem yn cysylltu ei hun â Tsieina ac eraill”, dyfynnwyd un ASE RENEW yn dweud.

Mae ASE o Rwmania yn dweud y byddai gwaharddiad posib ar TikTok yn Rwmania yn ystod yr ymgyrch etholiadol yn wrth-ddemocrataidd. “O ran cyfyngu TikTok, rwy’n meddwl bod yn rhaid i ni nawr, yn ystod yr ymgyrch, ofyn rhai cwestiynau i’n hunain, hynny yw, os yw’r glymblaid sy’n rheoli eisiau gwahardd TikTok nawr, oherwydd nad yw’n addas iddyn nhw, mae’n rhaid i mi gyfaddef hynny er fy mod yn deall y perygl sy’n gysylltiedig â Tsieina, mae’n ymddangos i mi eu bod yn ceisio cael gwared ar bethau sy’n eu gwneud yn anghyfforddus, gan gynnwys y gwrthbleidiau, felly byddwn yn gweld y mesur hwn ychydig yn wrth-ddemocrataidd yn y cyfnod hwn fod yn rhan o ddadl gyhoeddus ehangach a pheidio â chael ei wneud oherwydd nad ydych chi'n hoffi sianel gyfathrebu yn sydyn, dros nos, oherwydd i chi weld arolwg", mae'r ASE yn cloi.

Mae'r ddadl dros TikTok wedi bod yn mynd ymlaen ers sawl mis. Mewn dadl ddiweddar cyn yr etholiad, soniodd von der Leyen fod y Comisiwn Ewropeaidd yn ymwybodol o “berygl TikTok” a chofio mai’r sefydliad y mae’n ei arwain oedd y cyntaf i wahardd gosod y cymhwysiad ar ddyfeisiau corfforaethol. Daw’r safiad ar adeg pan mae tensiynau rhwng China a’r Gorllewin yn cynyddu, gyda’r Unol Daleithiau hefyd yn ystyried gwahardd TikTok oherwydd ei gysylltiadau â llywodraeth China.

hysbyseb

O dan ei mandad, pwysleisiodd von der Leyen fod cynnydd sylweddol wedi’i wneud o ran rheoleiddio gwasanaethau digidol, i sicrhau atebolrwydd llwyfannau ar-lein ac i atal marchnadoedd digidol rhag cael eu monopoleiddio gan gwmnïau mawr. Cyn y cyfarfod ag Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping, mae'r datganiadau hyn yn tynnu sylw at bryderon yr UE ynghylch seiberddiogelwch a diogelu data ei ddinasyddion. 

Gyda'r datblygiadau hyn, mae dyfodol TikTok yn Ewrop yn parhau i fod yn ansicr, a bydd y penderfyniadau gwleidyddol a fydd yn dilyn yr etholiadau Ewropeaidd yn hanfodol wrth benderfynu a fydd yr ap yn parhau i weithredu ar y cyfandir neu a fydd yn destun cyfyngiadau difrifol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd